1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Ulu Önderimizi Anıyoruz

Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında yosun tarafından paylaşıldı.

 1. yosun

  yosun Süper Yönetici

  Ulu Önderimizi Anıyoruz
  Ata'nın 70. ölüm YıldönümündeSaygıyla Anıyoruz
  Atatürk'ün hayatı
  Tarihlerle Atatürk yıllığı
  10 Kasım 1938 - Dünya Onu Yazdı
  Atatürk'ün hayatı (Atatürk için ne dediler)
  [B]•[/B][COLOR=#0067d1]Atatürk'ün cenaze töreni fotoğrafları
  [FONT=Comic Sans MS][B][COLOR=#0067d1]Onbinlerce İnsan Anıtkabir’e Akın Etti
  [COLOR=#0067d1]Yurdun dört bir yanındaki törenlerden kareler[/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#0067d1][COLOR=#0067d1]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=#cc0000][B]•[/B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0067d1](1) Foto galeri [FONT=Comic Sans MS][COLOR=#cc0000][B]•[/B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0067d1](2) Ata'nın huzurunda
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=#cc0000][B]•[/B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0067d1](3) Anıtkabir fotoğrafları
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=#cc0000][B]•[/B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0067d1](4) Foto galeri
  [FONT=Comic Sans MS][B]1937 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, Celâl Bayar Kabinesi'nin programı hakkında sözleri: "...Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program, benim millete vaat ettiğim hususlardır! Ben milletle beraber Celâl Bayar'ın ve arkadaşlarının programının nokta nokta uygulandığını izleyeceğim. Daha iyi açıklayayım: Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Atatürk ve Türk milleti, Başbakan Celâl Bayar'ın ve onun Hükûmeti'nin programını izliyoruz ve fiilî sonucunu görmek istiyoruz[/B][FONT=Comic Sans MS][B].[/B][B]"[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]Atat[/B][B]ürk'ün, saat 19.30'da Başbakan Celâl Bayar'ın köşküne gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1936 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, kendisine saygılarını sunan Siyasal Bilgiler Okulu mensuplarına telgrafı: "Siyasal Bilgiler Okulu'nun bundan sonra da memleket için, verimi daima artan bir kültür ve bilim kaynağı olmakta devam edeceğine şüphem yoktur."[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Dış[/B][B]i[/B][B]şleri Bakanlığı[/B][B]'n[/B][B]ın, Atatü[/B][B]rk'[/B][B]ün doğ[/B][B]um gü[/B][B]nüyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı[/B][B] Genel Sekreterliğ[/B][B]i'ne yaz[/B][B]ı[/B][B]sı: "İ[/B][B]ngiltere Maslahatgü[/B][B]zarı Mö[/B][B]sy[/B][B]ö Morgan, Bakanlığımı[/B][B]za m[/B][B]üracaat ederek Cumhurbaşkanı[/B][B]m[/B][B]ızı[/B][B]n doğ[/B][B]um g[/B][B]ü[/B][B]nü mü[/B][B]nasebetiyle [/B][FONT=Comic Sans MS][B]İ[/B][B]ngiltere Kral[/B][B]ı[/B][B]VIII. Ed[/B][B]w[/B][B]ard taraf[/B][B]ından hususî[/B][B] ve samim[/B][B]î bir tebrik telgrafıç[/B][B]ekileceğ[/B][B]ini s[/B][B]ö[/B][B]ylemi[/B][B]ş[/B][B] ve Atat[/B][B]ü[/B][B]rk'ün doğ[/B][B]um tarihinin bildirilmesini rica etmi[/B][B]ş[/B][B]tir. Durumu arz eder [/B][FONT=Comic Sans MS][B]ve [/B][B]İ[/B][B]ngiltere B[/B][B]üyü[/B][B]kel[/B][B]çiliğ[/B][B]i'nce istenilen bilgi uygun g[/B][B]ö[/B][B]r[/B][B]üldüğü[/B][B] takdirde bildirilmesine m[/B][B]ü[/B][FONT=Comic Sans MS][B]saadelerinizi rica ederim."[/B][B](Yaz[/B][B]ıya verilen cevap için Bk. 12.11.1936).[/B][FONT=Comic Sans MS][Kocatürk]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1931 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, saat 19.00'da Marmara Köşkü'ne gidişi, akşam yemeğinden sonra geceyi burada geçirişi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1926 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, Ankara'da ünlü İtalyan Heykeltraşı Canonica'yı kabulü.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]1924 - [B]"[/B][B]Halk Fırkası"nin, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını alması.[/B][/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B][B] Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.[/B] [/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF), 9 Eylül 1923`te Atatürk tarafından kurulmuş olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. 1927-1946 yılları arasındaki TBMM seçimlerine tek parti olarak katılmıştır. Başlangıçta "Halk Fırkası" olan parti adı 10 Kasım 1924'te "Cumhuriyet Halk Fırkası" olarak değiştirildi. Mayıs 1935'de 4. Kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi adı benimsendi. [/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kökleri Sivas Kongresi'ne dayanır. 4-11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde işgale direnmek amacıyla kurulan müdafaa-yı hukuk cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][COLOR=#0067d1]www.chp.org.tr
  [FONT=Comic Sans MS] [B]1924 - The People's Party becomes the "Repubican People's Party" (CHP).[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1922 - [/B][B]Vahdettin'in Halife sıfatıyla İstanbul'da son Cuma selamlığı (Namazdan sonra Hamidiye Camisi'nin mahfelinde general Harrington ile bir görüşme yapmıştır).[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Kırklareli'nin kurtuluşu.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1920 - [/B][B]Doğu Cephesi Komutanlığının Ermenilerin mütareke koşullarını kabul etmemesi nedeniyle, birliklerine harekata devam emri vermesi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Atatürk'ün, Ankara Erkek Öğretmen Okulu'nun "Zabit Namzetleri Talimgâh[/B][B]ı"[/B][B]n[/B][B]ın ilk mezunlarışerefine verdiği yemekte bulunması.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]1919 - Atatürk'ün, 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'e dış siyaset hakkında cevabı: "Bugün dostumuz yoktur; ancak dostumuz millî bütünlüğümüz, örgütümüzdür."[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]Atatürk'ün, İstanbul'daki Milli Kongre bildirgesine ve bu kuruluşun Heyet-i Temsiliye'ye başvurusuna verdiği cevabın İstanbul gazetelerinde yayımlanması.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın Atatürk'e mektubu: "...Kabine esaslı bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine hâlâ inanamadı(!)"[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]1918 - [/B][B]Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'e Sadaret'ten çekildiğini ve onun da İstanbul'a gelmesinin iyi olacağını bildiren telgrafı: "Zât-ı devletleri bir an evvel [/B][FONT=Comic Sans MS][B]İ[/B][B]stanbul'a gelmelisiniz. Sizin[/B][B]le görüşmeye ihtiyacım var!"[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı[/B] [FONT=Comic Sans MS][B]'[/B][B]nın kaldırılmasıüzerine Atatürk'ün, akşam Adana'dan trenle [/B][FONT=Comic Sans MS][B]İ[/B][B]stanbul'a hareketi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]İstanbul'da Garbi Trakya Cemiyeti kuruldu. [/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı: Öğrencilerin adları: Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife (Jale).[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1916 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, sabah Duhan'ın kuzeyinden hareketle öğleyin 12.30'da -beraberinde Ali Fuat (Cebesoy) ve [/B][B]İ[/B][B]zzettin ([/B][B]Çalışlar) Bey'ler olmak üzere- Bitlis'e gelişi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1916 - Allied offensive on the Salonika Front.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1915 - [/B][B]Mare[/B][B]şal Liman von Sanders'in, Ana[/B][B]f[/B][B]artalar Grubu Kararg[/B][B]âhı'na gelişi, Atatürk ile -gelmiş ve gelecek toplarla- yapılacak taarruz hakkında görüşmesi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS][B]1912 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, Derne'den İstanbul'a dönerken Mısır'a gelişi[/B][FONT=Comic Sans MS][B].[/B]
  [FONT=Comic Sans MS] [B]1908 - Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye Selanik'te, Zekiye Hanım tarafından kuruldu. Cemiyet, kız çocuklarının eğitimi için çalıştı.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS]

  [FONT=Comic Sans MS][B][COLOR=#ab0033]Ata'nın 70. ölüm yıldönümü
  [/COLOR][/B][COLOR=#ab0033][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ab0033]Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 70’inci yıldönümü.
  [FONT=Comic Sans MS][B]GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL İLKER BAŞBUĞ'UN
  [/B][B]10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]( 10 Kasım 2008 )[/B]
  [FONT=Comic Sans MS]Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Yüce Önderimiz Atatürk'ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 70'inci yıl dönümünde özlemle anıyoruz.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Duygusallığın ötesinde bilgi ve bilinçle özümsenmiş köklü bir sevgiyle bağlı olduğumuz Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün çağlar ötesine uzanan engin düşünceleriyle ölümsüzleştiğine inanıyoruz. "Büyük ölülere matem gerekmez; fikirlerine sadakat gerekir." düşüncesinden hareketle O'nun maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine dikkatlerimizi bir kez daha O'nun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat olarak görüyoruz.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Değerli Silah Arkadaşlarım,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Demokratik, laik, çağdaş ve evrensel değerlerden oluşan dokusu, birleştirici ve bütünleştirici yapısı ve bilimsel doğruların rehberliğini esas alan anlayışı ile Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ülkesi ve ulusuyla sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatacak en büyük itici güçtür. Bu gücün ulusumuz için taşıdığı değerin bilinciyle hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." ifadesiyle özetleyebilecek çalışma anlayışıyla görevinin başındadır.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Ebedi Başkomutanımız Atatürk,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Düşüncelerde ve gönüllerde filizlenen ülkünle, ilke ve devrimlerinle aydınlattığın uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Huzur içinde yat.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Kaynak: [COLOR=#0067d1]www.tsk.mil.tr
  [FONT=Comic Sans MS]

  [FONT=Comic Sans MS][IMG]http://www.ataturktoday.com/Resim/OzlemleAniyoruzUnutmadik_small.jpg[/IMG] [IMG]http://www.ataturktoday.com/Resim/OzlemleAniyoruz_small.jpg[/IMG]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın
  10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
  ( 10 Kasım 2007 )[/B]
  [FONT=Comic Sans MS]Değerli Silah Arkadaşlarım,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Türk ulusunun eşsiz lideri ve bütün dünyanın takdir ettiği büyük devlet adamı Ulu Önder ATATÜRK’ün maddi varlığının aramızdan ayrılarak ebediyete dâhil oluşunun 69’uncu yıl dönümünde O’nsuzluğun burukluğunu en derinden hissediyoruz.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Büyük Önderimizin aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçtikçe engin düşüncelerinin değeri çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu anlayışla karşılayacağımız her 10 Kasım’da, O’nun düşüncelerinin, ilke ve devrimlerinin ölümsüzlüğünü görmenin coşkusunu yaşayacak, bir kez daha bütün benliğimizle O’na yöneleceğiz. 10 Kasımların matem günü olmadığını unutmayacağız. Bu günleri Atatürkçü Düşünce Sisteminin neresinde olduğumuzu ve O’nun devrimcilik ilkesinin ışığında, manevi mirası olan bilim ve aklın ne kadar takipçisi olduğumuzu sorguladığımız bir süreç olarak göreceğiz.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Değerli Silah Arkadaşlarım,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Donmuş, katılaşmış her türlü düşünceye ve bu düşüncelere giden yollara bilimi ve aklı rehber tayin etmek suretiyle set çeken Ulu Önder, ilke ve devrimleri ile mesajlarını çağlar ötesine taşımıştır. Bugün, o mesajları anlamak ve gereklerini yerine getirmek her şeyden önce bir vatandaşlık borcudur.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Bugün, ATATÜRK’ü anlamak; Cumhuriyet’e ve onun laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan yapısına sahip çıkmak demektir. Bugün, ATATÜRK’ü anlamak; ulusun birliğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Bugün, ATATÜRK’ü anlamak; kişisel çıkar ve ihtirasların etkisinden uzak bir şekilde Türk yurdu ve ulusu için çalışmak demektir. Bugün, ATATÜRK’ü anlamak; mutluluğu, yalnız kendi ülkesinde değil, tüm insanlığın barış içerisinde yaşamasında arayacak kadar insan sevgisiyle dolu, üstün bir insanlık anlayışına sahip olmaktır. Bugün, ATATÜRK’ü anlamak; Atatürkçü Düşünce Sistemine bağlı olmak ve bu bağlılığı nutuklarda, söylemlerde ifade etmek değil, bunları davranışlara, uygulamalara yansıtmak demektir.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Kurucusu olduğu Cumhuriyet, bugün birtakım tehditlerle karşı karşıya kalmışsa bilmeliyiz ki, ilke ve devrimleriyle aydınlattığı yoldan sapmalar başlamıştır. Yeni ve sağlam ilkeleri ile Türk ulusuna çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek yerine çağın gerisine gidişe özlem duyarak bu yoldan ayrılmayı tercih edenler sonsuz karanlıklarda kaybolmaya mahkumdurlar.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Üniter yapımız ve rejimin temel değerleri, bugün birtakım tehdit ve söylemlerle karşı karşıya kalmışsa bilmeliyiz ki, yüce ulusumuzun tek vücut hâlinde kenetlenmesini sağlayan Atatürk Milliyetçiliğinden uzaklaşmalar başlamıştır. Cumhuriyetin ulus devlet yapısından da uzaklaşma anlamına gelen bu çabaların nelere yol açacağını görmek için Cumhuriyetin kuruluş sürecinde çekilen sıkıntıları hatırlamak yeterli olacaktır. Ulusal sevinç ve kederde, ulusa karşı sorumluluklarda, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışı içinde, yüreklerimiz aynı kutsal amaçlar için çarptıkça ulusal bütünlüğümüzü ve temel değerlerimizi bozmak isteyen hiçbir güç emellerine ulaşamayacaktır.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Bu saldırılar karşısında bugün ve yarın, yüce Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirebilmesi ancak Atatürkçü Düşünce Sistemini yaşamak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetleri, sorumluluğunun bilincinde, mükemmeli yapmanın arayışı içerisinde Cumhuriyetin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Yüce Atatürk,
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Devrimlerinin esin kaynağı olarak değerlendirdiğin Büyük Şair Tevfik Fikret’in de ifade ettiği gibi Sen, ilke ve devrimlerinle “ruhumuzu, benliğimizi, idrakimizi besleyecek; bize miskinlik verecek ne varsa” bizi ondan uzaklaştırıp sonsuza kadar “diri kalmamızın kaynağı” olmaya devam edeceksin.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Zaman ve mekânın dar kalıplarını aşıp çağlar ötesine uzanan evrensel düşüncelerin, insanlığa ışık ve hayat kaynağı olmaya devam eden bir güneş gibi yolumuzu aydınlattıkça ne senden vazgeçeriz, ne eserinden.
  [FONT=Comic Sans MS] [FONT=Comic Sans MS]Huzur içinde yat.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/color][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/color][/color][/FONT][/COLOR]

   
 2. Nehir

  Nehir Bölüm Yöneticisi

  Teşekkürler canım.
   
 3. yosun

  yosun Süper Yönetici

  rica ederim canım.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
Benzer Konularımız
 1. dilayim
  Yanıtlar:
  1
  Okunma:
  1.094

Sayfayı Paylaş