1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Kuranı Kerimde Cinlerin Varlığı

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Goksel tarafından paylaşıldı.

 1. Goksel

  Goksel Admin Yetkili Kişi

  Kuranı Kerimde Cinlerin Varlığı , Kuranı Kerimde Cinler İle İlgili Ayetler , Kuranı Kerim Cinlerden Nasıl Bahseder ?


  Kuran ayetleri incelendiğinde cinlerin de aynı insan toplulukları gibi bir hayatları olduğu anlaşılmaktadır. Ayetlerde cinlerin de gelmiş ve geçmiş ümmetleri olduğundan bahsedilmektedir. Onların da soyları, ataları bulunmaktadır. (Araf Suresi, 38; Kehf Suresi, 50) İnsanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta, ancak insanları görüp izleyebilmekte, konuşmalarını dinleyebilmektedirler.
  Cinlerden İfrit Hz. Süleyman a o daha makamından kalkmadan, Sebe Melikesi nin tahtını getirebileceğini söylemiş ve ... ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim. (Neml Suresi, 39) diye belirtmiştir. Bu ifadeyle, onun bir yerden diğer bir yere çok büyük bir hızla hareket ettiğine, bir maddeyi başka bir yere iletebildiğine işaret ediliyor olabilir.
  Allah cinlerin yaratılış amacını Ben cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat Suresi, 56) ayetiyle bildirmiştir. Onlar da elçiler ve elçilere indirilen kitaplar vasıtasıyla uyarılıp korkutulmakta, dünya hayatında nasıl davranışlarda bulunacaklarıyla denenmekte, ibadet ve itaat etmekte, bunun sonucunda da Allah tan bir karşılık bulmaktadırlar. Allah Enam Suresi nde şu şekilde bildirir:


  Kuran da cinlerin ateşten yaratıldıkları bildirilir. İlgili ayetler şu şekildedir:

  Cann ı (cinni) da yalın-dumansız bir ateşten yarattı. (Rahman Suresi, 15)

  Ve Cann ı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. (Hicr Suresi, 27)

  Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: Nefislerimize karşı şehadet ederiz derler. Dünya hayatı, onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler. (Enam Suresi, 130)

  Ayette de bildirildiği gibi cinlerle insanların imtihanları birbirine çok benzemektedir. Onların bazıları da dünya hayatının geçici süslerine aldanmakta, uyarıldıkları halde hidayet yolundan uzaklaşmaktadırlar. Yine ayetlerden, peygamberlerin tebliğlerini dinledikleri, Kuran okunurken ona kulak verdikleri ve öğrendikleriyle kendi kavimlerini uyardıkları anlaşılmaktadır. Ahkaf Suresi nde cinlerin Hz. Muhammed (sav) in tebliğini dinlediklerini Allah şöyle haber verir:

  Hani cinlerden birkaçını, Kur an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: Kulak verin; sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki: Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip-iletmektedir. (Ahkaf Suresi, 29-30)

  Allah birçok ayetinde cinlere ve insanlara birlikte hitap etmekte, çeşitli öğütlerde bulunmakta ve onları cehennem azabıyla korkutmaktadır. Araf Suresi nin 38. ayetinde Allah Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin... şeklinde buyurmaktadır. Hz. Muhammed (sav) e bir hidayet rehberi olarak indirilen Kuran ı yalanlayan cin ve insan topluluklarının durumu ise İsra Suresi nde şöyle bildirilmektedir:

  De ki: Eğer bütün ins ve cin (toplulukları,) bu Kuran ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler. (İsra Suresi, 88)

  Allah ın cinlere ve insanlara birlikte hitap ettiği ayetlerden bazıları şu şekildedir:

  İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-geçmiş ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. (Ahkaf Suresi, 18)

  Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)


  İman Edenler ve
  İnkarcılar

  Ayetlerde cinlerden bir kısmının Allah a iman edip, hidayet yoluna uyduklarından bahsedilirken, bir kısmının da isyankar ve inkarcı olduklarından bahsedilir. Müslüman olanlar Kuran okunurken dinlemektedirler:

  De ki: Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: Doğrusu biz (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur an dinledik. O (Kur an,) gerçeğe ve doğruya yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. (Cin Suresi, 1-3)

  Cinlerin bir bölümü Allah ı tesbih edip yücelten, O na hiçbir kimseyi ortak koşmayan Müslüman kimselerdir. Kuran a karşı büyük bir hayranlık duymakta, Allah ın emir ve tavsiyelerine uymaktadırlar. Onlar kendi aralarında iman etmeyenlerin olduğunu bilmekte ve bu durumu şu şekilde ifade etmektedirler:

  Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz Allah a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. (Cin Suresi, 4-5)

  Cinler kendi aralarında birçok farklı gruplardan oluşmuşlardır. Bazıları samimi Müslüman, bazıları müşrik, bazıları Allah a karşı yalan söyleyenlerdir. Cin Suresi nin devamında iman edenler, cinlerin genel durumu hakkında şu bilgileri vermektedirler:

  Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. Biz, şüphesiz Allah ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de O nu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık. Elbette biz, o yol gösterici (Kur an ı) işitince ona iman ettik... (Cin Suresi, 11-13)

  Cinler de aynı insanlar gibi Allah ın kitabıyla sorumlu kılınan varlıklardır. Onlar da tüm yapıp ettiklerinden Allah a hesap verecek ve yaptıklarıyla hiçbir haksızlığa uğramadan karşılık bulacaklardır. İman edenler Allah tan güzel bir karşılıkla müjdelenmişlerdir:

  Artık kim Rabbine iman ederse o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından. Ve elbette, bizden Müslüman olanlar da var zulmedenler de. İşte (Allah a) teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp-bulanlardır. (Cin Suresi, 13-14)

  Allah ın varlığını inkar edip isyan eden ve zulmedenlerin sonunu ise Allah ayetlerde şu şekilde haber vermektedir:

  Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır. (Cin Suresi, 15)

  Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan (kafirlerin) tümüyle dolduracağım. (Hud Suresi, 119)
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Başlı başına Cin Suresi var , Allah cinlerden ve insanlardan Kuran-ı kerimde sık sık bahsetmiştir.
   
 3. N

  Nida Yeni Üye

  Cinler elbetteki var Muratın dediği gibi cin suresi mevcut
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş