1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Zirveye Götüren Yol Yönetim (Nurullah GENÇ)

Konu, 'Kitap Köşesi' kısmında ~Ecrin~ tarafından paylaşıldı.

 1. ~Ecrin~

  ~Ecrin~ Yeni Üye

  Kitabın Özeti : Yöneticiler ve yönetici adayları için, akademik seviyede hazırlanmış mükemmel bir yönetim el kitabı.
  1-Yönetimle ilgili yüzyıllara uzanan bir bilgi birikimin varlığı, bu varlığı kullanırken gerekli olan yetenek, yeryüzünde pek çok insanın yöneticilik yaparak geçimini sağlaması, yönetimin hem bilim ve sanat, hem de bir meslek olduğunu ortaya koyuyor.
  İnsanlar vardır, bilgiye sahiptirler; fakat beceremezler. İnsanlar vardır, becerirler, fakat bilgileri noksandır. İdeal olanı hem bilmek hem de becermektir.

  Siz de bilgi ve becerilerinizi yoklayın. Noksan olan birşeyler mi var? Mutlaka tamamlamalısınız.
  Yönetici misiniz?… Öyleyse kim olduğunuzu ve öneminizi bilin!
  Siz, yönettiğiniz kimselerin beynisiniz. Onun bütün unsurları size bağlıdır. Sizde meydana gelebilecek bir arıza, sistemi felce uğratabilir. Bu nedenle kim olduğunuzu ve öneminizi unutmadan görevinizi yerine getirmelisiniz.
  Bir yönetici sosyal bilimlere vakıf olmalıdır. Çünkü sosyal bilimlerin yönetime kaydadeğer katkıları vardır.
  Psikolojiden ferdi, sosyolojiden grup, tarihten tecrübe, antropolojiden kültür, ekonomiden büyüme, ekolojiden uyum felsefeden ise kural bakış açılarını alan yönetimin, bunlardan yoksun kaldığı zaman hareket edemeyecek kadar dar bir alana sıkışacağı açıktır.
  [B]Buradan çıkan mesaj şudur: Yönetmeye talip olan, merdivenin basamaklarını tırmanmak istiyorsa, bütün sosyal bilimlerden genel manada haberdar olmak ve gerektiğinde onlara da müracaat etmek zorundadır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]2-Yönetim geçici ve anlık değildir. Bir yerde başlayıp bir yerde bitmez ve hep devam eder. Birbirini tamamlayan faaliyetler ve davranışlar dizisidir. Fonksiyonlarıyla yaşar.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]İnsanlar ve örgütler var oldukça, yönetim de var olacaktır. Yönetim, insanlar ve örgütlerle birlikte yaşamaya devam eder. Çünkü o, fonksiyonları ölçüsünde bir süreçtir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Yönetim fonksiyonları da ihmal edilmemelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Yönetimin fonksiyonları şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Planlama, örgütleme, yön verme, koordinasyon, kontrol, karar verme, motivasyon, yenilik yapma. Yönetimin fonksiyonları ihmale gelmez.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Bir örgütün daha verimli ve etkin hale getirilememesi yönetimle ilgili bir meseledir. Yönetici örgütü verimli hale getirmek için mevcut kaynaklarla en fazla ürünü elde etmesini bilmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Bir örgütün üç temel kaynağı vardır. Fiziki kaynaklar, mali kaynaklar ve insan kaynakları. Bu üç kaynağın da verimlilik üzerinde etkileri vardır. Yönetici bu üç kaynağı en iyi şekilde kullanabilmelidir ki verimliliği en üst düzeyde elde etsin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]3-Liderlik, yönetimin başarısı için gerekli bir unsurdur. Liderlikle buluşamayan bir yöneticilik, başarıyı simgeleyen madalyonu çok zor kazanır. Liderlik bağı, kişiler üzerinde güç sahibi olmayı değil onları etkilemeyi hatırlatır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Hiç kimse piyon olarak doğmaz. Her insanda liderlik potansiyeli vardır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak, işlemek ve kullanılacak duruma getirmektedir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]‘Yöneteceğim’ diyorsanız. ‘Liderim’ de diyebilmelisiniz. Çünkü yöneticiler aynı zamanda liderin niteliklerine sahip olur ve onların yaptıklarını yapabilirse, ilerlemeye devam ederler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]4- Lider yönetici fiziki ve kişilik özellikleri yönüyle izleyicilerden farklıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Üzerinde en çok durulan özellikler şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Yaş, boy, cinsiyet, yakışıklılık, güzellik, olgunluk, başkalarına güven verme, kendine güven duyma, güzel konuşma, samimiyet, doğruluk, zeka, bilgi, kişiler arası ilişki kurma yeteneği, ileriyi görebilme, inisiyatif sahibi olma, hissi olgunluk, kararlılık, açıksözlülük, dürüstlük… Lider yönetici yetiştirirken, bu özelliklere yönettiği insanlardan daha fazla sahip olur.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Üretken olan Lider yöneticinin özellikleri şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Direktifçi: Yetkindir ve kişilik gücüne sahiptir, sert ama adildir. Hareketlendirici ve zorlayıcıdır, kararları kendisi verir. Elemanlarıyla mesafelidir. Ödüllendirir. Göreve yönelik davranır. Çatışmaları doğrudan kendisi göğüsler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-İşbirlikçi: Grup kabulünü ister. Danışmacıdır. Destekleyicidir. Ekip oluşturucudur. Kararlarda mutabakat sağlar. Elemanlarıyla yakındır. Grup başarısına katılarak kontrol eder. çatışmalar çözülürken görüşler birleştirilir. Hedeflere ulaşmak için işbirliği arar.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Arkadaşça: Eşitlik taraftarıdır, meslektaşlarının kabulüne önem verir. Birleştiricidir. Liderliği paylaşmadan yanadır. Etkili kararları kabul eder. Karşılıklı saygıdan yanadır. Ekip başarısı için kişisel sorumluluk ister. Çatışmaları üretken tartışmalarla çözmek ister.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Çalışacak saha, yeteneğine uygun olduktan sonra, lider yönetici tahammülü sayesinde karşısına çıkan bütün engelleri bertaraf eder ve başarılı olur. Lider yönetici dayanıklı, engel ve zorlukların kıymetini bilen, cesur kişidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Yöneticinin dikkat etmesi gereken unsurlar vardır. Bunlara dikkati ölçüsünde yöneticiliği hem devam eder hem de başarılı olur.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Yönetici kendi üstleriyle uyum içinde çalışmayı bilmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Yönetici meslektaşlarıyla uyum içinde çalışmayı bilmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Yönetici astlarıyla da uyum içinde olmalıdır. Çünkü yönetici astlarla iş görüşür. Yöneticinin başarısı onların bekleneni vermesine bağlıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Yönetici, yapılan işi en az kendi astları kadar iyi bilmelidir ki işlerde meydana gelen alışkanlıkların düzeltilmesinde etkili olabilsin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Yönetici kendini aşabilen insan olmalıdır. Problemler yöneticiden kaynaklanmamalıdır. Yönetici otoritesini iyi kullanmalıdır. Ancak otorite sahibi olmak başarılı olmak için yeterli değildir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]5-Etkili lider, yönetici, hoşlanmasa bile, otoriteyi örgütsel hayatın bir gerçeği olarak kabul eder. Kendisi astlarına karşı adil kullandığı gibi, amirlerinin de adil kullanmasını bekler. Hele hele gerekmediği halde, otoriteyi atıl bırakmaz. Fakat otoritenin de arkasına gizlenmez. Otorite, yöneticinin kullanabileceği en etkili silahlardan biridir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Otoritenizi kullanın! Gücünüzü küçümsemeyin ve onu üretken kılın.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Güç, başkalarını etkilemede yetersizdir. Gücünüzle birleştiremediğiniz bir otorite yetersiz kalabilir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Gücün temelleri şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Uzmanlık gücü, kanuni güç, ödüllendirme gücü, cezalandırma gücü, zorlayıcı güç, kişilik gücü, ilgi yoluyla güç v.b.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]6-Yönetici örgüt içindeki grupların farkında olmalı ve gruplardaki kişilerin ilişkilerine vakıf olmalı böyle bir yönetici adeta grubunun bir üyesi gibi düşünebilir. Ve bu da grubun yönetimi hususunda ona büyük avantajlar sağlar. Grup liderini etkileyebilen yönetici grubun örgütün amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan faaliyetlerin bir parçası haline getirebilir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]7-Ehliyetli bir lider yönetici astlarını teşvik etmesini bilmelidir. İnsanlar genellikle fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları giderilerek başarılı olma, güç kazanma, bağlanma, inanç, tutum ve isteklerin desteklenerek teşvik edilebilirler. Astlarını teşvik eden yönetici onları motive etmiş sayılır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]8-Örgüt içerisindeki grupların ya da fertlerin münasebetleri bazen çatışmalara dönüşebilir. Bunları önlemek ve olmaması için çareler aramak yöneticinin vazifeleri arasındadır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Bugün artık çatışmaların bir örgüt için kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Bu durumda önemli olan bu çatışmaların nasıl yönetileceğidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Çatışmaları etkili bir biçimde çözmek istiyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekir:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Çatışma gerçeğini kabul edin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Çatışmanın kaynağını belirleyin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Diğerleriyle konuyu tartışın.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Tartışmak amacıyla toplantı yapın.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Uzlaşmak için fikir birliği sağlayın.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-Yardımlaşma isteyin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Çatışmalar zararlı bir noktaya varmadıkça örgütünüz mutlu bir aile görüntüsü verir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]9-Lider yönetici amaçlara göre yönetmeyi gerçekleştirebilmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Amaçlara göre yönetim, yetki ve sorumlulukları güçlendiren, birey ve örgüt amaçlarını birbirine yaklaştıran ve ekip çalışması oluşturan bir süreçtir. Bu sürecin dört safhası vardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]1-Amaçların belirlenmesi,[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]2-Faaliyetlerin planlanması,[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]3-Özkontrol,[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]4-Değerleme.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]10-Lider bir yönetici olmak için gereken unsurlardan biri de konuşma sanatını iyi bilmektir. Lider yönetici kalpler güzel konuşmasıyla girebilir. Bu nedenle konuşma tarzı fevkalade önemlidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Konuşmanın dikkat edilmesi gereken altı önemli öğesi vardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Ses hacmi: Konuşurken sesiniz rahatça duyulabilmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Hız: Gerektiği yerde hızlı, yavaş veya coşkulu konuşma ayarlanabilir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Ses perdesi: Gerektiği yerde sesin alçaltılması veya yükseltilmesinin ayarlanmasıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Kalite: Sesin kendine has durumudur. Ses aygıtları, fiziksel durumlar ve duygusallık, ses kalitesini etkiler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Tonlama ve telaffuz: Tonlama, çıkarılan seslerin yapısını, kalınlığını ve inceliğini anlatır. Kelimelerin gerçek şekilleriyle seslendirilmesi iyi bir telaffuzun varlığına bağlıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-Lehçe ve tarz: Konuşmanın dil kurallarına en uygun lehçe ile yapılması konuşmanın başarısına büyük katkıda bulunur.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]11-Lider yönetici fertlerin bilinmeyen yönlerini (ferdin de farkında olmadığı yönlerini) açığa çıkarmasına yardımcı olur.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Lider yönetici için olaylara bakış açısı iki şekilde olmalıdır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Olaylara farklı boyutlardan bakabilmek.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Olaylara bir bütün olarak bakabilmek.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Lider yönetici kendinden ve başkasından azami derecede istifade eden kişidir. Bunu yapabilmesi için de kendisini ve elemanlarını çeşitli açılardan tutarlı bir şekilde tanımasına bağlıdır. Bir yönetici bilmeli ki herkesin yedek kuvvetleri vardır. Etkili dürtüler olmadan, bu yedek kuvvetlerin cepheye sürülmesi pek mümkün değildir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]12-Lider yönetici, olumlu eleştirilere duyarlı olmalı ve gerektiğinde görüşlerini değiştirmeyi bilmelidir. Lider yönetici bilir ki, insanın kendisi, hatalarının tamamının farkına varamayabilir. Bu yüzden kulaklarını başkalarına çevirmelidir. Gelebilecek eleştirileri dinlemeli, tarafsız bir muhakemeyle değerlendirmeli ve doğru hususlarda mutlaka dikkatli davranmaya ve hatayı yeniden tekrarlamamaya çalışmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]13-Lider yönetici astlarının performansını objektif bir şekilde değerlendirmelidir. Bunu da aşağıdaki konuları düşünerek yapabilir: Ücret artışları, ikramiyeler, eğitim, disiplin, terfiler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Performans değerlendirmesi, esasında dikkate alınabilecek ölçüler üç ana başlık altında toplanabilir:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Kişisel nitelik, çalışma ve iç tutumuna ilişkin ölçüler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Kişiliğe ilişkin ölçüler,[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Potansiyele ilişkin ölçüler.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]14-Lider yönetici gerektiğinde yetki ve sorumluluklarını astlarına devretmesini bilmelidir. Bu, örgütün başarısını arttıran bir unsurdur. Lider yöneticinin mutlaka yapması gereken sorumlulukları vardır. Bunlar:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Uygun yetki ve sorumluluklar, görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan en yetkili astlara verilir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Lider yönetici, görev verdiği elemana yetki ve sorumlulukta verir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Lider yönetici, astlarına daima verdiği görevden sorumlu tutar.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Lider yönetici görevlerin bir kısmını astlarına vermiş olsa bile kendi üst yöneticisine karşı tüm sorumluluğu üstlenir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Lider yönetici kendisine yüklenen bir sorumluluğu elinden geldiğince yerine getirmeye çalışan bir astını asla cezalandırmaz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-Etki ve yeteneklerini ancak yetki verme sanatı yoluyla geliştire-bileceğine bilir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]15-Lider yönetici gerektiği zaman vazifelerin yerine getirilmesi için yüksek performanslı ekipler kurmalıdır. Bu ekipleri kurarken dikkat etmesi gereken özellikler vardır. Bunlar:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Ekibin her üyesi ekip hakkında bir sahiplik ve kontrol duygusu taşımalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Ekip üyeleri arasında karşılıklı mutabakata dayalı anlaşma olmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Ekip faydalı çatışmalara açık ve yenilikçi fikirleri geliştirmeye müsait olmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Ekipte etkili bir haberleşme sağlanmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Örgüt üst yönetimi, ekibe rahat hareket edebilmesi için yetki vermeli, ekip üyeleri de kendi üyelerine yetki ve destek vermelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]16-Lider yönetici okuma ihtiyacı duyan bir kişidir. Çünkü lider yönetici bilir ki okumayan insanın dünyası tektir; okuyan insanın önüne de hergün yeni dünyalar açılır. Lider yönetici okuduğu kitaplardan en iyi şekilde istifade etmelidir. Bunun yolları da Şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Amaç belirlenmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Okunacak şey isabetli tespit edilmeli ve yönetici gereksiz bilgilerle oyalanmamalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-İyi bir okuma ortamı sağlanmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Dikkatini sadece okuduğuna yöneltmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Önemli bilgileri not etmelidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-Öğrendiklerini unutmamalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Okuma gerçekleştirilirken üç husus aynı anda gerçekleştirilmeli ki beklenen fayda temin edilmiş olsun. Bunlar: Okumak, öğrenmek ve unutmamaktır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]17-Lider yönetici herhangi bir başarısızlık durumunda ‘Keşke!’ yerine ‘Gelecek sefere’ diyen kişidir. Çünkü ‘keşke!’ kaybolan ümitleri ‘Gelecek sefere’ ise yeni ümitleri sembolize eder. Lider yönetici ise ümidini yitirmeyen kişidir ve lider yönetici aynı zamanda hatalarından ders alan ve onları tekrarlamayan kişidir. Tekrarlanmayan hatalar fayda sağlar. Tekrarlanan hatalar ise öldürücüdür.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]18-Lider yönetici, zamanını iyi ayarlayan kişidir. Zamanı denetlemenin yolu, insanın kendisini denetlemesinden geçer. Zaman kaynağını harcayan şeyin kendisi olduğunu bildikten sonra, harcamayı fazla yapan odak noktayı tespit etmiş demektir. Artık kendisini denetlemekle zamanı denetleyecektir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Fakat pratik gösteriyor ki, pek çok yönetici zaman konusunu ihmal etmektedir. Sırf zamanı kötü kullandığı için faaliyetlerinden olumsuz sonuçlar alan yöneticiler bahaneyi hep başka kaynaklarda aramaktadırlar.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Bütün mesele, yöneticinin önce kendisini tutarlı olarak yönetmesine bağlıdır. Kendinizi yönetmezseniz, başkalarını da yönetemezsiniz. Kendi zamanınızı denetleyemezseniz, başkalarının zamanlarını asla.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]19-Yetenekli bir yönetici, bir lider yönetici konuşmaktan çok dinleyen kişidir. Dinlemek, asıl problemlerin su yüzüne çıkmasına neden olur ve yönetici insanlarla geçinebilmek ve aynı anda da amaçlara hizmet edebilmek için atması gereken adımları iyi ayarlayabilir. İnsanlarla geçinebilmek ve onları üzmeden, darıltmadan yer değişiklikleri yapabilmek için yöneticinin yapması gereken önemli unsurlar vardır. Bunlar:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Takdir edin ve övün.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Hataları doğrudan değil de, vasıtalar kullanarak gösterin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Başkalarının gururlarını koruyun.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-İnsanları başarıya sevk edin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-Onlara değer verin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-Yanlışların kolayca düzelebileceğini gösterin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]g-Yaptırmak istediğiniz işi sevdirin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]20-Yönetici liderin yöneticilik becerisine en fazla kriz anlarında ihtiyaç duyulur. Çünkü kriz acil durumu ifade eder. Çözülmesi gereken bir veya birden çok problem, örgüt hayatını tehlikeye sokar ve kısa süre içinde çözülmeleri gerekirse, bir krize girilmiş demektir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Herhangi bir kriz anında yönetici, önce durumun niteliğini ve boyutlarını belirlemek zorundadır. Zamanında ve yerinde sorular sormak, genellikle problemin çözümünde kilit rol oynar. Bir kriz anında aşağıdaki gibi sorular sormak mümkündür:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Durumun kritiklik seviyesi nedir?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Olabilecek en kötü şey nedir?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Bu karmaşanın ana etkeni nedir?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]d-Alternatif çözüm yolları nelerdir?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]e-En fazla kimin moralinin bozulma ihtimali var?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]f-İlgili kişilerin en çok suçlayacağı kişi kim olacaktır?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]g-Durumdan yararlanmaya kalkacak kişiler var mıdır?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]h-Herşey bittikten sonra hangi gruplar birbirine güvensizlik duyabilir?[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Krizlerin meydana getirdiği olumsuz etkilerin giderilip, örgütü tekrar harekete geçirmenin üç ana kuralı vardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]a-Verimli çalışmayı engelleyen engelleri ortadan kaldırmak.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]b-Örgütün hedeflerini yeniden ve eskisinden daha güçlü olarak belirlemek.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]c-Kriz boyunca yapılan başarılı çalışmaları değerlendirmek ve gerekirse ödüllendirme yoluna gitmek.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]21-Bir yöneticinin daima hatırlaması gereken ve gerekirse çerçeveletmesi lazım olan veciz sözler şunlardır:[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Kişisel olarak farkedilme arzusu taşımalı ve bunu kazanmak için çalışmalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Talihsizlikleri, cesaretsizliği, reddedilmeyi ve hayal kırıklıklarını yenme isteğine sahip olmalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Sabırsız zorlamalarla lider yönetici olamazsınız. Hazırlık ve tecrübe çok önemlidir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Görev başarınızın çok çalışma hevesinize bağlı olduğunu unutmamalısınız. Alın teri, ilhamdan önce gelir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Yetenekli astlarınızın ya da rakiplerinizin varlığını tehlike gibi düşünmemelisiniz. Tam tersine, lider bir yönetici ancak güçlü astlar, yetenekli yardımcılar vasıtasıyla başarıya ulaşır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Liderlik ettiğiniz kişilere, karşılık beklemeden fedakarlıkta bulunabilmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Tabii davranmalı ve mevkinizin sahte gururuna kapılmamalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Hatalarınız olabileceği gerçeğini kabul etmeli ve başarılı olabilmek için her gün bir önceki günden daha fazla çalışmanız gerektiğini bilmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Astlarınızın arasında morali, dürüstlüğü, adaleti sözlerinizle değil, davranışlarınızla yerleştirmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Astlarınızın amaçsız kalmasına izin vermemelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Astlarınıza, kendilerinden neler beklediğinizi öğretmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Gücünüzü asla kötüyü kullanmamalısınız. Sıkıntılı anlarda önce astlarınızı düşünmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Astlarınız arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmalı, ama bunun yıkıcı bir hal almasına izin vermemelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Bencil ilişkilere girmemeli ve astlarınızdan yararlanmaya kalkmamalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Moral ve disiplinden yoksun olmak, örgütünüze gelebilecek en bulaşıcı hastalıktır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Anlamadığınız konularda asla karar vermemelisiniz. Karar vermede cesaretin kılavuzu sağduyudur.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Temiz ve mümkün mertebe güzel giyinmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Ününüz size bağlıdır. İnsanlardan, insanların sizden övgüyle bahsedecekleri biçimde bahsedin.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Kendi hareket ve ilginizi gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Çevrenizde, yetki verirken kendinizi rahat hissedebileceğiniz astlar olmalıdır.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Herhangi bir asta, onun için değeri olmayan bir ödül asla vermemelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Yaklaşılabilir olmalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklememelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Hiç kimseyi küçümsemeyiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Geleceğinizi, geçmişin gücü üzerine kurunuz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Kendinizi aşırı ciddiye almayınız; hatalarınızı göremeyebilirsiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Yanlış soru sorarsanız, daima yanlış cevap alırsınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Astlarınızın çalışmalarına ilham kaynağı olmalısınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Arkadan gelirseniz, asla lider bir yönetici olamazsınız.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Meşgul gibi görünmekle, çalışmayı birbirinden ayırabilmelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]*Şansa asla güvenmemelisiniz.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=DarkOrchid][B]Sonuç olarak etkili bir örgüt yönetimi, baştan buyana işaret edildiği gibi, örgütün insani yönünün en verimli bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Yöneticilerin veya yönetici olmak isteyenlerin bu gerçeği hiçbir zaman unutmamaları ve yönetimle ilgili elde edebildikleri diğer kaynakları da sabırla incelemeleri, kendi menfaatlerinedir.[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT]

   
 2. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Hadi okuyalım :)
  Teşekkürler.
   
 3. A

  Abdullah Yeni Üye

  Bu okursak biraz bir şeyler anlarız teşekkürler...
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş