1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Kuranı Kerimde Cinler Var mı?

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Yönetici

  Kuran-ı Kerim'in ilk ayeti okudur, kainatı, hayatı kitabı oku demektir, ne yazık ki kitabı hakkı ile okumadığımız için Kuran-ı Kerim'in içerisinde Cin Suresi olduğunu bir çok kişi bilmez, Cinlerin varlığı hakkında bir çok Müslüman var mı? yok mu? diyeceğine kitaba baksalar..

  Cinler hakkında bir çok ayet vardır, Bunlardan Cin Suresi zaten var ancak yine Cinlerden bahseden bir çok ayet vardır bunlar ise şunlardır ;


  Yüce kitabımız Kuran'da cinler ile alakalı bir çok ayet var, 42 adeti ayeti paylaşıyoruz.

  6. Sure Ayet Numarası 100 Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şanı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir.

  6. Sure Ayet Numarası 112 Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler.Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile başbaşa bırak.

  6. Sure Ayet Numarası 128 (Allah), onların hepsini topladığı gün, cinlere: "Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız" der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: "Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğin vademize ulaştık". Allah da:"Sizin durağınız cehennemdir. Orada, Allah'ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız" der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

  6. Sure Ayet Numarası 130 (Allah) "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" deyince onlar: "Kendi aleyhimize şahidiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler.

  7. Sure Ayet Numarası 38 Allah onlara: "Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin!" der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: "Rabbimiz ! İşte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azab ver". Allah der ki: "Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz".

  11. Sure Ayet Numarası 119 Ancak Rabbinin rahmetle yarlığadığı kimseler başka. Onun içindir ki, onları yarattı. Ve Rabbinin "Andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım" sözü böylece tamam oldu.

  15. Sure Ayet Numarası 27 Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.

  17.Sure Ayet Numarası 88 Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir."

  18. Sure Ayet Numarası 50 Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "adem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

  27. Sure Ayet Numarası 17 Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı, hepsi bir arada (onun tarafından) düzenli olarak sevkediliyordu.

  27. Sure Ayet Numarası 39 - Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var." dedi.

  34. Sure Ayet Numarası 14 - Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki, cinler eğer gaybı bilir olsalar o zilletli azab içinde bekleyip durmazlardı.

  34. Sure Ayet Numarası 41 Onlar da: "Seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler.

  37. Sure Ayet Numarası 158 - Onlar, Allah ile cinler arasında bir neseb (hısımlık bağı) uydurdular. Oysa andolsun cinler bilirler ki, o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir.

  41. Sure Ayet Numarası 29 - İnkar edenler: "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar." diyeceklerdir.

  46. Sure Ayet Numarası 18 - İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azab vaadi hak olmuş kimselerdir. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

  46. Sure Ayet Numarası 29 - Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine "susun" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

  46. Sure Ayet Numarası 30 - Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor.

  51. Sure Ayet Numarası 56 - Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

  55. Sure Ayet Numarası 15 - Cinleri de halis ateşten yarattı.

  55. Sure Ayet Numarası 33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

  55. Sure Ayet Numarası 35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

  55. Sure Ayet Numarası 39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

  55. Sure Ayet Numarası 56 - Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  55. Sure Ayet Numarası 74 - Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  72. Sure Ayet Numarası1 - Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur'an dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur'an dinledik.

  72. Sure Ayet Numarası2 - O Kur'an hidayete erdiriyor, biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.

  72. Sure Ayet Numarası 3 - Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.

  72. Sure Ayet Numarası 4 - Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

  72. Sure Ayet Numarası 5 - Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

  72. Sure Ayet Numarası 6 - Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı.

  72. Sure Ayet Numarası 7 - Doğrusu onlar sizin zannettiğiniz gibi, zannetmişlerdi ki, Allah asla kimseyi Peygamber göndermeyecek.

  72. Sure Ayet Numarası 8 - (Cinler, dediler ki): "Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk."

  72. Sure Ayet Numarası 9 - "Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor."

  72. Sure Ayet Numarası 10 - "Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"

  72. Sure Ayet Numarası 11 - Doğrusu bizler; bizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız.

  72. Sure Ayet Numarası 12 - "Doğrusu biz anladık ki, Allah'ı yerde acze düşürmemize imkan yok. Kaçmakla da O'nu asla aciz bırakamayacağız."

  72. Sure Ayet Numarası 13 - "Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine inanırsa, ne hakkının eksik verilmesinden korkar, ne de kendisine kötülük edilmesinden."

  72. Sure Ayet Numarası 14 - "Ve biz, bizlerden Müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır."

  72. Sure Ayet Numarası 15 - Ama yoldan çıkanlar, işte onlar cehenneme odun olmuşlardır.

  114. Sure Ayet Numarası 5 - O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

  114. Sure Ayet Numarası 6 - Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş