1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Resimlerle Noktalama İşaretleri

Konu, 'Her Telden' kısmında Mahmut Hoca tarafından paylaşıldı.

 1. M

  Mahmut Hoca Yeni Üye

  Resimlerle Noktalama İşaretleri
  Resimli Noktalama İşaretleri
  Resimli Noktalama İşaretleri Görselleri


  Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, tümcenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur. [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Noktalama İmleri (İşaretleri)


  Nokta
  İki Nokta

  Üç Nokta

  Virgül

  Noktalı virgül

  Soru İşareti

  Ünlem

  Uzun Çizgi

  Tire

  Bölü

  Tırnak (İmi)

  Ayraç (Parantez) İşareti

  Tek Ayraç (Parantez)

  Köşeli Ayraç(Parantez)

  Nokta ( . )

  a. Cümle sonlarında kullanılır:

  Türk’üm.

  Akıl yaşta değil baştadır.

  UYARI: Cümle tırnak ya da parantez içine alınmış anlatımlarla bitiyorsa bu durumda nokta tırnak ya da araç parantezden sonra konur.

  Dilbilgisinin bölümlerinden biri de sentakstır (cümle bilgisi).

  Kemal Tahir’in senaryolarından bazıları film haline de getirildi (Haremde Dört Kadın, Yarın Bizimdir, Namusum İçin).

  b. Kısaltmaların sonuna nokta konur:

  Dr. (doktor); bkz. (bakınız); Alb. (Albay)

  Bununla birlikte çok tanınan isimlerin büyük harf kullanılarak yapılan kısaltmalarında, günümüzde, nokta kullanılmamaktadır:

  TC (Türkiye Cumhuriyeti)

  MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)

  c. Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla nokta kullanılır. Burada nokta sayı sıfatı anlamındadır:

  3. (üçüncü); II. Mehmet; IV. Cadde;

  XIX. yüzyıl; 72. Sokak

  UYARI: Cadde, sokak ve ev numaralarından sonra nokta işareti kesinlikle kullanılmalıdır. Nokta kullanılmadığında yukarıdaki örneklere bakılarak dört tane cadde, yetmiş iki tane sokak anlamı çıkabilir.

  d. Tarihlerin yazılışında saat, gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır:

  28. 5. 1966

  Okulumuzda birinci ders saat 9.10’da başlamaktadır.

  UYARI: Tarihlerde ay adları yazı ile yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce veya sonra nokta kullanılmaz:

  28 Mayıs 1966

  30 Mart 1967

  e. Bibliyografik künyelerin sonuna nokta konur:

  LEVEND, Agâh Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1960.

  f. Bir yazıda maddeleri gösteren rakam ve harflerden sonra nokta kullanılır:

  I. 1. ; II. 2.

  A. a. ; B. b.

  g. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta konur:

  778.964.795

  54.257.374

  h. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır:

  3 . 7 = 21

  4 . 5 = 20


  İki Nokta ( : )

  Geçmiş dönemlerde iki noktadan sonra kesinlikle büyük harf kullanılması gerekliliği belirtilirdi. Oysa günümüzde iki noktadan sonra gelen cümle tam ve bağımsız bir cümle ise yine büyük harfle yeni cümleye başlanıyor. Ancak iki noktadan sonra gelen cümle tam bir cümle değil, bir önceki cümlenin ardılı niteliğinde ise bu durumda küçük harf kullanımı görülmektedir.

  a. Açıklanması gereken konularda cümle ve sözcüklerden sonra iki nokta konur:

  Güneş'e uzaklıklarına göre gezegenler şöyle sıralanır: Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter, Satürn, Uranüs.

  Sömürgecilik, türlü yollara başvurur: Askerî gücüne dayanarak kaba kuvvet kullanır; ekonomik denetimle hegemonya kullanmaya kalkar; kültürel sömürgeciliğe açılır.

  b.Başkalarından aktarılan yazı ve sözlerde tırnak işaretinden önce iki nokta konur:

  Atatürk diyor ki: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir".

  c. Yazıda karşılıklı konuşmaların başlayacağını belirten sözlerden sonra iki nokta konur:

  Gülerek sordum:

  - Ne biliyorsun?

  İri ela gözlerini kırptı. Delillerden emin olan insanlara mahsus saf bir kanaatle:

  - Ne bilmeyeceğim, dedi: sır olmasa buraya her gece nur iner mi?

  (Ömer Seyfettin)

  Üç Nokta ( ... )

  a. Büyük üzüntü, korku, sevinç gibi duygular nedeniyle tamamlanamayan cümlelerden sonra üç nokta konur:

  - Baban iyileşti mi?

  - Onu geçen hafta ...

  Keriman hıçkırıklar arasında: - Yirmi yıl ... diye inledi, yirmi yıl sonra ... sana nasıl anlatabilirim ki ...

  b. Tamamlanmamış cümlelerde anlamı pekiştirmek için üç nokta kullanılır:

  Desem ki ...

  İnan bana sevgilim inan ... (Cahit Sıtkı)

  Senin gözlerinden öyle acı

  c. Üç nokta yazıda birbirine benzer varlıklar sıralanırken birkaçını yazdıktan sonra vesaire, bunun gibi anlamına gelen sözcüklerin yerine kullanılır:

  Küçükken okuduğum kitaplardan hatırlayabildiklerim şunlar: Çalıkuşu, Yaban, Kiralık Konak, Sinekli Bakkal ...

  Onlarda her şey var: Atlar, arabalar, uşaklar ...

  d. Söz arasında söylenmek istenmeyen ya da müstehcen sözcüklerin yerine kullanılır:

  Dün müdürü kendi yanında çalışan ... adlı genç kızla aynı yatakta yakalamışlar.

  "Sana haraç verecek adamın ..." diye bağırdı.

  e. Bir metinde yapılan alıntılarda kimi zaman metnin bütünü, bazı bölümler yazılmaz ve kullanılmaz. Bu durumda alıntı yapılan metinde atlanan kısımları belirtmek için üç nokta kullanılır:

  " (...) Türk aydını (...) Bu viran ülke ve bu yoksul insan kitlesi için ne yaptın? (...) Anadolu halkının bir ruhu vardı; nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprağı vardı; işletemedin." (Yakup Kadri, Yaban)

  Virgül ( , )

  a. Cümlede sıralanan ad (isim), sıfat, belirteç (zarf), adıl (zamir), eylem (fiil) ve harfler arasında virgül kullanılır:

  Bunun gibi, her şey, kin, nefret, muhalefet, bize hep insanlardan, hep toplumdan gelmiyor mu?

  b. Cümlede özne olan kelime, kendisinden sonra gelen sözlere karışabilecekse, özneden sonra virgül konulur:

  O, tarihin seyrini değiştiren adamdı.

  Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır.

  c. Gösterme (İşaret) zamirlerinden sonra virgül kullanılır:

  Bu konferansta o, bilgisayar teknolojisi hakkında bilgi verdi.

  d. Ad (isim) yerine geçen sıfatlardan sonra virgül kullanılır:

  Çocuk, bisikletine bindi.

  e. Birleşik sıralı cümlelerde, arada bağlam olsun olmasın, iki cümle arasında virgül kullanılır:

  Sinemaya gidecektik, fakat geç kaldık.

  f. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konulur:

  Meyve tabağında elma, muz, armut ve ayva vardı.

  Evde, okulda, yollarda, her yerde yalnızca seni düşünüyorum.

  Kısa saçlı, ela gözlü, kahverengi mantolu, genç ve güzel bir kız gülümseyerek bana doğru yaklaştı.

  Küçücük arabaya benim bavullarımı, annemin kayak takımını, kardeşlerimin oyuncaklarını tıka basa yerleştirmeye çalıştık.

  g. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak amacıyla virgül kullanılır:

  Bir varmış, bir yokmuş.

  Umduk, bekledik, düşündük.

  h. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur:

  Bunu hiç kimse bilhassa o, yapmadı.

  Soğuk, ellerimizi dondurdu.

  Bizim, minyatürden tuval resmine geçişimiz, Batılı resim sanatının Türk resim sanatını etkilemesiyle, XIX. yüzyılda başlamıştır.

  i. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için virgül konur. Virgül işareti cümlenin öznelerini ayırır:

  Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

  Selçuk Üniversitesi, yalnız eğitim ve kültür açısından değil, sosyal ve teknolojik açıdan da yöreyi etkiliyor.

  j. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için virgül konur:

  Örnek olsun dile, örnek istemez ya, söylüyorum.

  Bütün erkekler, sakatlar ve yaşlılar hariç, silah altına alınmıştı.

  k. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına virgül konur:

  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Göllerde bu dem bir kamış olsam.

  NOT: İkilemeler arasına virgül konulmaz.

  Yavaş yavaş; bata çıka; koşa koşa vb.

  l. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül konulur:

  Ben onu görünce titriyorum, diyor.

  Recaizâde Mahmut Ekrem, şiir sadece vezinli ve kafiyeli olmaz; nesir ile de yazılabilir, diyordu.

  m. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, yoo, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül kullanılır:

  Haydi, geç kalıyoruz.

  n. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için virgül kullanılır:

  Bu gece, eğlenceleri içine sinmedi.

  o. Devrik cümlelerde virgül işaretinin yeri çoğu kez kurallara uymamaktadır:

  Çoktan almıştım o kitabı, birkaç kez de açtım okumak için, yürümedi.

  Yola, öğle yemeğinden sonra çıktık.

  p. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konur:

  Sayın Başkan,

  Değerli Arkadaşım,

  Çocuklar, sınıfta gürültü etmeyin!

  r. Yazışmalarda başvurulan makamın adından sonra virgül konur:

  Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na,

  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne,

  s. Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için virgül konur:

  Kuşadası, 4 Mart

  Ankara, 26 Ocak

  t. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için virgül kullanılır:

  38 , 5 (otuz sekiz tam, onda beş)

  0 , 52 (sıfır tam, yüzde elli iki)

  u. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül konur:

  ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1938.

  UYARI: Metin içinde "ve", "veya", "yahut" gibi bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulmaz.

  Noktalı virgül (;)

  Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlarla birbirinden ayırmak için konur:

  Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

  a.Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

  Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Sabahtan beri bekliyorum; ne gelen var, ne giden. İş işten geçti;artık gelse de olur, gelmese de.

  b.Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur:

  Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakû.

  c.Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lâkin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.

  Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz


  Soru İşareti ( ? )

  a. Soru bildiren cümlelerden ve sözcüklerden sonra soru işareti konur:

  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanını okudunuz mu?

  Ya gelmeseydin?

  b. Verilen bilgilerin kesin olarak doğruluğundan emin olunmadığı durumlarda soru işareti kullanılır:

  Hoca Ahmet Yesevî (? - 1166), Türkistan bölgesinde yaşamıştır.

  c. Karşılıklı konuşmalarda şaşkınlık, şüphe, alaya alma, suskunluk gibi ruh hallerini belirtmek için kullanılır:

  - Evli misin?

  - Evet.

  Her ay on kitap okuduğunu (?) söylüyor.

  UYARI: Gerçek soru bildirmeyen soru eki ve kelimelerinden sonra, soru işareti kullanılmaz:

  Yemek gördün mü ye, dayak gördün mü kaç.

  Yüzüme baka baka yalan söylemez mi!

  Ünlem ( ! )

  Ünlem işareti genellikle cümle sonu işaretidir.

  a. Heyecan, şaşkınlık, korku, acıma, kızgınlık gibi duyguları anlatan sözcük ve cümlelerden sonra kullanılır:

  Aman Allah'ım, manzara ne güzel!

  A! Sen artık çok oluyorsun.

  b. Heyecanlı seslenişlerden, emir ve hitaplardan sonra ünlem işareti konur:

  Ey Türk Gençliği!

  Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

  Türk milleti!

  c. Bir cümlede birden çok ünlem kullanılması gerektiği durumlarda, ünlem işaretleri yerine virgül konarak cümlenin sonunda tek bir ünlem kullanılır:

  Aman, off, öldüm, bittim, canım çok yandı!

  d. Küçümseme, yerme, alay bildiren cümlelerden sonra ünlem işareti konur:

  Ali Beyin ne kadar akıllı (!) olduğunu herkes biliyor.

  Karnede getirdiğin notlardan ne kadar çok çalıştığın (!) belli oluyor.  Uzun Çizgi ( — )

  Bu noktalama işaretine konuşma çizgisi de denilmektedir. Yazıda, satır başlarına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Eğer metinde konuşmalar tırnak içinde verilirse bu durmda konuşma çizgisi kullanılmaz.

  Frankfurt'a gelen herkesin sorduğu sorular şunlardır:

  — Eski şehri gezdin mi?

  — Goethe'nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)
  Tire (Kısa Çizgi) ( - )

  a. Satır sonuna sığmayan sözcükler tire ile ayrılır ve sözcüğün satıra sığmayan bölümü bir alt satıra yazılır. Sözcük bölünürken hecelerin bölümlenmesine dikkat edilir.

  Evlerimize dö-

  nerken bekçiler-

  le karşılaştık.

  b. Aralarında türlü ilişkiler (eşitlik, yakınlık ...) bulunan iki sözcük ya da iki tarih arasındaki ortaklığı ve başlangıçla sonu belirtmek için tire kullanılır:

  Türkçe, Ural-Altay dil ailesindendir.

  Yarın saat 19.00 - 19.30 arasında, sizi, akşam yemeğine bekliyoruz.

  Atatürk (1881-1938), yılları arasında yaşamıştır.

  c. Cümlenin kuruluşuna girmeyen, ancak cümledeki düşünceyi açıklamaya yarayan ara söz veya ara cümleleri ayırmak için çizgi işareti konur:

  1775'de İstanbul'a gelen Baron de Tott, karısının ziyaretine gittiği bir sultan sarayında - Ahmet III.'ün kızı - bütün bir Fransız dekorunu hazır bulduğunu söyler.

  Vural Bey, - cuma günleri dışında - toplantıya kendisi başkanlık eder.

  d. Arapça ve Farsça kurallara göre yapılmış tamlamalar ve birleşik kelimeler arasına tire konur:

  Divan-ı Lügati't-Türk

  Tercüman-ı Ahval

  Duyûn-ı Umûmiye (devlet borçları)

  e. Dilbilgisinde kök ve ekleri göstermek için tire kullanılır:

  Göz-lük-çü-ye

  tut-ku

  sev-i-ş-mek

  f. Dilbilgisinde fiil kök ve gövdelerini belirtmek için tire kullanılır:

  Sar- vur- yat- okut- görüş-


  Alt çizgi ( _ )

  a. İnternette arama yapılan adres çubuğu içinde boşluk tuşu yerine kullanılır:

  b. Bilgisayar alanında, dosya adını tanımlarken, araya boşluk koymak yerine bir karakter koyarak okumayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.  Bölü ( / )

  a. Şiirlerden yapılan alıntılanda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır:

  Hani bir sevgilin vardı / Yedi sekiz sene önce / Dün yolda rastladım / Sevindi beni görünce./ (Behçet Necatigil)

  b. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına bölü konur:

  Belendir sok. No: 16/2 A. Ayrancı/ Ankara

  c. Dilbilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için bölü kullanılır:

  - lar/ -ler -cı / ci

  d. Bölme işareti olarak pay ve payda arasında kullanılır:

  70 / 2 = 35

  e. İnternette arama yapmak için adres çubuğu içinde kullanılır:

  Vikikitap: Özgür kütüphane adresi

  Uyarı: "Eğik çizgi" terimi, çizginin ne yöne eğik olduğunu açıklayıcı ve tanımlayıcı olmadığından kullanılmaz.

  " \ " için İngilizce'de "slash", " / " için ingilizce'de "dash" sözcükleri kullanılır.

  Türkçe'de " \ " için ters bölü, " / " için bölü sözcükleri uygun düşer.


  Tırnak ( " " )

  a. Bir metnin içerisinde başkasından aktarılan yazıların, sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti konur:

  Tilkiye "tavuk kebabı yer misin?" demişler: "Adamın güleceğini getiriyorsunuz" demiş.

  b. Önemi belirtilmek istenen sözcüklerin başında ve sonunda tırnak işareti kullanılır:

  Ta derinden bir gün bana "gel!" desin. (Ahmet Kutsi Tecer)

  c. Karşılıklı konuşmalarda çizgi yerine tırnak işareti de kullanılır:

  "Sınava iyi hazırlandın mı?".

  "Evet, ya sen?".

  d. Bir yazıda sözcükler ya da sayılar alt satırlarda tekrarlanıyorsa, bu sözcük ya da sayıları yazmamak için "den den" adı verilen tırnak işareti kullanılır:

  Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan bazı fakülteler şunlardır:

  Edebiyat Fakültesi

  Fen "

  Mühendislik "

  Tıp " .


  Parantez ( ( ) )

  a. Bir sözcük ya da cümleden sonra yapılan açıklamalar parantez içine alınır:

  Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır.

  Şiir Tahlilleri (Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadar)'nde Tevfik Fikret'in şiirini bu bakış açısıyla incelemiştik.

  b. Eş anlamlı sözcükler, eş değerdeki tarihler ve rakamlar parantez içinde kullanılır:

  İnsan ikrarından (sözünden), hayvan yularından tutulur. (Türk atasözü)

  En mükemmel anlatma vasıtamız dildir.

  Gerçekçilik akımı, Gustave Flaubert (Gustav Flober)'in yazdığı Madam Bovary'nin yayınlanmasıyla başlamıştır.

  c. Bilimsel çalışmalarda kaynaklar çoğunlukla dipnotta veya eserin sonunda "kaynaklar" başlığı altında gösterilir. Metin içinde kaynak gösterilmek istenirse parantez işareti kullanılır:

  Tanzimat döneminde Osmanlı aydınları Batı uygarlığını üç vâsıta ile (kitap, duyma ve gözlem) tanımışlardır (Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi).

  d. Tiyatro eserlerinde sahnede yapılacak hareketler parantez içinde gösterilir:

  Eleştirmeci (odadan çıkar): Ne var, ne oldu? (Behçet Necatigil)

  UYARI: Çoğu zaman tırnak işareti ile parantez işaretinin kullanıldığı yerler birbirine karıştırılır. Cümlede tırnak işareti içindeki sözcükler ve cümleler çıkartılırsa anlam bozulur. Parantez içindeki sözcükler ve cümleler çıkartılırsa anlam bozulmaz.

  Kul kusursuz (hatasız) olmaz.

  Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirini henüz orta okulda iken okumuştum.

  e.Madde başlarında, sıralamalarda ya da rakamlardan sonra kullanılır:

  Namık Kemal şu türlerde eserler vermiştir:

  1) Şiir;

  2) Tiyatro;

  3) Roman;

  4) Tenkit;

  5) Tarih.

  Köşeli ( )

  a. Parantez içine alınan bir anlatımda ayrıca parantez içine alınması gereken bir açıklama varsa, bu açıklama "köşeli" parantez ile gösterilir.

  Nurullah Ataç'a göre: "çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz". (Günce 17 Nisan 1953 )

  b. Cümlede, anlam açısından büsbütün farklı sözü/ sözleri belirtmek için kullanılır:

  Cahit Sıtkı, mektuplarından birisinde 27 Mart sevdiği Fransız şairleri hakkında şöyle demektedir:

  c. Aktarıman metinlerde, yazarın yaptığı yanlışlığı düzeltmek amacıyla kullanılır:

  Ebubekir Hazım Tepeyran 1946 1947 yılında öldü.

  KESME İŞARETİ ( ’ )

  Özel adlara gelen iyelik ve hal eklerini ayırmak için kullanılır.

  Ali’nin sınavı çok iyi geçmiş. Türkiye’m,

  Yunus Emre’yi, Alman’ı, Ağrı Dağı’nın,

  Ziya Gökalp Bulvarı’nda, Kiralık Konak’ı…

  Kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılır.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Türk Dil Kurumu’ndan, …Bakanlığı’na

  Kişi adlarından sonra kullanılan unvanlara gelen ekler de kesmeyle ayrılır.

  Zeynep Hanım’a, Ali Bey’den, Enver Paşa’yı

  Okunuşları ve yazılışları aynı olan bazı sözcüklerdeki anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanılır.

  Elmasını düşürmüş. Elma’sını düşürmüş.

  Sen benim ayımsın. Sen benim ay’ımsın.

  Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümlede küçük harfle yazılır ve getirilen ek kesme ile ayrılmaz.

  Özel isimlere gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonraki çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

  “Erzurumlular, cağ kebabını herkese tanıttı.”

  Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

  TBMM’nin, TDK’nin, BM’de

  Ekler küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşuna göre; büyük harfle yapılan kısaltmalarda son harfin okunuşuna göre getirilir.

  kg’dan cm’yi mm’den

  SSK’nin TPO’nun TDK’nın

  Kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır.

  ASELSAN’da, BOTAŞ’tan,

  NATO’ya, UNESCO’yu

  Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme ile ayrılmaz.

  vb.leri, mad.si, Alm.dan İng.ye çeviri

  Sayılara ve kısaltmalara ek getirilirken kesme işareti kullanılır.

  Saat 17.15’te TRT’de yayınlanacak. 1980’de doğmuş. 8’inci madde, 2’nci kat…

  Seslerin vezin dolayısıyla şiirde veya konuşma sırasında düştüğünü göstermek için kullanılır.

  N’oldu? N’eylesin? N’apalım? Karac’oğlan

  Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

  A’dan Z’ye kadar, b’nin m’ye dönüşmesi,

  Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığı takdirde kesme işareti yay ayraçtan sonra konur.

  Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)’nin…

  Cins adların açıklamasından sonra kesme kullanılmaz.

  İmek fiili (ekfiil)nin geniş zamanı şahıs ekleri ile çekilir.

  “–ler” çoğul eki

  Ev ve aile anlamı katarsa kesme ile ayrılmaz.

  Akşam Alilere gittik. Ayhanlar bize gelecek.

  “ve benzerleri” anlamı katarsa kesme ile ayrılır.

  Kızım sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın.

  Aynı özel adı taşıyanları birlikte söylemek istersek kesme ile ayrılır.

  Mehmet’leri çağırdı.

  YAY AYRAÇ ( )

  Cümlede bir sözcüğün anlamını açıklayıcı nitelikteki sözler parantez içinde yazılır.

  Yazarımız genelde nesir (düzyazı) türünde eser vermiştir.

  Zamirler (adıllar) cümlede ismin yerini tutar.

  Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır.

  Yunus Emre (1240 – 1320)’nin yaşamı…

  Yabancı sözcüklerin okunuşları parantez içinde verilir.

  “Don Carlos, Schiller (Şiller)’in dilimize çevrilen eserlerindendir.

  Alıntının aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır.

  …………………… …………………….

  (Safahat) (Necip Fazıl)

  Tiyatro metinlerinde oyuncuların hareketleri parantez içinde yazılır.

  “Adam (çocuğun kulağına eğilerek): “Seni buradan kurtarabilirim.” dedi.

  KÖŞELİ AYRAÇ ( )

  Ayraç içinde ayraç kullanılması gerektiğinde yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.

  Kitap Ebuzer (Vadi yayınları) iki kez basıldı.

  TEK TIRNAK İŞARETİ ( ' )

  Tırnak işareti içinde verilen söz grubu içinde de vurgulanan sözler varsa onlar tek tırnak içinde gösterilir.

  “Dersimizin tamamı ‘uygarlık’ hakkında konuşmakla geçti.”

  Dil yazılarında verilen örneğin anlamını göstermek için kullanılır.

  Göktürk Anıtları’nda geçen bazı kelimeler: bodun ‘millet’, sab ‘söz’…

  DENDEN İŞARETİ ( “ )

  Aynı söz ve söz gruplarının tekrara yazılmasını önlemek için kullanılır.

  a. Etken fiil

  b. Edilgen “

  c. Dönüşlü “

  d. İşteş “
   
 3. m

  misafir ayla Misafir

  Konu İçeriği: 2013 Noktalama İşaretleriyle Yapılan Şekiller (Rengarenk), noktalama şekilleri – noktalama süsleri – noktalama işaretiyle şekiller – 2011 şekilli süsler – noktalama işaretlerinden şekiller ‎_______(██)___(██) _______(███____███) ______(█████_█████) ___(████_███_███_███) ____(████_██_██_████) _____(████_█_█_████)...
  noktalama şekilleri – noktalama süsleri – noktalama işaretiyle şekiller – 2011 şekilli süsler – noktalama işaretlerinden şekiller
  ‎_______(██)___(██)
  _______(███____███)
  ______(█████_█████)
  ___(████_███_███_███)
  ____(████_██_██_████)
  _____(████_█_█_████)
  _______(███●°●°███)
  _______(███●°●°███)
  _____(████_█_█_████)
  ____(████_██_██_████)
  ___(████_███_███_████)
  ________(████_████)
  ________(███___███)
  ________(██)____(██)
  ___(█)(█)(█)_____(█)(█)(█)
  _(█)(▒)(▒)(█)___(█)(▒)(▒)(█ )
  (█)(▒)____(▒)(█)(▒)____(▒) (█)
  (█)(▒)_______(▒)_______(▒) (█)
  (█)(▒)____ALLAH_________(▒ )(█)
  _(█)(▒)____ _______(▒)(█)
  ___(█)(▒)___________(▒)(█)
  _____(█)(▒)_______(▒)(█)
  ______’(█)(▒)____(▒)(█)
  ________(█)(▒)(▒)(█)
  _________’(█)(▒)(█) .
  ____________(█)

  ❥ AŞK ❥ இܓܓ
  (¯`L´¯)❥
  `•.¸.•´(¯`O´¯)❥
  *****..`•.¸.•´(¯`V´¯)❥
  ***********..`•.¸.•´(¯`E´¯)❥
  *****************..`•.¸.•….❥

  ╠╬╬╬╬╬╬╬██████╬╬╬╬╬╬█████ █
  ╠╬╬╬╬╬██████████╬╬███████ ███
  ╠╬╬╬╬████_A_█████████░░░░ ████
  ╠╬╬╬██████_Ş_█████████░░░ ░████
  ╠╬╬╬███████-K_█████████░░█████
  ╠╬╬╬████████_I_████████░█ █████
  ╠╬╬╬╬╬╬██████_M_█████████ ██
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬█████_S_████████
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬████_I_█████
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬███_N_██
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬████ CANIM♥

  (¯`♥´¯)♥♥♥
  `*.¸.*´
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•´ .•´♥♥♥❤(。◕‿◕。)

  ♥______________________ ♥
  ╔══╗───█──────────█▀────╔ ══╗
  ║─╔╬═╗─█▄─────────█▀──╔═╬ ╗─║
  ╚═╬╝╔╬═╗──█▀█─█─█─▀▀╔═╬╗╚ ╬═╝
  ──╚═╬╝╔╬═╗█▄█─▀▄▀─╔═╬╗╚╬═╝
  ────╚═╬╝╔╬═╗────╔═╬╗╚╬═╝
  ──────╚═╬╝╔╬═╗╔═╬╗╚╬═╝
  ────────╚═╬╝╔╬╬╗╚╬═╝
  ──────────╚═╬╝╚╬═╝
  ────────────╚══= ♥

  ♥[̲̅s̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅][̲̅i̲̅]♥[̲̅c̲̅][̲̅o̲̅][̲̅k̲̅]♥[̲̅s̲̅][̲̅e̲̅][̲̅v̲̅][̲̅i̲̅][̲̅y̲̅][̲̅o̲̅][̲̅r̲̅][̲̅u̲̅][̲̅m̲̅]♥.
  __/)__/)__,—’)_
  ¯)¯¯¯)¯¯‘—.)
  __/)__/)__,—’)_
  ¯)¯¯¯)¯¯‘—.)
  __/)__/)__,—’)_
  ¯)¯¯¯)¯¯‘—.)

  ……..,’::::::::::,~”: : : : : : : : : : : : : : : : : : ‘-|
  ……..|::::::::,-’: : : : : : : : – -~””¯¯”-„: : : : :..
  ……..|::::::::|: : : : : : : : : _„„–~””’~-„: : : : ‘|
  ……..’|:::::::,’: : : : : : :_„„-: : : : : : : : ~–„_: |’
  ………|::::::|: : : „–~~”’~~””””-„…_..„~””””””
  ………|:::::,’:_„„-|: : :_„—~: : :|”¯¯””|: ~—„_:
  ……..,~-,_/”: : : |: _ o__): : |: : : :|: (_o__):
  ……../,’-,: : : : : ”-,_______,-”: : : : ”-„_____|
  ……….: :|: : : : : : : : : : : : : :„: : : : :-,: : : : : : : :..
  ………’,:’: : : : : : : : : : : : :,-’__: : : :_’,: : : : ;: ,’
  ……….’-,-’: : : : : :___„-: : :”: : ¯”~~”: ‘: : ~–|’
  ………….|: ,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : ••
  ………….’|: ..: : : : : : : : -,„_„„-~~–~–„_: :: |
  …………..|: ..: : : : : : : : : : : :——-~: : : : : |
  …………..|: :”-,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ••
  …………..’,: : :”-, : : : : : : : : : : : : : : : : :: ,’
  ……………| : : : : : : : : :_ : : : : : : : : : : ,-’
  ……………|: : : : : : : : : : ”’~———-~”
  …………._|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ••
  ……….„-”. ‘-,_: : : : : : : : : : : : : : : : : ,’
  ……,-”. . . . . ”’~-„_: : : : : : : : : : : : :,-”’-
  (♥) (♥) (♥)(♥) (♥) (♥)(♥) (♥) (♥)(♥) (♥) (♥)(♥) (♥) (♥)

  █▀░█▀░█░█░█▀▀░▀░█░░█▀▀░█▀ █
  ▀█░█▀░█░█░█░█░█░█░░█▀▀░█▀ ▄
  ▀▀░▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░▀▀░▀▀▀░▀░ ▀

  (♥)(♥) (♥) (♥) HER ŞEYİM (♥) (♥) (♥) (♥)

  ╔══╗
  ╚╗╔╝
  ╔╝(¯`v´¯)
  ╚══`.¸.´

  .۞A:♥۞Ş:♥۞K:♥۞I:♥۞M:♥۞S:♥۞I:♥۞ N:♥۞.

  ░İ░Y░İ░G░E░C░E░L░E░R░

  ░F░R░M░A░R░T░U░K░L░U░

  ° 。 ° ˚ _Π_____。˚
  ˚ ˛ •˛•/______/~\。˚ ˚ ˛
  ˚ ˛ •˛• | 田田|門|  2012 noktalama şekilleri – noktalama süsleri – noktalama işaretiyle şekiller – 2012 şekilli süsler – noktalama işaretlerinden şekiller – şekil yazılar

  -_█████____████
  ___████__████_███
  __███____████__███
  …__███_███___██__██
  …__███__███████___███
  ……___███_████████_████
  ███_██_███████__████
  _███_____████__████
  __██████_____█████
  ___███████__█████
  ______████ _██
  ______________██
  _______________█
  _████_________█
  __█████_______█
  ___████________█
  ____█████______█
  _________█______█
  _____███_█_█__█
  ____█████__█_█
  ___██████___█_____█████
  ____████____█___███_█████
  _____██____█__██____██████
  ______█___█_██_______████
  _________███__________██
  _________██____________█

  (-_-)_____MUTLU_____(-_-)
  (-_-)______GÜNLER_______(-_-)
  (-_-)______DİLERİZ________(-_-)


  __̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ __̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ __̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__

  ♡♥♡ ░(♥_♥)♀↨ ஐ░(♥_♥)ஐ░ ♀↨♡♥♡

  ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ
  ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

  ◕‿◕ ☮✖ ✗ ✘ ♬ ♪ ♩ ♫ ♪ ☼ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧
  ♱ ♰ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽
  ☼ ☀ ☁ ☂ ☻ ☺ ☹ εїз ஐ ☎ ☏ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥
  ▲▼►◄ ʊ ϟ ღ ツ ™ ¿ ¡ ❝ ❞ ✿ ღ • *

  ๘۩ஜ๘๘۩¤ۣۜ๘۩ஜ๘๘۩¤ۣۜ๘۩ஜॐ

  ■ℓσvє٠ 『』◆ Ψ ※→№←√ιק ㊣ ∑ ⌒₪₪₪₪₪〖〗۝ @◊ ξ ζ ω □ ஐﻬ ﻬஐ∮≈ 〓 ※ ∴ ぷ ∏ 卐【】△√∩ ¤ 々∞ ①ㄨ ≡ ↘ ↙╰☆╮ ≠ ┢┦aΡpy™♡ ^_^ ♧ ☜♥☞︻◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▓ ▒ Café №@ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧”’‧)o べòⓛⓞⓥⓔ »-(¯`v´¯)-» べ ☜ ☞ ¸¸.·*´(¯`v´¯)`*·.¸¸ ~*¤ Ω ๑ ﻬ ♪ ♨ ☎ ☏ ☆ ★ ╰☆╮△ ▲ ♠ ♣ ♧ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ღ ♡ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ⊙ ◎ ◐ ◑⊕ ¤ ㊝ @ ㊣ ™ ℡ 凸 • ● Š Õ ╠ ╣ Ő ő ∞ ≈ © ‡ † Ž ஜஒ ண இ ஆ ௰ з ๑ ♂ ♀ ♡ ۩۞۩ の ๑۞๑ ﱢﱢﱟﱞﱡ۩ﱡﱞﱟﱢ ﻬ ஐ ╬ ∴ ☆ ∷ ﹌ ★ ◎ ▶ ∞ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ↘ ♠ ♣ ღ ╬ ∴ ☆ ∷ ﹌ ★ ◎ ▶ ┣▇▇▇═─ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ◊ ◦ ♠ ♣ &THORN; ௫ μ o(‧”’‧)o o(╥﹏╥)o 。べòべ あ ぃ £ ℃ © ® ︵︶【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `Msn Ve Forumda Kullanabileceğiniz Süsler, Şekiller / Facebook için Şekilli Harfler·。 ≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※ 卐 々 ∞ Ψ ∪ ∩∈ ∏ の ℡ ぁ §▂▃▅▆█ ∮〝〞 ミ 灬 ξ № ∑ ⌒ ξ ζ ω * ㄨ ≮ ≯ ∫ « » ∮ ∝ ∞ ∧ ∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ─═☆ ☆═─ ▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (•̪●) ๑ ▀▄▀▄▀▄°°°°°̿̿̿̿̿̿̿ ̿ ̿̿ ‘̿̿̿̿̿’̵͇̿̿ ̿̿̿/̵͇̿̿/’̿̿̿ ̿ ̿ ̿̿ ๏[-ิ_•ิ]๏ ●•٠·˙ ™ ●●●•٠·˙ ˙·٠• εїз ღ ☆⌒Y⌒Y⌒Y⌒☆ ۣۨะะะะะۣۨ> <ۣۨะะะะะۣۨ> <ۣۨะะะะะۣۨ .・。+.。゜*:;。+゜+.゜*゜+。*::゜。 :.*- .゚ Y⌒Y。+゚☆゚+。Y⌒Y ゚¨゚゚・*:..。o○☆゚+。*㋡♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。↘╬『』☃ ❣·•● ➸ ❝❞ ﹌ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂ ♨ ☎ ☏★ △ ▲ ♧ ♟ #✖o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:- ‧ .。.:*・❀●•♪.。✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★•:*´¨`*:•. *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:*

  * & ¢ ¡ § ª ° ¹ ² ³      º ¶ µ ¿ &eth; Ħ Ķ Ŀ Ŕ ΐ Φ Π Λ Θ ζ ε δ γ β α ΰ ή ά Ω Ψ Χ η κ λ μ ν ξ π Ђ ω ψ Т Б Ж З Ю Ы Я ™ № ∑ ♪ ♦ ♥ ♣ ♠ ♂ ♀ ☼ ☻ ☺ ◙ ◘ ● ○ ◊ ◄ ▼ ► ▲ ▬ ▫ ▪ □ ■ ▓ ▒ ░ ▐ ▌ █ ▄ ▀ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╔ ╓ ╒ ║ ═ ┼ ┴ ┬ ┤ ├ ┘ └ ┐ ┌ │
  ŧ ΅ Љ Њ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↨ ≈ ∆ a b c d e f g ı j m n Œ ƃ ʁ ʀ ʑ Џ ϕ ξ ώ ḏ Ḏ ґ Ґ ḯ ℂ ₫ ℗ ∢ ∛ ⇋ ⇄ ↗ → ♋ ♊ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ✈ ♮ ♭                          $ % & ‘ ( ) * + Msn Ve Forumda – 6 5 2 h ç à #
  Λ Д Џ З Й Љ б Я Ҹ

  ¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ ” ” » † « ” † ” » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 ” Ξ Ξ –” ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ · · ˙ َ ֿ ׃ ؛ · Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ? ל װ ױ ײ ׳
  ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي � ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ پ چ ژ ک ₫ ₧ ◊                     0 ! ” # $ % & ( ) * + . /  0 1fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮋ ﮊ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ ﴿ ﷲﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ A ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺾ ﺽ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻤﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ะ ั า ำ ภ มย ร ฤ ล ฦ ว ศ ﻍษ ส ห ฬ อ ฮ ะ ั ำ า ิ ี ึ ื ุ ู ฺ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏ ๐ ๒ ๑ ๒ ๓๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

  ★••.•´¯`•.••♥ ♥••.•´¯`•.••★
  ๘۩ஜ๘๘۩¤ۣۜ๘۩ஜ๘๘۩¤ۣۜ๘۩ஜॐ
  ×÷•.•´¯`•)» «(•´¯`•.•÷×
  ˙·٠•●●•٠·˙*¨`*:•. ⓐⓛⓔⓜⓔ ⓘⓝⓐⓣ.•:*¨`*˙·٠•●●•٠·˙
  ☆.¸¸.¤•´¯`•¤.¸¸.•¤ ♡ ♡ ¤•.¸¸.¤•´¯`•¤.¸¸.☆
  ☆.¸¸.•´¯`•.¸¸.♡.¸¸.•*´¯`♥ 丂乇√dムレノ ア尺乇刀丂 ♥´¯`*•.¸¸.♡.¸¸.•´¯`•.¸¸.☆
  •°¤*(¯`°´¯)*¤°• ⓐⓩⓡⓐⓘⓛ •°¤*(¯`°´¯)*¤°•.
  ..•*•..รєภรเz ครlค ..•*•..
  °.¸¸.•´¯`» ⓟⓡⓔⓝⓢⓔⓢ «´¯`•.¸¸.°
  ۩۞۩♣(¯`•¸•´¯)★¤¤★(¯`•¸•´¯ )♣۩۞۩
  •–•-• ĎĔĹĨ ĞöŃüĹ •-•–•
  »-(¯`v´¯)-» «-(¯`v´¯)-«
  «•´`•.(`•.¸♥•♥•♥¸.•´).•´`• » 丂乇√dムレノ ア尺乇刀丂 «•´`• .(`•.¸♥•♥•♥¸.•´).•´`•»
  ¤¸.•´¯`•.¸•.–»[ ⓐⓛⓔⓜⓔ ⓘⓝⓐⓣ ]«- –•.¸¸.•´¯`•.¸¤
  —-Oº°‘¨ ร ¨‘°ºO—-.
  º°¨¨°º©©º°¨¨°º© ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©
  .·´¯(_.·´¯(_.·´¯(_ ⓐⓩⓡⓐⓘⓛ _)¯`·._)¯`·._)¯`·.
  ,-*’^’~*-.,_,.-*~ ~*-.,_,.-*~’^’*-,
  (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
  ?•?•?/??•?•? รєภรเz ครlค ?•?•?/??•?•?
  _|/_-=<><>||[] χαт ηι¢кℓєяι []||<><>=-_|/_
  ¤º°`¯ ¯`°²º¤æ=¬« ⓐⓛⓔⓜⓔ ⓘⓝⓐⓣ »¬=椺²°`¯ ¯`°º
  *®*´¯`*.¸¸.*´¯`*ⓟⓡⓔⓝⓢⓔⓢ*´¯`*.¸ ¸.*´¯`*
  ¸.·`¯`·.¸¸.·`¯`·ร ·`¯`·.¸¸.·`¯`·.¸
  (¯`·.¸¸.-> °º º° <-.¸¸.·´¯)
  (`¨§/¨´)—»–@-} รєภรเz ครlค {-@–«—(`¨§/¨´)
  °·.¸.·°¯°·.¸.·°¯°·.¸.->ⓟⓡⓔⓝⓢⓔⓢ<-.¸.·°¯°·.¸.·°¯°·.¸.·°
  |!¤*’~“~’*¤!||丂乇√dムレノ ア尺乇刀丂||!¤*’~“~’*¤!|
  ˙·٠٠•●|●||||●● ●● ●● ●● ●● ●● |||||●|●•٠٠·˙
  ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
  ஐ•▓░▓░▓ⓟⓡⓔⓝⓢⓔⓢ▓░▓░▓░•ஐ
  ஐ─╬╬╬®░░ ♥ xat nicki yaz ♥ ░░ ®╬╬╬─ ஐ
  (¯`·.¤¥§¦§¥¤.·´¯♥- ♥¯`·.¤¥§¦§¥¤.·´¯)
  ஐ░░░(♥_♥)♀↨۩۞۩๑ – ۩۞۩๑ ↨♀(♥_♥)░░░ஐ
  (¯`·._.·[ (รєภรเz ครlค) ]·._.·´¯)
  ¨°o_O (ĎĔĹĨ ĞöŃüĹ) o_O°
  ×÷·.·´¯`·)» (丂乇√dムレノ ア尺乇刀丂) «(·´¯`·.·÷×
  · ··^v´¯`×) Frmartuklu.net (×´¯`v^·· ·
  ,.-~*’¨¯¨’*·~-.¸-(_ (ΣƧΛЯΣƬIП BΣDΣᄂI) _)-,.-~*’¨¯¨’*·~-.¸
  •·.·´¯`·.·• (丂乇√dムレノ ア尺乇刀丂) •·.·´¯`·.·•
  `·.¸¸.·´´¯`··._.· (χαт ηι¢кℓєяι) `·.¸¸.·´´¯`··._.·

  ▄▀▄●└♥►● ♥ ●◄♥┘●▄▀▄ ▄▀▄●└♥►● ♥ ●◄♥┘●▄▀▄ ▄▀▄●└♥►● ♥ ●◄♥┘●▄▀▄

  ♥╔╗──♥╔══╗♥╔══╗╔══╗♥╔══╗♥
  ♥║║──♥║╔╗║♥╚╗─╚╝─╔╝♥║═╦╝♥
  ♥║╚═╗♥║╚╝║♥─╚╗──╔╝─♥║═╩╗♥
  ♥╚══╝♥╚══╝♥──╚══╝──♥╚══╝♥

  __♥♥♥_____♥♥♥___♥♥♥
  _♥█████♥_♥█████♥▒▒▒▒▒♥
  ♥███████♥███████♥▒▒▒▒▒♥
  ♥███████████████♥▒▒▒▒▒♥
  _♥█████████████♥▒▒▒▒▒♥
  ___♥█████████♥▒▒▒▒▒♥
  _____♥█████♥▒▒▒▒▒♥
  _______♥█♥___♥▒♥
  ________♥_____♥

  ██████████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ █
  ███╔╗█████████▌▌▄███▄███▄ ▌▌
  ███║║╔═╦╦╦═╗██▌▌█████████ ▌▌
  ███║╚╣║║║║╩╣██▌▌─▀█████▀─ ▌▌
  ███╚═╩═╩═╩═╝██▌▌───▀█▀─── ▌▌
  ███████████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄█

  ….▄██▄
  …(((//))))
  ..(((◕_◕ )))
  …..‹(▓╲¸ڿڰۣ✿
  ……██
  ….●╝╚●

  ─▀██▀
  ──██────(▒)(▒)
  ──██───(▒)(♥)(▒)
  ─▄██▄▄█─(▒)(▒)
  ─── ─── ▄███▄
  ─── ──███─███─(▒)(▒)
  ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒)
  ─── ────███───(▒)(▒)
  ─── ─────── ▀██─██▀
  ─── ──────── ██─██─(▒)(▒)
  ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒)
  ─── ──────────▀───(▒)(▒)
  ─── ────────────██▀▀▀█
  ─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒ )
  ─── ─(▒)(♥)(▒)─────██▀█─(▒)(♥ )(▒)
  ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒ )

  ▄başbeLasıyım…
  ▀▄▀▄sinir bozucuyum…
  ▀▄▀▄▀▄inatçıyım…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄anti ciddiyim……
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄kopuğum…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄fotojeniim…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄sevimLiim…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄asabiyim…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄gezmeyi çok severim…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄pek.. deLi doluyum…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄serseriy im….
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄çabuks inrLenirim..
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀tr ibe geLemem…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀özentiLer dennefretede
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀kendin i beenmişLerden de.
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀arkadaşLarımd an ayrılmam…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀annemi seviyorum(herşeim)…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀kendimi seviyorum(bitaneim)…
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀haa bi de O’nu seviyorum(adı lazım değil)
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀hayatı seviyorum…

  ♥♥°° Ne Mutlu TÜRK’üm Diyene°°♥♥
  ————-♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ——-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  —♥♥♥♥♥♥♥—————♥♥♥– ——-♥
  -♥♥♥♥♥♥♥———————♥ ——♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥———————– ——♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥———————– —♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥———————– ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  -♥♥♥♥♥♥♥———————- —–♥♥♥♥♥♥
  —♥♥♥♥♥♥♥——————– -♥—-♥♥♥♥♥♥
  —–♥♥♥♥♥♥♥————–♥♥♥- —-♥♥♥—♥♥
  ———♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥—— ♥♥
  ————-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  ▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░██
  ▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░███
  ▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
  ██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░█
  █░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░█
  █░░░░░░████░░░░████░░░░░░█
  █░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░█
  █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
  █░░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░░█
  ██░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█
  ▓██░░░░░░█████████░░░░░█
  ▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░██
  ▓▓▓▓████░░░░░░░░░░░██

  ….(¯`v´¯)
  ….. ·.¸.·´
  …¸.·´
  .. (
  ☻/
  /▌ ♥ ♥
  /

  ( /)
  ( . .) ♥
  c(“)(“)

  ____##########*_______________ _________
  __*##############_____________ _________
  __################____________ _________
  _##################_________** ##*______
  __##################_____*#### ######___
  __##################___*###### #######__
  ___#################*_######## #######*_
  ____########################## #######*_
  ______######################## #######__
  _______####################### ######=__
  ________=##################### #####____
  __________#################### ####_____
  ___________*################## ##=______
  ____________*################# #________
  _____________*###############_ _________
  _______________#############__ _________
  ________________##########____ _________
  ________________=#######*_____ _________
  _________________######_______ _________
  __________________####________ _________
  __________________###_________ _________
  ___________________#__________ ___________

  ________00000000000000_______0 00000000000_________- -
  ______000000000000000000__0000 00000000000000______- -
  ____00000000000000000000000000 0000_______00000____- -
  ___000000000000000000000000000 0000_________0000___- -
  __0000000000000000000000000000 0000000________0000_- -
  __0000000000000000000000000000 000000000_____0000__- -
  _00000000000000000000000000000 00000000000___00000_- -
  _00000000000000000000000000000 000000000000_000000_- -
  _00000000000000000000000000000 0000000000000000000_- -
  _00000000000000000000000000000 000000000000000000__- -
  __0000000000000000000000000000 00000000000000000___- -
  ___000000000000000000000000000 0000000000000000____- -
  _____0000000000000000000000000 0000000000000_______- -
  _______00000000000000000000000 00000000000_________- -
  __________00000000000000000000 0000000000__________- -
  _____________00000000000000000 00000000____________- -
  _______________000000000000000 00000___L___________- -
  __________________000000000000 000_____o___________- -
  ____________________0000000000 ________v___________- -
  ______________________000000__ ________e___________- -
  _______________________0000___ ____________________- -

  ________@_______@@ @ ___________
  ____________@@@__@_@@@@_______ ____
  ____________@@__@@_____@______ ____
  ___________@@@_@__@_____@_____ ____
  __________@@@@_____@@___@@@@@@ ____
  _________@@@@@______@@_@______ @@__
  ________@@@@@_______@@________ @_@@
  ________@@@@@_______@_______@_ ____
  ________@@@@@@_____@_______@__ ____
  _________@@@@@@____@______@___ ____
  __________@@@@@@@@_______@____ ____
  __@@@_________@@@@@@@_@@______ ____
  @@@@@@@__________@@___________ ____
  _@@@@@@@_________@____________ ____
  __@@@@@@_________@@___________ ___
  ___@@@___@_______@@___________ ____
  ___________@_____@__@_________ ____
  _______@@@@_@___@_____________ ____
  _____@@@@@@__@_@@_____________ ____
  ____@@@@@@@___@@______________ ____
  ____@@@@@______@______________ ____
  ____@@_________@______________ ____
  _____@_________@______________ ____
  _____________@_@______________ ____
  ______________@@______________ ____
  ______________@_______________ ____
  ______________@ __________________

  ʟσѵє ♥____________♥ ʟσѵє ♥(
  ______♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯_______♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥
  ____♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσ___♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσ
  ___♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ _______♥ ʟσ
  __♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ _________♥ ʟσ
  _♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє_______♥ ʟσ
  ♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_______♥
  ♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯__♥ ʟ
  ♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ _♥
  ♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσ
  ♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσ
  _♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥
  __♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)
  ____♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•
  ______♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє
  _________♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥
  ____________♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵє ♥(_
  ______________♥ ʟσѵє ♥(_.•`¯)♥ ʟσѵ
  _________________♥ ʟσѵє ♥(_.•`
  ___________________♥ ʟσѵє ♥(

  ……………….*..*..*…………….*..*. .*. .
  ……………*…………..*…*..*………… ….*
  …………..*………………..*………….. ……*
  …………..*…………………………….. ……*
  ……………*…………………….*….*… .*….*
  ………………*……………….*……….* ………*
  …………………*……………..*……*… …….*
  ……………………*…………….**……. ….*
  ………………………..*……..**…*…..*
  ……………………………..*…………*

  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  ______________________$$$$$___ ____________________
  _____________________$$$$$$$__ ____________________
  $$$_______$$$_____$$$___$$$___ ____$$$_$$$$$$$$$$$_ _
  $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$___ ____$$$_$$$$$$$$$$$_ _
  $$$____$$$____$$$____$$$_$$$__ ___$$$__$$$_________ _
  $$$____$$$___________$$$_$$$__ ___$$$__$$$_________ _
  $$$_____$$$_________$$$___$$$_ __$$$___$$$$$$$$____ _
  $$$______$$$_______$$$_____$$$ _$$$____$$$_________ _
  $$$_______$$$_____$$$______$$$ _$$$____$$$_________ _
  $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$ $$$_____$$$$$$$$$$$_ _
  $$$$$$$$$_____$$$____________$ $$______$$$$$$$$$$$_ _
  __$$$______$$$____$$$_____$$$_ ___$$$______$$$_____ _
  ___$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$______$$$_____ _
  ____$$$___$$$__$$$____$$$____$ $$_$$$______$$$_____ _
  _____$$$_$$$___$$$___________$ $$_$$$______$$$_____ _
  ______$$$$$_____$$$_________$$ $__$$$______$$$_____ _
  _______$$$_______$$$_______$$$ ___$$$______$$$_____ _
  _______$$$________$$$_____$$$_ ___$$$______$$$_____ _
  _______$$$__________$$$_$$$___ ____$$$$$$$$$$______ _
  _______$$$____________$$$_____ _____$$$$$$$$_______ _

  _______$$$$$$$$______$$$$$$$$$ _________
  ______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$ $$$_______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$______
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$______
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$_______
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_________
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$__ __________
  _____________$$$$$$$$$$$$$____ __________
  ________________$$$$$$$_______ __________
  ___$$$___$$$______$$$______$$$ ___$$$____
  __$$$$$_$$$$$_____________$$$$ $_$$$$$___
  __$$$$$$$$$$$_____________$$$$ $$$$$$$___
  ____$$$$$$$_________________$$ $$$$$_____
  ______$$$_____________________ $$$_______
  _______$______________________ _$________

  ●Ξ̲̅̅H̲̲̅Ξ●Ξ̲̲̅̅A̲̅Ξ●Ξ̲̅N̲̲̅̅Ξ ●Ξ̅D̲̲̲̅̅Ξ●Ξ̲̅̅ AΞ ●Ξ̲̲̅̅N̲̅Ξ

  ~√V”^√~√V^√V’^~———-

  ______________________________ _____$$$$
  ___________________________$$$ ____$$$$
  _________________________$$$$$ $$__$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$ $$___$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$___$ ______$$$$$$$$$$
  ________________$$$$__$$$$____ _____________$$$
  _____________$__$$$$__$$$$$$$$ $$$_____$____$$$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$ $$$$__$$$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$$ $$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$_________ _$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$$$$_____$___ _$$$_____$
  __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$ $$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$ $$$
  ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$ $
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$$$$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____$$$$$___$$$$$$
  ____$$$$$____$$$
  _____$$$$
  _____$$$$
  _____$$

  _____________$$$$$$$$$$$ $$$$$$$______________
  _________$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$___________
  _______$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$_________
  ______$$$$$$$$$$______ ___$$$$$$$$$$$$_______
  ______$$$$$$$$$_______ _______$$$$$$$$$______
  _____$$$$$$$$$________ ________$$$$$$$$______
  ____$$$$$$$$$$$_______ ________$$$$$$$$$_____
  ___$$$$$$$$$$$$_______ ________$$$$$$$$______
  ___$$$$$$$$$$$________ _______$$$$$$$$$______
  ____$$$$$$$_$_________ ______$$$$$$$$$_______
  ___$$$$$$$$$__________ _____$$$$$$$$$________
  ___$$$$$$$____________ ___$$$$$$$$$__________
  ____$$$$______________ _$$$$$$$$$$___________
  _____$_______________$ $$$$$$$$$_____________
  ____$______________$$$ $$$$$$$_______________
  ____$____________$$$$$ $$$$$_________________
  ___$___________$$$$$$$ $$$___________________
  __$_$________$$$$$$$$$ $_____________________
  ___________$$$$$$$$$$_ ______________________
  _________$$$$$$$$$$___ ______________________
  ________$$$$$$$$$_____ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$________ ______________________
  ______$$$$$$$$$_______ ______________________
  _______$$$$$$$$$______ ______________________
  ________$$$$$$$$$_____ ______________________
  _________$$$$$$$$$$___ ______________________
  ___________$$$$$$$$$$_ ______________________
  _____________$$$$$$$$$ $_____________________
  _______________$$$$$$$ $$$___________________
  _________________$$$$$ $$$$$_________________
  ___________________$$$ $$$$$$$_______________
  _____________________$ $$$$$$$$$_____________
  ______________________ _$$$$$$$$$$___________
  ______________________ ___$$$$$$$$$$_________
  ______________________ _____$$$$$$$$$________
  ______________________ ______$$$$$$$$$_______
  ______________________ _______$$$$$$$$$______
  ______________________ ________$$$$$$$$______
  ______________________________ $$$$$$$$______
  ______________________ ________$$$$$$$$______
  ______________________ _______$$$$$$$$_______
  ______________________ ______$$$$$$$$________
  ______________________ _____$$$$$$$$_________
  ______________________ ___$$$$$$$$___________
  ______________________ _$$$$$$$$_____________
  _____________________$ $$$$$_________________
  ___________________$$$ $$____________________
  _________________$$$$$________ ______________
  ________________$$$$__ ______________________
  _______________$$$____ ______________________
  ▀██▀──▄▀▀▀▀▄▀██▀─▀██▀ ▀█████▀─▄▀▀▄▄▄▀▀▄
  ─██──▐▄▄────▌─██─██─── █▀▀▀█─█░░░░░░░░░█
  ─██──▐█▀█─▀─▌─██─██─── ███───▀▄░░░░░░░▄▀
  ─██──▐████▄▄▌──███──── █▄▄▄█───▀▄░░░▄▀
  ▄██▄▄█ ▀███▀ ───▄█▄─── ▄█████▄────▀▄▀….. ♥,

  ……۞۞۞۞۞………………. …۞۞۞۞۞
  ….۞۞۞۞۞۞…… Love ……۞۞۞۞۞۞
  ..۞۞۞۞۞۞۞۞…………۞۞۞۞۞ ۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ……..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  …………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ………………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ……………………۞۞۞۞۞۞
  ………………………۞۞۞ ۞
  ……………………….۞۞ ۞
  ………………………..۞ ۞
  ………………………… ۞
  ……………………….۞
  …………………….۞
  ………………….۞
  ………………۞
  ………….۞
  ………۞
  ……۞
  ….۞
  ……۞………………….. ۞….۞
  ……….۞…………..۞…. ………..۞
  …………..۞……۞…….. ………….۞
  ……………….۞………. …………..۞
  …………….۞…….۞….. ………۞
  …………..۞………….۞. …۞
  ………….۞
  ………..۞
  ……….۞

  ──(,,”)─────)
  ──╫╫─────(,,”)─────)
  [▒▒▒▒▒▒]──╫╫─────(,,”)─────)
  [▒▒█▒▒▒][▓▓▓▓▓▓]──╫╫─────(,,”)
  [▒▒█▄▒▒][▓█▀█▓▓][░░░░░░]▄▄██▄▄
  [▒▒▒▒▒▒][▓█▄█▓▓][░█░█░░]█─▄███
  [▒▒▒▒▒▒][▓▓▓▓▓▓][░▀▄▀░░]█─▄███
  [▒▒▒▒▒▒][▓▓▓▓▓▓][░░░░░░]█▄▄███¬♥
  ▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
  ▒▓████████▓▓▒▒▒
  _▓██████████▓▓▓▒▒____________▒ ▒▒
  _▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒ ▓▓▒▒▒
  _▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓ ▓▓▓██▒
  __▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓ ▓▓▓██▓▒▒
  ___▒▒▓███████████████████████▓ ▓▓████▓▒
  ____▒▒▓▓██████████████████████ ████▓▒
  _____▒▒▓▓█████████████████████ ████▓▒▒
  _______▒▒▓████████████████████ ████▓▒
  _________▒▓███████████████████ ███▓▒
  __________▒▓██████████████████ █▓▒
  ____________▓█████████████████ ▓▒
  _____________▒▓████████████▓▒
  ______________▒▓██████████▓
  _______________▒▓███████▓▒
  ________________▒▓█████▓▒
  _________________▒▓███▓
  __________________▒██▓
  __________________

  ♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ h a n d a n █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░▀░░░░░░░ ░░░░░░
  █▀▀░█▀▀█░█░█░░█▀▀▀░█░░█░▀▀█░█▀ ▀░█░░░
  █░░░█░░█░█▀▄░░█░▀█░█░░█░░█░░█▀ ▀░█░░░
  █▄▄░█▄▄█░█░█░░█▄▄█░█▄▄█░█▄▄░█▄ ▄░█▄▄▄
  ░▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░
  ____________██
  ____________████
  ____██_____██████_███
  ___█████_▓_██████_█████
  __███████▓_██████_█████
  __████████_██_█_███████
  ___███████_█__█_█_████
  ____█████_________███
  ______████__ █_█___████
  ___██████__█_▓_█__█████
  __█████______█_█_____████
  __███████______█████_███
  _█████___██_██_████████
  _████__██__███_████████
  _██___███_████_███████
  _█____████████▓█████
  _____████████▓_█████
  ____███████▓_____███
  ____████___▓______██
  ____██____▓██
  __________▓████____██
  ____██____▓██████_███
  ___█████_▓_██████_█████
  __███████▓_██████_█████
  __████████_██_█_███████
  ___███████_█__█_█_████
  _____████_________███
  ______████__ █_█___████
  ___██████__█_▓_█__█████
  __█████______█_█_____████
  _███████______█████_███
  _██████__██_██_████████
  _████__██__███_████████
  _██___███_████_███████
  _█____████████_█████
  _____████████ __█████
  ____███████______███
  ____████__________██
  ____██
  ø„¸ ¨º¤ø„¸¨º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
  ¨°º¤ø„¸ AğLarken yaNımDa oLmayanLaR ¸„ø¤º°¨
  ¸„ø¤º°` qüLerken qöLqe yapmasınLar… `°º¤ø„¸
  ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨ ¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸

  §§§§§§§§§_§§§___§§§_§§§§§§§§§_ §§§__§§§_§§§_§§§___§ §§_§§§§§§§
  ___§§§____§§§___§§§_§§§___§§§_ §§§_§§§_______§§§_§§ §__§§§
  ___§§§____§§§___§§§_§§§§§§§§§_ §§§§§§___§§§____§§§_ ___§§§§§§
  ___§§§____§§§___§§§_§§§__§§§__ §§§_§§§__§§§____§§§_ ___§§§
  ___§§§____§§§§§§§§§_§§§___§§§_ §§§__§§§_§§§____§§§_ ___§§§§§§§

  ÖиємLiγsє A̲Lт̲ı̲n̲ı̲ Çi̲z̲e̲r̲i̲m̲ Öиємsizsє Hiç Düşüимєм ̵Ü̵s̵t̵ü̵n̵ü ̵Ç̵i̵z̵e̵r̵ Nokтaγı da Koγar Geçerim…!!!

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥
  _________/)______./¯”"”/’) SEN ELLERİMİ İSTERKEN BEN,,,
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯)¯¯¯¯¯’_„„„„) YÜREGİMİ BIRAKTIM SANA YETMEZ Mİ…!!!
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥

  ─▄▀▀█▀▀▄
  ▐▌KɑĿßİм▐█▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ▐█▄───▄██▀▀█▀▀▀▀▀█▀█▀▀
  ─▀██▄██▀────────█▀█▀█
  Kalbimin Anahtarı ellerinde onu açık bırakma hep sana özel kalsın…. ♥♥♥♥
  Her Hakkım Saklıdır®™

  █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
  ¹³³²²¹¹¹²²³³³¹²¹²¹³³²¹²¹²¹²
  © ORIGINAL PROFILE

  ╔♥═╗╔╗
  ╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗♥
  ╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣
  ╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

  |^^^^^^^^^^^^ ||
  | ALAYINA GİDER ___| ||’””|””__,
  | _____________ l | |__|__|___| )
  (@!)!(@)”””””**|(@) (@)****|(@)

  ………♥#########♥
  …..♥#############♥
  …♥###############♥
  ..♥#################♥………………♥## #♥
  ..♥##################♥……….♥### ######♥
  ….♥#################♥……♥###### #######♥
  …….♥################♥..♥###### #########♥
  ………♥################♥######### #######♥
  ………..♥######################## #######♥
  …………..♥########## L O V E ###########♥
  …………….♥####################### ##♥
  ………………♥################## ####♥
  ………………..♥################ ###♥
  ………………….♥################ #♥
  ……………………♥##############♥
  ………………………♥###########♥
  ………………………..♥#########♥
  ………………………….♥#######♥
  ……………………………♥#####♥
  ……………………………..♥###♥
  ……………………………….♥#♥
  …………………………………♥
  …………………………………♥

  ::::::::::mmmmm::::::::::::::m mmmm:::::::::
  :::::mmmmmmmmm:::::::mmmmmmmmm :::::
  ::mmmmmmmmmmm::::mmmmmmmmmmmm:
  :mmmmmmmmmmm:::mmmmmmmmmmmmmm
  mmmmmmmmmmm::::mmmmmmmmmmmmmm
  mmmmmmmmmmmm::::mmmmmmmmmmmmm
  :mmmmmmmmmmmmm::::mmmmmmmmmmm
  ::mmmmmmmmmmmm:::mmmmmmmmmmm::
  :::mmmmmmmmmm::::mmmmmmmmmmmm: :
  :::::mmmmmmmm:::::mmmmmmmmmmmm :::
  :::::::mmmmmmmm:::mmmmmmmmmmm: ::::
  ::::::::mmmmmmmmm:::mmmmmmmm:: ::::::
  ::::::::::mmmmmmmmm:::mmmmmm:: ::::::::
  ::::::::::::mmmmmmm:::::mmmmm: :::::::::::
  :::::::::::::::mmmm::::mmmmmm: :::::::::::::
  :::::::::::::::::mmm:::mmmmm:: :::::::::::::::
  :::::::::::::::::::mmm:::mmm:: :::::::::::::::::
  ::::::::::::::::::::::mm:::m:: ::::::::::::::::::::
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,######,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,#######,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,########,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,#########,,,,,,
  ,,,,,,,,,##########,,,,,
  ,,,,,,,,###########,,,,
  ,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,..,##,, ,,
  ,,,,,,,##,,,İYİKİ,,,,,##,,,,
  ,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,,,##,, ,,
  ,,,,,,,##,,DOĞDUN,##,,,,
  ,,,,,,,##,,,,!!!!!!!,,,,,,##,, ,,
  ,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,,,##,, ,,
  ,,,,,,,##,,,,,,,,,,,,,,,,,##,, ,,
  ,,,,,,,############,,,
  ,,,,,,,,###########,,,,

  _░▒███████
  ░██▓▒░░▒▓██
  ██▓▒░__░▒▓██___██████
  ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
  ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
  ██▓▒░_______________░▒▓██
  _██▓▒░______________░▒▓██
  __██▓▒░____________░▒▓██
  ___██▓▒░__________░▒▓██
  ____██▓▒░________░▒▓██
  _____██▓▒░_____░▒▓██
  ______██▓▒░__░▒▓██
  _______█▓▒░░▒▓██
  _________░▒▓██
  _______░▒▓██
  _____░▒▓██

  ……………………… …,,–~~”’¯¯¯¯¯¯”’~~–,,
  … … … … … …,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::: :::::::¯”’~,,
  … … … … ..,,~”:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::”~,,
  … … … ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::::::::::::::: ::-,::-,::”-,
  … … …,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::,”-,
  … … .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::: ::::::::::\:::::::: :::::|:|::::::::::
  … … /::::::::::|::::::|:::::|::::: :::::::::::::::::: ::||::::::::::::|:/::::::|::::|::
  … …/:::::::::::::::::::::::’”-,:::::,:::::::::::::::|:|::: :::::::,//::::::/::::|:::’|
  … ../::::::::::::::’::::::-,:::”-,”-,::-,”-,,:::::::::/: |::::::,-“//::::::/:::::/::,,-’
  … ./:::::::::::::::::”,-,,::|”~-,,,:”~-”: :”-,::::/: :/:::,-“: :/::,-“/:::,-“:::/
  … /::::::::::::::::::/,__”-,: : ,,-~”,”’,-,: : ::/: :/:,-“,-~,”-,”:/:,,-“:,-//’
  … |:::::::::::::::::/::: :,,-“/. ,-“:.|: : : : “: -’”:/./,–,”.’|”/::::::|-“
  …|::::::/:::::::::/::/|:::|.: : .|’|¯;|..|.|: : : : : : : :|.||;;;|././:|:::|:::|
  …|::|:::|::::::::/::’-’:::’-,’: : ‘’’~’_/,/: : : : : : ,: :’-’-¯-’~’: |:::|:::|
  …|::|:::|::::::::/::::|:::::’|: : : “’ ¯: : : : : : : : : :: : : : : : /::::’::|
  …|::|:::|:::::::/:::::|:::::’: : : : : : : : : : : : : : :’: : : : : :/::::::|::|
  … :|:::|::::::|::::::|::::::|,: : : : : : : : : :__,: : : : : : :,-“:::::::|::|
  … .’|::|::::::|::::::||::::::’ ~,: : : : : : : :’–~’: : : : ,,~”:::::::::|:/
  … …’:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::’:::::::|:/
  … … .\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-’::::::::-,,_::|/
  … … ..’,,::|~–’-~:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__::::::::… .’|
  … ..,~”’: : |: : : : : ::::::|: : : : : : |¯”’~~”~,”,: : :::::::|… /
  ..,-“: : : : : :|: : : : : :::::::|: : : : : : : : : : : : “~’-,:::::::|,
  ..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,,: : : : : : : : : : : : : :”-,-::::|:
  ..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:’-,: : : : : : : : : : : : : : :”-’,|: :|
  … : : : : : : : : : :’: : ::::|: : ‘’: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-’,_
  … : : : : : : : : : : :: /:|:/: : : :’,-’-,: : : : : “-,: : : : : : : : : : :,/”’-,
  … .: : : : : : : : : : :|: |/: : : ,-“….”-,: : : : : ‘: : : : : : : : : ,/…..”-,
  … …: : : : : : : : : : : |: : :/………..: : : : : |: : : : : : : ,-“………..’
  … … . : : : : : : : : : ‘’: : /…………..: : : : |: : : : : :,-“…………….|
  … … … : : : : : : : : : ‘:/……………..: : :,/: : : : : /………………../
  … … ….. : : : : : : : : : ……………………:,-“: : : : :,/…………../
  … … … … : : : : : : : : : ,_………….._,”======’,_……….,-“
  … … … … ,: : : : : : : : : : ¯”’~—~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,’
  … … … … ..’,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ‘|: :
  … … … … … ., : : : : : : : : ‘: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : ‘
  … … … … … …,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :
  … … … … … … .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :
  … … … … … … …\,: : : : : : : :, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :
  … … … … … … … .\ : : : : : : : :’ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : ‘|
  … … … … … … … ./:: : : : : : : : :’, : : : : : : : : : : : : |: : : : : :|
  … … … … … … … /: : : : : : : : : : : ‘,: : : : : : : : : : : |: : : : : :|
  … … … … … … …/: : : ‘: : : : : : : : : :’,: : : : : : : : : :|: : : : : : |
  … … … … … … ../: : : : :: : : : : : : : : : :, : : : : : : : : |: : : : : : |
  … … … … … … ,/: : : : : : :: : : : : : : : : : ‘,: : : : : : : |: : : : : : |
  … … … … … ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : : : : : : : :| : : : : : |
  … … … … … ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :: : : : : /: : : : : : /
  … … … … ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :’: : : :| : : : : : ,/
  … … … … ,/ : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : :’: : |: : : : : : /
  … … … …/: : : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : : : : ‘: |: : : : : /
  … … … ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : ,|: : : : :/
  … … … ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :: : : : /’|
  … … …/-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :’: : :’|: |
  … … …|’,/,/:||:,: : : “’~,,~~—,,,_: : : : : : : : : :’: : : : : :,: :|:||
  … … ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,…….. ¯¯””~~~—–~|: : : : : : :|: |’
  … … ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,…………………..|: : : : : : : |: |,”
  … … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,…………………: : : : : : : :,|.|
  … … ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,………………..,-“: : : : : : : : ‘”
  … … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-……………,/: : :: : : : : : : : :,
  … … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,………,/: : : : ‘: : : : : : : : : |
  … … ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : …….,/: : : : ,-~/: : ,: : |: :/: :|
  … … ..’|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~”¯: : : : : |: :|: : /: :/: ,/: :/
  … … …|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|”¯

  _(▒)(▒)_______███☼████___(░)(░ )
  (▒)(▓)(▒)__ ███__ ██████ (░)(▒)(░)
  _(▒)(▒)___██____███▒████ (░)(░)
  _________██____███▒▒▄▒
  __________██____█▒▒▒▒▒▒
  ___________██____ █▒▒▒♥__(░)(▒)
  ____________██_____▒▒___(▒)(█) (░)
  ____________ ██____▒▒_____(░)(▒)
  _____________██__▓▓▒▓______█
  ________█✯ _██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
  _(░)(░)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓▓__ █
  (░)(▒)(░)______▓▓_▓▓▓▓▓▓__ _█
  _(░)(░)_____ _▓▓_▓▓▓▓▓_____ █
  ___________ ▓▓__▓▓▓▓_▓____▒░
  __________ ▓▓__▓▓▓▓___▓__▓▒
  _________ ▓▓___███❋█__▓▓_
  ________▒▒__ ♥▒▒♥▒▒♥▒
  _______░___ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
  __________ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
  _________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
  ________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
  ______ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
  _______________▓▓ ▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
  (▒)(▓)(▒)_______▓▓__▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓__ ▓▓
  _______________▓▓__▓▓
  _______________▓▓ ▓▓
  _______________▓▓▓
  ______████████▓
  _______█☼█___██____(░)(░)
  ______███____ ██__ (░)(▒)(░)
  ______█_______██____(░)(░)
  ______________█☼█
  ______________█▀██▄

  __________*/.)_______
  _________*/•|________
  ________*/• ________
  _______*(•_ )________
  _______ .|¯|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _______ .|•|_________
  _____,__.|•|_________
  ____/#|_.|•|__/_____
  ___(##(_,|•|,_)))____
  ___###/ |•|/__/_____
  ____##)&____(______
  _____)#/&&__________
  ____/#|&&&_________
  ___(##__&&&_’._)|___
  ____ ######## //____
  _____”+,_____,+”_____

  …………,,,,,,,,,,,,,..
  ………,;;;;;;;;;;;;;;;;,.
  …….,;;;;;;;;;;;;;);(((,,;;;,,_ .
  ……,;;;;;;;;;;;;’………|)))))))))) )\.
  ……;;;;;;;;/.)”……-../.,.)))((((((((((.
  ……;;;;;;’.……….~.|….))))))))) ))))).
  ……/……./’…………..|…..(((((((((((((( .
  …./’……..………_/’~’……’ )|())))))))).
  ../’………..`…../>……._o/)))((((((((.
  ./…………./’.`~.(____ /….())))))))))).
  |……—,…..………………..(((((((( ((.
  …………`….………..|……)))))))) .
  …………..`…|………/._.—. …

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´ ´´¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶´´´´´¶ ¶…….¶¶
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶ ¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶ ¶´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´´´´¶¶
  ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´ ´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶
  ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶
  ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  +++++++++++++++++++++++++++++█ █+++++██++++
  ++++██++++++███++++++███++++██ █+++++█+++++
  ++++██+++++█████++++█████+++██ ██+++██+++++
  +++███++++██████+++██████+++█+ ██+++██+++++
  +++███++++██████+++██████++██+ +█+++██+++++
  ++████++++██++██+++██++███+██+ +█+++█++++++
  +█████++++██++███++██++███+██+ +█++██++++++
  +█████+++███+++██++██+++██+██+ +█++██++++++
  +██+██+++███+++██+███+++██++█+ +█++██++++++
  +█++██+++███+++██+███+++██++██ ██++█+++++++
  ++++██+++███+++██+███+++██++██ ██+██+++++++
  ++++██+++███+++██+███+++██++++ +++█++███+++
  ++++██+++███+++██+███+++██++++ ++██+█████++
  ++++██+++███+++██+███+++██++++ ++██+██+██++
  ++++██+++███+++██++██+++██++++ ++█++██+██++
  ++++██++++██++███++██++███++++ +██++██+██++
  ++++██++++██++██+++██++██+++++ +██++██+██++
  ++++██++++██████+++██████+++++ +██++██+██++
  ++++██++++██████+++██████+++++ +█+++██+██++
  ++++██+++++████+++++████++++++ ██+++████+++
  ++++++++++++██+++++++██+++++++ ██++++███+++

  ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥ )
  ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥ )
  ─(♥)████████(♥)████████(♥ )
  ─(♥)██████████████████(♥)
  ──(♥)████████████████(♥)
  ────(♥)████████████(♥)
  ──────(♥)████████(♥)
  ────────(♥)████(♥)
  ─────────(♥)██(♥)
  ───────────(♥)

  __________,-~-. _.–._.-~-,
  _________/ .- ,’_______`-.
  _________ /`__________’/
  _________ /___’a___a`___
  _________|____,’(_)`.____ |
  ____________( ._|_. )___ /
  _____________ .__,’___ /
  __________.-`._______,’-.__
  ________,’__,’___`-’___`.__`.
  _______/___/____V_________
  _____,’____/_____o_________`.__
  ___,’_____|______o_______|____ _`.
  __|_____,’|______o_______|`.__ ___|
  ___`.__,’_.-_____o______/-._`.__,’
  _________/_`.___o____,’___
  __.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””._
  _/_,-._`_______)___(________’_,-.__
  (_(___`._____,’_____`.______,’ ___)_)
  ________,’________`.____/.___/_/

  .. .. .. .. .. ,%%%%%%%,
  .. .. .. .. ..,%%/%%%/%%
  .. .. .. .. .c%%%c.”‘”.J/%%%
  .%.. .. ..%%%%/.o..o%%%
  .`%%.. .. %%%|.. ._..|%%%
  ..`%%.. . %%%(__Y__)%%’
  .. ..//.. .. .; ‘%%%’—/%%%’
  .. .((.. .. ./.. ..`%%%%%’
  .. ..\.. ..’.. .. .. .. .. .|
  .. .. \../.. .. .. .. ..|.|
  .. .. .\/.. .. .. .. ..).|.|
  .. .. . .. .. .. .. ../_.|.|__
  .. .. . (___________)))))))

  ………♥ #######♥
  ……♥ ###########♥
  …..♥#############♥
  …♥###############♥
  ..♥#################♥………………♥## #♥…♥
  …♥##################♥……….♥#### #####♥
  ….♥#################♥……♥###### #######♥
  …….♥################♥..♥###### #########♥
  ………♥################♥######### #######♥
  ………..♥######################## #######♥
  …………..♥####################### #####♥
  …………….♥####################### ##♥
  ………………♥################## ####♥
  ………………..♥################ ###♥
  ………………….♥################ #♥
  ……………………♥##############♥
  ………………………♥###########♥
  ………………………..♥#########♥
  ………………………….♥#######♥
  ……………………………♥#####♥
  ……………………………..♥###♥
  ……………………………….♥#♥
  …………………………………♥
  …………………………………♥
  ……………………………….♥
  ……………………………..♥
  ……………………………♥
  …………………………♥
  ……………………….♥
  …………………….♥
  ………………….♥
  ………………♥
  ………….♥
  ………♥
  ……♥
  ….♥
  ……♥………………….♥…♥
  ……….♥………….♥…………♥
  …………..♥…..♥……………….♥
  ……………….♥…………………♥
  …………….♥……♥…………..♥
  …………..♥………….♥….♥
  ………….♥
  ………..♥
  ……….♥
  ………♥
  ………♥
  ……….♥
  …………..♥
  ……………….♥
  ……………………..♥
  ………………………….♥
  ……………………………♥
  ……………………………♥
  …………………………♥
  …………………….♥
  ………………♥
  ………….♥
  …..♥
  …♥
  .♥………………………..♥….♥
  ♥……………………..♥………..♥
  .♥………………….♥…………….♥
  ..♥……………….♥………………♥
  …♥………………………………♥
  …..♥…………………………..♥
  ……..♥…………………….♥
  ………..♥……………….♥
  …………..♥…………..♥
  ………………♥…….♥
  …………………♥..♥
  …………………..♥

  ++++++++++++++++++++++█+++++++ ++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++██++++++ ++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++██++++++ ++++++++++++
  ++++++++++++++█+++++++++++++++ +++++██+++++
  ++++++++++++████++++█+█++█++++ ++███+++++++
  +++++++++++████++++██+█++█++++ ███++██+++++
  +++++++++++██+++++++██████++██ █++++██+++++
  ++++++++███++++++++++█++█+++++ ++++++██++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++███+++
  ++++++++++++++++++++++█+++++++ +█++++██+█++
  ++++++++++++███++++++██+++++++ ███++++█+██+
  +++++++++++████+++++++█+++++++ ████+++█++++
  +++█++++++██++█+++++++██++++++ +█+██++█++++
  ++█++++++██++██+++++++██++++++ +██+█++██+++
  ++█+++++██+++█++++++++██++++++ +██+█++██+++
  ++██+++██+++██++++++++██++++++ ++██+++██+++
  ++███████+++██++++++++██++++++ ++██+++██+++
  +++████+++++█+++++++++██++++++ ++██+++██+++
  ++++++++++++██++++++++██++++++ +++█+++██+++
  ++++++++++++███+++++++███+++++ ++██+++█++++
  ++++++++++++███████████████+++ +███+++█++++
  +++++++++++++█████████++██████ ███+++++++++
  ++++++++++++++++████++++++████ █+++++++++++
  +++++++███████++++++++++++++++ ++++++++++++
  +++++███+++██████+++++++++++██ ██████++++++
  ++++██+++██████████++++++████+ +++++███++++
  +++██++█████████████++++███+++ █████████+++
  ++██++███████████████++██++███ ██████████++
  ++█++██████████████████+++████ ███████████+
  +██+██████████████████++██████ ███████████+
  +██+██████████████████+███████ ███████████+
  +█+██████████████████++███████ ████████████
  ++████████████████████████████ ███████████+
  ++████████████████████████████ ███████████+
  ++++██████████████████████████ ██████████++
  ++++██████████████████████████ █████████+++
  +++++█████████████████████████ ████████++++
  ++++++████████████████████████ ████████++++
  ++++++████████████████████████ ███████+++++
  +++++++███████████████████████ ██████++++++
  ++++++++██████████████████████ ████++++++++
  +++++++++█████████████████████ ███+++++++++
  +++++++++++███████████████████ ██++++++++++
  ++++++++++++██████████████████ █+++++++++++
  ++++++++++++++███████████████+ ++++++++++++
  ++++++++++++++++███████████+++ ++++++++++++
  +++++++++++++++++████████+++++ ++++++++++++
  +++++++++++++++++++████+++++++ ++++++++++++
  ++++++++++++++++++++██++++++++ ++++++++++++

  hayırlı ramazanlar
  ..””人
  ‘(____)
  . ┃口┃
  . ┃口┃
  . ┃口┃   ★
  . ┃口┃   ””人
  . ┃口┃  ””’(_____)   . 人
  . ┃口┃ ”’(__________)  ’(____)  人
  . ┃口┃____╭━━━━━╮_____’|_口|______ 三
  . ┃╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮ |三||╭╮╭╮ |
  . ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ |三||┃┃┃┃ |
  . ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ |三||┃┃┃┃ |
  . ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ |三||┃┃┃┃ |
  ♣══════════ஜ۩۞۩¤இஇஇ¤۩۞۩ஜ══════ ════♣
  ░▓░▓░▓░║hoş geldin ya şehr-i ramazan║░░▓░▓░▓
  ♣══════════ஜ۩۞۩¤இஇஇ¤۩۞۩ஜ══════ ═══♣

  ██████████████████████████████ ████████████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§___________ ______§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§_____________ ________§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§_______________ __________§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§__________§§§§§§ §__________§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§ §§§§§_______§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§______§§§§§§§§§§§ §§§§§§______§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§_____§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§_____§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§____§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§ §§§§§§___§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§__§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§ §§§_§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§_ _§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ████§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §████
  ██████████████████████████████ █████████████
  ____$$$$$$________$$$$$$
  __$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
  ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
  ________$$$(¯`(?)´¯)$$$
  __________$$(_.^._)$$
  ___________$$$$$$$
  ____________$$$$
  _____________$$

  ,,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,*,,,,,*
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,’0,,,,”0,,,,” 0
  ,,,,,,,,,,,,,,, _||___||___||_
  ,,,,,,,,,,’*,,{,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,},*
  ,,,,,,,,,, 0,,{//////////},’0
  ,,,,,,,,,_||_{_________”___}_| |_
  ,,,,,,,,{////////////////}
  ,,,,,,,,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,}
  ,,,,,,,,{////////////////}
  ,,,,,,,,{_____________”_______ }

  ⋯♪♫•*¨∮*•.¸¸♥ ∮♫¸¸.•*∮•.¸¸♥ ∮¨*•♫♪ ⋯
  ♫♪[̲̅̅H̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅Y̲̅] [̲̅̅B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅Y̲̅]♫♪
  ⋯♪♫•*¨∮*•.¸¸♥ ∮♫¸¸.•*∮•.¸¸♥ ∮¨*•♫♪ ⋯

  ╬═╬ Merdivenden asagi in
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬ Daha asagi
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬Dikkat et dusme
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬ Sinirlendin mi
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬Devam et
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬ Yoruldun mu
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬ Biraz daha …
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬
  ╬═╬ bak iste geldin
  █ sana
  ██ sadece
  ███ sunu
  ███ soylemek
  ███ istemistim
  ███ sizi çok sewiyorum

  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ ▌▌ ▌╔══╗▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ ▌▌ ▌║╔╗║╔══╗╔══╗▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ ▌▌ ▌║║╚╝╚╗╔╝╚╗╔╝▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌╔═══╗▌▌ ▌▌ ▌║╚═╗▌║║▌▌║║╔═══╗▌▌▌▌▌▌╚╗╔╗║▌▌ ▌▌ ▌╚═╗║▌║║▌▌║║╚╗╔╗║╔═════╗║║║║▌▌ ▌▌ ▌╔╗║║▌║║▌▌║║▌║╚╝║╚╗╔══╗║║╚╝╚╗▌ ▌▌ ▌║╚╝║▌║╚══╝║▌║╔═╝▌║║╔╗╚╝║╔═╗║▌ ▌▌ ▌╚══╝▌╚════╝╔╝╚╗▌▌║╚╝║▌╔╝╚╗║║▌ ▌▌ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌╚══╝▌▌║╔╗║▌╚══╝║║▌ ▌▌ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌║║╚╝╔╗▌▌╔╝╚╗ ▌▌ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌╔╝╚══╝║▌▌╚══╝ ▌▌

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥
  █▀█─█──█──█▀█─█─█──█▀█─█▀──█─█ ─█▀█─█──█▀█─▀─█ █▄██
  █▄█─█──█──█▄█─█▄█──█─█─█▀──██─ ─█▄█─█──█▀█─█─█ ─█─█
  █─█─█▄─█▄─█─█─█─█──█▄▀─█▄──█─█ ─█─█─█▄─█▄▀─█─█ ─█─█
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥

  ———-.—-.
  —— _.’__ —`.
  –.–(O)(O)—-/#
  .’ @————/##
  :————,–####
  …–`-..__.-’_.–###
  ——–`;_:– –´´`
  ——-.’”"”"”`.
  —–/, ——- ,
  —-//-. DoG .-
  —-`-.______.-’
  — ___`. | .´’___
  -(______|______))

  _________uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu __________
  _________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $u_________
  ________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$u________
  _______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$u_______
  _______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$u_______
  _______u$$$$$$”___”$$$”___”$$$ $$$u________
  _______”$$$$”______u$u_______$ $$$”________
  ________$$$———u$u_______u$$$__ ______
  ________$$$u______u$$$u______u $$$________
  _________”$$$$uu$$$___$$$uu$$$ $”_________
  __________”$$$$$$$”___”$$$$$$$ ”__________
  ____________u$$$$$$$u$$$$$$$u_ ___________
  _____________u$”$”$”$”$”$”$u__ ____________
  __uuu________$$u$_$_$_$_$u$$__ _____uuu__
  _u$$$$________$$$$$u$u$u$$$___ ____u$$$$_
  __$$$$$uu______”$$$$$$$$$”____ _uu$$$$$$__
  u$$$$$$$$$$$uu____”””””____uuu u$$$$$$$$$$
  $$$$”””$$$$$$$$$$uuu___uu$$$$$ $$$$”””$$$”
  _”””______””$$$$$$$$$$$uu_””$” ””___________
  ___________uuuu_””$$$$$$$$$$uu u___________
  __u$$$uuu$$$$$$$$$uu_””$$$$$$$ $$$$uuu$$$__
  __$$$$$$$$$$””””___________””$ $$$$$$$$$$”__
  ___”$$$$$”____________________ __””$$$$””__

  _________♥♥♥♥♥♥♥♥__________♥♥♥ ♥♥♥
  _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥
  _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥
  _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥
  _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥
  ______ ♥♥♥♥♥♥♥♥ SENİ ÇOK SEVİYORUM♥
  _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥BİR TANEM♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
  ____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ______________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ________________♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________________♥♥♥♥♥♥
  __________________♥♥♥♥
  __________________♥♥
  __________________♥

  ──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▌
  ───▄▄██▌█ FENEVBAHÇE CEZAEVİ ARACI
  ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐
  ███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄
  ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀❍❍▀
  YOLCULAR KALMASIN METRISE METRISEEEEEEEEEEEEEEEE

  ─▄▀▀█▀▀▄
  ▐▌NAMAZ ▐█▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ▐█▄───▄██▀▀█▀▀▀▀▀█▀█▀▀
  ─▀██▄██▀────────█▀█▀█ Cennetin anahtarıdır..

  ______♥ (¯`.:.´¯)♥______AVUÇLARIN AÇILDIĞI
  ____♥ (¯ `•.\|/.•´¯)♥
  ____♥(¯ `•.(۞).•´¯)♥____GÖZLERİN YAŞARDIĞI
  ____♥ (_.•´/|\`•._)♥
  _______♥(_. : ._)♥_______İLAHİ ESİNTİLERİN
  ________║_█€
  ________║_█_€€_____KALPLERİ OKŞADIĞI
  ________║_█__€€€
  ________║_█_€€€€€________ANIN BİR ÖMRE
  ________║_█€€€€€
  ________€€€€€€_______BEDEL OLDUĞU
  ______€€€€€€
  _____€€€€¯█_____BU GÜNDE
  ____€€€€║¯█
  ____€€€_║¯█____DUALARDA
  _____€€_║¯█
  _______€║¯█______BULUŞMAK DİLEKLERİMLE
  ___________________HAYIRLI CUMALAR…

  இܓܓ◕ܓܓஇܓܓஇܓܓஇܓܓஇܓܓ◕இܓܓ░░░
  ░░.◕(¯ `·.|/.·´¯)◕இ…..GÜNAYDIN……இ◕(¯ `·.|/.·´¯)◕░░░░
  ░░◕(¯ `·.(۞).·´¯)◕….HAYIRLI BİR GÜN..◕(¯ `·.(۞).·´¯)◕░░░░
  ░░◕(_.·´/|`·._)◕இܓ DİLİYORUM..இܓ.◕(_.·´/|`·._)◕..░░
  ░░░░இܓܓ◕ܓܓஇܓܓஇܓܓஇܓܓஇܓܓ◕இܓ ܓ░░░.
  ________________________s$$__ ___________s$
  ________________________s$$$’_ ___________s$$
  ______________________s$$$³__ _____,___s$$³
  _____________________s$$$$³___ ___s$’___$$³
  ________________,____$$$$$___ ___s$³____³$
  ________________$___$$$$$$s___ __s$³_____³,
  _______________s$___‘³$$$$$$s_ __$$$
  _______________$$____³$$$$$$s __³$$s
  _______________³$____³$$$$$$$ s_s$$$____s
  _______________$$____³$$$$$$$ _$$$$___s³
  ________________³$$s____³$$$$$ $s$$$³__s$’
  _________________³$$s____$$$$$ s$$$$’__s$$
  _____________s__$$$$___s$$$$$ $$$³_s$$³__s
  ______________$$_s$$$$s$$$$$ $$$$$$$$$³__s$
  ______________s$s$$$$s$$$$$$$ $$$$$$$$$_s$$
  _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$³
  ____________s$$$ssss$$$$$$$$$$ $$$ssss$$$$$
  ___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$ s§§§§§§§§s$,
  ___________³§§§§§§§§§§§§§s$s§§ §§§§§§§§§§s
  ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§
  ___________³§§§§§§§§§§§§§§I§§§ §§§§§§§§§§§§
  ____________³§§§§§§§§§§§Love§§ §§§§§§§§§§³
  _____________³§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§³
  ______________³§§§§§§§§§§You§§ §§§§§§§§³
  ________________³§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§³
  __________________³§§§§§§§§§§§ §§§§³
  ____________________³§§§§§§§§§ §§³
  _______________________³§§§§§³
  _________________________³§³

  _______$$$____$$$$$$_________
  ______$$$$$__$$$$$$$$________
  _____$$$$$$$_$$$$$_$$$_______
  ____$$$$$$$$$$$$$$$_$$__$____
  ____$$$$$$$$$$$$$$$_$$__$$___
  ____$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$$$__
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_
  _____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$
  $_____$$$$$$$$$$$$$____$$$$__
  $$$____$$$$$$$$$$$_____$$____
  _$$$$$$__$$$$$$$$______$_____
  __$$$$____$$$$$$_____________
  ___$$______$$$$______________
  __$$________$$_______________
  __$_________$________________

  _____ $$$$
  $$__$$__$$
  _$$_$$__$$
  __ $$$$$$ __$$$$ _$$_____$$__$$$$
  _____ $$ __$$___$$_$$____$$_$$___$$
  __ $$$$ __$$____$$ _$$__$$ _$$$$$$
  _ $$__$$ __$$___$$ _$$__$$ _$$
  __ $$$$_$$$_$$$$ ___$$$$ ___$$$$$$

  _____#####__________####___
  ____#_____#_#####__#____#__
  ___#__###_##_____##__###_#_
  ___#__##___________#__##_#_
  ___#_____________________#_
  ____#__#___##___##___#_##__
  _____##____##___##____#____
  ______#_______________#____
  ______#______###___________
  ______#_____#_###_____#____
  ______#______###______#____
  _______#__##_____##__#_____
  _____###____#####____###___
  ___##___#___________#___##__
  __#______####___####______#_
  _#___________###___________#
  #__#__Bu Hediye Hayalerimizi___#_
  #___#__###____________###__#__ _
  #___###___ Kabul etsin____ __###_
  _#__#__#__ ____________ __#__#
  __##__####_________##_#__##_
  _____#____#_______#____#____
  ____#______#_____#______#___
  ____#______#_____#______#___
  ____#______#_____#______#___
  ____##____###___###____#____
  _____###################_____

  ——————————————————————————–

  _$$$________________###__$$$__ ______________###_
  _$$$$$_______________###$$$___ ____________#####_
  _$$$$$$______________#$#$#$___ ___________######_
  _$$$$$$____________$$$#$#$#$#_ ___________######_
  _$$$$$$$________$$$$$$$$###### ##________#######_
  __$$$$$$$_____$$$$$$$$$__##### ####_____#######__
  __$$$$$$$____$$$$$$$$______### #####____#######__
  __$$$$$$$__$$$$$$$$$________## #######__#######__
  ____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
  _____$$$$$$$$__________`-¸-`________########_____
  ______$$$$$$$$$$$$$__________# ############______
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______### ##############____
  ____$$$$$$$$$$$$___$$$____###_ __############____
  ___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__##### __#############___
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$###### ###############___
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__##### ##############____
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#### #############_____
  ________$$$$$$$$$$____________ ##########________
  ______$$$$$$$$$$$$$__________# ############______
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______### ##############____

  _________?________$$$_________ $$$________?________ __
  _______??____??___$$$$$$$$$___ $$$$$$$$$___??____?? ________
  ______??__??____?$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$?____??__ ??______
  _____??__??__??_$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$_??__??_ _??_____
  ____??__??__??___$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$___??__?? __??____
  ____??_?_?_?_?_?___$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$___?_?_?_?_ ?_??____
  ___??___?_?_?________$$$$$$$$$ $$$$$$$________?_?_? ___??___
  ___??__?_?_____________$$$$$$$ $$$$$_____________?_ ?__??___
  __??__?__________________$$$$$ $$$_________________ _?__??__
  __???______________________$$$ $___________________ ___???__
  __?_________________________$ ____________________ _____?__

  (¯`’•.¸¯`’•.¸, ______________ , .•’´¯) .•’´¯)
  (¯`’•.¸¯`’•.¸««««««««««»»»»»»» »»¸.•’´¯).•’´¯)
  —-==>>>>—> HANDAN <—<<<<==—-
  (_¸.•’´_¸.•’´««««««««««»»»»»»» »»`’•¸_)”•.¸_)
  (_¸.•’´(_¸.•’´¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯ `’•.¸_)’•.¸_)

  [̲̅S̲̅][̲̅E̲̅][̲̅N̲̅][̲̅İ̲̅] [̲̅S̲̅][̲̅E̲̅][̲̅V̲̅][̲̅İ̲̅][̲̅Y̲̅][̲̅O̲̅][̲̅R̲̅][̲̅U̲̅][̲̅M̲̅]

  ___$$$___$$$______$$$______$$$ ___$$$____
  __$$$$$_$$$$$_____________$$$$ $_$$$$$___
  __$$$$$$$$$$$_____________$$$$ $$$$$$$___
  ____$$$$$$$_________________$$ $$$$$_____
  ______$$$_____________________ $$$_______

  ─╔‡‡‡‡‡╗ ──♥──╔═╦══╗
  ╔╣┌┐┌┐╠╗─♥─╔╝┌┐┌┐╚╗
  ╚╣└▀└▀╠╝─♥─╝╝▀┘▀┘╚╚
  ─╚╗╚╝╔╝──♥──╚╗╚╝╔╝

  ……….(¯`v´¯)
  ………..`•.¸.•´
  ………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
  ……… /█ ♥/█

  ______/)______./¯”"”/’)
  ¯¯¯¯¯¯¯)¯¯¯¯¯’_„„„„)

  *LL**********
  *LL**********
  *LL**********
  *LL**********
  *LL**********
  *LL**********
  *LL**********
  *LLLLLLLLLLL**

  ***OOOOO***
  *O********O*
  *O********O*
  *O********O*
  *O********O*
  *O********O*
  ***OOOOO***

  VV********VV
  VV********VV
  *VV******VV*
  **VV****VV**
  ***VV**VV***
  ****VVVV****
  *****VV*****

  *EEEEEEEEEE*
  *EE*********
  *EE*********
  *EEEEEEEEEE*
  *EE*********
  *EE*********
  *EEEEEEEEEE*
  ______8888888888______________ ______
  ____888888888888888___________ ______
  __888888822222228888__________ ______
  _88888822222222288888_________ ______
  888888222222222228888822228888 ______
  888882222222222222288222222222 888___
  888882222222222222222222222222 2288__
  _88888222222222222222222222222 22_88_
  __8888822222222222222222222222 2__888
  ___888822222222222222222222222 ___888
  ____8888222222222222222222222_ ___888
  _____8888222222222222222222___ __888_
  ______8882222222222222222_____ 8888__
  _______888822222222222______88 8888__
  ________8888882222______888888 88____
  _________888888_____888888888_ ______
  __________88888888888888______ ______
  ___________888888888__________ ______

  …..____(“`……………. ..-’”"”"`-………………/“`)____
  ..(____………._____ /….(o…..o)…._____ /…………____)
  (____…………………..(. ………)………. .)……………………..__ __)
  ..(____………_______…._ ___/…../_______…………____)
  …….(______/……………`-._____.-’……………______)

  _______________$$$$$$$$$$$$$$_ ____________________ _____________
  _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________ _____________
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $___________________ _____________
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$_________________ _____________
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$________________ _____________
  ________$$$$$$$$$$$$$$$_____$$ $$$$$_______________ _____________
  ________$$$$$$$$$$$$__________ _$$$$_______________ _____________
  _______$$$$$$$$$$$$___________ __$$$$______________ _____________
  _______$$$$$$$$$$$____________ ___$$$______________ _____________
  ______$$$$$$$$$$$_____________ ____$$$_____$$______ _____________
  ______$$$$$$$$$$______________ ____________$$$_____ _____________
  ______$$$$$$$$$_______________ ____________$$$_____ _____________
  _____$$$$$$$$$$_______________ ____________$$$$___$ $$$__________
  _____$$$$$$$$$________________ ____________$$$$$$$$ $$$__________
  _____$$$$$$$$$________________ ____________$$$$$$$$ $$___________
  _____$$$$$$$$$________________ _________$$$$$$$$$$$ $____________
  _____$$$$$$$$$________________ _______$$$$$$$$$$$$$ $____________
  _____+$$$$$$$$________________ _______$$$$$$$$$$$$$ _____________
  _____$$$$$$$$$________________ ________$$$$$$$$$$$$ _____________
  _____$$$$$$$$$________________ ___________$$$$$$$$$ $____________
  _____$$$$$$$$$$_______________ ____________$$$$$$$$ $$___________
  ______$$$$$$$$$_______________ ____________$$$$$$$$ $$___________
  ______$$$$$$$$$_______________ ____________$$$$____ $$___________
  _______$$$$$$$$$______________ ____________$$$_____ _____________
  _______$$$$$$$$$$_____________ ____$_______$$______ _____________
  ________$$$$$$$$$$____________ ___$$_______$_______ _____________
  ________$$$$$$$$$$$___________ __$$$_______________ _____________
  _________$$$$$$$$$$$$$________ $$$$________________ _____________
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$_________________ _____________
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$__________________ _____________
  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $___________________ _____________
  _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________ _____________
  ______________$$$$$$$$$$$$$$$_ ____________________ _____________
  _______________$$$$$$$$$$$$$__ ____________________ _____________
  __________________$$$$$$$$____ ____________________ _____________

  █▄█ █ █▀█ █▄█ █▀█ █▀█
  █▀█ █ █▀▀ █▀█ █▄█ █▀▀

  *Kiss*…….*Kiss*
  *Kiss*…..*Kiss*
  *Kiss*…*Kiss*
  *Kiss**Kiss*
  *Kiss*…*Kiss*
  *Kiss*…..*Kiss*
  *Kiss*…….*Kiss*
  *Kiss*………*Kiss*

  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*
  ……..*Kiss*

  ………*Kiss*
  …*Kiss*…*Kiss*
  .*Kiss*…….*Kiss*
  …*Kiss*……*Kiss*
  ……*Kiss*
  ………..*Kiss*
  *Kiss*……*Kiss*
  .*Kiss*…….*Kiss*
  …*Kiss*…*Kiss*
  ………*Kiss*

  ………*Kiss*
  …*Kiss*…*Kiss*
  .*Kiss*…….*Kiss*
  …*Kiss*……*Kiss*
  ……*Kiss*
  ………..*Kiss*
  *Kiss*……*Kiss*
  .*Kiss*…….*Kiss*
  …*Kiss*…*Kiss*
  ………*Kiss*

  . .$$$$$$$….$$$$$$$ ……
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ …..
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ….
  ..$$$$$$$$$$$$$$$$$ ….
  …. $$$$$$$$$$$$$$$ …
  ……. $$$$$$§§§§§§….§§§§§§ …
  ……… $$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§ .
  ……….. $$$§§§§§§§§§§§§§§§§§ .
  ………….. $..§§§§§§§§§§§§§§§ ..
  ……………….. §§§§§§§§§§§§ ….
  ………………….. §§§§§§§§ ….
  ……………………. §§§§§ ….
  ……………………… §§ …..
  ╔┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╗
  ╠██┼┼┼▄█▀▀█▄┼█▌┼┼▐█┼██▀▀▀ ╣
  ╠██┼┼▐█▌██▐█▌▐█┼┼█▌┼██▀▀┼ ╣
  ╠██▄▄┼▀█▄▄█▀┼┼▀██▀┼┼██▄▄▄ ╣

  s░e░n░i░s░e░v░i░y░o░r░u░m
  ▒♥ _______/)______/¯”"”/’)
  ▒♥¯¯¯¯¯¯¯¯)¯¯¯¯¯’_„„„„ )
  ░c░a░n░ı░m░░░b░e░n░ı░m░m░

  ✬██████___██████✬▒▒▒▒▒✬
  ✬████████✬████████✬▒▒▒▒▒ ✬
  ✬██████████████████✬▒▒▒▒ ▒✬
  ✬███████████████████✬▒▒▒ ▒▒✬
  ✬█████████████████✬▒▒▒▒▒ ✬
  _✬███████████████✬▒▒▒▒▒✬
  ___✬████████████✬▒▒▒▒▒✬
  _____✬███████✬▒▒▒▒▒✬
  _______✬███✬___✬▒✬
  ________❤______❤

  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  .
  _۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞

  _۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞_____۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  _۞۞۞۞۞۞۞۞
  __۞۞۞۞۞۞۞
  .
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ۞۞۞۞۞۞۞۞۞
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş