1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Peygamber Efendimizin Cennetle İlgili Hadislerine Örnekler

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında boğaçhanali tarafından paylaşıldı.

 1. b

  boğaçhanali Yeni Üye

  Cennetle İlgili Hadisleri Peygamber Efendimizin
  Peygamber Efendimizin Cennetle İlgili Hadisi Şerfileri
  Peygamber Efendimizden Cennetle İlgili Hadisler

  Peygamber Efendimizin En Güzel hadisleri cennet ile ilgili
  Peygamber Efendimizin En Güzel hadisleri cennet ile ilgili
  Cennette öyle bir ağaç var ki bir süvari gölgesinde yetmiş yahut da yüz sene gider (de bitiremez) O huld ebedilik- ağacıdır… Cennette bir ağaç var ki, bir kimse dört yaşına girmiş bir dişi deve yavrusuna yahut da beş yaşına girmiş olan bir dişi deveye binmiş olsa da sonra ağacın dip tarafındaki gövdesini dönmeye başlasa hareket ettiği yere ulaşmadan deve ihtiyarlayarak düşer… Onun taze dalları cennet surlarının ötesindekilere ulaşmaktadır Cennetteki her ırmak muhakkak o ağacın dibinden çıkmaktadır…
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 311/513]

  Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüzyıl gölgesinde yürüse onu katedemez İsterseniz şu ayeti okuyun: “Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar ”
  [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s 427/9]

  … Tuba cennette bir ağaçtır Büyüklüğü yüz yıllık yer tutar Ve cennet elbiseleri de onun tomurcuklarından yapılır
  [Ramuz el-Ehadis-2, s 313/7]

  … Cennet ağaçlarının dip gövdesi inci ve altın, yukarısı da meyvedir
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 315/523]

  Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın
  [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s 427/10]

  Bu ağaçların dalları kurumaz, yaprakları dökülmez, suyu kaybolmaz, meyvesi tükenmez
  [İlahi Dinlerde Cennet İnancı, s 54]

  Cennet ırmakları, misk dağlarının yahut da misk tepelerinin altından çıkar [Tezkireti'l Kurtubi, s 307/501]


  Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir, gençlikleri zail olmaz (tükenmez), elbiseleri eskimez
  [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s 451/6]

  Cennet ehli cennete, otuz ya da otuz üç yaşında sakalsız, kılsız ve gözleri sürmeli olarak girecekler
  [Büyük Hadis Külliyatı-5, s 411/10109]

  Cennet ehlinin bir çarşısı vardır Her Cuma oraya gelirler Derken kuzey rüzgarı eser, elbiselerini ve yüzünü okşar Bunun tesiriyle hüsün (güzellik) ve cemalleri (yüz güzelliği) artar Böylece ailelerine, daha da güzelleşmiş olarak dönerler Hanımları: “Vallahi, bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış!” derler Erkekler de:
  “Sizler de Allah’a kasem (yemin) olsun, bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz ” derler
  [(Müslim), Kütüb-i Sitte-14, s 433/16]

  … Eğer cennet ehli kadınlarından bir kadın yer ehline görünseydi, dünyayı ve içindekileri aydınlığa boğar ve ikisinin arasını da güzel koku ile doldururdu… [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s 409/10095]

  … Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler (kadın, eş), ebedi pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır Orası yüksek, güzel ve selim yurtlardan parlak hayat sürülen bir yerdir…
  [Ramuz el-Ehadis-1, s 170/1]

  … Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür…
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 325-326/563]

  … Cennetin giyecekleri dokunmaz Cennetin meyveleri yarılır da ondan elbise çıkar… [Tezkire-i Kurtubi-1, s 21]

  Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür Budakları kırmızı altındır Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir…
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 314]

  … Üzerinde yetmiş kat elbisesi olur En aşağısı Tuba ağacından yapılmış, gelincik çiçeği gibi…
  [Ramuz el-Ehadis-1, s 99/8]


  Cennetteki hurma ağacının dalları kırmızı altındır Sapları yeşil zümrüttür Yaprakları ipek gibidir Meyvesi kule gibi iri taneli, kaymaktan yumuşak ve çekirdeksizdir
  [Ramuz el-Ehadis-2, s 451/4]

  Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür Budakları kırmızı altındır Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir Cennet hurmasının meyvesi büyük testiler ve kovalar gibidir Sütten daha beyaz, baldan tatlı, köpükten yumuşaktır İçinde de çekirdek yoktur
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 314]

  Peygamber Efendimiz (sav) bir tabak incir hediye edilip ondan yedi ve sahabelerine: “Bundan yeyiniz Eğer ben bir meyvenin cennetten indiğini söylersem işte cennetten inen meyve bu incirdir ” buyurdu
  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s 313)

  Karpuzdan faydalanınız ve ona ta’zim (saygı) ediniz Çünkü onun suyu cennetten, tadı da cennet tadındandır… karpuz cennet (meyvelerin)dendir (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s 313)

  Dünyada cennet meyvesine benzeyen şey ancak muzdur Çünkü Allah Teala (cennetin yemişi hakkında), “Onun yemişleri devamlıdır”, buyurmuştur Sen ise muzu, yaz ve kış senenin her mevsiminde bulabilmektesin
  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s 312-313)

  Cennet halkının ekmek katığının en faziletlisi, en nefisi ettir Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 363/654]

  Cennette senin canın kuş isteyecek Hemen kızartılmış olarak önüne getirilip konacaktır
  [Büyük Hadis Külliyatı-5, s 414/10123]

  Cennetteki huriler yakut ve mercan gibidirler Adam onlardan birinin yüzüne bakar da, kendini onun yanağında, aynada gördüğünden daha berrak görür Onların incilerinin en ednası (en küçük, en önemsiz) şark ile garbi ışıklandırır [Ramuz el-Ehadis-2, s 337/7]

  Cennette bir köşk vardır Etrafı burçlar (hisar, kule), otluk, sulak yerlerle çevrilidir Beş bin de kapısı vardır…
  [Ramuz el-Ehadis-1, s 125/5]

  Bir gün Resulullah, “Cennette öyle köşkler vardır ki, ne kendisini yukarıya bağlayacak çengelleri ve ne de altında direkleri vardır” buyurdu Bunu dinleyen Ashab, “Ey Allah’ın Resulü, o köşklerin ehli oraya nasıl girecek?” diye sordu Resulullah (a s m ), “Onlar kuşlar misali uçarak girecekler” buyurdu

  Cennette “Reyyan” denilen bir nehir vardır Üzerinde mercandan bir şehir kurulmuştur Onun altın ve gümüşten yetmiş bin kapısı bulunur İşte bu, hamil’i Kur’an’a mahsustur
  [Ramuz el-Ehadis-2, s 326/4]

  Cennet binalarının bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş, harcı misk, çakılı inci ve yakut ve toprağı da safrandır…
  [Ramuz el-Ehadis-1, s 200/6]

  Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş) şehirler vardır ki, onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler… [Ramuz el-Ehadis-1, s 125/6]

  Cennetin içinde inciden bir saray vardır O sarayın içinde kırmızı yakuttan yetmiş konak vardır Her konağın içinde yeşil zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş) yetmiş ev vardır Her evin içinde yetmiş taht, her taht üzerinde de her renkten yetmiş yatak vardır Her evin içinde yetmiş sofra, her sofranın üzerinde de yetmiş çeşit yemek vardır Keza her evin içinde yetmiş adet hizmetçi vardır…
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 323/554]

  Muhakkak ki cennet saraylarından bir sarayın içinde yetmiş menzil (yer, dünya, ev) bulunur Her menzilde, içerisine girilmek üzere yetmiş kapı, her kapının da diğerinden girmekte olan kokudan başka cennet kokularından koku girer… [Tezkireti'l Kurtubi, s 323-324/555]

  Muhakkak ki cennette (mümin için) içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır Bu çadırın eni altmış mil (yaklaşık 100 km) mesafe genişliğindedir Bunun her köşesinde (mümine mahsus) birtakım ev halkı vardır ki onlar başkalarını (yani birbirlerini) göremezler (Ancak) Mümin onları dolaşıp ziyaret eder
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 325/560]

  Cennette mü’minin yüksekliği altmış mil (yaklaşık 100 km) olan bir inci çadırı vardır
  [Büyük Hadis Külliyatı-5, s 408/10091]

  Genişliği de öyle (yani altmış mildir) Orada mü’minin aileleri bulunacak Mü’min onları bir bir dolaşacak…
  [(Buhari, Müslim ve Tirmizi); Büyük Hadis Külliyatı-5, s 408/10092]

  Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi vardır Onun için inciden, zebercedden (zümrüt benzeri kıymetli bir taş) ve yakuttan bir çadır kurulur Bu çadır, Câbiye’den San’a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı- 5, s 412/10114]

  Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler Orada gözlerin mislini görmediği, kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır Canımızın istediği herşey bize getirilir Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur O çarşıda cennet halkının bazısı diğer bazısı ile karşılaşır Yüksek menzil ve mevki sahibi döner de mevki bakımından kendinden aşağı derece olan kimse ile karşılaşır Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerine gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür Şu muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur [Tezkireti'l Kurtubi, s 325-326/563]

  Şüphesiz ki cennette bir çarşı vardır Fakat orada hiçbir şeyi satın almak ve hiçbir şeyi satmak yoktur Ancak erkekler ve kadınlar suret ve şekilleri vardır Binaenaleyh orada hangi kılığı istediğinde ona girecektir
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 326/564]

  Muhakkak cennette öyle çarşılar var ki orada alışveriş yoktur Fakat cennet ahalisi oraya vardığı zaman taze ve parlak inci ve misk toprak üzerine yaslanarak otururlar Dünyada oldukları gibi o cennetlerde tanışırlar Dünyada nasıl olduklarını ve Rablerine ibadetlerinin nasıl olduğunu, geceleri nasıl ihya ettiklerini, gündüzleri nasıl oruç tuttuklarını, dünyanın zenginliği ile fakirliğinin nasıl olduğunu, ölümün nasıl olduğunu ve … nasıl cennet ahalisinden olduklarını konuşup müzakere (ve sohbet) ederler
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 326/565]

  Sidretü’l-Münteha ağacının meyvesinden her bir meyve yarılınca içinden yetmiş iki renk ve çeşit yemek çıkar ki orada öbürüne benzeyen hiçbir renk ve çeşit yoktur
  [Tezkireti'l Kurtubi, s 312/517]

  … Cennetin meyvesindan koparınca, yerine yenisi biter
  [Ramuz el-Ehadis-1, s 98/9]
   
 2. E

  Esram Yeni Üye

  Peygamber Efendimizin cennetle ilgili oldukça fazla hadisleri mevcut
   
 3. F

  Fıstık Yeni Üye

  Cennette bulunan tüm güzellikler bu hadislerde yer alıyor
   
 4. M

  Muhibbi Yeni Üye

 5. Şaban

  Şaban Yeni Üye

  allahım sen bızım dualarımızı kabul eyle yarabbım
   
 6. M

  Misafir Misafir

  Allah bütün Müslümanlara cennete girmeyi nasip etsin. Amin.
   
 7. E

  Elif Dilara Yeni Üye

  Cennetle ilgili bukadar ayet olduğunu hiç bilmiyordum tşk ler
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş