1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Tarihten Günümüze Demokrasinin Gelişimi

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında çiğdem tarafından paylaşıldı.

 1. çiğdem

  çiğdem Yeni Üye

  Eski Tarihten Yakın Tarihimize Yani Günümüze Demokrasi yolculuğu hakkında bilgiler verirmisiniz?
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Tarihten Günümüze Demokrasihakkında bilgi

  Demokrasi sözcüğü kelime anlamı olarak yunanca’ dan gelmektedir. Eski Yunancada “demos’ halk, ‘kratos’ iktidar vey egemenlik anlamında kullanılırdı. Demokrasi kelime olarak halkın egemenliğini ifade etmektedir. Demokrasi ilk olarak Yunanistan’ da hayata geçmiştir. Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

  M.Ö. 450: Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları 1 çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini almıştır. Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi. İngiltere’de Kral I. John’un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanımaktaydı. Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başlamış oldu.

  Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu güçler ayrılığını savunmaktaydı. Virginia Haklar Bildirgesi‘nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edilmiştir. 1789 senesinde Fransa halkı krala karşı ayaklanmaya geçti. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. lk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismi altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

  23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı. 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için 1 araya gelerek BM örgütünü kurdu ve 1945 senesinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.

  Almanya’da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı. 1995 yılında internet kullanımı yaygınlaştı. 2000 yılında dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaştı.
   
 3. g

  gizli Misafir

  Demokrasimi gelişmemi demokra kritos :)
   
 4. o

  oğuzhan Misafir

  Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada “demos’ halk ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır.Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:M.Ö. 450: Atina’da Aristo Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları bir çeşit yönetim sistemi siyasi tarihteki yerini aldı. Site” denilen şehir devletle*rce kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk meclisinde konuşma ve oy kullanma hakkı vardı.375:Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi.1215: İngiltere’de Kral I. John’un im*zaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanıyordu. Magna Carta ile kralın sınırsız yetkilerine son verildi. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ilkesi getirildi.1450: Alman Johann Gutenberg mo*dern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilme*siyle birlikte insanlar duygu düşünce ve bilgileri*ni birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bu da de*mokratik hak ve talepleri hızlandırdı. Matbaanın geliştirilmesi Avrupa’da Rönesans ve Reform ha*reketlerinin başlamasına neden oldu.1750: Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu (Monteskiyo) güçler ayrılığını savu*nuyordu. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo) “özgürlük eşitlik ve kardeşlik” sloganıyla 1762 – 1763 yıllarında “Toplumsal Sözleşme”yi yazdı. John Locke (Con Luk) ise yaşama hakkı özel mülkiyet hakkı gibi insanların sahip olması gereken belirli özgürlükleri savundu.1776: Virginia Haklar Bildirgesi’nde ya*şam hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edildi.1789: 1789 yılında Fransa halkı krala kar*şı ayaklandı. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. Bu bil*diri temel insan haklarını “hürriyet mülkiyet gü*venlik ve zulme direnme” olarak tespit etmektedir. Eşitlik özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir.Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirge*si yalnızca Fransızlar için değil bütün insanlar için geçerli olan bir bildirgedir. Bu yüzden evrensel niteliktedir.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]1877: İlk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]1920: 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara‘da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen millet*vekilleri burada çalışmaya başladı.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]1945: II- Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 11 Aralık 1946 tarihli ilk oturumunda içinde insan haklarının yer alacağı bir belge ha*zırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda ha*zırlanan taslak 10 Aralık 1948 tarihinde genel ku*rul tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak kabul ve ilan edildi. Bildirge insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı sağlamak ve geliştirmek yolunda atılan ilk adımdır.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]1989: Almanya’da bulunan Berlin duvarı*nın yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]1995: İnternet kullanımı yaygınlaştı. İn*ternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya üzerinde insanların birbirleriyle iletişimi arttı ve fikirle*rin tüm dünyaya daha hızlı bir şekilde yayılması sağlandı.[COLOR=#333333][FONT=Verdana]2000: Dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaş*tı. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %60′ına denk gelmektedir.[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
   
 5. M

  Misafir Misafir

  arkadaşlar
  1991 sovyetler birliği'nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa ülkelerinin komünist yerini demokratik yönetimler almaya başaldı :p;)
   
 6. E

  Elma Yeni Üye

  Düşmüşüz bir demokrasi peşine :)
   
 7. M

  Misafir Misafir

  Tarihten Günümüze Demokrasihakkında bilgi

  Demokrasi sözcüğü kelime anlamı olarak yunanca’ dan gelmektedir. Eski Yunancada “demos’ halk, ‘kratos’ iktidar vey egemenlik anlamında kullanılırdı. Demokrasi kelime olarak halkın egemenliğini ifade etmektedir. Demokrasi ilk olarak Yunanistan’ da hayata geçmiştir. Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

  M.Ö. 450: Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları 1 çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini almıştır. Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi. İngiltere’de Kral I. John’un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanımaktaydı. Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başlamış oldu.

  Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu güçler ayrılığını savunmaktaydı. Virginia Haklar Bildirgesi‘nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edilmiştir. 1789 senesinde Fransa halkı krala karşı ayaklanmaya geçti. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. lk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismi altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

  23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı. 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için 1 araya gelerek BM örgütünü kurdu ve 1945 senesinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.

  Almanya’da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı. 1995 yılında internet kullanımı yaygınlaştı. 2000 yılında dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaştı.
   
 8. z

  zehra :D Misafir

  Tarihten Günümüze Demokrasihakkında bilgi

  Demokrasi sözcüğü kelime anlamı olarak yunanca’ dan gelmektedir. Eski Yunancada “demos’ halk, ‘kratos’ iktidar vey egemenlik anlamında kullanılırdı. Demokrasi kelime olarak halkın egemenliğini ifade etmektedir. Demokrasi ilk olarak Yunanistan’ da hayata geçmiştir. Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

  M.Ö. 450: Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları 1 çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini almıştır. Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi. İngiltere’de Kral I. John’un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanımaktaydı. Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi.Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başlamış oldu.

  Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı.Montesqieu güçler ayrılığını savunmaktaydı. Virginia Haklar Bildirgesi‘nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edilmiştir. 1789 senesinde Fransa halkı krala karşı ayaklanmaya geçti. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. lk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismi altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

  23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu.Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı. 2.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için 1 araya gelerek BM örgütünü kurdu ve 1945 senesinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.

  Almanya’da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı. 1995 yılında internet kullanımı yaygınlaştı. 2000 yılında dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaştı.
   
 9. Tarihten Günümüze Demokrasihakkında bilgi

  Demokrasi sözcüğü kelime anlamı olarak yunanca’ dan gelmektedir. Eski Yunancada “demos’ halk, ‘kratos’ iktidar vey egemenlik anlamında kullanılırdı. Demokrasi kelime olarak halkın egemenliğini ifade etmektedir. Demokrasi ilk olarak Yunanistan’ da hayata geçmiştir. Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

  M.Ö. 450: Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları 1 çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini almıştır. Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi. İngiltere’de Kral I. John’un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanımaktaydı. Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başlamış oldu.

  Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu güçler ayrılığını savunmaktaydı. Virginia Haklar Bildirgesi‘nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edilmiştir. 1789 senesinde Fransa halkı krala karşı ayaklanmaya geçti. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. lk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismi altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

  23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı. 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için 1 araya gelerek BM örgütünü kurdu ve 1945 senesinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.

  Almanya’da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı. 1995 yılında internet kullanımı yaygınlaştı. 2000 yılında dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaştı. :confused:(ANLAMADIM Kİ)
   
 10. M

  Misafir Misafir

  sayı 4`tür o kadar ulen
   
 11. M

  Misafir Misafir

  Sıkıldım kısa kısa yanii yazın :mad:;):D:mad::confused::confused::confused:
   
 12. M

  Misafir Misafir

  Tarihten Günümüze Demokrasi Hakkında Bilgi

  Demokrasi sözcüğü kelime anlamı olarak yunanca’ dan gelmektedir. Eski Yunancada “demos’ halk, ‘kratos’ iktidar vey egemenlik anlamında kullanılırdı. Demokrasi kelime olarak halkın egemenliğini ifade etmektedir. Demokrasi ilk olarak Yunanistan’ da hayata geçmiştir. Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

  M.Ö. 450: Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları 1 çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini almıştır. Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi.İngiltere’de Kral I. John’un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanımaktaydı. Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başlamış oldu.

  Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu güçler ayrılığını savunmaktaydı. Virginia Haklar Bildirgesi‘nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edilmiştir. 1789 senesinde Fransa halkı krala karşı ayaklanmaya geçti. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. lk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismi altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

  23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı. 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için 1 araya gelerek BM örgütünü kurdu ve 1945 senesinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.

  Almanya’da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı. 1995 yılında internet kullanımı yaygınlaştı. 2000 yılında dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120′ye ulaştı.
   
 13. M

  Misafir Misafir

  bence bu siteye tarihi anlaşmalar da olmalıydı:mad::confused:
   
 14. N

  Nabeeeeeer ? :D Misafir

  Selamlar . Çok değişmiş hep geriye gitmişiz.
   
 15. M

  Misafir Misafir

 16. M

  Misafir Misafir

  arkadaşlar bu vatandaşlık dimi yalnışlık yoq :rolleyes:
   
 17. M

  Misafir Misafir

  arkadaşlar bu vatandaşlık dimi yalnışlık yoq :rolleyes::confused::eek:
   
 18. s

  sanane lan Misafir

  teşekkürler sevgiler saygılar
   
 19. istanbulfet edildi bir yılda sonra işte burdayız
   
 20. G

  Galileo galileo Misafir

  Sovyetler birliği. ardır TM kesinlan
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş