1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Meb Teşkilat yapısında yapılacak değişiklikler

Konu, 'Eğitim Öğretim' kısmında Kutup Yıldızı tarafından paylaşıldı.

 1. K

  Kutup Yıldızı Yeni Üye

  Meb Teşkilat yapısında yapılacak değişiklikler Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  Tasarıyla, eğitim sisteminin, gerek işleyişinde gerekse kurumsal örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün sağlanması amaçlanmaktadır.

  Tasarıyla getirilen bazı düzenlemeler ise özetle şöyledir:

  - Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanacaktır.

  - Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yüksek öğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere, Yüksek öğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel Müdürlüğü kurulacaktır.

  - Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetleri ihtisaslaştırılacaktır.

  - Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkileri ilgili hizmet birimlerine devredilecektir.

  - Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılacaktır.

  - Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı olanlar taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecektir.

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve strateji Geliştirme başkanı bakanlık müşaviri kadrolarına atanacaktır.

  - Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapanlar ile halen şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar, özlük hakları korunmak suretiyle eğitim uzmanı kadrolarına atanacak, bu şekilde eğitim uzmanı olarak atananlar harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilecektir.

  - Milli Eğitim Bakanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı kadrolarına atanacaktır.

  - Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenler desteklenecek;öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacaktır.

  - Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecektir.

  - Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecektir.

  - Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyanöğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacaktır.

  - Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacaktır.

  - Grup başkanı kadroları Daire başkanlığına dönüştürülecektir.

  - Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları rehberlik ve denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek ve bakanlık denetçileri ile il eğitim denetmenleri eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecektir.

  - Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezaları kanunda açıkça belirlenecektir.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş