1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Xefo rapid 8 mg 10 film tablet

Konu, 'Hastalıklar ve Tedavileri' kısmında bluesim tarafından paylaşıldı.

 1. b

  bluesim Yeni Üye


   
 2. Nehir

  Nehir Bölüm Yöneticisi

  [​IMG]

  Kas ve İskelet Sistemi » Antiromatizmal Non-Steroidal

  İlaç Etken Maddesi
  Lornoksikam

  XEFO RAPİD 8 MG 10 FİLM TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

  FORMÜLÜ :
  Her bir enjeksiyonluk toz flakon etken madde olarak 8 mg Lornoksikam, yardımcı madde olarak 100 mg mannitol, 12 mg trometamol, 0.2 mg disodyum edetat içerir. Her bir çözücü ampul; 2 ml enjeksiyonluk su içerir.

  ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
  Xefo aşağıdaki analjezik ve antiinflamatuvar etki istenen durumlarda endikedir • Postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisi, • Kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıklarının (osteoartrit) akut alevlenmeleri, • Eklem dışı romatizmal durumların (lumbo-siyatalji) kısa süreli tedavisi.

  KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
  Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon; • lornoksikam veya preparatın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı allerjisi olan kişilerde, • salisilat veya diğer NSAİ'lara karşı aşırı duyarlılığı (astım, rinit, anjioödem veya ürtiker gibi semptomlar) olan hastalarda, • aktif veya yerleşik mide veya duedonum ülseri olan hastalarda, • böbrek fonksiyonu orta veya ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serum kreatinini 300 µmol/l'nin üzerinde), • hipovolemi veya dehidrasyonu olan hastalarda, • ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, • ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda ve • bilinen yada şüphe edilen serobrovasküler kanama durumlarında kontrendikedir.

  UYARILAR / ÖNLEMLER :
  Geçmişinde gastrointestinal ülser ve kanama hikayesi olan hastalar Geçmişinde peptik ülser ve kanama hikayesi olan kişilerde ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Tedavi sırasında peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama gelişenler tedaviyi kesmelidir. Böbrek yetersizliği olan hastalar Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında (Serum kreatinini 150-300 µmol/l), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Renal kan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyle kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, yaşlı, diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi bir nedenle örneğin; büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasında olduğu gibi önemli ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Bu durumdaki hastalarda böbrek fonksiyonları yakından izlenmeli, gerekirse tedavi kesilmelidir. Karaciğer yetersizliği olan hastalar Karaciğer hastalıklarında (örneğin siroz), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Klinik izleme ve karaciğer fonksiyon testlerinin takip edilmesi önerilir. Kogülasyon bozuklukları olan hastalar Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Klinik izleme ve PTT testlerinin takip edilmesi önerilir. Çocuklar ve yaşlılar 18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerindeki kişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler bulunmamaktadır. Gebelik ve emzirme dönemi Hamilelik ve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu dönemlerde güvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır. 1. ve 2. trimesterde Gebelik Kategorisi B, 3. trimesterde Gebelik Kategorisi D’dir. Henüz lornoksikam'ın anne sütüne geçtiğine dair klinik bilgi bulunmamaktadır. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri Etkisi bildirilmemiştir.

  YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
  İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bölümünde, istenmeyen etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekir. Bildirilen yan etkiler aşağıda verilmiştir Görülme sıklığı %1’den yüksek Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sisteme ait değişiklikler Abdominal ağrı, diyare, dispepsi, mide bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü, ağız kuruluğu, flatülans, gastrit, stomatit, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları Deri Dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi ve Psikiyatrik değişiklikler vertigo, başağrısı, tad değişiklikleri, terleme, bacak krampları, parezteziler, titreme, görme değişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk Görülme sıklığı %0.1 ile 1 arası Görme ve işitme değişiklikleri Konjunktivit, görme bozuklukları, tinnitus Diğer Ödem, taşikardi, sıcaklık basması, dispne, anemi, palpitasyon, miyalji, kilo kaybı Görülme sıklığı %0.1’den az Hemoroid ve rektal kanama, özofajit, idrar yapma güçlüğü, allerjik reaksiyonlar, kanama zamanı uzaması, kan basıncı değişiklikleri, ajitasyon, kilo alımı, güçsüzlük, trompositopeni

  İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
  Antikoagülanlar veya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar ile beraber kullanımında kanama süresinin uzamasına neden olabilir, diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar gibi kıvrım diüretiklerin diüretik ve kan basıncı düşürücü etkisini azaltır, sülfonilüre’nin hipoglisemik etkisini güçlendirir, ACE inhibitörlerinin etkisini azaltır, lityum plazma kararlı durum seviyelerini etkileyerek lityum plazma düzeyini arttırabilir, metotreksat'ın serum düzeyleri yükseltebilir, simetidin lornoksikam'ın plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olur, digoksin'in renal klerensini azaltır. Lornoksikam karaciğerde CYP2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiğinden bu enzimi indükleyen rifampisin gibi ilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır. Spinal ve peridural anestezi uygulamasında heparin ile birlikte kullanımı spinal veya epidural hematom riskini artırır.

  DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
  Xefo 8 mg enjeksiyonluk liyofilize madde, uygulamadan önce çözücü ampuldeki enjeksiyonluk 2 ml su ile sulandırılmalıdır. Bu çözeltinin pH değeri yaklaşık 8,7 ve ozmolaritesi ise yaklaşık 328 mosmol/kg'dır. Uygulama Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon I.V. ve I.M. yolla kullanılabilir. İntravenöz uygulamada enjeksiyon süresi en az 15 saniye, intramusküler uygulamada ise en az 5 saniye olmalıdır. Lornoksikam 8 mg'lık dozlar halinde verilmelidir ve günlük doz genel olarak 16 mg'ı aşmamalıdır. Bazı hastalarda ilk 24 saat içerisinde bir 8 mg'ın daha verilmesi gerekebilir, böylece ilk tedavi günü için izin verilen en yüksek doz 24 mg'a yükseltilmiş olur. Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon % 0.9 NaCl, %5 desktroz (glukoz) ve ringer solüsyonu ile geçimlidir. DOZ AŞIMI Günümüzde aşırı dozla ilgili deney sonuçları henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle aşırı dozun etkileri kesin bir şekilde açıklanamamakta veya spesifik bir tedavi tavsiye edilememektedir. Ancak prensip olarak Xefo ile bir aşırı dozda aşağıdaki semptomlar görülebilir Baş dönmesi ve kusma, serebral semptomlar (uyuşukluk ve koma ve kasılmalarla sonuçlanabilen ataksi). Karaciğer ve böbrek fonksiyonunda değişiklikler, muhtemelen koagülasyon bozuklukları. Gerçek veya şüphe edilen bir aşırı doz durumunda ilaç derhal kesilmelidir. Lornoksikam'ın yarı ömrü kısa olduğu için hızla atılır. Lornoksikam diyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz. Günümüzde spesifik bir antidotu bilinmemektedir. Bilinen acil durum önlemleri alınmalıdır. Gastrointestinal rahatsızlıklar prostaglandin analoğu veya ranitidin ile tedavi edilebilir.

  İlaç Fiyatı 5.68 YTL

  PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ

  XEFO 8 MG 2 ML 1 FLAKON
  XEFO 8 MG 20 TABLET
  XEFO RAPİD 8 MG 30 FİLM TABLET
   
 3. Nursena

  Nursena Admin

  ilaç xeforapid hakkında bilgiler içn teşekkürler.
   
 4. B

  Bamsı Beyrek Yeni Üye

  8mg larnoksikam içeren analjezik,antienflamatuar ve antiromatizmal etkili ilaç.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi

Sayfayı Paylaş