1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Öldükten Sonra Ruh Nolur ?

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Goksel tarafından paylaşıldı.

 1. Goksel

  Goksel Admin Yetkili Kişi

  İnsanlar Öldükten Sonra Ruhları Nereye Gider ? ,
  Ölümden Sonra Ruh Ne Olur ? ,


  İnsanlar Ölünce Ruh Nereye Gider ?

  İmanlı ölen ve kabir azabı görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. İman ehli insanların ruhları serbest olduğundan verilen selamları alırlar. Ayrıca her ruhun kabriyle de irtibatı vardır. Fakat bu durum onların topraktaki cesedlerinde olduğu anlamına gelmez. O alem tamamen farklı bir alemdir.

  Mümin kimsenin ruhu alındığında, onu alıp dünya semasına götürürler, Her gökte bulunan Mukarrebin melekler, onu oradan alıp sırayla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci semaya çıkarırlar, oradan da Sidretu’l-Muntahaya götürürler ve “Ya Rabb! Bu senin filanca kulundur.” derler. Allah o kulunun kim ve nasıl biri olduğunu en iyi bilen olarak, onu azaptan emin kıldığına dair mühürlü bir tezkereyi onlara gönderir. "Muhakkak! Şüphesiz iyilerin kitabı “İlliyyûn” dadır. İliyyûn’un ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, yazılmış bir kitaptır.” ayetleri bu gerçeğe işaret etmektedir.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  İslam inancına göre, insanların ruhları onların ölümlerinden sonra da canlı kalırlar Cesedin bozulmasıyla bozulmazlar Amellerine göre ya nimet içindedirler ya da azap çekiyorlardır Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

  "Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rabb'leri katında diridirler Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylere sevinç içinde rızıklanırlar" (Al-i İmran; 169)

  Görüldüğü gibi, burada anlatılanlar, onların ruhlarına nisbetle doğrudur Ama cesetlerine gelince, cesetler çürüyüp giderMüslim'in Enes bin Malik (RA)'dan rivayet ettiğine göre, Hz Peygamber (SAV) ölünün, gömüldükten sonra dönüp gidenlerin ayak seslerini duyduklarını haber vermiştir (Müslim)

  Hz Peygamber (SAV):

  "Ümmetine, kabirlerden geçerken kabir ehline şöyle selam vermelerini söylemiştir: 'Ey mü'min kavimlerinin yurdu, Allah'ın selamı üzerinize olsun Siz, gelip geçtiniz Biz de sizin peşinizden geleceğiz'" (Müslim)

  Bu şekilde bir hitap ancak, işiten ve anlayabilenlere yapılır Böyle olmasaydı, Hz Peygamber (SAV)'in seslenmesinin bir anlamı da olmazdı Bu, ruhun başlı başına bir varlık olduğu görüşüne göre böyledir Ehl-i Sünnet usulünün gereği de budur Allah-u Zülcelal ruha, Rabb'ine dönmesini, cennete girmesini ve insanlar arasında karışmasını söylemişti Ruhun göğe çıktığına, gökten yere indiğine, gök kapılarının kendisine açıldığına, secdede bulunup konuştuğuna dair bir çok sarih nasslar vardır Nitekim buna en güzel delil Miraç Hadisesi'dir

  Bilindiği gibi, Hz Peygamber (SAV) miraca çıkmak için Mescid-i Aksa'ya geldiğinde, bazı peygamberler Hz Peygamber (SAV)'i karşılamak için oraya gelmişlerdir Ve Hz Peygamber (SAV) onlara namaz kıldırmıştır Daha sonra o peygamberler dağılmışlardır Hz Peygamber (SAV) miraca çıktığında, birinci gök kapısında Adem (AS) ile, ikinci gök kapısında Yahya ve İsa (AS) ile, üçüncü gök kapısında Yusuf (AS) ile, dördüncü gök kapısında İdris (AS) ile, beşinci gök kapısında Harun (AS) ile, altıncı gök kapısında Musa (AS) ile ve yedinci gök kapısında İbrahim (AS) ile görüşmüştür

  Allah-u Zülcelal Mirac Gecesi'nde ilk önce elli vakit namaz kılınmasını emretti Hz Peygamber (SAV) dönüşünde HzMusa'ya uğrayınca, O: [I]"Allah-u Teala ümmetine neyi farz kıldı?"[/I] diye sordu Hz Peygamber (SAV) : [I]"Elli vakit [COLOR=#650000]namazı farz kıldı"[/COLOR][/I][COLOR=#650000] dedi

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]Bunun üzerine Hz Musa:[I] "Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun Ümmetin buna takat getiremez"[/I] dedi HzPeygamber (SAV) dönüp Allah-u Zülcelal' e yalvardı Allah-u Zülcelal elli vakit [COLOR=#650000]namazı beş vaktini indirdi

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]Hz Peygamber (SAV), yine Hz Musa' nın yanına döndü ve: [I]"Allah-u Teala elli vakit [COLOR=#650000]namazın beş vaktini indirdi" [/COLOR][/I][COLOR=#650000]dediHz Musa:[I] "Rabb'ine dön ve niyazda bulun Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez"[/I] dedi

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]Hz Peygamber (SAV), yine Allah-u Zülcelal'e döndü ve niyazda bulundu Allah-u Zülcelal beş vakit daha indirdi HzPeygamber (SAV) tekrar dönüp, Hz Musa'nın yanına geldi ve: [I]"Allah-u Teala, beş vakit daha indirdi"[/I] dedi Hz Musa yine:[I] "Rabb'ine dön ve niyazda bulun Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez"[/I] dedi Hz Peygamber (SAV) yine döndü ve Allah-u Zülcelal'e niyazda bulundu Allah-u Zülcelal yine beş vakit daha indirdi Aynı şekilde on vakte indirilinceye kadar Hz Peygamber (SAV) tekrar tekrar Allah-u Zülcelal'e niyazda bulundu

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]On vakte indirilince, Hz Peygamber (SAV), tekrar Hz Musa' a uğradı Hz Musa yine söylediklerini tekrarladı: [I]"Rabb'ine dön ve yalvar! Ümmetin bunun hakkından da gelemez"[/I] dedi Hz Peygamber (SAV) yine dönüp Allah-u Zülcelal'e niyazda bulundu Bunun üzerine Allah-u Zülcelal şöyle buyurdu: [I]"Ey [COLOR=#650000]Muhammed! Benim katımda hüküm değişmez Onlar, her gece ve gündüzde beş vakit namazdır Her namaz için de on ecir vardır ki, bu da elli namaz eder"[/COLOR][/I][COLOR=#650000]

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]Bundan sonra Hz Peygamber (SAV) yine dönüp Hz Musa'ya uğradı Hz Musa: [I]"Neyle emrolundun?" [/I]diye sordu HzPeygamber (SAV): [I]"Her gün beş vakit namazla emrolundum"[/I] dedi Hz Musa: [I]"Ümmetin her gün beş vakit namaza da güç getiremez Ben, senden önce insanları, İsrailoğullarını çok tecrübe ettim Sen dön de, biraz daha indirilmesini Rabb'inden niyaz et"[/I] dedi Fakat Hz Peygamber (SAV) : [I]“Rabbime çok niyaz ettim Bir daha niyazda bulunmaya haya ederim"[/I] dedi (Buhâri, Müslim)

  [COLOR=#333333][FONT=Trebuchet MS]Görüldüğü gibi, Hz Peygamber (SAV) Mirac [COLOR=#650000]Hadisesi'nde bir çok peygamberin ruhuyla görüşmüştür Dediğimiz gibi, ruhun göğe çıktığına, gökten yere indiğine, gök kapılarının kendisine açıldığına, secdede bulunup konuştuğuna dair bir çok sarih nasslar vardır Fakat biz bu kadarı ile iktifa ediyoruz[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/color][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/color][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/color]
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş