1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Umaykut Oyunundaki En İyi Uluslar Hangileri

Konu, 'Bilgisayar Oyunları' kısmında yağmur tarafından paylaşıldı.

 1. y

  yağmur Yeni Üye

  Umaykut uluslar seçimi
  Umaykut en iyi ulus hangisi
  Umaykut oyunu uluslar hakkında bilgiler

  Umaykut Oyunundaki Uluslar

  Oyun sadece Türkler' i konu aldığı için Türk Uluslar vardır.
  • Göktürkler
  • Selçuklular
  • Hunlar


  Göktürkler
  Göktürk Kağanlığı tarihte Türk ismini siyasi olarak kullanan ilk devlettir. Liderleri "kağan" unvanını kullanır. Göktürkler eski bir inanış olan tengri inancına sahiptir. Göktengri (Göktanrı) olarak da adlandırılan tanrılarının kendilerine devlet kurmak için yetki verdiğine inanırlar ve bu nedenle yeryüzünün tek hakimi olmaları gerektiğini düşünürler.
  Göktürklerin kurucusu Asena ailesidir. Ailenin soyunun dişi bir kurttan geldiğine inanılır. Bu nedenle Göktürkler için kurt kutsaldır ve bayraklarında da bu simge yer alır.
  Göktürkler aslında bir çok boyun birleşmesinden oluşan konfederatif bir birlik şeklinde örgütlenmiştir. Halklarının çoğu
  göçebedir. Kağandan sonra gelen yabgular ve hanlar devletin yönetiminde önemli görevler üstlenir ve kağana bağlı boyları idare eder. Ayrıca Kengeş Meclisi isimli bir yönetim organı daha vardır ki kağan seçimi gibi hayati kararların alınmasında çok etkilidir.
  Göktürklerin kendilerine ait gelişmiş bir dili vardır. Göktürkçe olarak isimlendirilen bu dil Türklerin milli dili olma özelliğinden ötürü Göktürkleri Türk dünyasında kültürel olarak çok önemli bir yere koyar. Bu sebepledir ki Türklere ait ilk yazılı anıtlar olan Bengü Yazıtları ve Orhun Anıtları gibi eserlerin Göktürklere ait olmasına şaşılmamalıdır.

  Temel Özellikleri
  İyi zırhlanmış ve savunması güçlü (ancak diğer ulusların askerlerine göre daha yavaş olan) askerler
  Büyük sığınakları sayesinde saldırılara karşı daha güvenli üsler
  Çeşitli stratejileri uygulayabilmeye müsait bir ulus

  En önemli kaynak: Demir

  Çevrimiçi olma gereksinimi: Düşük

  Tanıtım
  Bağımsızlığına düşkün ve barışçıl Göktürkler, savunma konusunda kendilerini geliştirmişlerdir. Askerlerinin saldırı gücü diğer uslulara göre biraz daha zayıf olsa da savunma özelliklerinin üstün olması onları genel olarak en nitelikli askerlere sahip kılmıştır.
  Asker eğitiminde Göktürkler ağırlıklı olarak demir kullanırlar. Göktürk askerlerinin ağır zırhları onları daha dayanıklı yapmakla birlikte, diğer ulusların askerlerinde nazaran daha yavaş olmalarına neden olur.
  Göktürk halkı yeni şehir kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Göktürk şehirlerindeki yapılar da Hun şehirlerindeki gibi halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha büyük olduğundan yapılan saldırılarda daha fazla hammadde ve köylü korunabilmektedir.
  Göktürk halkını seçecek oyuncuların çok çeşitli stratejiler uygulama şansı vardır. Bu ulusu yönetecek komutanın Göktürklerin tüm avantajlarından faydalanabilmesi için deneyimli olması önerilir. Göktürklerin sağlam savunmaları oyuncu için çok fazla çevrimiçi olmadan da oyunu idare edebilme olanağı sağlamaktadır.

  Selçuklular
  Büyük Türk topluluğu Oğuzların Kınık boyundan olan Selçukluların ilk kıvılcımı Selçuk Bey tarafından çakılmış olsa da, onları dünya arenasında öne çıkartanlar Tuğrul ve Çağrı Beyler olmuştur. Alparslan ve Melik Şah onların başarılını sürdürmüş ve Selçukluları Bizanslılar, İranlılar, Çinliler, Araplar ve daha pek çok halkın saygı ve korku duyduğu bir devlet haline getirmişlerdir.
  Selçuklular Türklerin İslam ve Hıristiyan toplumları ile ilk büyük çapta etkileşimlerini gerçekleştiren devlet olmuştur. Anavatanları Aral Denizi nden kopup önce Dandanakan Savaşında Gaznelileri, daha sonra Malazgirt Savaşında Bizanslıları hezimete uğratmış ve İslam dünyasında saygın bir yer kazandıkları gibi, Türklerin Anadolu ya yerleşmelerini sağlamışlardır. Selçuk Türklerinin bu başarıları onların özellikle İran kültürü ile ciddi etkileşimlere girmesini ve halklarının kaynaşmasını sağlamış, aynı zamanda da Avrupa da yarattıkları korku yüzünden iki büyük haçlı seferini tetiklemiştir.
  Müslüman bir Türk imparatorluğu olarak Selçuklular gelişmiş bir devlet nizamı ve politik yapılanma ile kendilerini ve tebaalarını yönetirler. Hunlar ve Göktürklerin aksine göçebe değillerdir. Gelişmiş şehirleri, bürokrasileri ve ekonomileri ile dikkat çekerler. Türkçe konuşmakla birlikte, dillerinde ciddi bir Fars etkisi görülür.

  Temel Özellikleri
  Nispeten daha zayıf askerler, ancak hızlı çoğalan nüfus ile daha fazla asker eğitimi ve kaynak üretimi
  Kuşatma silahlarına karşı daha dayanıklı binalar ve taş surların sağladığı ek şehir koruması
  Dengeli stratejik yapısı ile yeni başlayan oyunculara daha uygun bir ulus

  En önemli kaynak: Odun

  Çevrimiçi olma gereksinimi: Orta

  Tanıtım
  Refah içerisinde yaşayan soylu Selçuklular, yerleşik hayat tarzını benimsedikleri için şehirlerinde taş kullanarak dayanıklı binalar inşa ederler. Selçuklular korunaklı şehirlerinde doğanın zor şartlarından daha uzak yaşadıkları için askerleri diğer ırkların askerlerinden genel olarak daha zayıftır. Ancak savunma ve saldırı konusunda Selçuk askerleri oldukça dengelidir.
  Selçuklu şehirlerinde diğer ırkların şehirlerinden daha hızlı nüfus artışı olur. Bu sayede asker eğitimini veya hammadde kaynaklarına işçi göndermeyi daha hızlı yapabilirler. Selçuklu askerleri eğitimlerinde genelde odun ve demire ihtiyaç duyarlar.
  Selçuklular yeni şehirler kurarken taşa gereksinim duyar. Mancınık ve top saldırılarına karşı taştan yapılmış Selçuk binaları daha dayanıklıdır. Ayrıca Selçuk şehirleri eğer oyuncu inşa ettiyse sahip oldukları taş sur sayesinde kendilerine gelen saldırılar karşısında daha avantajlıdır.
  Amatör oyuncular için Selçuk halkı dengeli yapısından dolayı diğer ırklara göre daha uygundur. Selçukluların en büyük dezavantajı saldırı ve savunma özellikleri diğer ırklardan biraz daha zayıf olan askerleri olsa da hızlı çoğalmaları bu handikabı kapatacatır.

  Hunlar
  Orta Asya nın sonsuz öfkesi Hunlar, her biri savaşçılıkta usta olan pek çok göçebe halkın oluşturduğu bir konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. Devletin liderine Tanhu ve Han gibi unvanlar verilir. Hunlar da Göktürkler gibi ağırlıklı olarak Tengri/Gök Tanrı inancına sahiptir ve Şamanistik gelenekleri bulunur.
  Kadim bir tarihe sahip olan Hunların bilinen ilk hanları Teoman dır. Ne var ki en önemli hükümdarları Tanhu Mete dir. Hunları tarihin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline getiren, pek çok kavimi biat ettiren, gücünün korkusuyla Çin Seddi nin inşa edilmesine sebebiyet veren ve Türk tarihindeki ilk düzenli ve profesyonel orduyu kuran Mete Tanhu dur. Hunların büyük liderlerini sayarken Mete nin dışında Avrupa Hunlarının büyük hükümdarı "Tanrının Kırbacı" Atilla yı da unutmamak gerekir.
  Hunlar aralarında pek çok Türk boyunun yanında Moğolları, Tunguzları, Yeniseyleri, Ugorları ve benzeri Orta Asya ve Avrasya halklarını içeren önemli bir kavimler topluluğudur. Hunların ana dili ön Türkçedir. Hun aristokrasisinde de ağırlıklı olarak Türk etkileri görülür, bu nedenle hükümdarları ve önemli yöneticileri genellikle Türk kavimlerinden gelir.
  Hun İmparatorluğu Orta Asya nın görmüş olduğu en görkemli devletlerinden biridir ve özellikle askeri alandaki uygulamalarıyla diğer Orta Asya devletlerine örnek olmuştur. Orta Asya, Çin ve hatta Avrupa nın içlerine kadar devasa bir alanda tarihi değiştiren, kültürleri ve coğrafyayı şekillendiren etkileri olmuştur.

  Temel Özellikleri
  Hızlı, yağmacı ve saldırı gücü yüksek (ancak savunma gücü zayıf) ordular
  Küçük sığınakları nedeniyle saldırılara karşı zayıf şehirler
  Agresif stratejileri uygulamaya oldukça uygun bir ulus

  En önemli kaynak: Taş
  Çevrimiçi olma gereksinimi: Yüksek

  Tanıtım
  Bozkırların gezgin ve savaşçı halkı Hunlar, Uluhan daki en saldırgan ulustur. Askerlerinin saldırı ve yağma gücü diğer halkların askerlerinden daha fazladır. Kazanılan savaşlardan sonra Hun askerleri evlerine yağma sonucu ele geçirilmiş daha fazla hammadde ile dönerler. Ancak saldırıya alışkın olan Hun askerleri savunmaya karşı daha hazırlıksız ve zayıftır. Ayrıca iz sürmesini iyi bilen korkusuz Hun askerlerinin süvari ve piyadeleri oldukça hızlı hareket edebilir. Ne var ki Hun askerleri diğer ulusların askerlerinden daha pahalıdır.
  Hun halkı yeni şehirler kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Hun şehirlerindeki yapılar halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha küçük olduğundan savaşlar sırasında daha az hammadde ve köylü saklayabilirler. Hunlar at yetiştirme konusunda da diğer halklardan daha avantajlıdır, şehirlerindeki ahırlarda daha hızlı at yetiştirebilirler.
  Hunlar, oyuna daha sık girebilecek, ordusunun avantajlarını kullanarak çevresindeki şehirleri yağmalayıp rakiplerine korku salacak oyuncular için daha uygundur. Agresif oynamayı sevmeyen ve oyuna sık giremeyecek oyuncular için bu ulus tavsiye edilmez.
   
 2. r

  rodali Yeni Üye

  Bu oyuncuya göre değişir bence .. Ama bana göre en sağlamı göktürk savunma devleti olmasına rağmen saldırı gücü de tatmin edici ayrıca oyunu genel olarak en erken göktürk bitiriyor :)
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş