1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Meyve Risalesi üçüncü Mesele

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında I$ık tarafından paylaşıldı.

 1. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa Birinci Kısım Meyve Risalesi Üçüncü Mesele-2
  [​IMG]

  Evet, gördüğüm hakikattır( doğru, gerçek), hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri( sonu) kıştır; öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı( hadiseler olaylar) sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını(hadiselerini, olaylarını ) gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalâlet ve sefaheti( zevk,eğlence ve yasak şeylere düşkün, doğru ve hak yoldan sapmış inançsız kimseler) elli altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayr-ı meşru( helal olmayan dine aykırı) keyiflerine nefretler ve teellümlerle(elem acı çekme) ağlayacaklardı.
  Ben o Eskişehir Hapishanesindeki müşahede(görme,gözlem) ile meşgul iken, sefahet(gayrı meşru zevk ve eğlence ) ve dalâleti(hak yoldan ayrılma,sapkınlık) terviç eden bir şahs-ı mânevî(belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelenmanevi kişilik), insî bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi:
  “Biz hayatın herbir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz; bize karışma.”
   

  Ekli Dosyalar:

 2. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa

  Birinci Kısım

  Meyve Risalesi

  Dördüncü Mesele-3(son)


  Ey hapis musibetinde(bela,dert,felaket) benim yeni kardeşlerim, sizler, benimle beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur’u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri(talebe öğrenci) şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki:
  O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o dâvânın kazancının vesikası(belge, güvence) ve senedi ve beratı(kurtuluş) olan iman-ı tahkikîyi( inandığı şeylerin aslını) eline veren ve Kur’ân-ı Hakîmin([FONT=Trebuchet MS]her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalarbulunan kur’an[/FONT][B][FONT=Trebuchet MS]) mu’cize-i mâneviyesinden(manevi mucizesinden) neş’et([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Verdana]1-Meydana gelme, ileri gelme, hasıl olma, oluşma. 2-Çıkma, yetişme[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana].[/FONT][/B][FONT=Verdana][B][FONT=Trebuchet MS]) edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dâvâ vekili ( sözcüsü ) bulunan Risale-i Nur’dur.

  Bu on sekiz senedir benim düşmanlarım ve zındıklar [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]( dinsiz [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve maddiyyunlar ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Verdana] Maddenin ezelî ve ebedî olduğuna, sonradan yaratılmamış bulunduğuna inananlar, maddeye bağlı kalanlar, maddeciler, materyalistler[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Verdana][B][FONT=Verdana].[/FONT][/B][FONT=Verdana][B][FONT=Trebuchet MS]), aleyhimde gayet gaddarâne ( [COLOR=red]acımasızca, [/COLOR][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]zulmederek[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] )[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] desiselerle ( [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hile,aldatma [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) hükümetin bazı erkânlarını ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS] ileri gelenler,reisler [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) iğfal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-i Nur’un çelik kal’asında yüz otuz parça cihazatından ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]cihazlar,kitaplar,parçalar[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ancak iki-üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]

  [B][FONT=Trebuchet MS]Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyenin mebusları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki, üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşaallah ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS] Allah’ın izniyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] )[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS], bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane ( [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ıslah evi,düzeltme yeri[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] )[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] yapmak için bahtiyar ( [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]talihli,mutlu [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font]
   
 3. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi

  Altıncı Mesele-3

  Hem nasıl ki dört yüz bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı(rızkı) ayrı ve istimal(kullandığı) ettiği silâhı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı([FONT=Trebuchet MS]emirleri[/FONT][B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ayrı ve terhisatı([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]göreve son verilmesi[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ) ayrı olan bir ordunun mu’cizekâr([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]mucize gösteren[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ) bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]rızıklarını[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve çeşit çeşit eslihalarını([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]silahlarını[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ve elbiselerini ve cihazatlarını([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]aletlerini donanımlarını[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hayret verici[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ordu ve ordugâh( [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]karargah ordunun bulunduğu yer[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), şüphesiz, bedahetle([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]apaçık[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) o harika kumandanı gösterir, takdirkârâne([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]takdir ederek[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) sevdirir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] Aynen öyle de, zemin ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yer[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])yüzünün ordugâhında([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]karargah , ordunun bulunduğu yer[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve her baharda yeniden silâh altına alınmış bir yeni ordu-yu Sübhânîde([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan cenab-ı Allah’ın ordusu, mahlukatı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) nebatat([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bitkiler[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve hayvanat milletlerinden dört yüz bin nev’in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]silahlar[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), talim([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]eğitim[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), terhisleri([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]görevlerinin sonlandırılması[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) gayet mükemmel ve muntazam([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]düzenli intizamlı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak, birtek kumandan-ı âzam([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]heryere ve her şeye hükmeden en büyük kumandan[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) tarafından verilen küre-i arzın([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]dünyanın)[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B] bahar ordugâhı([/B][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]karargah[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ı), ne derece mezkûr([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]anılan,sözügeçen[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) insan ordu ve ordugâhından büyük ve mükemmel ise, sizin okuyacağınız fenn-i askerî([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]askerlik ilmi[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) mikyasıyla([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ölçüsüyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre-i arzın([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yerkürenin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) Hâkimini (her şeyi hükmü altında tutup idare eden Allah’ını)ve Rabbini ve Müdebbirini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]idare edicisini[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve Kumandan-ı Akdesini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hertürlü eksik ve acizlikten yüce olan Allah’ı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) hayretler ve takdislerle([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ı her türlü eksik ve çirkinlikten yüce tutarak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) bildirir ve tahmid([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ı övüp Ona şükürlerini sunarak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve tesbihle([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ı şanına layık ifadelerle anarak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) sevdirir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Devam edecek. S.37[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font]
   
 4. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi

  Altıncı Mesele-5  Hem meselâ, nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve herbir kelimesinde ince kalemle bir sûre-i Kur’âniye(kur’an’ın sueresi) yazılmış. Gayet mânidar(anlamlı[FONT=Trebuchet MS]) ve bütün meseleleri birbirini teyid([/FONT][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]doğrular,tastik eder[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) eder ve kâtibini ve müellifini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]telif edici,yazıcı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) fevkalâde maharetli ve iktidarlı gösteren bir acîp([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]şaşırtıcı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) mecmua([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kitap, mecmua[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), şeksiz([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]şüphesiz[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), gündüz gibi kâtip(yazıcı) ve musannifini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sınıflandıran,düzenleyen[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) kemâlâtıyla([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]fazilet iyilik ve mükemmellikleriyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Mâşâallah([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah dilemiş ve negüzel yaratmış[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), bârekâllah([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah ne mübarek yaratmış[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) cümleleriyle takdir ettirir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Aynen öylede, bu kâinat kitab-ı kebîri ki([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]büyük kainat kitabı ki[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), birtek sahifesi olan zemin yüzünde ve birtek forması olan baharda, üçyüz bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki üç yüz bin nebatî([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bitkisel[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ve hayvanî taifeleri([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]gurupları toplulukları[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) beraber, birbiri içinde, yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]düzenli intizamlı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ve bazan ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi(övgü şiiri) ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]içindekileri[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B]sınırsız[/B][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] mânidar([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]anlamlı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ve her kelimesinde çok hikmetler([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]manalı,fadalı,her şey yerli yerinde olarak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) bulunan şu mecmua-i kâinat([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kainat kitabı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])ve bu mücessem ([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]cisimleşmiş,maddi yapısı olan[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])Kur’ân-ı ekber-i âlem( [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kur’an gibi olan büyük kainat kitabı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS], mezkûr(anılan) misaldeki([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]örnekteki[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve mânidar([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]anlamlı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ise, o derecede—sizin okuduğunuz fenn-i hikmetü’l-eşya(felsefe ilmi) ve mektepte bilfiil([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]fiilen[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] mübaşeretettiğiniz([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]meşgul olduğunuz[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] fenn-i kıraat(okuma ilmi) ve fenn-i kitabet([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yazma, hat sanatı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] geniş mikyaslarıyla([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ölçüleriyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) ve dürbîn gözleriyle—bu kitab-ı kâinatın([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kainat kitabının[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) Nakkâşını([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]nakış nakış işleyeni[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]), Kâtibini([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yazıcısın[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) hadsiz([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B]sınırsız[/B][B][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] kemâlâtıyla([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]fazilet iyilik ve mükemmelliğiyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) tanıttırır, [I]Allahu Ekber([/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah en büyüktür[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]cümlesiyle bildirir, [I]Sübhânallah([/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah hertürlü eksiklikten sonsuz derece yücedir[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] takdisiyle([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]eksik ve çirkinlikten yüce tutarak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) tarif eder, [I]Elhamdülillâh([/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS]) [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]senâ[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]larıyla([/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]methiyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]) sevdirir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Devam edecek. S.38[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color]
   
 5. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-1
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir.

  وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 1
  مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 2
  فَانْظُرْ إِلٰۤى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ [B][FONT=Arial] [/FONT][/B][FONT=Arial][FONT=Trebuchet MS] [I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS]
  [FONT=Trebuchet MS]Bir zaman Kastamonu’da “Hâlıkımızı([COLOR=red]yaratıcımızı) bize tanıttır” diyen lise talebelerine sâbık([COLOR=red]önceki) Altıncı Meselede mektep fünununun([COLOR=red]fenlerinin,bilimlerinin) dilleriyle verdiğim dersi, Denizli Hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar([COLOR=red]hapsedilenler) okudular. Tam bir kanaat-i imaniye([COLOR=red]imani kanaat,tatmin) aldıklarından, ahrete([COLOR=red]öldükten sonraki ebedi hayata) bir iştiyak([COLOR=red]istek) hissedip, “Bize âhiretimizi de tam bildir[COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]. Tâ ki, nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın” dediler.[FONT=Trebuchet MS] Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin([COLOR=red]talebe, öğrenci) ve sabıkan([COLOR=red]bundan önce) Altıncı Meseleyi okuyanların arzularıyla, âhiret rüknünün([COLOR=red]şartının,esasının) dahi bir hülâsasının([COLOR=red]özetinin) beyanı([COLOR=red]açıklanması) lâzım geldi. Ben de Risale-i Nur’dan bir kısacık hülâsa([COLOR=red]özet) ile derim: [FONT=Trebuchet MS]Nasıl ki, Altıncı Meselede biz Hâlıkımızı([COLOR=red]yaratıcımızı) arzdan([COLOR=red]yerküre), semâvâttan([COLOR=red]göklerden) sorduk; onlar fenlerin dilleriyle, güneş gibi Hâlıkımızı([COLOR=red]yaratıcımızı) bize tanıttırdılar. Aynen biz de âhiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, sonra Peygamberimizden, sonra Kur’ân’ımızdan, sonra sair peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melâikelerden, sonra kâinattan soracağız.
  [FONT=Trebuchet MS]İşte, birinci mertebede ahreti([COLOR=red]öldükten sonraki ebedi hayatı) Allah’tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla([COLOR=red]emirleri,buyruklarıyla) ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, “Evet, âhiret var-dır[FONT=Times New Roman]. [FONT=Trebuchet MS]ve sizi oraya sevk ediyorum” ferman ediyor. Onuncu Söz, on iki parlak ve kat’î ([COLOR=red]kesin )hakikatlerle([COLOR=red] gerçeklerle), bir kısım isimlerin ahrete([COLOR=red]öldükten sonra dirilişe) dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada, o izaha iktifaen([COLOR=red]yeterli görerek) gayet kısa bir işaret ederiz. [FONT=Trebuchet MS]Evet, madem hiçbir saltanat([COLOR=red]hakimiyet,egemenlik) yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücâzâtı([COLOR=red]cezası) bulunmasın. Elbette rububiyet-i mutlaka([COLOR=red]sınırsız Rablık,Allah’ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmalrı için muhtaç olduğu şeyleri vermesi,onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması) mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin([COLOR=red]sonsuz saltanat), o saltanata iman ile intisap([COLOR=red]bağlanmak) ve tâat([COLOR=red]itaat) ile fermanlarına([COLOR=red]emirlerine) teslim olanlara mükâfatı ve o izzetli([COLOR=red]üstün,yüce) saltanatı küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücâzâtı([COLOR=red]cezası); o rahmet([COLOR=red]ilahi şefkat, merhamet) ve cemâle([COLOR=red]sonsuz güzelliğe), o izzet(yüce) ve celâle([COLOR=red]haşmete,büyüklüğe) lâyık bir tarzda olacak diye [I]Rabbü’l-Âlemîn[COLOR=red](bütün alemlerin rabbi olan Allah[/COLOR][/I][COLOR=red][I])[/I]ve [I]Sultanü’d-Deyyân[COLOR=red](mükafat ve cezayı hakkıyla veren sultan.Allah[/COLOR][/I][COLOR=red][I])[/I] isimleri cevap veriyorlar.
  [FONT=Trebuchet MS]
  [FONT=Trebuchet MS] [FONT=Trebuchet MS]Sayfa:41’den 3.paragraftan devam edecek[FONT=Trebuchet MS]


  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/color][/color][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/font][/FONT][/font]
   
 6. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-2
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir.  Hem madem güneş gibi, gündüz gibi, zemin(yer) yüzünde bir umumî(genel) rahmet([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ilahi şefkat[FONT=Trebuchet MS]) ve ihatalı([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kapsamlı[FONT=Trebuchet MS]) bir şefkat([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]acıma merhamet[FONT=Trebuchet MS]) ve kerem([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]cömertlik[FONT=Trebuchet MS]) gözümüzle görüyoruz. Meselâ, o rahmet([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ilahi şefkat[FONT=Trebuchet MS]), her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bitkileri[FONT=Trebuchet MS]) cennet hûrileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp “Haydi alınız, yiyiniz” dediği gibi; bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda binler batman([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]8 kg lik ağırlık[FONT=Trebuchet MS]) taamları([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]gıdaları yiyecekleri[FONT=Trebuchet MS]) bizim için saklayan ve ihtiyat([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yedek[FONT=Trebuchet MS]) zahîresi([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]azığı[FONT=Trebuchet MS]) olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet[COLOR=red] [COLOR=red][FONT=Trebuchet MS](ilahi şefkat)[FONT=Trebuchet MS], bir şefkat, elbette hiç şüphe olamaz ki, bu derece nâzeninâne([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]nazikçesine[FONT=Trebuchet MS]) beslediği bu sevimli ve minnettarları([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]memnuniyet duyanları[FONT=Trebuchet MS]) ve perestişkârları([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ibadet edenleri[FONT=Trebuchet MS]) olan mü’min insanları idam etmez. Belki, onları daha parlak rahmetlere([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ilahi şefkatlere[FONT=Trebuchet MS]) mazhar([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kavuşturmak[FONT=Trebuchet MS]) etmek için, hayat-ı dünyeviye([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]dünya hayatı[FONT=Trebuchet MS]) vazifesinden terhis eder diye, [I]Rahîm[/I][B][I][FONT=Trebuchet MS]([COLOR=red]sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah[/COLOR][/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][/color][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][I][FONT=Trebuchet MS]) [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Kerîm([/I][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sınırsız cömertlikve ikram sahibi olan Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS]) [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]isimleri sualimize cevap veriyorlar, “El-Cennetü hakkun”([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]cennet haktır, gerçektir[FONT=Trebuchet MS]) diyorlar.
  [FONT=Trebuchet MS]Hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki, umum([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bütün[FONT=Trebuchet MS]) mahlûklarda([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yaratıklarda[FONT=Trebuchet MS]) ve zemin([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yer[FONT=Trebuchet MS]) yüzünde öyle bir hikmet(tam yerli yerinde, faydalı) eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki, akl-ı beşer([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]insan aklı[FONT=Trebuchet MS]) onun fevkinde([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ötesinde,üstünde[FONT=Trebuchet MS]) düşünemiyor. Meselâ, insanın bin cihazatına(akıl,kalp,sır,ruh,latifeler,duyular vs.) takılan hikmetlerinden([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]faydalarından, gayelerinden[FONT=Trebuchet MS]) yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve-i hafızasında bütün tarihçe-ihayatını([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hayatının tarihçesini[FONT=Trebuchet MS]) ve ona temas eden hadsiz([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sayısız[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] hâdisâtı([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]olayları[FONT=Trebuchet MS]) o kuvvecikte yazıp, onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde(insanların öldükten sonra Allah tarafından yeniden diriltilip toplanacağı meydanda) muhakemesi için neşir([COLOR=red]yayınlama[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] olacak olan defter-i a’mâlinin([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]amel defterinin[FONT=Trebuchet MS]) bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla her insanın eline vererek dimağının([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]aklının, beninin, bilincinin[FONT=Trebuchet MS]) cebine koyan bir ezelî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]başlangıcı olmayan[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] hikmet([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]fayda , gaye;her şeyin belirli gayalere yönelik olarak manalı faydalı.tam, yerli yerinde yaratma sıfatı[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS]; ve bütün masnuatta([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sanat eseri varlıklarda[FONT=Trebuchet MS]) gayet hassas mizanlarla(ölçülerle) âzâlarını(organlarını) yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten simurg([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]efsanevi zümrüt-ü anka kuşuna[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] kuşuna, bir çiçekli nebattan([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bitkiden[FONT=Trebuchet MS]) milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar, israfsız ölçülerle bir tenasüp([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]uyum[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS], bir muvazene([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]denge[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS], bir intizam([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]düzen[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] ve bir cemâl([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]güzellik[FONT=Trebuchet MS])içinde masnuatı([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sanat eseri varlıklarda[FONT=Trebuchet MS]) bir hüsn-ü san’at([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sanat güzelliği[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] yapan ve her zîhayatın([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]canlının[FONT=Trebuchet MS]) hukuk-u hayatını(hayat hakkını) kemâl-i mizanla([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]mükemmel ve kusursuz bir ölçü ile[FONT=Trebuchet MS]) veren, iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Âdem zamanından beri tâği([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]azgın,zulmeden[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] ve zâlim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hissettiren[FONT=Trebuchet MS]) bir adalet-i sermediye([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sonsuz,daimi adalet[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS], elbette ve hiç şüphe getirmez ki, güneş gündüzsüz olmadığı gibi, o hikmet-i ezeliye([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ın ezeli hikmeti[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS], o adalet-i sermediye([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sonsuz,daimi adalet[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] âhiretsiz olmazlar ve ölümde en zâlimlerin ve en mazlumların([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]zulme uğramışların) bir tarzda gitmelerindeki âkıbetsiz bir dehşetli([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]korkunç,ürkütücü[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vechile([COLOR=red]cihetle) müsaade etmezler diye, [I]Hakîm([/I][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]hikmet sahibi,her şeyi hikmetle,belirli gayelere yönelik olarak,manalı,faydalı ve tam yerli yerinde olarak yaratan Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Hakem([/I][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]her şeyi gayelerine adaletle sevkeden Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Adl([/I][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]her hak sahibine hakkını veren,sonsuz adalet sahibi olan Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Âdil[/I]isimleri bizim sualimize kat’î cevap veriyorlar. [FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/font][/font][/color][/FONT][/font][/font][/font][/color][/FONT][/font][/font][/font][/color][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/font][/font][/color][/FONT][/font][/color][/font][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
   
 7. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-3
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir.

  Hem madem bütün zîhayat(hayat sahibi,calı) mahlûkların(yaratıkların), elleri yetişmediği ve iktidarları(gücü,kudreti) dairesinde olmayan bütün hâcâtlarını(ihtiyaçlarını[FONT=Trebuchet MS]), bütün fıtrî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yaratılıştan gelen[FONT=Trebuchet MS]) matlaplarını([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]isteklarini,taleplerini[FONT=Trebuchet MS]) bir nevi([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]tür[FONT=Trebuchet MS]) dua bulunan istidad-ı fıtrî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kabiliyet,yaratılışla gelen yetenek[FONT=Trebuchet MS]) ve ihtiyac-ı zarurî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yaratılıştan gelen zorunlu ihtiyaç[FONT=Trebuchet MS]) dilleriyle istedikleri vakitte, gayet([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]son derece[FONT=Trebuchet MS]) rahîm(merhametli) ve işitici ve şefkatli bir dest-i gaybî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]görünmeyen el[FONT=Trebuchet MS]) tarafından verildiğinden ve ihtiyarî(iradeyle yapılan,isteğe bağlı) olan daavât-ı insaniyenin([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]insanların dualarının[FONT=Trebuchet MS]), hususan([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bilhassa[FONT=Trebuchet MS]) havasların([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]seçkinlerin,bilginlerin[FONT=Trebuchet MS]) ve nebîlerin([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]peygambarlerin[FONT=Trebuchet MS]) dualarının on adetten altı yedisi hilâf‑ı âdet makbul olmasından kat’î([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]kesin[FONT=Trebuchet MS]) anlaşılıyor ki, her dertlinin âhını([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]inlemesini[FONT=Trebuchet MS]), [B][COLOR=#00B0F0]her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî’([/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]her şeyi işiten ve duyan Allah[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ve Mücîb([/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bütün dualara,isteklere cevap veren Allah[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] perde arkasında var[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS], bakar ki, en küçük bir zîhayatın([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]canlının[COLOR=red][FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir âhını([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]inlemesini[FONT=Trebuchet MS]) işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Elbette ve herhalde hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki, mahlûkların([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yaratılmışların[FONT=Trebuchet MS]) en ehemmiyetlisi([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]değerlisi[FONT=Trebuchet MS]) olan nev-i insanın([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]insan nevinin[FONT=Trebuchet MS]) en ehemmiyetli8önemli) ve umumî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]tüm[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] ve umum kâinatı ve umum([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bütün[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] esmâ([COLOR=red]isim) ve sıfât-ı İlâhiyeyi([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ın sıfatlarını[FONT=Trebuchet MS]) alâkadar eden bekà-i uhreviyeye([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]ahretteki devamlılığa[FONT=Trebuchet MS] ) ait dualarını içine alan ve nev-i insanın([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]insan nev’inin[FONT=Trebuchet MS]) güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp onlara duasına âmin, âmin dedirten ve ümmetinden hergün her ferd-i mütedeyyin([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]dindar şahsın[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS], hiç olmazsa kaç defa ona salâvat([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Peygamberimize rahmet ve esenlik dileme[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] getirmekle onun duasına âmin, âmin diyen ve belki bütün mahlûkat o duasına iştirak ederek “Evet ya Rabbenâ! İstediğini ver; biz de onun istediğini istiyoruz” diyorlar. Bütün bu reddedilmez şerait([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]şartlar[FONT=Trebuchet MS]) altında bekà-i uhrevî([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]manevi sonsuzluk[FONT=Trebuchet MS]) ve saadet-i ebediye(ebedi saadet) için Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]Allah’ın salat ve selamı O nun üzerine olsun[FONT=Trebuchet MS]), haşrin(öldükten sonra yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda toplanışın) hadsiz([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sınırsız[FONT=Trebuchet MS])[FONT=Trebuchet MS] esbâb-ı mûcibesinden([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]gerektirici sebeplerinden[FONT=Trebuchet MS]) yalnız tek duası, Cennetin vücuduna([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]varlığına[FONT=Trebuchet MS]) ve baharın icadı kadar kudretine([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]gücüne[FONT=Trebuchet MS] ) kolay olan âhiretin icadına([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]vücuda getirilmesine[FONT=Trebuchet MS]) kâfi([COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]yeterli[FONT=Trebuchet MS])bir sebeptir diye, [I]Mücîb([/I][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]bütün dualara ,isteklere cevap eren Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Semî[/I][I][FONT=Trebuchet MS]([B][COLOR=red]her şeyi işiten ve duyan Allah[/COLOR][/B][COLOR=red][/color][/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][I][FONT=Trebuchet MS])’[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Rahîm[B][COLOR=red]([/COLOR][/B][COLOR=red][/color][/I][COLOR=red][B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][/font][/color][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS])[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar.
  [FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/FONT][/font][/font][/font][/color][/color][/FONT][/font][/font][/color][/font][/FONT][/font][/font][/font][/color][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/color][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT]
   
 8. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-13
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir

  Yalnız bu kadar deriz: Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sair[diğer] çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de, semâvât[gökler][FONT=Trebuchet MS] ve arzın[/FONT][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yerin][B][FONT=Trebuchet MS] Hâlık-ı Zülcelâlinin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz haşmet ve yücelik sahibi her şeyi yartan Allah’ın] bir saat-i ekberi[en büyük saati][B][FONT=Trebuchet MS] olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı kat’iyetinde[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesinliğinde][B][FONT=Trebuchet MS] fâni[geçici ölümlü] dünyanın karanlıklı kışının bâki[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kalıcı devamlı][B][FONT=Trebuchet MS] bir baharı ve sermedî[devamlı ,sürekli] bir sabahı geleceğini hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] emârelerle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][belirtiler,işaretlerle][B][FONT=Trebuchet MS] haber verir diye, Hafîz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][esirgeyen,koruyan,yarattıklarını karuyup gözeten Allah’ın][B][FONT=Trebuchet MS] ismi ile [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Courier]هُوَ اْلأَوَّلُ وَاْلاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ [/FONT][/B][FONT=Courier][B][FONT=Arial][/FONT][/B][FONT=Arial][B][U][FONT=Arial]1[/FONT][/U][FONT=Arial][/font][/B][FONT=Arial][B][FONT=Trebuchet MS] isimleri, biz Hâlıkımızdan[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][her şeyi yaratan, halk eden Allah’ı mızdan] [B][FONT=Trebuchet MS]sorduğumuz haşir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra dirilme] [B][FONT=Trebuchet MS]meselesine, mezkûr[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sözü geçen][B][FONT=Trebuchet MS] hakikatle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçeklerle] [B][FONT=Trebuchet MS]cevap veriyorlar.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR]
   
 9. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-17
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir


  Yoksa, sineğin sesini işitip hakk-ı hayatını[hayat hakkını] vermekle fiilen cevap verdiği halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekàya[ebediliğe][B][FONT=Trebuchet MS] ait hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] hukuk-u insaniyenin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][insan haklarının,hukukunun],[B][FONT=Trebuchet MS] mezkûr[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sözü geçen][B][FONT=Trebuchet MS] yirmi hakikatler lisanlarıyla edilen ve Arşı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Göğün en yüksek katı;Allah’ın büyüklüğünün ve yüceliğinin ve her şeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer][B][FONT=Trebuchet MS] ve ferşi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yeri][B][FONT=Trebuchet MS] çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] hukuku zayi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kayıb][B][FONT=Trebuchet MS] etmek[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] ve sinek kanadının intizamı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][düzeni][B][FONT=Trebuchet MS] şehadetiyle [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitliğiyle][B][FONT=Trebuchet MS] sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ her şeyin Allah tarafından belirli gayelere yönelik olarak tam yerli yerinde faydalı,manalı olarak yaratılması][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] bütün o hakikatlerin bağlandıkları insanî istidadatı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kabiliyetleri][B][FONT=Trebuchet MS] ve ebede uzanan emelleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][istekleri][B][FONT=Trebuchet MS] ve arzuları ve o istidat[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kabiliyet][B][FONT=Trebuchet MS] ve arzuları besleyen kâinatın pek çok rabıtalarını[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bağlarını][B][FONT=Trebuchet MS] ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkân haricinde ve zâlimâne[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][zalimce][B][FONT=Trebuchet MS] bir çirkinliktir ki, [I]Hak [/I]ve [I]Hafîz[/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][her şeyi koruyup saklayan veyarattıklarını esirgeyip gözeten Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Hakîm[/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][her şeyi hikmetle,belirli gayelere yönelik olarak,manalı,faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ve [I]Cemîl[/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B]ve [I]Rahîm[/I][/B][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][merhametli,rahmetinin çok özel tecellileri olan ve sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]isimlerine şehadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][FONT=Trebuchet MS] eden bütün mevcudât[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlıklar,yaratılmışlar][B][FONT=Trebuchet MS] onu reddeder, “Yüz derece muhal[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][imkansız][B][FONT=Trebuchet MS] ve bin vech[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cihet][B] ile mümtenidir[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][imkansızdır][B][FONT=Trebuchet MS]” derler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/color][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font]
   
 10. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-18
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir

  İşte biz Hâlıkımız’dan[her şeyi yaratan Allah’ı mızdan] haşre[öldükten sonra dirilişe][B][FONT=Trebuchet MS] dair sorduğumuz suale [I]Hak[/I][I], Hafîz[/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][I][FONT=Trebuchet MS][[COLOR=red]her şeyi koruyup saklayan ve yarattıklarını esirgeyip gözeten Allah][/COLOR][/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][B][I][FONT=Trebuchet MS], Hakîm[[COLOR=red]her şeyi hikmetle,belirli gayelere yönelik olarak,manalı,faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah],[/COLOR][/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][/color][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][B][FONT=Trebuchet MS] [I]Cemîl[/I][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] Rahîm[/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][merhametli,rahmetinin çok özel tecellileri olan ve sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][I][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/I][FONT=Trebuchet MS][/font][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]isimleri cevap verip derler: “Biz hak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlığı hak olan vehar hakkın sahibi olan Allah][B][FONT=Trebuchet MS] ve hakikat[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçek][B][FONT=Trebuchet MS] olduğumuz gibi ve hem bize şehadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][FONT=Trebuchet MS] eden mevcudâtın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yaratımışların][B][FONT=Trebuchet MS] tahakkuku[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS][gerçekleşmesi][B][FONT=Trebuchet MS] misillü[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gibi][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] haşir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra diriliş][B][FONT=Trebuchet MS] haktır ve muhakkaktır[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesindir].”[B][FONT=Trebuchet MS][/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Hem madem... (Daha yazacaktım, fakat güneş gibi malûm[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bilinen][B][FONT=Trebuchet MS] olmasından kısa kestim.)[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]İşte geçmiş misâllerde[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][örneklerde][B][FONT=Trebuchet MS] ve [I]madem’[/I]lerdeki maddelere kıyasen, Cenâb-ı Hakkın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah][B][FONT=Trebuchet MS] yüz, belki bin esmâsının[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][isimlerinin][B][FONT=Trebuchet MS] kâinata bakan isimlerinin her birisi, nasıl ki mevcudattaki âyine[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yansıma][B][FONT=Trebuchet MS] ve cilveleriyle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][görüntüleriyle][B][FONT=Trebuchet MS] Müsemmâsını[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ismin sahibini][B][FONT=Trebuchet MS] bedahetle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][apaçık][B][FONT=Trebuchet MS] ispat eder; aynen öyle de, haşri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra yeniden dirilişi][B][FONT=Trebuchet MS] ve dâr-ı ahreti[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ötaki dünyayı,ahret yurdunu][B][FONT=Trebuchet MS] de gösterirler ve kat’iyetle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesinlikle][B][FONT=Trebuchet MS] ispat ederler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] Hem nasıl Hâlıkımızdan[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][her şeyi yaratan Allah’tan][B][FONT=Trebuchet MS] sorduğumuz sualimize, O Rabbimiz bütün fermanlarıyla[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][buruklarıyla, emirleriyle][B][FONT=Trebuchet MS] ve nazil ettiği[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][indirdiği,gönderdiği][B][FONT=Trebuchet MS] bütün kitaplarıyla ve müsemmâ[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][isimlenmiş][B][FONT=Trebuchet MS] olduğu ekser isimleriyle bize kudsî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][her türlü kusur ve noksandan uzak,kutsal][B][FONT=Trebuchet MS] ve kat’î[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesin][B][FONT=Trebuchet MS] cevap veriyor; aynen öyle de, melâikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarzda dedirir:[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]“Sizin zaman-ı Âdem’den beri hem ruhanîlerle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ruh alemindekilerle],[B][FONT=Trebuchet MS] hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][doğruluğu kesin olarak ispatlanan haber][B][FONT=Trebuchet MS] kuvvetinde hâdiseleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][olayları][B][FONT=Trebuchet MS] var. Ve bizim ve ruhanilerin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ruh alemindekilerin][B][FONT=Trebuchet MS] vücutlarına ve ubudiyetlerine[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kulluklarına][B][FONT=Trebuchet MS] delâlet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][işaret][B][FONT=Trebuchet MS] eden hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] emâre[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][belirti][B][FONT=Trebuchet MS] ve deliller var. Ve biz ahiret[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öbür dünya][B][FONT=Trebuchet MS] salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi, birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınızla görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz bâki[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz][B][FONT=Trebuchet MS] ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][döşenmiş][B][FONT=Trebuchet MS] ve tezyin edilmiş[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][süslenmiş][B][FONT=Trebuchet MS] olan saraylar ve menziller[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varış yeri],[B][FONT=Trebuchet MS] hiç şüphemiz yoktur ki, gayet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][son derece][B][FONT=Trebuchet MS] ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskân etmek[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yerleştirmek][B][FONT=Trebuchet MS] üzere bekliyorlar. Size kat’î[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesin][B][FONT=Trebuchet MS] beyan ediyoruz” diye sualimize cevap veriyorlar.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/font]
   
 11. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-19
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir
  Hem madem Hâlıkımız[her şeyi yaratan Allah’ımız], bize en büyük muallim[öğretici][FONT=Trebuchet MS] ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabî[/FONT][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Arapların içinden çıkan peygamberimiz Muhammed][B][FONT=Trebuchet MS] AleyhissalâtüVesselâmı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş. Biz dahi, ilmelyakîn[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ilmi ve sağlam delillere dayanarak,hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak derece dekesin bir bilgi][B][FONT=Trebuchet MS] mertebesinden aynelyakîn[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gözlem ve müşahedeye dayanarak,kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bir bilgi][B][FONT=Trebuchet MS] ve hakkalyakîn[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bizzat yaşamak suretiylekuşkusuz bilgi][B][FONT=Trebuchet MS] mertebelerine terakki[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yükselme][B][FONT=Trebuchet MS] ve tekemmül etmek[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mükemmelleşmek][B][FONT=Trebuchet MS] üzere, her şeyden evvel bu üstadımızdan, Hâlıkımızdan sorduğumuz suali sormaklığımız lâzım geliyor. Çünkü o zât, Hâlıkımız tarafından herbiri birer nişane-i tasdik[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][doğrulayıcı nişan][B][FONT=Trebuchet MS] olan bin mu’cizatıyla[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mucizeleriyle],[B][FONT=Trebuchet MS] Kur’ân’ın bir mu’cizesi olarak, Kur’ân’ın hak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][doğru,gerçek][B][FONT=Trebuchet MS] ve kelâmullah[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Allah kelamı olduğunu][B][FONT=Trebuchet MS] olduğunu ispat ettiği gibi; Kur’ân dahi, kırk nevi i’câz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kırk cihetle mucize oluşu][B][FONT=Trebuchet MS] ile o zâtın bir mu’cizesi olup, onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek, ikisi beraber, biri âlem-i şehadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][görünen alem][B][FONT=Trebuchet MS] lisanı (bütün hayatında, bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında) diğeri âlem-i gayb[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gayb alemi][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] lisanı bütün semâvî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ilahi][B][FONT=Trebuchet MS] fermanların ve kâinat hakikatlerinin tasdikleri içinde binler âyâtıyla[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ayetleriyle][B][FONT=Trebuchet MS] iddia ve ispat ettikleri hakikat-i haşriye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra yeniden yaratılış ve Allah’ın huzurunda toplanma hakikatı][B][FONT=Trebuchet MS] elbette güneş ve gündüz gibi bir kat’iyettedir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesinliktedir].[B][FONT=Trebuchet MS] Evet, haşir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldüktensonra yeniden dirilmek][B][FONT=Trebuchet MS] gibi, en acip[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hayret verici][B][FONT=Trebuchet MS] ve en dehşetli[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ürkütücü][B][FONT=Trebuchet MS] ve tavr-ı aklın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][akıl çizgisi][B][FONT=Trebuchet MS] haricinde bir mesele, ancak ve ancak böyle harika iki üstadın dersleriyle halledilir, anlaşılır.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur’ân gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler beşerin bedeviyet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][göçebelik][B][FONT=Trebuchet MS] ve tufûliyet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][çocukluk,küçüklük][B][FONT=Trebuchet MS] devri olmasıdır. İptidaî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][basit, ilkel][B][FONT=Trebuchet MS] derslerde izah az olur.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/color][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR]
   
 12. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Yedinci Mesele-20(son)
  Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir

  Elhâsıl[özetle][FONT=Trebuchet MS]:[/FONT][FONT=Trebuchet MS] Madem Cenâb-ı Hakkın[/FONT][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS]:[hakkın ta kendisi,şeref sahibi Allah] [B][FONT=Trebuchet MS]ekser[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] isimleri [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][isimlerinin çoğu] [B][FONT=Trebuchet MS]ahreti[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonraki sonsuz hayatı][B][FONT=Trebuchet MS] iktiza edip isterler; elbette o isimlere delâlet eden bütün hüccetler[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][güçlü deliller],[B][FONT=Trebuchet MS] bir cihette ahretin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öteki dünyanın][B][FONT=Trebuchet MS] tahakkukuna[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçekleşmesine][B][FONT=Trebuchet MS] dahi delâlet ederler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Ve madem melâikeler ahretin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öteki dünyanın][B][FONT=Trebuchet MS] ve âlem-i bekànın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ebedi ahret aleminin][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS] dairelerini gördüklerini haber veriyorlar; elbette melâike[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][melekler][B][FONT=Trebuchet MS] ve ruhların ve ruhaniyâtın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ruh alemline ait varlıkların][B][FONT=Trebuchet MS] vücut[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlığı][B][FONT=Trebuchet MS] ve ubudiyetlerine[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kulluklarına][B][FONT=Trebuchet MS] şehadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][FONT=Trebuchet MS] eden deliller, dolayısıyla ahretin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öteki dünyanın][B][FONT=Trebuchet MS] vücuduna[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlığına][B] dahi delâlet[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][işaret][B][FONT=Trebuchet MS] ederler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Ve madem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bütün hayatında vahdâniyetten[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Allah’ın bir ve benzersiz oluşundan ve ortağı olmayışından][B][FONT=Trebuchet MS] sonra en daimî dâvâsı ve müddeâsı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][iddiası][B][FONT=Trebuchet MS] ve esası ahrettir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldüktensonraki sonsuz hayattır][B][FONT=Trebuchet MS]; elbette o zâtın nübüvvetine[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][peygamberliğine][B][FONT=Trebuchet MS] ve sıdkına[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][doğruluğuna][B][FONT=Trebuchet MS] delâlet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][işaret][B][FONT=Trebuchet MS] eden bütün mu’cizeleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bir benzerine yapmakta insanları aciz bırakan olağanüstü halleri][B][FONT=Trebuchet MS] ve hüccetleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][güçlü delilleri],[B][FONT=Trebuchet MS] bir cihette, dolayısıyla ahretin[öteki dünyanın] tahakkukuna[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçekleşmesine][B][FONT=Trebuchet MS] ve geleceğine şehadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][FONT=Trebuchet MS] ederler.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS]Ve madem Kur’ân’ın dörtten birisi haşir[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra yeniden diriliş][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ve ahrettir[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öteki dünyadır][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ve bin âyâtıyla[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][ayetiyle][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] onun ispatına çalışır ve onu haber verir; elbette Kur’ân’ın hakkaniyetine şehadet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ve delâlet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][işaret][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] eden bütün hüccetleri ve delilleri ve burhanları[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mantıki delilleri],[B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] dolayısıyla ahretin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonraki sonsuz hayatın][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] vücûduna[varlığına] ve tahakkukuna[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçekleşeceğine][B] ve açılmasına dahi delâlet[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][işaret][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ve şehadet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şahitlik][B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS] ederler.[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#00B0F0][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]İşte bak, bu rükn-ü imanî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][imanın şartı][B][FONT=Trebuchet MS] ne kadar kuvvetli ve kat’î[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kesin][B][FONT=Trebuchet MS] olduğunu gör.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [COLOR=black][FONT=Wingdings 2][FONT=Wingdings 2]
  [/FONT][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/color][/font][/FONT][/COLOR][/font][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR]
   
 13. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa Birinci Kısım Meyve Risalesi Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [1] Yedincide haşri[insanların öldükten sonra Allah tarafından yeniden diriltilerek huzurunda toplanmasını] çok makamattan[makamlardan] soracaktık. Fakat Hâlıkımızın[her şeyi yaratan Allah’ın] isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli yakîn[sağla,açık-seçik ve kesin bilgi] ve kanaat verdi ki, daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından, orada kısa kestik. Şimdi bu meselede, ahret[öldükten sonraki sonsuz hayat] imanının, hem ahretin[öteki dünyanın] saadetine, hem dünya saadetine[mutluluğuna ] dair temin ettiği faideler[faydalar] ve neticelerinden yüzden biri hülâsa[özet] edilecek. Saadet-i uhreviyeye[ahret hayatındaki mutluluğa ] ait kısmı, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın izahatı daha hiç bir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu ona havale ederek ve saadet-i dünyeviyeye[dünya mutluluğuna] ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur’a bırakıp, yalnız kısa bir hülâsa[özet] ile insanın hayat-ı şahsiye[şahsi,kişisel hayatı] ve hayat-ı içtimaiyesine[sosyal hayatına] ait yüzer neticelerinden üç-dört tanesini beyan ederiz. Birincisi İnsan, sair hayvanata[hayvanların] muhalif[aksine] olarak, hanesiyle alâkadar olduğu misillü[gibi], dünya ile alâkadardır. Ve akaribiyle[akrabasıyla] münasebettar[ilgili] olduğu gibi, nev-i beşer[insanlık] ile de ciddî ve fıtrî[yaratılışı gereği] münasebettardır[ilgilidir]. Ve dünyada muvakkat[geçici] bekàsını[sürekliliğini] arzuladığı gibi, bir dâr‑ı ebedîde[sonsuz alemde] bekàsını[kalıcılığını], aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, dünya kadar geniş, belki ebede[sonsuza] kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalb ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten[yaratılışı gereği] mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlapları[istekleri] var ki, ebedî[sonsuz] saadetten[mutluluktan] başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hattâ, Onuncu Sözde işaret edildiği gibi, bir zaman, küçüklüğümde, hayalimden sordum: “Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe[yokluğa] ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, bâki[sonsuz,kalıcı] fakat âdi[basit,değersiz] ve meşakkatli[sıkıntılı] bir vücudu mu istersin?” dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden “Ah!” çekti. “Cehennem de olsa bekà[kalıcı ve sonsuzluk] isterim” dedi.
   
 14. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [2]
  İşte, madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor; elbette gayet câmi’ mahiyet-i insaniye, ebedi-yetle fıtraten[yaratılış gereği] alâkadardır[ilgilidir]. İşte bu hadsiz[sınırsız] arzu ve emellere[isteklere] bağlı olduğu halde, sermayesi[FONT=Trebuchet MS][serveti][B][FONT=Trebuchet MS] bir cüz’î[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][küçük][B][FONT=Trebuchet MS] cüz-ü ihtiyarî ve fakr-ı mutlak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız fakirlik][B][FONT=Trebuchet MS] bir insana, ahrete[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonraki sonsuz hayata][B][FONT=Trebuchet MS] iman ne derece kuvvetli ve kâfi ve vâfi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yeterli][B][FONT=Trebuchet MS] bir hazine, bir medar-ı saadet[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mutluluk sebebi][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS] [B][FONT=Trebuchet MS]ve lezzet, bir medar-ı istimdat[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yardım isteme kaynağı][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı tesellî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][teslli kaynağı][B][FONT=Trebuchet MS] olduğu öyle bir meyve ve faidedir ki, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT]
   
 15. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [3]

  İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye[kişisel hayata] bakan bir faidesi:
  Üçüncü Meselede izah edilen ve Gençlik Rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir.
  Evet, her insanın, her zaman düşündüğü en ehemmiyetli[önemli] endişesi, mezaristana[mezarlığa] giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye[FONT=Trebuchet MS][idam yeri][B][FONT=Trebuchet MS] girmek keyfiyetidir[durumudur]. Birtek dostu için ruhunu feda eden o bîçare[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][çaresiz][B][FONT=Trebuchet MS] insanın, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz][B][FONT=Trebuchet MS] bir müfarakat[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ayrılık][B][FONT=Trebuchet MS] içinde idam olmalarını tevehhüm[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçekte olmayanı varmış zannı][B][FONT=Trebuchet MS] edip Cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit, ahrete[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öldükten sonra sonsuz hayata][B][FONT=Trebuchet MS] iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı... “Bak” dedi. O, imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhâniyeyi, o dostları ebedî ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurâne[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sevinçli bir şekilde][B][FONT=Trebuchet MS] bir nuranî âlemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahedesiyle aldı.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Risale-i Nur’da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kafi,yeterli görerek][B][FONT=Trebuchet MS] kısa kesiyoruz.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Hayat-ı şahsiye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ye ait üçüncü bir faidesi:[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]İnsanın sair[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][diğer][B][FONT=Trebuchet MS] zîhayatlar[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hayat sahipleri][B][FONT=Trebuchet MS] üstündeki tefevvuku[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][fevkaladelik,üstünlük][B][FONT=Trebuchet MS] ve rütbesi ise, yüksek seciyeleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][huyları][B][FONT=Trebuchet MS] ve cemiyetli[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][geniş][B][FONT=Trebuchet MS] istidatları[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kabiliyetleri,yetenekleri][B] ve küllî[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kapsamlı][B][FONT=Trebuchet MS] ubudiyetleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Allah’a kullukları][B][FONT=Trebuchet MS] ve geniş vücudî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlığa ait][B][FONT=Trebuchet MS] daireleri itibarıyladır. Halbuki o insan hem mâdum[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yok][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla, ölçüsüyle hamiyeti[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mukaddes değerleri korumayı],[B][FONT=Trebuchet MS] muhabbeti[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sevgiyi],[B][FONT=Trebuchet MS] kardeşliği, insaniyeti gibi seciyeler[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][huylar][B][FONT=Trebuchet MS] alır.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Meselâ, eskiden tanımadığı ve ayrılıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakate[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bağlılığa][B][FONT=Trebuchet MS] ve ihlâsa[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sadece Allah rızasını gözetmeye][B][FONT=Trebuchet MS] pek nâdir muvaffak olabilir; o nisbette kemâlâtı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][faziletleri][B][FONT=Trebuchet MS] ve seciyeleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][iyi huyları][B][FONT=Trebuchet MS] küçülür. Değil hayvanların en ulvîsi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yücesi],[B][FONT=Trebuchet MS] belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada, âhirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını, geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir ve dünya kadar, belki ezelden[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][başlangıcı olmayandan][B][FONT=Trebuchet MS] ebede[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuza][B][FONT=Trebuchet MS] kadar bir daire-i vücut[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlık dairesi][B][FONT=Trebuchet MS] gösterir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Babasını dâr-ı saadette[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçek saadet alemi olan öteki dünyada][B][FONT=Trebuchet MS] ve âlem-i ervahta[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ruhlar aleminde][B][FONT=Trebuchet MS] dahi pederlik münasebetiyle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][nedeniyle][B][FONT=Trebuchet MS] ve kardeşini tâ ebede[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuza][B][FONT=Trebuchet MS] kadar uhuvvetini[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kardeşliğini][B][FONT=Trebuchet MS] düşünmesiyle ve karısını Cennette dahi en güzel bir refika-i hayatı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hayat arkadaşı][B][FONT=Trebuchet MS] olduğunu bilmesi haysiyetiyle[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sebebiyle][B][FONT=Trebuchet MS] sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayatta[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hayatta iken][B][FONT=Trebuchet MS] ve vücuttaki[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][varlıktaki][B] münasebetler[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ilişki][B][FONT=Trebuchet MS] için olan ehemmiyetli[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][önemli][B][FONT=Trebuchet MS] hizmetleri, dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz’î[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][az][B][FONT=Trebuchet MS] garazlarına[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kötü kasıtlarına][B][FONT=Trebuchet MS] ve menfaatlerine[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][faydalarına][B][FONT=Trebuchet MS] âlet etmez. Ciddi sadakate[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bağlılığa,doğruluğa][B][FONT=Trebuchet MS] ve samimi ihlâsa[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sadece Allah rızasını gözetmeye] [B][FONT=Trebuchet MS]muvaffak olarak, kemâlâtı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mükammel özellikleri][B][FONT=Trebuchet MS] ve hasletleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][iyi huyları ,özellikleri],[B][FONT=Trebuchet MS] o nisbette[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ölçüde],[B][FONT=Trebuchet MS] derecesine göre yükselmeye başlar, insaniyeti teâlieder[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yücelir].[B][FONT=Trebuchet MS] Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, bütün hayvanat üstünde, kâinatın en müntehap[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][seçkin,mümtaz,güzide ][B][FONT=Trebuchet MS] ve bahtiyar bir misafiri ve Sahib‑i Kâinatın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kainatın sahibi olan Allah’ın][B][FONT=Trebuchet MS] en mahbup[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sevilen][B][FONT=Trebuchet MS] ve makbul[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kabul gören][B][FONT=Trebuchet MS] bir abdi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][kulu][B][FONT=Trebuchet MS] olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur’da hüccetlerle izahına iktifaen[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kafi görülerek][B][FONT=Trebuchet MS] kısa kesildi.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT]
   
 16. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [4]
  Dördüncü bir faidesi ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine[sosyal hayatına] bakıyor:
  Risale-i Nur’dan Dokuzuncu Şuâda beyan edilen o neticenin bir hülâsası[özeti] şudur:
  Nev-i insanın[insan nevinin] dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahret[öteki dünya][FONT=Trebuchet MS] imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını[/FONT][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kabiliyetlerini][B][FONT=Trebuchet MS] taşıyabilirler. Yoksa, elîm[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][üzücü][B] endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak. Çünkü, her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][bilincinde,aklında][B][FONT=Trebuchet MS] ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][dayanıksız][B][FONT=Trebuchet MS] ruhunda öyle bir tesir[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][etki][B][FONT=Trebuchet MS] yapar ki, hayatı ve aklı o biçareye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][çaresize][B] âlet-i azap[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][azap aleti][B][FONT=Trebuchet MS] ve işkence edeceği zamanda, ahret[öteki dünya] imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde, bir sevinç ve genişlik hissederek der: “Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyf eder, gezer. Ve validem öldü, fakat rahmet-i İlâhiyeye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][Allah’ın rahmetine ] [B][FONT=Trebuchet MS]gitti, yine beni Cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim” diye insaniyete lâyık bir tarzda yaşayabilir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Hem insanın bir rub’unu[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][dörtte birini[B][FONT=Trebuchet MS]] teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı tesellîyi, ancak ve ancak âhiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hürmete layık][B][FONT=Trebuchet MS] babalar ve fedakâr şefkatli analar, öyle bir vâveylâ-yı ruhî ve bir dağdağa‑i kalbî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kalp sıkıntısı] [B][FONT=Trebuchet MS]çekeceklerdi ki, dünya onlara meyusâne[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ümitsizce][B][FONT=Trebuchet MS] bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat âhiret imanı onlara der:[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]“Merak etmeyiniz. Sizin ebedî[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz][B][FONT=Trebuchet MS] bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] bir ömür sizi bekliyor. Ve zâyi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kayıp][B][FONT=Trebuchet MS] ettiğiniz evlât ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş; mükâfatlarını göreceksiniz” diye, iman-ı âhiret onlara öyle bir tesellî ve inşirah[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ferahlık,rahatlık,huzur][B][FONT=Trebuchet MS] verir ki; her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][ümitsiz][B][FONT=Trebuchet MS] etmez.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Nev-i insan[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]ın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][insan nevinin][B][FONT=Trebuchet MS] üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][arzuları][B][FONT=Trebuchet MS] galeyanda[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][coşmuş],[B][FONT=Trebuchet MS] hissiyata[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][duygulara][B][FONT=Trebuchet MS] mağlûp[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yenilmiş][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] cüretkâr[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cesur][B][FONT=Trebuchet MS] akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur etmezlerse[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hatırlamazlarsa],[B][FONT=Trebuchet MS] hayat-ı içtimaiyede[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sosyal hayatta],[B][FONT=Trebuchet MS] ehl-i namusun[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][namusuna düşkün olanların][B][FONT=Trebuchet MS] malı ve ırzı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şan ve şeref,namusu][B][FONT=Trebuchet MS] ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şerefi,onuru,itibarı][B][FONT=Trebuchet MS] tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için bir mes’ut[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mutlu][B][FONT=Trebuchet MS] hanenin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][evin][B][FONT=Trebuchet MS] saadetini[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mutluluğunu][B][FONT=Trebuchet MS] mahveder ve bu gibi, hapiste dört beş sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman-ı ahret[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ahirete iman][B][FONT=Trebuchet MS] onun imdadına[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yardımına][B][FONT=Trebuchet MS] gelse, çabuk aklını başına alır. “Gerçi hükümet hafiyeleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ajanları,gizli memurları][B][FONT=Trebuchet MS] beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindanı bulunan bir Padişah-ı Zülcelâlin[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah’ın] [B][FONT=Trebuchet MS]melâike[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]leri beni görüyorlar ve fenalıklarımı[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][kötülüklerimi][B][FONT=Trebuchet MS] kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][görevli][B][FONT=Trebuchet MS] bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım” diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][acıma,merhamet][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mânânın dahi Risale-i Nur’da burhanlarıyla[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][delilleriyle][B][FONT=Trebuchet MS] izahına iktifaen[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][yetinerek][B][FONT=Trebuchet MS] kısa kesiyoruz.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR]
   
 17. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [6]


  Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı ahret[ahrete iman] o hanenin[evin][FONT=Times New Roman] saadetinde hükmetmezse, o aile efradı[/FONT][COLOR=red][FONT=Times New Roman][fertleri],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] herbiri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][acı verici][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] endişeler ve azaplar[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][büyük sıkıntılar şiddetli acılar][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] çeker. O cenneti, cehenneme döner veyahut muvakkat[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][geçici][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] eğlenceler ve sefahetlerle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][zevk,eğlence ve yasak şeylere düşkünlüklerle ][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] aklını tenvim edip[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][uyuşturup][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] uyutur. Devekuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, tâ görünmesin. Başını gaflete[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][Allah’tan uzaklaşıp nefsin arzularına][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] sokar, tâ ölüm ve zeval[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yok olma][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve firak[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ayrılık][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] onu görmesin. Divanece[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][deliler gibi,akıl harici],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] muvakkat[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][geçici][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] iptal-i his[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][hislerin iptali[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]] nev’inden[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][cinsinden][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] bir çare bulur. Çünkü, meselâ valide, ruhunu feda ettiği evlâdını daima tehlikelere mâruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belâlardan kurtaramayan evlâtlar, daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen, bu dağdağalı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][gürültülü,ızdıraplı],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] kararsız hayat-ı dünyeviyede[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][dünya hayatında],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] o mes’ut[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][mutlu][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][huzurunu,mutluluğunu][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ilgi,alaka][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve karâbet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yakınlık][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] dahi, hakiki sadakati[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][bağlılığı][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve samimî ihlâsı ve garazsız[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][düşmanca olmayan] [B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]bir hizmeti ve muhabbeti[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][manevi hazzı, aşkı,alakayı][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] vermez. Ahlâk o nisbette küçülür, belki sukuteder[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][alçalır].[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] Eğer âhirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak. Ortalarındaki münasebet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][alaka,ilgi][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve şefkat ve karâbet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yakınlık][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve muhabbet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][sevgi][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman], kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı ahrette[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][öteki dünyaya],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] saadet-i ebediyede[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][sonsuz mutluluk diyarı olan ahirette] [B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]dahi o münasebetlerin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yakınlığın][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][bağlanır],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][gelişmeye,yerleşmeye].[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]
  Bu mânâ dahi hüccetlerle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][delillerle][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] Risale-i Nur’da beyanına binaen[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][istinaden][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] kısa kesildi.[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR]
   
 18. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [7]


  Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahret[ahirete iman] o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet[iyi huy, iyi ahlak],[FONT=Times New Roman] hamiyet[/FONT][COLOR=red][FONT=Times New Roman][mukaddes değerlerle milli onuru koruma],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] fedakârlık, rıza-yı İlâhî[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][Allah’ın rızası],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] sevab-ı uhrevî[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ahrete yönelik hayırlı harekette bulunma][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] yerine garaz[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][kötü kasıt],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][bencillik],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] tasannu[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yapmacıklık],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] riya[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][iki yüzlülük],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][gürünürdeli][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] âsâyiş[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][emniyet,düzen,nizam][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][yabanilik,vahşilik][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][serseri,hırsız,tembel,işsiz],[B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] gençler sarhoşluğa, kavîler[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][kuvvetliler,zenginler][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.
  Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][evdir][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir[evidir]. Eğer iman-ı ahret[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ahrete iman][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet[saygı] ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yardım][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve hilesiz hizmet ve muaşeret[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][birlikte yaşayıp iyi geçinme, görgü][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve riyâsız[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][iki yüzlü olmayan,yalansız][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ihsan[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][iffetli ve namuslu ][B] ve fazilet[/B][COLOR=red][FONT=Times New Roman][güzel huy][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve enaniyetsiz[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][kendini beğenmeyen][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] büyüklük ve meziyet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][üstün vsıf,yüksek karakter] [B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]o hayatta inkişafa[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][açılmaya gelişmeye][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] başlarlar. Çocuklara der: "Cennet var, haylazlığı[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][yaramazlığı,tembelliği,faydasız işleri][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] bırak." Kur’ân dersiyle temkin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ağırbaşlılık,metanet][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] verir. Gençlere der: "Cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir.
  Zâlime[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][zulmedene][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] der: "Şiddetli azap[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ceza][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] var, tokat yiyeceksin." Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: "Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][manevi][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] saadet[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][mutluluk][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve taze, bâki[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ebedi,sonsuz][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış." Ağlamasını gülmeye çevirir.
  Bunlara kıyasen, cüz’î[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][küçük][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve küllî[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][büyük][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] her bir taifede[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][kavim,kabile,toplulukta][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] hüsn-ü[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][güzel][B] tesirini[/B][COLOR=red][FONT=Times New Roman][etkisini][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][insanlık aleminin] [B][COLOR=black][FONT=Times New Roman]hayat-ı içtimaiyesiyle[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][sosyal hayatıyla][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] alâkadar olan içtimaiyyun[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][toplum bilimciler,sosyologlar][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve ahlâkiyyûnların kulakları çınlasın! İşte, iman-ı ahretin[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][ahrete imanın][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] binler faydalarından, işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][örneklerine][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] sairleri[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][diğerleri][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] kıyas edilse, kat’î[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][kesin][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] anlaşılır ki, iki cihanın[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][dünyanın][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] ve iki hayatın medar-ı saadeti[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][COLOR=red][FONT=Times New Roman][mutluluk vesilesi][B][COLOR=black][FONT=Times New Roman] yalnız imandır.[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Times New Roman][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR][/font][/color][/FONT][/COLOR]
   
 19. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [10]
  Birinci Nükte
  Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü, hadsiz rahmet-i Rabbâniye[Allah’ın sonsuz merhamet ve rahmeti], o korkan adama der: “Bana gel, tevbe kapısıyla gir. Tâ Cehennemin vücudu[varlığı], değil korkutmak, belki sana Cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz[sayısız] mahlûkatın[yaratılmışların] intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin.”
  [B]Eğer sen dalâlette[/B][COLOR=red][hak yoldan ayrılmış][B] boğulup çıkamıyorsan, yine Cehennemin vücudu[/B][COLOR=red][varlığı][B] bin derece idam-ı ebedîden[/B][COLOR=red][dirilmemek üzere yok olamaktan][B] hayırlıdır ve kâfirlere de bir nevi[/B][COLOR=red][çeşit][B] merhamettir. Çünkü insan, hattâ yavrulu hayvanat[/B][COLOR=red][hayvanlar][B] dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının[/B][COLOR=red][sevdiklerinin][B] lezzetleriyle ve saadetleriyle[/B][COLOR=red][mutluluklarıyla][B] lezzetlenir, bir cihette[/B][COLOR=red][şekilde][B] mes’ut[/B][COLOR=red][mutlu ][B] olur. Şu halde, sen ey mülhid[/B][COLOR=red][dinsiz][COLOR=red],[B] dalâletin[/B][COLOR=red][hak yoldan sapman][B] itibariyle ya idam-ı ebedî[/B][COLOR=red][sonsuz yokluk ][B] ile ademe[/B][COLOR=red][hiçliğe][B] düşeceksin veya Cehenneme gireceksin. Şerr-i mahz [/B][COLOR=red][mutlak kötülük ][B]olan adem[/B][COLOR=red][hiçlik][B] ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle[/B][COLOR=red][mutluluk larıyla][B] memnun ve bir derece mes’ut[/B][COLOR=red][mutlu ve memnun ][B] olduğun umum akraba ve asıl ve neslin, seninle beraber idam olmasından, binler derece Cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i insaniyeni[/B][COLOR=red][insani iç yüzünü,aslını][B] yandırır. Çünkü Cehennem olmazsa Cennet de olmaz. Herşey senin küfrünle ademe[/B][COLOR=red][hiçliğe,yokluğa][B] düşer. Eğer sen Cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya Cennette mes’ut[/B][COLOR=red][mutlu][B] veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar[/B][COLOR=red][kavuşmuş][B] olurlar. Demek, herhalde Cehennemin vücûduna[/B][COLOR=red][varlığına][B] taraftar olmak sana lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe[/B][COLOR=red][yok olmaya] [B]taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır.[/B]
  [FONT=Times New Roman][B]Evet, Cehennem ise, hayr-ı mahz[/B][COLOR=red][hayrın ta kendisi][B] olan daire-i vücudun[/B][COLOR=red][varlık dairesinin][B] Hâkim-i Zülcelâlinin(1) hakîmâne[/B][COLOR=red][hikmetli bir şekilde][B] ve âdilâne[/B][COLOR=red][adaletli][B] bir hapishane vazifesini gören dehşetli[/B][COLOR=red][ürkütücü][B] ve celâlli[/B][COLOR=red][azametli][B] bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri[/B][COLOR=red][faydaları gayeleri][B] ve âlem-i bekàya[/B][COLOR=red][öteki dünyaya][B] ait hizmetleri var. Ve zebâni[/B][COLOR=red][cehennemlikleri cehenneme atmakla görevli melekler][B] gibi pek çok zîhayatın[/B][COLOR=red][hayat sahiplarinin][B] celâldarâne[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][heybetli][B][FONT=Trebuchet MS] meskenleridir.[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [FONT=Trebuchet MS]
  [FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]1-Hâkim-i Zülcelâl[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Trebuchet MS]:[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][FONT=Trebuchet MS]Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi olan ve her şeyi hikmetle yapan Allah[/FONT][/font][/font][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 20. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  Asa-yı Musa
  Birinci Kısım
  Meyve Risalesi
  Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası [12]

  İkinci Nükte(2)

  Hem mahiyet-i küfür[küfrün esası] dahi Cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti[esası] eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye[FONT=Trebuchet MS][hususi bir cennet][B][FONT=Trebuchet MS] şekline girebilir ve Cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de, Risale-i Nur’da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][inkarın][B][FONT=Trebuchet MS] ve bilhassa küfr-ü mutlakın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][hiçbir dini değeri kabul etmeyen mutlak küfrün][B] ve nifakın[/B][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ikiyüzlülüğün,fitnenin][B][FONT=Trebuchet MS] ve irtidadın[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][İslam dinini terk ederek başka bir dini seçmenin][B][FONT=Trebuchet MS] öyle karanlıklı ve dehşetli[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][şiddetli ürkütücü][B][FONT=Trebuchet MS] elemleri[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][acıları][B][FONT=Trebuchet MS] ve mânevî azapları[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cezaları][B][FONT=Trebuchet MS] var, eğer tecessüm etse[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cisimleşse][B][FONT=Trebuchet MS] , o mürted[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][dinden dönen][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS] [B][FONT=Trebuchet MS]adama bir hususî cehennem olur ve büyük Cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezrasındaki[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][tarlasındaki][B][FONT=Trebuchet MS] hakikatçikler[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][gerçekler][B][FONT=Trebuchet MS] ahrette[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][öbür dünyada][B][FONT=Trebuchet MS] sümbüller vermesi noktasında bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cehennem ağacına][B][FONT=Trebuchet MS]işaret eder, “Ben onun bir mâyesiyim[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mayasıyım],”[B][FONT=Trebuchet MS] der. “Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][talihsiz ][B][FONT=Trebuchet MS] için o zakkum ağacının bir hususi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][özel][B][FONT=Trebuchet MS] nümunesi[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][örneği],[B][FONT=Trebuchet MS] benim meyvem olur.”[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]Madem küfür hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sınırsız][B][FONT=Trebuchet MS] bir cinayettir. Öyle ise hadsiz[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][sonsuz][B][FONT=Trebuchet MS] bir azaba müstehak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][layık][B][FONT=Trebuchet MS] eder. Madem bir dakika katl[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cinatyet,öldürme][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS],[B][FONT=Trebuchet MS] on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][insanların adaleti][B][FONT=Trebuchet MS] kabul edip maslahata[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][amaca][B][FONT=Trebuchet MS] ve hukuk-u âmmeye[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][umumun hukukuna][B][FONT=Trebuchet MS] muvafık[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][uygun][B][FONT=Trebuchet MS] görür. Elbette bir küfür bin katl[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cinayet][B][FONT=Trebuchet MS] kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][mutlak inkar,dinsizlik][B][FONT=Trebuchet MS], sekiz milyara yakın dakikalarda azap[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][ceza][B][FONT=Trebuchet MS] çekmesi, o kanun-u adalete muvafık[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][uygun][B][FONT=Trebuchet MS] geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][inkarla ,dinsizce][B][FONT=Trebuchet MS] geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][cezaya][B][FONT=Trebuchet MS] müstehak[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][COLOR=red][FONT=Trebuchet MS][layık][B][FONT=Trebuchet MS] ve [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Arial][/FONT][/B][FONT=Arial][B][U][FONT=Arial]1[/FONT][/U][FONT=Arial][/font][/B][FONT=Arial][B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][B][FONT=Courier]خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا [/FONT][/B][FONT=Courier][B][FONT=Trebuchet MS]sırrına mazhar olur. [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS] [/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS]
  [B][FONT=Trebuchet MS]1-‘’onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar’’ Nisa suresi,4:169[/FONT][/B][FONT=Trebuchet MS][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/font][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/font][/FONT][/COLOR][/font][/FONT]
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş