1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Hac Başvuruları 2011

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Yönetici

  Bu Yılın Hac Kayıtları ne zaman başlayacak ve ne zaman Hac kayıtları açıklanacak?

  011 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  1) Müracaatlar; 25 Nisan - 06 Mayıs 2011 tarihleri arasında “Kayıt Yenileme” ve “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde Başkanlığımız Hac ve Umre Hiz. Gen. Müd. internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edilecek müracaat form dilekçesi ile doğrudan müftülüklere yapılacaktır.

  2) Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu / belgesini dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

  3) İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15.-TL 'yi ilgili bankaya yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

  4) Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair banka dekontunu/belgesini, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

  5) Önceki yıllarda müracaatı olduğu halde, 2010 yılında kayıt yeniletmemiş olanlar ile 2010 yılında kesin kayıt sırası gelmesine rağmen kaydını yaptırmamış olanların 2011 yılı hac müracaatları, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilecektir.

  6) 2011 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

  7) Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

  8) Anne veya babasının pasaportunda kayıtlı olmayan ve ferdi pasaportu bulunan çocukların da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet yoluyla veya doğrudan Müftülüklere yeptırılacak ve bunlardan da 15.TL. kayıt ücreti alınacaktır.

  9) Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

  10) Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.

  11) Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

  12) Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

  13) Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

  14) Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

  15) İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

  16) Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen tahmini fiyat ve kalış süresini de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

  A. Normal :

  a) Kadın ve erkekler ayrı ayrı odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir arada kalacaktır.

  b) Banyo ve tuvaletler ortak kullanılacaktır.

  c) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.

  B. Müstakil:

  a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.

  b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.

  2011 YILI HAC KAYITLARI İÇİN İZLENECEK YOL

  1- 2011 yılı Hac Kayıtları, 2010 yılında kur’aya katılanlar için “Kayıt Yenileme ”, ilk defa müracaat edecekler için de “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde yapılacaktır.

  2- “Durumunuzu Sorgulayın” ekranından T.C Kimlik numaranızı girerek; Hacca gitmeye mani bir durumunuzun olup olmadığını, ilk defa mı hac müracaatında bulunacağınızı veya hangi yıldan itibaren peş peşe hacca müracaat ettiğinize dair bilgileri öncelikle kontrol ediniz.

  3- 2011 yılı hac organizasyonlarına katılmak isteyen hacı adaylarıyla, bunlardan kur'aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler müracaatlarını 25 Nisan - 06 Mayıs 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine doğrudan yapabileceklerdir.

  4- İlk defa kayıt yaptıracaklar; web sayfamızdan isimleri bildirilen bankalardan herhangi birine kişi başına 15.-TL kayıt ücreti yatırdıktan sonra; doğrudan internet üzerinden kayıtlarını yapabilecekleri gibi Banka dekontunu / belgesini ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri ile birlikte kaydını yaptırmak istediği İl veya İlçe Müftülüklerimizden birine giderek Müftülüklerimizden temin edecekleri “ 2011 YILINDA TEK BAŞINA VEYA BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARIYLA ( eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ) BİRLİKTE HACCA GİTMEK İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT FORM DİLEKÇESİ” ni doldurarak kayıtlarını yapabileceklerdir.

  5- Kayıt yenileyenler ise; bankaya para yatırmadan doğrudan internet üzerinden veya nüfus cüzdanlarının fotokopileri ile birlikte kaydını yaptırmak istediği İl veya İlçe Müftülüklerimizden birine giderek Müftülüklerimizden temin edecekleri “ 2011 YILINDA TEK BAŞINA VEYA BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARIYLA ( eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi ) BİRLİKTE HACCA GİTMEK İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT FORM DİLEKÇESİ” ni doldurarak kayıtlarını yapabileceklerdir.

  6- İnternet üzerinden kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın; açıklamaları dikkatlice okuduktan ve kendilerine uygun olan hac tercihlerini belirledikten sonra kayıtlarını yapmaları,

  7- İnternet üzerinden kayıtlar T.C Kimlik numarası ile yapılacağından girilen T.C kimlik numarasının doğru girilmesi, ve gelen kimlik ile kayıt bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi,

  8- İnternet üzerinden kayıt yapacakların; kayıtlarını tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alacakları kayıt durumlarını gösterir çıktıları muhafaza etmeleri ,

  9- Elektronik şifreler kayıt süresi içerisinde yapılacak itiraz ve düzeltmelerde ve hacla ilgili iş ve işlemlerin internet üzerinden takibinde kullanılacağından, bu şifrelerin dikkatlice muhafaza edilmesi ve ilgisi bulunmayan kişi veya kişilerce paylaşılmaması gerekmektedir.

  10- İnternet üzerinden yapılacak kayıtlarla ilgili; birinci dereceden akrabaların birlikte müracaatları, kayıt olacağı il ve ilçe tercihleri ile hac konaklama türü tercihleri bağlayıcı ve daha sonra da değiştirilmesi mümkün olmayacağından bu tercihlerin dikkatlice yapılması gerekmektedir.


  Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sekreterlik
  Tel: (+90 312) - 2957548-49
  Faks :(+90 312) - 2876274

  Hac Hizmetleri
  Tel: (+90 312) - 2957518-19

  Umre Hizmetleri
  Tel: (+90 312) - 2957513-40-41-43-53

  Acenteler Bürosu
  Tel: (+90 312) - 2957535-34

  Pasaport Hizmetleri
  Tel: (+90 312) - 2957521

  Bilgi İşlem
  Tel: (+90 312) - 2957528-30-33
  E-posta : hac@diyanet.gov.tr
   
 2. M

  Mavi Sağlık Ekibi

  2011 YILINDA BELİRLENEN HAC KONAKLAMA TÜRLERİne göz atmak isterseniz.

  Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
  A) NORMAL
  Bu türde genel olarak
  Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane / irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı odalarda en çok 5 kişinin birlikte kalacağı ve genel olarak değerlendirildiğinde diğer normal tür standardındaki binalara göre daha olumlu özellikleri ve rahatlığı bulunan,
  Mekke’de Harem avlusuna en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda ve her bir odada asgari 4 m²’ ye 1 kişi düşecek şekilde uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır.
  Kalış süresi uçak programına göre tahminen 25 - 45 gün arasında; otel ücretlerinin de tahmini olarak: 2.350 - 2.750 AVRO arasında olması öngörülmüştür.
  B) MÜSTAKİL
  Bu türde genel olarak
  Mekke’de Harem avlusuna en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Harem avlusuna en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen,
  İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
  Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacıların aynı binada iskan edilmeyecektir.
  Medine’de ise Merkeziyedeki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa edilmesi sebebiyle, uçak programlarının zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydıyla bu binalarda aynı anda her iki kategorideki hacı adaylarının da iskan edilebilecektir.
  Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmayacaktır.
  Kalış süresinin uçak programına göre takriben 15 - 30 gün arasında; Otel ücretlerinin de tahmini olarak: 3.500 - 4.750 AVRO arasında olması öngörülmüştür.
  Bu türün, binaların harem avlusuna takribi uzaklıklarına ve verilecek hizmet durumlarına göre 3 ayrı kategoride düzenlenebilecektir.
  Bunlar;
  1- Müstakil-1
  Harem avlusuna olan mesafesinin : 0 - 1500 metre ;

  2- Müstakil-2
  Harem avlusuna olan mesafesinin : 1501 - 3500 metre;
  3- Müstakil-3
  Harem avlusuna olan mesafesinin : 3501 - 7000 metre olarak belirlenmiştir.
  C) OTEL
  Bu türde genel olarak
  Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren otellerin kiralanacaktır.

  Bu otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılabilecektir.
  Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.

  Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin harem avlusuna olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.
  Otel ücretlerinin de tahmini olarak: 5.500 AVRO ve üzeri olarak öngörülmüştür.
  1- Otel-1

  Medine’de Merkeziyede, Mekke’de ise Hareme en fazla 800 metre mesafede bulunan lüks otellerden birinde konaklama yaptırılıp,
  Tahmini kalış süresi, uçak programına uygun olarak 12 - 18 gün olarak belirlenmiştir.
  2- Otel-2
  Mekke’de Hareme en fazla 1.500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılıp,
  Tahmini kalış süresi, uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün olarak belirlenmiştir.
  Yukarıda belirtilen bütün hac konaklama türlerine ait tavan ücretleri bilahare belirlenecektir.
   
 3. K

  Kayıtsız Üye Misafir

  müstakil hac başvurusu hakkında detaylı bilgiler için teşekkürler. Yarın internet üzerinden başvurularımızı umarım sağlıklı yapabiliriz.

  Bu arada HacKayit direk buradan kayıta girin sayfa sizi bekletmesin.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş