1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Sert sessiz harfler - ünlü harfler - ünsüz harfler

Konu, 'Eğitim Öğretim' kısmında I$ık tarafından paylaşıldı.

 1. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Sert sessiz harfler,ünlü harfler,ünsüz harfler nelerdir ? özellikleri nelerdir ?

  Sert sessiz harfler,
  Sesli Harfler,
  Sessiz harfler,
  Türkçemizde kullanılan harflerin Kullanılımı.


  Türkçemizde kullanılan harfler 29 tanedir

  8 tanesi sesli ( Ünlü )

  21 tanesi sessiz ( Ünsüz )


  Ünlü harfler Geniş Dar Geniş Dar


  -------------------------------------------------------------

  Kalın A I O U

  İnce E İ Ö Ü

  Büyük sesli uyumu :

  Bir kelimenin ilk hecesindeki sesli kalınsa , sonraki hecelerin seslileri de

  kalın olur.....

  Eğer ince olursa , sonraki hecelerin seslileri de ince olur .......

  İşte buna Büyük sesli uyumu denir ......  örnek :


  **** a + ğaç ; bo + ya ; ge + mi ; kö + pek

  kalın kalın kalın kalın ince ince ince ince  Kelimelere eklenen eklerde genellikle bu kurala uyarlar ___________

  örnek :

  Bö - cek + ler ( ince + ince + ince )

  A - kıl + lı ( kalın + kalın + kalın )

  Ci - ğer + ci ( ince + ince + ince )  Kural 1 :

  Birleşik kelimelerde Büyük sesli uyumu aranmaz ........

  örnek :

  Boğaziçi ____ B o ğ a z + i ç i ( k + k + i + i )
  Atatürk ____ A t a + t ü r k ( k + k + i )
  --------------------------------------------------------------


  Kural 2 :

  ( yor ) , ( ken ) , ( ki ) , ( leyin ) ekleri Büyük sesli / ünlü uyumu

  kuralına uymaz ....

  örnek :

  Getiriyor ____ Ge + ti + ri + yor ( ek ) ( i + i + i + k )  sabahki ____ Sa + bah + ki ( k + k + i )  Akşamleyin ___ Ak + şam + le + yin ( k + k + i + i )
  ---------------------------------------------------------------------


  Kural 3 :

  Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimelerde Büyük sesli uyumu

  aranmaz...


  örnek :


  K a l e m ; K i t a p ; O t o b ü s ; T e l e v i z y o n

  Kalem : ( k + i )

  Otobüs : ( k + k + i )

  Televizyon : ( i + i + i + k )

  --------------------------------------------------------------------  Küçük sesli uyumu :


  Kelimelerde Düz ünlülerden ( a , e , ı , i ) sonra düz ünlüler , veya

  yuvarlak ünlülerden ( o , ö , u , ü ) sonra ya dar -yuvarlaklar ( u , ü )

  yada düz - genişler ( a , e ) gelirse bu uyuma küçük sesli uyumu denir ...


  örnek :

  Bakırcı ____ Ba + kır + cı ( hepsi düz ünlü )

  Yumruklamak ____ Y u m + r u k + l a + m a k ( y.ü + y + d.ü + d.ü )
  y.ü : yuvarlak ünlü

  y : yuvarlak

  d : düz ünlü


  SESSİZ ( ÜNSÜZ) HARFLER ve bu harflerle ilgili kurallar :


  A- Sürekli sessiz : f,s,ş,h, ğ, j, l,m,n,r,v,y,z.

  a-Sert sessiz : f,s,ş,h

  b-Yumuşak sessiz : ğ,j,l,m,n,r,v,y,z.


  B- Süreksiz sessiz : p,ç,t,k,b,c,g,d.

  a-sert sessiz : p,ç,t,k

  b- Yumuşak sessiz : b,c,g,d


  Kural 1 :

  Türkçe kelimelerin kökünde 2 sessiz / ünsüz bulunmaz …..

  Örnek :

  Z ü p p e . ( p p / iki sessiz ) olmaz ….

  M i l l e t ( l l olmaz )

  Hü r r i y e t ( r r ) olmaz .

  ** Bunlar Türkçe kelime değildir . Yabancı dillerden gelmiştir ….
  Kural 2 :

  Türkçe kelimelerin sonunda yumuşak sessizler ( b,c,d,g) bulunmaz.

  Türkçe kelimeler , sert sessizler ( p, ç, t, k ) ile biter ….


  Örnek :

  Ç o r a b ( yanlış ) ___ Çorap ( doğru )

  Ağac ( yanlış ) ___ Ağaç ( doğru )

  Kanad ( yanlış ) ___ Kanat ( doğru )

  **** Bazı yabancı kelimelerde Yumuşak sessiz bulunur ..

  Örnek :

  Sac : demirden yapılmış levha

  Ad : isim gibi …..  Kural 3 :

  Türkçe kelimelerin sonunda ( p,ç,t,k ) gibi sert sessiz harf varsa

  Bu kelimeye ünlü / sesli harfle başlayan bir ek ( a,e,ı,i,u,ü,o,ö )

  gelirse , kelimenin sonundaki sert sessiz ( p,ç,t,k ) harfleri yumuşar .

  Buna sert sessizlerin yumuşaması denilir …….


  Örnek1 :

  Çorap ___ Çorapı olmaz . ___ Çorabı olur ……

  Kanat ___ Kanatı olmaz ___ Kanadı olur .

  Bayrak___ Bayrakı olmaz ___ Bayrağı olur …..


  Örnek 2:

  Ayşe , öğretmene çiçek verdi .

  Öğretmen çiçeği ( k _ ğ olur ) kokladı ……
  Kural 4 :


  Sonu sert sessiz harflerle ( p,ç,t,k,s,ş,h,f ) biten Türkçe kelimelerin sonuna ( b,c,d,g )

  yumuşak sessizlerin biriyle başlayan bir ek getirilirse , ekin başındaki harf sertleşir …

  Buna SERT SESSİZLERİN BENZEŞMESİ denilir …….


  Örnek :

  Ağaç ___ Ağaçda olmaz ___ Ağaçta olur …..

  ÖNEMLİ NOT :

  Son harfleri ( p,ç,t,k ) olan özel isimler ünlü harfle başlayan bir ek alsada değişmez …..

  Bu ek KESME İŞARETİ ( ‘ ) ile ayrılır ve yazılır …..


  Konu başlığımız C Ü M L E :
  ________ Bir duyguyu , bir düşünceyi , bir isteği , bir yargıyı ve bir olayı anlatmak için

  kurulan söz dizisine CÜMLE denilir ……


  örnek :

  Çocuklarımı çok seviyorum . ( Duygu )

  Kitaplar , solmayan çiçeklerdir. ( Düşünce )

  Sağlık için , erken yatıp erken kalkmalı . ( Yargı )

  Babacığım ! bizi parka ***ürürmüsün ? ( İstek )

  Dünkü yağmurda evleri su bastı . ( Olay ) anlatıyor ……
  ________ Kelime veya kelime gruplarının cümledeki görevlerine CÜMLENİN

  ÖGELERİ denilir ….


  Cümlede 3 türlü ÖGE vardır ..


  1- Yüklem ( temel öge )


  2- Özne ( temel öge )


  3- Tümleç ( yardımcı öge ) dir …….  1- Yüklem :

  ___ Fiillerin cümledeki görev adına yüklem denir ………


  • çekimli fiiller

  • Fiilimsiler

  • Ek fiil almış isim soylu kelimeler

  • Tamlamalar

  Cümlede yüklem görevini alabilirler ………


  Örnek :


  Geldik . ( çekimli fiil )

  Yaşamak için ( fiilimsi )

  Bilim+dir ( ek fiil almış isim soylu kelime )


  ***** Yüklem , cümlede öznenin yaptığı iştir / eylemdir ……


  ***** Cümleye :

  NE YAPMAK ? / NE YAPTI ?

  NE OLMAK ? / NE OLDU ?

  NEDİR ?

  Sorularak bulunur …….


  Örnek :

  Begüm ders çalışıyor . __ Ne yapıyor ? ___ Çalışıyor .. ( yüklem )

  Burçin çalışkandır . __ Nedir ? ___ Çalışkandır . ( yüklem )

  Camlar bir bir kırılıyor . __ Ne oluyor ? ___ Kırılıyor . ( yüklem )


  Not :

  Yüklem tek başına cümle olur .


  Örnek :

  Çalışıyor .

  Gidiyorum .

  Okuyorsun . gibi ……


  Ama yüklemsiz cümle olmaz .

  Çünkü yüklemsiz cümlenin bir amacı olmaz …..
  2- Özne :

  ___ Cümlede yüklemin bildirdiği işi / eylemi yapan ve oluştan etkilenen varlığa ÖZNE

  denir. …..


  ( Fiilin kişisi durumunda olan kelime veya kelime gruplarına özne denir .)  ***** Cümlenin yüklemine KİM ? sorusu sorularak bulunur ….


  Örnek :

  Can , bu konuyu iyi çalışmış .

  Kim çalışmış ?

  Can . ( öznedir )  ____ Cümlede özne :


  İsim olabilir : İdris bu gün bize geldi .____ Kim geldi ? ___ İdris .

  İsim tamlaması olabilir : Ali’nin kalemi kayboldu .__ Ali’nin kalemi = isim tamlaması

  İsimleşmiş sıfatlar olabilir : Küçükler buraya gelsin .__ küçükler = isimleşmiş sıfat

  Sıfat tamlaması olabilir :Bozuk gıda insanın midesini bozar . __ bozuk gıda …..

  Zamir olabilir : Yarın öğretmene sen söyle . __ sen = zamir .

  Harf olabilir : B sessiz harftir .___ b = harf


  _____ Cümlenin öznesi açıkça belli değilse , yüklemin kişisi cümlenin öznesidir ………

  Böyle yüklemim kişisi , özne olursa bu tip öznelere gizli özne denir .


  Örnek1 :

  Bu konuyu iki saattir anlatıyorsun .

  Kim anlatıyor ?

  Sen . ( gizli öznedir .) ( yüklemin kişisidir .)


  Örnek 2 :

  Annemi bu sene kaplıcaya ***üreceğiz .

  Kim ***ürecek ?

  Biz . ( gizli öznedir .) ( yüklemin kişisidir .)
  __________ Cümlenin öznesi bazen hem açık hemde gizli bir şekilde olmayabilir .

  Bu durumda cümlenin nesnesi / tümleci , özne kabul edilir.

  Bu tür öznelere sözde özne denir .


  Örnek :


  Kapı durup dururken açıldı .

  Kim açtı ?

  Belli değil …..

  Ne açıldı ?

  Kapı .

  İşte sözde özne , kapı …. ( nesne )
  3- Tümleç :


  _______ Cümlede özne ve yüklemin dışındaki kelime veya kelime grupları , o cümlenin

  TÜMLECİ olurlar ……..


  _______ Tümleçler yüklemin anlamını :

  Zaman
  Yer
  Sebep
  Durum

  gibi çeşitli yönlerden tamamlayan ve pekiştiren kelime veya kelime gruplarıdır …….


  Örnek :

  Ben baktım .____ Ben ( özne ) , baktım ( yüklem )

  Bu cümle ile ilgili aklımıza şu sorular gelir .

  • Nezaman baktım ?
  • Nereden baktım ?
  • Nereye baktım ?

  Bu soruların cevapları ayrı ayrı tümleçlerdir ……

  Ve bu cevaplar cümlenin anlamını tamamlarlar .

  Soruların cevaplarını cümleye katarsak , cümlemiz ;

  ‘’ Ben bu gün gözlerimi açtığımda pencereden dışarı baktım …..’’ olur ……

  Ben : özne

  Bu gün gözlerimi açtığımda pencereden dışarı : tümleç

  Baktım : yüklem dir ….
  TÜMLEÇLER :

  1- Düz tümleç / nesne
  2- Dolaylı tümleç
  3- Zarf tümleçleri
  4- Edat tümleçleri

  diye dört bölümde incelenir …….  1- Düz tümleç / nesne :

  Yüklemin yaptığı işten doğrudan etkilenen varlığa DÜZ TÜMLEÇ /NESNE denir .

  • Tümleçlerin en önemlisi NESNE dir …..  NESNELER :

  A-Belirtili nesne

  B-Belirtisiz nesne

  Diye iki grupta incelenir ….


  A- Belirtili nesne :

  • İsmin (i) halindeki nesnelerdir

  • Yükleme NEYİ , KİMİ soruları sorularak bulunur

  Örnek 1:

  Selma defterini düşürdü .

  Neyi düşürdü ?

  Defterini . ( belirtili nesnedir )


  Örnek 2:

  Nail , Serpil’i itti .

  Kimi itti ?

  Serpil’i . ( belirtili nesnedir )  B- Belirtisiz nesne :

  İsmin ( yalın ) halindeki nesnelerdir …..

  • Yükleme NE sorusu sorularak bulunur …..

  Örnek:

  Begüm kırtasiyeden kalem aldı .

  Ne aldı ?

  Kalem .( belirtisiz nesnedir )
  2- Dolaylı Tümleç :

  Yüklemin bildirdiği işlerin ;

  Nereye yöneldiğini

  Nerede bulunduğunu

  Nereden ayrıldığını

  bildiren tümleçlerdir …..


  ______ Cümlede ismin ( e , de , den ) hallerinde bulunurlar ……


  ______ Dolaylı tümleç ;

  Nerede ?

  Nereden ?

  Nereye ?

  Kime ?

  Kimde ?

  Kimden ?

  Soruları ile bulunur …..


  Örnek 1 :

  Begüm ağaca çıkmış …

  Nereye çıkmış ?

  Ağaca . ( Dolaylı tümleçtir .)  Örnek 2 :

  Kalemim Burçin’de kaldı .

  Kimde kaldı ?

  Burçin’de . ( Dolaylı tümleçtir .)

  Örnek 3 :

  Şimdi köprüden geçeceğiz.

  Nereden geçeceğiz ?

  Köprüden . ( Dolaylı tümleçtir .)

  3- Zarf Tümleci :


  Yüklemin anlamını yer , zaman , durum , azlık , çokluk bakımından tamamlayan

  tümleçlerdir ….


  Ne zaman ?

  Nasıl ?

  Ne kadar ?

  Nereye ?

  Soruları ile bulunurlar …..


  Örnek 1 :

  Maça yorgun çıkacağız .

  Nasıl çıkacağız ?

  Yorgun . ( zarf tümlecidir )  Örnek 2 :


  Seni sabahleyin bekliyorduk .

  Ne zaman bekliyorduk ?

  Sabahleyin . ( Zarf tümlecidir .)

  Örnek 3 :


  Oyunda çok yorulduk .

  Ne kadar yorulduk ?

  Çok . ( Zarf tümlecidir …..
  4- Edat tümleci :


  Yüklemin anlamını araç ve sebep bakımından tamamlar …..


  Ne ile ?

  Niçin ?

  Kim ile ?

  Soruları ile bulunur …….


  Örnek1 :


  İlhancan okula servis arabasıyla gider .

  Ne ile gider ?

  Servis arabasıyla . ( Edat tümlecidir .)


  Örnek 2 :


  Ali hasta olduğundan okula gidemedi .

  Niçin gidemedi ?

  Hasta olduğundan . ( Edat tümlecidir )


  Örnek 3 :

  Tiyatroya sema ile gittiler .

  Kim ile gittiler ?

  Sema ile . ( Edat tümleci. )  **** Cümlede ögelerin dizilişi :


  1- Genellikle cümlede diziliş sırası :

  ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM dir …….


  Örnek :

  Annem ( özne ) + kardeşimi ( tümleç ) + yıkadı ( yüklem ) .  2- Bir cümlede birdeb fazla tümleç olabilir ……


  Örnek :


  Burçin ( özne ) dün köprüde Ali’yi ( 3üde tümleç ) görmüş ( yüklem .).
  3- Bazı hallerde özne ile tümleç yer değiştirirler .


  Örnek :


  O gün seni bana ( tümleç ) küçük bir kız çocuğu ( özne ) sordu ( yüklem .)

  Olabilir …...
   
 2. A

  Abdullah Yeni Üye

  Bu bilgileri ilk okulda öğrenmiştim ve kolayda öğrendim...
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş