1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Sevgi Ağacı Çocuk Hikayesi

Konu, 'Çocuk Parkı' kısmında Kelebek tarafından paylaşıldı.

 1. Kelebek

  Kelebek Yeni Üye

  Sevgi Ağacı çocuk Hikayesi
  Sevgi Ağacı Çocuk masalı
  Sevgi Agacı çocuklar için hikaye


  Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında, yemyeşil yapraklarıyla dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış
  Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış
  Kızgın güneş ne yaparsa yapsın, yapraklar hep yeşil ve parlak olurmuş
  Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir, esen rüzgarın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp, uyuklarmışlar kaygısızca
  Ağacın dalları arasına yuva yapmış olan kuşlar, yaprakların gölgesinde güneşten korunup, kanat çırparak daldan dala uçuşur, şarkılar söylermişler mutluluk içinde
  Çölün ortasında, kızgın kumlarla çevrili bu ağacın nasıl beslendiğini mi merak ediyorsunuz? Söyleyeyim: Sevgi ve mutlulukla beslenirmiş bu ağaç
  Diğer ağaçlar gibi topraktaki suyu ve besinleri çölde bulamadığı için, sevgi ve mutluluktan sağlarmış gereksinimini
  Bu ağacın sevgiden oluşan besini, diğer tüm ağaçlardan ayrı bir özellik katarmış ona
  Yaprakları daha canlı, gölgesi daha serin, gövdesi daha güçlüymüş
  Ona "Sevgi Ağacı" derlermiş
  Gölgesinde barınan havyanların sevgisi, dallarında ötüşen kuşların neşesi, ağacı sevindirirmiş
  Bu uçsuz bucaksız çölde işe yaradığını anlayıp, daha çok sevgi ve mutluluk yaymak için yaşarmış
  Güneş bile, o kavurucu sıcağını tüm çöle yayan, suyu buharlaştıran, toprağı kurutan acımasız güneş bile, ona sevgiyle eğilir, ışınlarını ağacın üstüne yansıtmamaya çalışırmış
  Ağaç, dibindeki hayvanların sevgisi çoğaldıkça büyür, büyüdükçe dallarını açar, yapraklarını kabartır, daha çok gölge yapmaya çalışırmış
  Rüzgar da onu pek severmiş
  Çölde köşe bucak dolaşıp, kumları öfkeyle bir yerden ötekine savurup duran rüzgar bile, ağacın çevresine gelince yumuşar, gölgesinde uyuklayan hayvanları serinletmeye çalışırmış
  Hafif hafif estikçe, ağaç da yapraklarını sallar, çöl sıcağını uzaklaştırırlarmış el birliğiyle
  Çöl ortasındaki Sevgi Ağacı, gölgesinde yaşayan hayvanların sevgi ve mutluluğuyla beslenip büyürken, gölgesindeki hayvanları da mutlulukla doyururmuş
  Ağacın gölgesinde kediyle fare kucak kucağa uyurken, köpekler kedilerin tüylerini yalarmış
  Ağacın gölgesi büyüdükçe, altında daha çok hayvan barınır olmuş
  Ağacın yaprakları büyüdükçe kalp biçimini alıyor, sevgiyle çarpıyormuş "pıt, pıt" diye
  Bir gün, tüm havyanlar Sevgi Ağacının gölgesinde mutluluk içinde yaşayıp giderken, uzaktan bir tilkinin kumlar üzerinde sürünerek ağaca doğru geldiğini görmüşler
  Hepsi birden el etmişler tilkiye, "Çabuk yürüsün, ağacın gölgesine sığınsın" diye
  Tilki tam ağaca yaklaşacağı sırada, sıcak çöl güneşi onun tüm gücünü emivermiş
  Zavallı tilki, bitkin bir durumda kumlar üzerinde serilip kalmış boylu boyunca
  Hemen üç küçük çöl faresi, kumların arasında yuvarlana yuvarlana, ölmek üzere olan tilkiye koşmuşlar
  Kuyruğundan ve ayaklarından çekiştire çekiştire, ağacın gölgesine taşımışlar onu bin bir güçlükle
  Tilki kendinden geçmiş bir durumda, ağacın gölgesinde hareketsiz yatarken, tüm hayvanlar sevinç çığlıkları atmışlar: "Yaşasın tilkicik kurtuldu" diye
  Hepsi de Sevgi Ağacının gölgesinin tilkiyi iyi edeceğini, bitkin ve baygın yatan tilkinin bir süre sonra kendine geleceğini biliyorlarmış
  Sevgi Ağacı, çevresindeki havyanların düşündüklerini doğrularcasına, kalp biçimindeki yapraklarını eğmiş tilkinin üzerine
  Dallarını ve yapraklarını sallamış, serinletmiş sıcaktan bitkin düşen tilkiyi
  Sonra rüzgar yardıma gelmiş
  En yumuşak okşayışıyla serin serin üflemiş tüylerini
  Diğer hayvanlar sevinç gösterisini sürdürmüşler, "Ağaç daha çok beslensin, tilkiyi kurtarsın" diye
  Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşmüşler, "Yapraklara renk gelsin, pıt pıt kalp gibi çarpsın" diye
  Sevgi ve mutluluk ilacını alan tilki, yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış
  Önce soluk almış derinden
  Ciğerlerine sevgi ve mutluluğu çekmiş bir nefeste
  Kanı ısınmış
  Kuyruğunu sallamış mutlulukla
  Ayaklarını oynatmış yavaşça
  Kendine gelip gözlerini açınca, çevresinde oynaşan, mutluluk çığlıkları atan havyanlara bakmış gülümseyerek
  Sevgi Ağacı onu iyileştirip, eski gücüne yeniden kavuşunca, kendine gelmiş ve birden ayağa kalkmış
  Şöyle bir gerindikten sonra silkinmiş
  Tüylerine yapışmış çöl kumlarını temizlemiş daha güzel görünmek ve rahatlamak için
  Kumlardan arındıktan, Sevgi Ağacının gölgesinde mutluluğu kana kana içip, kendine geldikten sonra, tüm hayvanlara teşekkür etmiş, yardımlarını esirgemeyip, kendisini hayata döndürdükleri için
  Ama tilki bu rahat durur mu? Hayvanların arasında dolaştıkça sinsi sinsi, birinden aldığını diğerine, bire bin yalan katıp, aktarmaya başlamış
  Hayvancıklar eskisi gibi birbirlerini sevgiyle okşayacaklarına, birbirlerine hırlamaya başlamışlar
  Dişlerini gösterip, bir diğerini kovalamışlar düşmanca
  Onların birbirlerine kızıp hırlamaları tilkiyi pek sevindirmiş
  Sinsice gülmüş: "Yaşasın, aralarındaki dostluğu yıktım" diye
  Dosluk ve sevgi yıkılıp, hayvanlar birbirlerine düşünce, birlikteliklerinden doğan güçleri kalmayacak, tilki de bir yolunu bulup, tek tek tuzağa düşürüp yiyecekmiş havyanları
  Kurgusunu sinsice uygularken düşünememiş Sevgi Ağacına zarar verdiğini
  Havyanların birbirlerine olan sevgisi ve güveni azalınca, ağaç beslenemez olmuş
  Önce yaprakları küçülmüş, mutluluk suyunu içemediği için
  Sonra güneşin yakıcı ışınlarına engel olamamış
  Küçülen yaprakların arasından sızan ışınlar, gölgesini azaltmış
  Barış yok olmuş
  Barışın yerini korku ve kuşku almış
  Kuşlar dallar arasında kaçışıp durmuşlar, tilkinin tuzağından kurtulmak için
  İçlerine bir korkudur girmiş
  Korkan kuş ötebilir mi? Susmuşlar hepsi de
  Sevgi olmayınca güçsüz kalan ağacın dalları zayıflamış, yaprakları dökülmüş süzülerek
  Rüzgar da yardım edemez olmuş ağaca
  Sıcak kumlar üflemiş gölgesine
  Tüm hayvanlar, kum fırtınalarından korunmak için kovuklara sinmişler, birbirlerinden uzak
  Kaçışan, kovalanan hayvanlar varmış ağacın tükenmek üzere olan gölgesinde
  Bu duygusal yıkımı gören üç küçük fare bir kenara çekilip, aralarında bir plan yapmışlar; Diğer hayvanlar görmeden, kimse ne yapmak istediklerini bilmeden, tilki duymadan
  Bir gün tilki sıcakta uyuklarken miskin miskin, yanına yaklaşmışlar sessizce
  Zayıflamış gölgeden sürükleyerek, kızgın çöl kumunun üzerine taşımışlar tilkiyi uyandırmadan
  Sıcak çöl güneşi durur mu? Hemen atılmış tilkinin üzerine
  Daha önce yarım kalan işini bitirmiş
  Almış tilkinin tüm gücünü
  Sıcak çöl güneşi tilkinin gücüyle doyarken, üç küçük fare, zayıflamış gölgenin altında duran diğer hayvanlara seslenmişler
  Aralarındaki kavgaya son vermelerini, yoksa sevgi ağacının tümüyle güçsüz kalacağını, kendi sonlarının da tilkininkinden pek farklı olmayacağını anlatmışlar dilleri döndüğünce
  Önce hayvanlar homurdanmış ve farelerin sözlerine kulak asmak istememişler, ama her an gücü tükenen Sevgi Ağacının acı dolu yakarışları ve ağla***** dökülen yapraklarını görünce çaresiz boyun eğmişler söylenenlere
  Birbirlerine sarılıp özür dilemişler
  Eskisi gibi barış, sevgi ve mutluluk içinde yaşamak istediklerini dile getirmişler ağla*****
  Utanç gözyaşları oluk oluk aktıkça, birbirlerine duydukları kini temizlemiş kalplerinden
  Sonra, kıpır kıpır çarpıntılarla sevgi yeniden filizlenmiş
  Çiçekler açmaya başlamış kalplerde
  Gülmüşler olanlara, kurnaz tilkinin yaptıklarını düşünüp
  Kuşlar da ötmeye başlamışlar mutluluğu müjdeleyerek
  Aralarındaki sevgi yeniden yeşerince, Sevgi Ağacı da susadığı mutluluktan içmiş kana kana
  Böylece Sevgi Ağacı yeniden canlanıp büyümeye başlamış
  Hem de eskisinden daha güçlü ve daha görkemli olmuş
  Yaşamları eski günleri aratmayıp daha da iyi olunca, tüm hayvanlar bir araya gelmişler
  Bir tanecik Sevgi Ağacını korumak istemişler
  Onu her yere yaymak için kuşlar görevlendirilmiş
  Kuşlar sevgi ağacının tohumlarını uçurup, her gittikleri yere dikeceklermiş
  Böylece, Sevgi Ağacı bir yerde solup, yok olmaya yüz tutsa da, bir başka yerde büyümeye devam edebilecekmiş
  Sevgi Ağacını olası tehlikelerden uzak tutmak ve onu daha güvenle büyütmek için, görünmez yapmaya karar vermişler
  Kuşlar, görünmeyen Sevgi Ağacı tohumlarını, dünyanın her yerine yaymışlar
  Zamanla her yerde Sevgi Ağaçları büyümüş, kocaman yaprakları, upuzun dallarıyla birbirlerini kucaklamışlar, "Tüm sevgiler ve mutluluklar birleşsin, birbirlerinin gücüne güç katsın" diye
  Dünya üzerinde bir yerlerde, kuyruğunu sallayan köpeğe sevgiyle yaklaşıp, onun tüylerini okşayan birisini görürseniz, bilin ki oralarda Sevgi Ağacı vardır
  Dallarını eğmiş, kalp biçimdeki yapraklarıyla sevgi pınarından içiyordur
  Sevgi Ağacını, el ele gezen, birbirlerini seven, kucaklayıp öpen insanların arasında da görebilirsiniz
  Onların sevgisiyle beslenirken, mutluluk gölgesi altındaki sevgilileri koruyordur
  Sevgi Ağacını göremezseniz, hemen utanç gözyaşlarıyla kalbinizdeki kini ve kötülükleri yıkayın
  Kalbinizde sevgi filizleri açılsın
  İnsanları, hayvanları ve doğayı sevin
  O zaman her yerde yemyeşil Sevgi Ağaçlarını görürsünüz
  Sizi yakıcı güneşten, tilkinin sinsi kurnazlıklarından korumaya çalışır
  Size sevgi ve mutluluğun gölgesini, serinliğini sunar
  Onun gölgesinde, doğal sevginin mutluluğuyla yaşarsınız sonsuza değin
  Bu masala bir yorum yapmak istemiyorum
  Masalın kendisi ne olduğunu anlatıyor kanımca
   
 2. i

  irem Yeni Üye

  Sevgi ağacı çok güzel bir hikaye her çocuğun okuması veya dinlemesi gerek
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş