Tanzimat Fermanı Ne Zaman Kim Tarafından Hazırlandı?

  • Konbuyu başlatan dilek öğretmen
  • Başlangıç tarihi
D

dilek öğretmen

Yeni Üye
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edilmiştir,
Tanzimat Fermanı Ne Zaman Hazırlandı Kim Tarafından
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi


Tanzimat Fermanının İlan Tarihi: (3 KASIM 1839)

Tanzimat Hatt-ı Şerif-i 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid'in emriyle Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunarak ilan edildi.


Tanzimat Fermanı Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır.Anlamı düzenlemeler- reformlar demektir.

Tanzimat çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Mehmed Emin Ali Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.

Tanzimat Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilanıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922'de Osmanlı Devletinin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Orko

Orko

Bilgi Sihirbazı.
Osmanlı açısından çok önem arz eden bir zaman diliminde gerçekleştiği için bu ferman sonrası siyasi gelişmeler yıkılma öncesini bize anlatır.
 
Üst