1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

maxaljin ne için kullanılır

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında Nehir tarafından paylaşıldı.

 1. Nehir

  Nehir Bölüm Yöneticisi


  maxaljin ne için kullanılır ve nasıldır kullanımı?

   
 2. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı


  FORMÜLÜ :
  Bir Maxaljin Film Tablet 100 mg Flurbiprofen içerir. Ayrıca boyar madde olarak titanyuım dioksit içerir.

  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
  Farmakodinamik Özellikler :
  Flurbiprofen analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ilaçtır. Antienflamatuar etkilerinin görülebilmesi için, analjezik etki amacı ile kullanılan dozlardan daha yüksek dozlarda verilmesi gerekir. Antienflamatuar etkisi, siklooksijenaz enzimini bloke ederek prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlıdır. Böylece, periferde enflamasyondan sorumlu tutulan prostaglandin sentezini inhibe eder. Flurbiprofen aynı zamanda lökositlerin migrasyonunu da inhibe eder. Böylece polimorfonükleer lökositlerin enflamasyon bölgesine gitmelerine engel olur. Diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar gibi flurbiprofen de trombositlerde bulunan ve güçlü agregasyon yapıcı etkiye sahip tromboksan A2 yapımını engeller. Sonuçta trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe eder. In vitro trombin ve kollajene karşı trombosit cevabını inhibe eder, adenozin difosfat veya adrenalinin yaptığı trombosit agregasyonunun ikinci fazında inhibisyona neden olur. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Flurbiprofen, sağlıklı deneklerde renal fonksiyon üzerine çok az etkilidir. Flurbiprofen ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, gastrik prostaglandinlerin sentezini inhibe etmelerine bağlı olarak gastrik veya intestinal ülserlerin ortaya çıkmasına neden olabilirler.
  Farmakokinetik Özellikler :
  Flurbiprofen, oral yolla alındıktan sonra hızlı bir şekilde gastrointestinal sistemden absorbsiyona uğrar ve yaklaşık 1.5 saat içinde kan doruk seviyelerine ulaşır.
  Gıda ile birlikte alınması, ilacın biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. Flurbiprofen, % 99' dan fazla oranda plazma proteinlerine bağlanır.
  Flurbiprofen karaciğerde CYP2C9 enzimi ile ileri derecede metabolize edilir, % 20'si serbest ve konjüge formda, yaklaşık % 50'si ise, hidroksillenmiş metabolitleri halinde idrarla vücuttan
  atılır.

  ENDİKASYONLARI :
  Romatoid artrit ve osteoartrit gibi kronik romatizmal hastalıkların semptomlarının akut veya
  uzun süreli tedavisi
  Çeşitli cerrahi operasyonlar ve yumuşak doku travmalarına bağlı ağrı ve enflamatuar semptomların giderilmesi
  Dismenore

  KONTRENDİKASYONLARI :
  Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
  Flurbiprofen, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer
  alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.
  Flurbiprofen, dendritik keratiti olanlarda kontrendikedir.
  Flurbiprofen, hamileliğin 3. trimesterinde kontrendikedir.

  UYARILAR / ÖNLEMLER :
  - Tüm nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi flurbiprofen de aşırı duyarlılık ve alerji
  reaksiyonlarına, nadiren de olsa anafilaksi reaksiyonlarına neden olabilir.
  Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları sıklıkla önceden astım
  veya alerjik hastalıkları olan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Flurbiprofen, diğer nonsteroidal
  antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
  - Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli
  gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
  Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın
  takip altında verilmelidir. Gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı, nonsteroidal
  antienflamatuar ilaçların kullanım süresi arttıkça hemen hemen doğrusal olarak artar. Bütün
  nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda ilaç dozunun artmasıyla bağlantılı olabilecek yan etki
  artışı görülebilir.
  - Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi flurbiprofen de renal ve hepatik
  fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde
  dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek hastalığı geçirmiş kişilerde serum kreatinin ve/veya kreatin
  klirensinin izlenmesi tavsiye edilir. Karaciğer fonksiyon testlerinin bir veya daha çoğunun
  nonsteroidal antienflamatuar ilaçların kullanımı ile bozulduğu bildirilmiştir.
  - Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan
  kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
  - Yapılan çalışmalarda, 12 aydan fazla sürede günde 200 mg' lık dozda alınan flurbiprofen
  kullanımına, kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
  - Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden, dozajda dikkatli olunmalı, etkili en düşük
  doz uygulanmalıdır.
  - Flurbiprofen’in çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliğine dair yeterli bulgu yoktur.
  Bu nedenle çocuklarda kulanılması tavsiye edilmez.
  Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
  - Flurbiprofen’in gebelik kategorisi 1. ve 2. trimesterde C, 3. trimesterde ise, D’dir. İnsanlar
  üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı flurbiprofen'in hamilelerde kullanılması tavsiye
  edilmez.
  - Flurbiprofen’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren annelerde
  kullanımı uygun değildir.

  YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
  Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve
  geçicidirler :
  Oftalmik yan etkiler : Korneal yara iyileşmesinde yavaşlama, gözlerde hafif batma, kaşıntı ve
  yanma, gözde irritasyon.
  Sistemik yan etkiler :
  Santral sinir sistemi : Baş ağrısı, sinirlilik, baş dönmesi.
  Dermatolojik : Kaşıntı, raş.
  Endokrin ve Metabolik : Sıvı retansiyonu.
  Gastrointestinal : Abdominal kramplar, karında gaz, diyare, konstipasyon, midede yanma,
  bulantı, kusma.
  K.B.B. : Tinnitus.
  Bunların dışında daha az önemli olan ve yaşamı tehdit edici karakterde olmayan şu yan etkilere
  de flurbiprofen tedavisi sırasında rastlanabilmektedir : akut renal yetmezlik, agranülositoz,
  alerjik reaksiyonlar, anjiyoödem, aritmiler, aseptik menenjit, kemik iliği baskılanması, konjestif
  kalp yetmezliği, dispne, eritema multiforme, gastrointestinal ülserasyon, halüsinasyonlar,
  hemolitik anemi, hepatit, trombositopeni, toksik ambliyopi, toksik epidermal nekroliz,
  taşikardi, ürtiker.
  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

  İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
  Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda, flurbiprofen'in serum
  konsantrasyonunda yaklaşık % 50 oranında düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, bu iki
  ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.
  Flurbiprofen, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar oral antikoagülanların etkilerini artırabilir;
  lityum, metotreksat ve kardiyak glikozidlerin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir.
  Flurbiprofen'in diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi kanama parametrelerini
  etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.
  Flurbiprofen’in Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörleri, siklosporin ve
  diüretiklerle birlikte kullanım durumunda nefrotoksisite riski artabilir.
  Flurbiprofen, Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler
  gibi antihipertansiflerin etkisini azaltabilir.
  Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, fenitoin ve sulfonilüre grubu antidiabetiklerin etkilerini artırabilirler.
  Flurbiprofen’in herhangi bir diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaç ile birlikte uygulanması
  uygun değildir, çünkü birden fazla nonsteroidal antienflamatuar ilacın eş zamanlı uygulanması
  yan etki riskini artırmaktadır.
  Bunun haricinde nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar kortikosteroidler, alkol, bifosfonatlar veya
  oksipentifilin ile birlikte kullanıldıklarında, gastrointestinal kanama riskinin arttığı
  unutulmamalıdır.
  Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır (Gastrik mukoza irritasyonunda artış olabilir.).
  Gıdalar ile birlikte kullanıldığında, emilim hızında azalma olabilir ama emilim oranında
  değişiklik olmaz.
  Antiagregan aktiviteye sahip şu bitkiler ile birlikte kullanılmamalıdır : kebere otu, hayıt meyvası,
  çuha çiçeği, gümüşdüğme, sarımsak, zencefil, ginkgo, at kestanesi, yeşil çay , ginseng, kızıl
  yonca. Kullanım durumunda antiagregan aktivitede bir artış olabilir.

  KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ;
  - Önerilen günlük doz; bölünmüş dozlar halinde 150 mg - 200 mg'dır.
  Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir.

  SAKLAMA KOŞULLARI :
  25º C’nin altında, oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında
  saklayınız.
  TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
  30 film tabletlik blister ambalajlarda.
  RUHSAT SAHİBİ :
  Mecom Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  Zincirlikuyu / İSTANBUL
  RUHSAT TARİHİ :
  09.05.2005
  RUHSAT NO :
  205/72
  ÜRETİM YERİ :
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Hadımköy / İSTANBUL
  Reçete ile satılır.
   
 3. Şaban

  Şaban Yeni Üye

  Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
  Flurbiprofen, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer
  alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.
  Flurbiprofen, dendritik keratiti olanlarda kontrendikedir.
  Flurbiprofen, hamileliğin 3. trimesterinde kontrendikedir.
   
 4. M

  Misafir Misafir

  prospektüsü aynen yazmışsın. ne için kullanılıyor arkadaşım ? bilmiyorsan ne diye prospektüsün aynısını yazıyorsun ?????
   
 5. M

  Misafir Misafir

  Maxaljin SR; eklem iltihaplanmalarından kaynaklanan ağrı ve iltahaplanmaları tedavisinde etkilidir.
   
 6. Murat

  Murat Yönetici  Tam bilgi vermiş arkadaş, yararlı bir ilaçtır.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş