1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Kuran'da Bahsi Geçen Hayvanlar Nelerdir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında esin tarafından paylaşıldı.

 1. e

  esin Yeni Üye

  Kuran'da hangi hayvanlardan bahsedilir
  Kuran'da adı geçen hayvanlar
  Kur'an-ı Kerim'de adı geçen hayvanlar

  Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur) Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır (Enam Suresi, 142)
  Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz (Nahl Suresi, 5)
  Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmişgıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz (Nahl Suresi, 66)

  Vahşi Hayvanlar


  Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman, (Tekvir Suresi, 5)

  Buzağı

  Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmişve (böylece) zalimler olmuştunuz (Bakara Suresi, 51)

  Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır" demişti Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir (Bakara Suresi, 54)
  Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı, "İşte, sizin ve ilahınız, Musa'nın ilahı budur; fakat (Musa) unuttu" dediler (Taha Suresi, 88)
  Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi (Zariyat Suresi, 26)
  Davar

  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar' Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır (Fatır Suresi, 28)
  Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra ondan kendi eşini var etti ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur O'ndan başka ilah yoktur Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

  O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti Sizleri bu tarzda türetip-yayıyor O'nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur O, işitendir, görendir (Şura Suresi, 11)

  İnek

  (Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir" dedi (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin" dediler Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı (Bakara Suresi, 71)
  Hükümdar:" Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru Ey önde gelen (kahin-bilginler,) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin" dedi (Yusuf Suresi, 43)

  Sığır

  Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor" demişti "Bizi alaya mı alıyorsun?" dediler (Musa) "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" dedi (Bakara Suresi, 67)

  Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi Sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edindiniz işte siz (böyle) zalimlersiniz Hani sizden misak almışve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve): "Size verdiğimize (Kitaba) sımsıkı sarılın ve dinleyin" (demiştik) Demişlerdi ki: "Dinledik ve başkaldırdık" İnkârları yüzünden buzağı (tutkusu) kalplerine sindirilmişti De ki: "İnanıyorsanız, inancınız size ne kötü şey emrediyor?" (Bakara Suresi, 92-93)
  Koyun

  "Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi" (Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka Onlar da ne kadar azdır" Davud, gerçekten bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (bize gönülden) yönelip-döndü (Sad Suresi, 23-24)

  Domuz (Eti)

  O, size ölüyü (leşi)- kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmişolan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (Bakara Suresi, 173)

  Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmışyırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır) Bugün inkâra sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak islam'ı seçip-beğendim Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir (Maide Suresi, 3)

  Eşek

  "Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir" (Lokman Suresi, 19)

  Yaban Eşeği

  Sanki onlar, ürkmüşyaban eşekleri gibidirler; (Müddesir Suresi, 50)

  At

  Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmışaltın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı Bunlar, dünya hayatının ****ıdır Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır (Al-i İmran Suresi, 14)

  Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-caydırasınız Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız (Enfal Suresi, 60)

  Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim" Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar (Sad Suresi, 31-32)

  Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "fey'e" gelince, ki siz buna karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar Allah, herşeye güç yetirendir (Haşr Suresi, 6)

  Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun, (Tırnaklarıyla) Ateşsaçanlara, (Adiyat Suresi, 1-2)

  At, Katır, Merkep

  Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı) Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır? (Nahl Suresi, 8)
  Deve

  Dedi ki: "işte, bu bir dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir" (Şuara Suresi, 155)

  Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz (Vakıa Suresi, 55)

  Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "fey'e" gelince, ki siz buna karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar Allah, herşeye güç yetirendir (Haşr Suresi, 6)

  Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir (Mürselat Suresi, 33)

  Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman, (Tekvir Suresi, 4)

  Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? (Gaşiye Suresi, 17)

  Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin" Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti (Şems Suresi, 13-14)

  Kuş

  İsrailoğullarına elçi kılacak (O, israiloğullarına şöyle diyecek "Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim Ben size çamurdan kuşbiçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuşoluverir Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır" (Al-i İmran Suresi, 49)

  Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve incil'i öğrettim İznimle çamurdan kuşbiçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuşoluveriyordu Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar, "şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) israiloğullarını senden geri püskürtmüştüm" (Maide Suresi, 110)

  Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuşyoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır (Enam Suresi, 38)

  Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar, gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir Her biri, kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir Allah, onların işlediklerini bilendir (Nur Suresi, 41)

  Andolsun, biz Davud'a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik "Ey dağlar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yankıyla ses verin" (dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik) Ve ona demiri yumuşattık (Sebe Suresi, 10)

  Ve toplanıp gelen kuşları da Hepsi onunla (Allah'ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi (Sad Suresi, 19)

  Canlarının çektiği kuşeti (Vakıa Suresi, 21)

  Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah')tan başkası (boşlukta) tutmuyor Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir (Mülk Suresi, 19)

  Ebabil Kuşu

  Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi (Fil Suresi, 3)

  Karga

  Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi "Bana yazıklar olsun" dedi "Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Artık o, pişman olmuştu (Maide Suresi, 31)

  Bıldırcın

  Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik) Onlar bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler (Bakara Suresi, 57)

  Biz onları (israiloğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmişoldu Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik (Sonra da şöyle dedik "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin" Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı (Araf Suresi, 160)

  Ey israiloğulları, andolsun, sizi düşmanlarınızdan kurtardık Tur'un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik (Taha Suresi, 80)

  Balık

  Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu (Kehf Suresi, 61)

  (Genç-yardımcısı) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum Onu hatırlamamı şeytan'dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu" (Kehf Suresi, 63)

  Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmışvaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda bulunmuştu (Enbiya Suresi, 87)

  Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı (Saffat Suresi, 142)

  Arslan

  Sanki onlar, ürkmüşyaban eşekleri gibidirler; arslandan korkup-kaçmışlar (Müddesir Suresi, 50-51)

  Fil

  Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? (Fil Suresi, 1)

  Sivrisinek

  Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, "Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?" derler (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz (Bakara Suresi, 26)

  Arı

  Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır (Nahl Suresi, 68-69)

  Çekirge

  Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüşolarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar (Kamer Suresi, 7)

  Bunun üzerine, ayrı ayrı mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık Yine büyüklük tasladılar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular (Araf Suresi, 133)
  Örümcek

  Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir; bir bilselerdi (Ankebut Suresi, 41)
   
 2. i

  irem Yeni Üye

  Hemen hemen bütün hayvanlardan söz ediyormuş Kuran-ı Kerimde
   
 3. M

  Misafir Misafir

  Kutup ayısı,penguen vs.?
  Neden hep ortadoğu yöresinden?
   
 4. D

  Damlanur Misafir

  -:)Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim...:)
   
 5. Murat

  Murat Yönetici

  Bu bahsedilen hayvanların bir çoğunu mübarek kabul ederken bir tanesini pis olarak nitelendiririz.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş