1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

İş Uyuşmazlıklarında Yetkili İş Mahkemeleri Kararı Örneği

Konu, 'Hukuk Köşesi' kısmında Avukat Canan tarafından paylaşıldı.

 1. A

  Avukat Canan Yeni Üye

  İş Uyuşmazlıklarında Yetkili İş Mahkemeleri Kararına Örnek


  Resmi gazetede yayınlanmış olan İş uyuşmazlıklarında yetkili iş mahkelemeleri kararı aşağıdaki gibidir:

  23-11-2002 tarih, Sayı : 24945 Resmi gazete


  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

  Karar Tarihi : 14.11.2002

  Karar No : 520

  Gerek yerel mahkemelerde ve gerekse Yüksek Yargıtayın iş davalarına bakan Dairelerinde, büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan merkez ilçe ile diğer ilçelerdeki iş uyuşmazlıklarına hangi yer iş veya asliye hukuk mahkemesinin bakacağı konusunda tereddütler bulunduğu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından iş mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesiyle ilgili daha önce bu konuda verilen sınırlı sayıdaki kararların önemli bir bölümünün de az sayıda il veya ilçeleri kapsaması karşısında; "iş uyuşmazlıklarının hangi yer iş mahkemesinde yahut iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde çözümleneceği konusunda, tüm adlî teşkilatı kapsayacak genel bir Yüksek Kurul kararına gereksinim doğduğundan",

  2992 sayılı adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2/b, 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 4/2, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 5/3 ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1/3. maddeleri uyarınca,

  I — Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, iş mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak daha önce vermiş olduğu, aşağıdaki ilkelere aykırı tüm kararlarının kaldırılmasıyla,

  II — Büyük şehir belediyesi sınırları içerisindeki merkez ilçe ile diğer ilçelerin adı ile kurulu ağır ceza merkezlerinde oluşturulan müstakil iş mahkemelerinin yargı çevresinin, yalnız büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeleri kapsamına alacak biçimde, ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi olarak tespitine,

  III — Büyük şehir belediyesi oluşturulmamış il ve ilçe ağır ceza merkezleriyle ağır ceza mahkemesi bulunmayan (büyük şehir belediye hudutları içerisindekiler dahil olmak üzere) ilçelerde kurulu müstakil iş mahkemelerinin yargı çevresinin, merkez ilçe ile ilçe idarî teşkilat sınırları olarak belirlenmesine,

  IV — Müstakil iş mahkemesi kurulmamış olan il merkezleri ile ağır ceza mahkemesi bulunan ve bulunmayan (büyük şehir belediye sınırları dışında kalan mülhakatlar da dahil olmak üzere) diğer ilçelerde, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ndan kaynaklananlarla özel kanunlarda iş mahkemesinde görüleceği belirtilen iş davalarının, yargı çevreleri asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olmak üzere;

  1) Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemede,

  2) Birden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde, l numaralı asliye hukuk mahkemesinde çözümlenmesine,

  V — Bu kararın ilanına kadar açılmış olan davaların açıldığı mahkemelerde görülmeye devam olunması, ilandan sonra açılacak davaların belirlenen yeni yargı alanlarına göre açılmaları gerektiğine,

  Karar verilmiştir.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş