1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Kuran'daki Surelerin İsimleri ve Ayetlerin Sayıları Nelerdir?

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Yönetici

  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Surelerin adları ve içerisindeki ayetlerin sayıları nelerdir?

  Önemli bir not olarak önemli olan ayetlerin sayıları sıralarından ziyade ayetin ne zaman hangi olay için indiğini anlamak önemlidir, sayıların gizime diye bir şey Kuran-ı Kerim'de yoktur cenabı Allah kitabında her şeyi açık seçik beyan ederek açıklamıştır.
  [​IMG]
  Kur'an-ı Kerim'deki Sure ve Ayetlerin İsimleri

  Fâtiha, 7 ayet
  Bakara, 286 ayet
  Âl-i İmrân, 200 ayet
  Nisâ, 176 ayet
  Mâide, 120 ayet
  En’âm, 153 ayet
  A’râf, 206 ayet
  Enfâl, 75 ayet
  Tevbe, 129 ayet
  Yûnus, 109 ayet
  Hûd, 123 ayet
  Yûsuf, 111 ayet
  Ra’d, 43 ayet
  İbrahim, 52 ayet
  Hicr, 99 ayet
  Nahl, 128 ayet
  İsrâ, 111 ayet
  Kehf, 110 ayet
  Meryem, 98 ayet
  Tâ Hâ, 135 ayet
  Enbiyâ, 112 ayet
  Hac, 78 ayet
  Mü’minûn, 118 ayet
  Nûr, 64 ayet
  Furkân, 77 ayet
  Şu’arâ, 224 ayet
  Neml, 93 ayet
  Kasas, 88 ayet
  Ankebût, 69 ayet
  Rûm, 60 ayet
  Lokman, 34 ayet
  Secde, 30 ayet
  Ahzâb, 73 ayet
  Sebe', 54 ayet
  Fâtır, 45 ayet
  Yâsîn, 83 ayet
  Sâffât, 182 ayet
  Sâd, 88 ayet
  Zümer, 75 ayet
  Mü’min, 85 ayet
  Fussilet, 54 ayet
  Şûrâ, 53 ayet
  Zuhruf, 89 ayet
  Duhân, 59 ayet
  Câsiye, 37 ayet
  Ahkâf, 35 ayet
  Muhammed, 38 ayet
  Fetih, 29 ayet
  Hucurât, 18 ayet
  Kâf, 45 ayet
  Zâriyât, 60 ayet
  Tûr, 49 ayet
  Necm, 62 ayet
  Kamer, 55 ayet
  Rahmân, 78 ayet
  Vâkı’a, 96 ayet
  Hadîd, 29 ayet
  Mücâdele, 22 ayet
  Haşr, 24 ayet
  Mümtehine, 13 ayet
  Saff, 14 ayet
  Cumu’a, 11 ayet
  Münâfikûn, 11 ayet
  Teğâbun, 18 ayet
  Talâk, 12 ayet
  Tahrim, 12 ayet
  Mülk, 30 ayet
  Kalem, 52 ayet
  Hâkka, 52 ayet
  Me’âric, 44 ayet
  Nûh, 28 ayet
  Cin, 28 ayet
  Müzzemmil, 20 ayet
  Müddessir, 56 ayet
  Kıyâme, 40 ayet
  İnsan, 31 ayet
  Mürselât, 50 ayet
  Nebe', 40 ayet
  Nâzi'ât, 46 ayet
  Abese, 42 ayet
  Tekvîr, 29 ayet
  İnfitâr, 19 ayet
  Mutaffifîn, 36 ayet
  İnşikâk, 25 ayet
  Bürûc, 22 ayet
  Târık, 17 ayet
  A’lâ, 19 ayet
  Gâşiye, 26 ayet
  Fecr, 30 ayet
  Beled, 20 ayet
  Şems, 15 ayet
  Leyl, 21 ayet
  Duhâ, 11 ayet
  İnşirâh, 8 ayet
  Tîn, 8 ayet
  Alak, 19 ayet
  Kadr, 5 ayet
  Beyyine, 8 ayet
  Zilzâl, 8 ayet
  Âdiyât, 11 ayet
  Kâri’a, 11 ayet
  Tekâsür, 8 ayet
  Asr, 3 ayet
  Hümeze, 9 ayet
  Fil, 5 ayet
  Kureyş, 4 ayet
  Mâ’ûn, 7 ayet
  Kevser, 3 ayet
  Kâfirûn, 6 ayet
  Nasr, 3 ayet
  Tebbet, 5 ayet
  İhlâs, 4 ayet
  Felâk, 5 ayet
  Nâs, 6 ayet
   

  Ekli Dosyalar:

Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi

Sayfayı Paylaş