1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Nostradamus Kehanetleri Nelerdir ?

Konu, 'Önemli Kişilerin Biyografileri' kısmında Goksel tarafından paylaşıldı.

 1. Goksel

  Goksel Admin Yetkili Kişi

  Nostradamus Kehanetleri Nelerdir ? ,
  NOSTRADAMUS KİMDİR ? ,
  Nostradamus BİYOGRAFİSİ ,

  Nostradamus kimdir

  Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame 14 Aralık 1503 doğumlu Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog.

  Nostradamus Yaşamı ve eczacılığı

  Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi’nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen’de tanıdığı Rönesans entellektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

  1547’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı.

  Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus” imzasını atmaya başladı.Nostradamus terimi Latince’de “bizim hanımımız” anlamına gelmekten ziyade “biz bizim olan şeyleri veriyoruz (damus)” ya da “biz derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz” anlamına gelir.

  Nostradamus Saray yılları

  Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555’te Salon-de-Provence’e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü ‘yüzlük’lerinin ilk kitabını 1555’te Lyon’da yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için « yüzlükler » adıyla tanınırlar. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı.

  Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edi

  Nostradamus Kitaplarındaki sembolizm

  Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Bir okültist olan Nostradamus okültizmin sembolizm ilkesini esas alarak, kehanetlerini hem « yalnızca anlayabilenler anlasın » diye, hem de Kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme almıştır. Yani geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmamış, fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur.

  Araştırmacılara göre, başvurduğu bu örtüleme yöntemlerinden başlıcaları şunlardır :
  • Semboller kullanma
  • Mitolojik referanslar verme
  • Sözcükleri ters çevirme (anagramme)
  • Kitabında Fransızca’dan başka, Latince, İspanyolca ve İbranice sözcüklere de yer verme.
  • Sözcüğün yalnızca bir harfini değiştirme


  Nostradamus’un yüzlüklerinde deşifre edilememiş sözcüklerden biri de, özel bir isim olmamakla birlikte, anlamsız bir sözcük olan “chyren” sözcüğüdür. Yüzlüklerde sık sık sözü edilen “Grand Chyren” ifadesinde bir harf oyunu olduğunu varsayanlara göre, Nostradamus’un kimi zaman “en yüce hükmedici”, “alemin hükümdarı” niteliklerini verdiği, ne olduğu anlaşılamamış bu ad, sıradan bir kralı değil, Fransızca’da “Büyük Köpek” anlamına gelen “Grand Chien”i, yani Sirius’un bulunduğu Büyük Köpek (Grand Chien) Takımyıldızı’nı ve bu takımyıldızdaki “Yüce Köpek” lakaplı Sirius’u ifade etmektedir.

  Nostradamus Kehanetleri

  Nostradamus’un gerçekleşmiş olan en ünlü kehanetleri şunlardır:

  1) 2. Henry’nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi

  “Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek

  Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada

  Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak

  İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak.” (1:35)

  2. Henry, Nostradamus’un uyarılarına aldırış etmeden Comte de Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry’den 6 yaş daha küçüktür.

  Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry’nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus’un “zalimce ölüm” kehaneti de gerçekleşmiştir.

  2) Büyük Londra Yangını

  “Londra’dan, adaletli olanların kanı istenecek

  66 yılında yandığında” (2:51)

  2 Eylül 1666’da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, “adaletli olanların kanı” tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu “adalet için kan istemek” ve “Kara Ölüm’ün artık hak ettiğini bulması” olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını’nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

  3) Fransız Devrimi

  Nostradamus’un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunsa da, aşağıdakiler en belirgin öngörüleri içerenleridir:

  “Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

  Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

  Kafasız aptallar tarafından da bunlar

  İleride ilahi kelam olarak anılacak” (1:14)

  “Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

  Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

  Muhafızlar kan içinde yüzecek

  Sen Nehri’nin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak” (2:57)

  14 Haziran 1789’da, insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırdılar. Bu, hem bütün Avrupa’yı şok eden devrimin, hem de Sen Nehri kıyılarına kurulan giyotinin inip kalkmaya başlamasının başlangıcıdır.

  5) 2. Dünya Savaşı ve Hitler

  Nostradamus, Hitler’in doğrudan adını vermek yerine Hister ismini kullanmayı uygun bulmuştur. Hister, aynı zamanda, Hitler’in kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin Latince adıdır. Aşağıdaki dörtlüklerin 2. Dünya Savaşı ve Hitler ile ilgili olduğu üzerinde fikir birliği vardır:

  “Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde

  Fakir insanların bir çocuğu olacak

  Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

  Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.” (3:35)

  Bu dörtlüğün Hitler’in çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanya’nın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.

  “Aç canavarlar nehirleri geçecek

  Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister’e karşı gelecek

  Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken

  Almanya’nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.” (2:24)

  Bu dörtlüğün Hitler’in nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda Müttefiklere yenilmesi anlamına geldiği düşünülür.

  6) Franco’nun Sürgünü

  “Franco, Castille’den çıkıp birliği terk edecek

  Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak

  Rivera’nın insanları çekişmenin içinde olacak

  Ve körfeze girişi engelleyecek.” (9:16)

  Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve ondan önce dikatötrlük rejimi kuran Rivera’ya işaret etmektedir. 1936’da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükümet Franco’yu Kanarya Adaları’na sürgüne göndermiştir (ve körfeze girişini engellemiştir). Franco, milliyetçi hükümet darbesinden sonra İspanya’ya dönüp askeri cunta kurmuştur.

  7) Louis Pasteur

  “Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak

  Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak

  Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek

  O [Pasteur] başkaları tarafından hor görülecek” (1:25)

  Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilimadamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.

  8) Charles de Gaulle

  “Roma ve Annemark’ın Herkül kralı

  Üç defa ünvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek

  İalya ve St. Mark’dan bazılarını titretecek

  Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak.” (9:33)

  Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetleri’nin lideri, daha sonra da 2. Dünya savaşı sonrasında kurulan geçici hükümetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur (üç defa ünvanlandırılan de Gaulle).

  9) Kennedy suikasti

  “Eski bir iş sonunda yapılacak,

  Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

  Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

  Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.” (6:37)

  Buradaki “eski iş”in, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi ‘lanetleyen’ Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Bazıları ise, Sezar ve Brütüs örneğinde olduğu gibi, John F. Kennedy’nin ihanete uğraması olarak yorumlar. Bir diğer yorum da, suikastte Farmasonlar’ın parmağı olduğudur. Ancak, o zamanlar aleyhlerine karalama kampanyası yürütülen Farmasonlar’ın bu işe de bulaştırılması gerçek olmaktan daha çok bir iftira olarak görülmüştür.

  Kennedy suikasti ile ilgili söylentiler, Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahindan çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre, Kennedy’ye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir.

  Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.

  “Büyük insan o gün bir yıldırımla vurulacak,

  Bu kötülük öngörülüp yazılı olarak bildirilecek

  Öngörüye göre bir diğeri de gece vakti ölecek

  Reims ve Londra’da karışıklık, Tuscany’de salgın varken.” (1:27)

  Bu dörtlük de, suikastlerin zamanlarına işaret etmektedir. John F. Kennedy öğlen 12.00, Robert Kennedy ise gece 01.00 sularında öldürülmüştür. Jean Dixon’ın John F. Kennedy’yi özellikle de basın yoluyla uyarmaya çalıştığı söylenir. Robert Kennedy’nin öldürüldüğü 1968 yılında Londra ve Paris’de (Reims) öğrenci eylemleri vardır. Ayrıca, salgın hastalık korkularını da beraberinde getirmiş olan Büyük Floransa Seli de 1968 yılında olmuştur.
   
 2. a

  açelya Yeni Üye

  Nostradamus Kehanetlerini okumuştum durmamış kehanette bulunmuş
   
 3. E

  Ecenur Yeni Üye

  Nostradamus Kehanetlerini paylaşımızla okuyorum paylaşımınız bilgi veriiyor ve kültürümüzün artmasına neden oluyor
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş