1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Göğüz Ağrısı

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında Hastalık tarafından paylaşıldı.

 1. H

  Hastalık Misafir

  Geceleri şiddetli gögüs çarpıntıları olanlar için ne tavsiye edersiniz ?
  Böyle göğüsümde daralma oluyor.
   
 2. I$ık

  I$ık Gümüş Ufağı

  GÖĞÜS AĞRISI NEDENLERİ

  GÖĞÜS AĞRISI

  Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de başta gelen ölüm nedenidir. Dünyada yılda 17 milyon kişi, Avrupa Birliği’nde yılda 2 milyon kişi yaşamını kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden kaybetmektedir. Ülkemizde kesin olmamakla birlikte bu sayının yılda 200 bin dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Göğüs ağrısı, iskemik kalp hastaklarının en sık ve en önemli semptomu olup, değerlendirmesi, dikkat, bilgi ve beceri gerektirir. Göğüs ağrısı çoğu zaman önemsiz nedenlerden kaynaklansa da bazen yaşamı tehdit eden hastalıklardan meydana gelir. Acil servislere yapılan başvuruların %5-10 kadarını göğüs ağrısı şikayeti oluşturmaktadır. Göğüs ağrılı hasta hem polikinik hem de acil servislere başvurur. Acil servise başvuran veya nakledilen hastalarda göğüs ağrısının %17-20 iskemik kalp hastalığı kökenli olduğu saptanmıştır.

  Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalara ilk yaklaşımda amaç

  İlk 10-15 dakika içinde hastaların havayolu, solunum ve dolaşım kontrolünün sağlanması,
  vital bulgularının stabilizasyonu,
  kardiyak mönitorizasyonlarının yapılması,
  damar yolunun açılması,
  oksijen tedavisinin başlanması ve
  12 kanallı ilk EKG’lerinin çekilmesinin tamamlanmasıdır.
  Bunun ardından kısa bir göğüs ağrısına odaklanmış hikaye ve kardiyak, pulmoner ve vasküler kısa fizik muayene ile hayatı tehdit eden durum varlığı araştırılmalıdır.

  Hayatı tehdit eden bir aciliyetin olmadığı durumda ayrıntılı hikaye, fizik muayene ve tanısal, işlemlere geçilebilir

  HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA GÖĞÜS AĞRISI TİPLERİ

  Gastrointestinal %42 (%30’u Gastroözefagiyal reflü)
  [FONT=Times New Roman]İskemik kalp hastalıkları %31
  [FONT=Times New Roman]Göğüs duvarı hastalıkları %28
  [FONT=Times New Roman]Perikarditler %4
  [FONT=Times New Roman]Pnömoni-plörezi %4
  [FONT=Times New Roman]Pulmoner emboli %2
  [FONT=Times New Roman]Akciğer Ca %1,5
  [FONT=Times New Roman]Aort anevrizması %1
  [FONT=Times New Roman]Aort stenozu %1
  [FONT=Times New Roman]Herpes zoster %1

  [B][FONT=Times New Roman]GÖĞÜS AĞRISININ BAŞLICA NEDENLERİ:[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [B][FONT=Times New Roman]Kardiyak sebepler:[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Koroner ateroskleroz
  [FONT=Times New Roman]Angina pektoris ( stabil, unstabil, varyant)
  [FONT=Times New Roman]Akut Myokard Infarktüsü
  [FONT=Times New Roman]Perikardit
  [FONT=Times New Roman]Kapak hastalıkları (Aort darlığı, MVP)

  [B][FONT=Times New Roman]Vasküler nedenler:[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]Aort diseksiyonu
  [FONT=Times New Roman]Pulmoner emboli
  [FONT=Times New Roman]Pulmoner Hipertansiyon

  [FONT=Times New Roman][B]Pulmoner nedenler:[/B]
  [FONT=Times New Roman]Plevral irritasyon nedenleri (İnfeksiyon, infiltrasyon, inflamasyon)
  [FONT=Times New Roman]Pnömotoraks, tansiyon pnömotoraks
  [FONT=Times New Roman]Pnömomediastinium

  [FONT=Times New Roman][B]Gastrointestinal nedenler:[/B]
  [FONT=Times New Roman]Gastroözefagiyal reflü
  [FONT=Times New Roman]Özofageal spazm
  [FONT=Times New Roman]Mailory - Weiss sendromu
  [FONT=Times New Roman]Peptik ülser hastalığı
  [FONT=Times New Roman]Safra yolları hastalıkları
  [FONT=Times New Roman]Pankreatit
  [FONT=Times New Roman]Özefagial rüptür.

  [FONT=Times New Roman][B]Muskuloskeletal nedenler:[/B]
  [FONT=Times New Roman]Servikal disk hastalıkları
  [FONT=Times New Roman]Omuz ve vertebra artriti
  [FONT=Times New Roman]Kostokondrit
  [FONT=Times New Roman]Interkostal kas krampları
  [FONT=Times New Roman]Interskalen, hiperabduksiyon sendromları
  [FONT=Times New Roman]Subakromial bursit

  [FONT=Times New Roman][B]Diğer nedenler:[/B]
  [FONT=Times New Roman]Meme hastalıkları
  [FONT=Times New Roman]Göğüs duvarı tümörleri
  [FONT=Times New Roman]Herpes zoster
  [FONT=Times New Roman]Emesyonel sebepler
  [FONT=Times New Roman]Nontravmatik göğüs ağrısının yaşamı tehdit edici sebeplerinden bazıları:
  [FONT=Times New Roman]En sık akut göğüs ağrısına sebep olan kardiyovasküler sebepler arasında anjina pektoris ve akut myokard enfarktüsü yer almaktadır.
  [FONT=Times New Roman]Avrupa ülkelerinde 75 yaş altı tüm ölümlerin % 40’ı kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanmaktadır ve kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır.
  [FONT=Times New Roman]Akut myokard infarktüsü halen tüm ölümlerin %25’inden sorumludur.
  [FONT=Times New Roman]Akut myokard enfarktüsüne bağlı ölümlerin yaklaşık %50 - 65’i ilk 1-2 saat içinde meydana gelmektedir ve bunların çoğunluğu aritmiye bağlı ölümlerdir.

  [FONT=Times New Roman]Dolayısıyla hastane öncesi dönemde hastaya ne zaman ve nasıl müdahale edileceğini bilmek, yapılması gerekeni tam ve doğru olarak yapmak efektif tedavinin bir parçasını oluşturmaktadır.

  [FONT=Times New Roman]Erken reperfüzyonu sağlayacak tedavilerin ilk 1 saatte başlatılması ile akut myokard infarktüsüne bağlı ölümlerin %50 oranında azaltılabileceği bilinen bir gerçektir.

  [FONT=Times New Roman]Akut göğüs ağrısı yakınması olan hastanın değerlendirilmesinde ilk amaç, ayırıcı tanıdan ziyade hastayı stabilize etme girişimlerine yönelik olmalıdır.
  [FONT=Times New Roman]Öncelikle havayolu, solunum ve dolaşım kontrolü sağlanmalı, hastanın vital bulguları değerlendirilip yakından takip edilmelidir.
  [FONT=Times New Roman]Her hasta olası AMI hastası gibi hayatı tehdit altında olan bir vaka olarak değerlendirilmeli, damar yolu, oksijen ve monitörizasyon ile güvenlik çemberine alınmalıdır.

  [B][FONT=Times New Roman]İskemik göğüs ağrısının özellikleri,[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Retrosternal/parasternal baskı, sıkıştırma, boğulma hissi veya substernal yanma (lokalize edilemez).

  [FONT=Times New Roman]Sol kol ulnar yüzüne, boyuna, sırta ve nadiren alt çeneye ve sağ kola yayılım gösterir.
  [FONT=Times New Roman]Anjina pektoris 3-5 dk sürer, 20-30 dk’ dan uzun sürerse miyokard infarktüsü düşünülmeli.

  [FONT=Times New Roman]Presipite eden faktörleri sorgulanmalı; efor, yemek sonrası, rüzgar ve soğuk v.b.
  [FONT=Times New Roman]Anjina pektoris nitritler ile 1-5 dk içinde azalır veya kaybolur. Ağrı nitrite rağmen devam ediyorsa ya miyokard infarktüsüdür veya anjina değildir.
  [FONT=Times New Roman]Her ne kadar koroner arter iskemisine bağlı göğüs ağrısı künt, bastırıcı, sıkıştırıcı vasıfta tanımlanırsa da, çeşitli çalışmalarda, Akut Miyokart İnfarktüsü geçiren hastaların %22'sinin ağrılarını keskin, lokalize, bıçak saplanır tarzda, tanımladıkları, bu hastaların %6’sının da plöretik tarzda tanımladıkları bildirilmiştir.

  [B][FONT=Times New Roman]Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri (NCEP ATP ΙΙΙ):[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman][B]Lipid risk faktörleri [/B](LDL, Trigliseridler, Non-HDL Kolesterol, HDL düşüklüğü, Aterojenik dislipidemi)
  [B][FONT=Times New Roman]Nonlipid risk faktörleri [/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [B][FONT=Times New Roman]Modifiye edilebilen risk faktörleri[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]Hipertansiyon
  [FONT=Times New Roman]Sigara içiyor olmak
  [FONT=Times New Roman]Diyabetes Mellitus
  [FONT=Times New Roman]Fazla kiloluluk/Obezite
  [FONT=Times New Roman]Fiziksel inaktivite
  [FONT=Times New Roman]Aterojenik diyet
  [FONT=Times New Roman]Trombojenik/ hemostatik durum

  [B][FONT=Times New Roman]Modifiye edilemeyen risk faktörleri[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 )
  [FONT=Times New Roman]Erkek cinsiyeti
  [FONT=Times New Roman]Ailede erken koroner kalp hastalığı öyküsü

  [B][FONT=Times New Roman]Koroner Arter Hastalığı İçin Bağımsız Risk Faktörleri (NCEP ATP ΙΙΙ):[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 )
  [FONT=Times New Roman]Ailede erken koroner kalp hastalığı öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması)
  [FONT=Times New Roman]Sigara içiyor olmak
  [FONT=Times New Roman]Hipertansiyon ( Kan basıncı ≥140/90 mmHg veya antihipertansif ilaç kullanımı )
  [FONT=Times New Roman]Düşük HDL kolesterol ( HDL <40 mg/dl )
  [FONT=Times New Roman]Yüksek LDL kolesterol ( LDL ≥130 mg/dl )
  [FONT=Times New Roman]DM (Koroner arter hastalığı risk eşdeğeridir!!!!!)

  [FONT=Times New Roman][B]FİZİK MUAYENE[/B]

  [FONT=Times New Roman]AMI’lü hastaların birçoğu soluk ve kaygılı görünümlüdür.
  [FONT=Times New Roman]Miyokard infarktüsüne terleme, kusma, bulantı, hipotansiyon eşlik edebilir.
  [FONT=Times New Roman]Aort diseksiyonu gelişen hastalar, genellikle huzursuzdur ve normatensif olsalar bile şoktaymış gibi görünürler.

  [FONT=Times New Roman]Myokardiyal iskemisi olan hasta klinik arak tamamen iyi görülebilir veya hemodinamik olarak ileri derecede anstabil olabilir
  [FONT=Times New Roman]Solunum sistemi muayenesinde, dispne, ortopne, takipne varlığı,
  [FONT=Times New Roman]Solunum seslerinin eşit ve simetrik olup olmadığı, patolojik solunum seslerinin varlığı;
  [FONT=Times New Roman]Göğüs duvarında bir dermatoma uyan döküntü veya vezikül varlığı (herpes zoster ?),
  [FONT=Times New Roman]Cilt altı amfizemi veya krepitasyon varlığı (pnömotoraks veya özefagus rüptürü ?)
  [FONT=Times New Roman]Trakeanın orta hatta olup olmadığı ( tansiyon pnömotoraks?)

  [FONT=Times New Roman]Kardiyak muayenede hipotansiyon-hipertansiyon, dispne, ortopne, siyanoz varlığı,
  [FONT=Times New Roman]Dinlemekle üfürüm, S3, frotman, taşikardi, bradikardi, aritmi varlığı;
  [FONT=Times New Roman]Juguler Venöz Dolgunluk (JVD), pretibial ödem varlığı, tansiyon ve nabız farklılığı varlığı;
  [FONT=Times New Roman]Karın muayenesinde asit, hepatomegali, kitle, duyarlılık, üfürüm varlığı (anevrizma

  [FONT=Times New Roman][B]TANI AMAÇLI İNCELEMELER:[/B]
  [FONT=Times New Roman]
  [B]1-) EKG:[/B]

  [FONT=Times New Roman]Myokard iskemisinin tanısında doğru yorumlandığında en güvenilir tanı aracıdır.
  [FONT=Times New Roman]Akut miyokard infarktüslü hastaların yaklaşık %50’sinde ilk elektrokardiyogram tanı koydurucu özellikler taşır.
  [FONT=Times New Roman]Yüzde 40’ında ise elektrokardiyogram normal olmamakla birlikte tanı koydurtucu değildir.
  [FONT=Times New Roman]Olguların %10’unda ise ilk elektrokardiyogram normal olabilir. Ancak peşpeşe çekilecek EKG örneklerinin tanı koydurucu duyarlılığının %95’e ulaşacağı unutulmamalıdır.
  [FONT=Times New Roman]Acil kliniğinde kardiyak nedenli göğüs ağrısı düşündüğümüz her hastada, veya açıklanamayan senkop, hipotansiyon, şok bulguları ile gelen, veya antiasit tedaviye yanıt vermeyen dispeptik yakınmaları olan koroner arter hastalığı riski taşıyan hastalarda, standart 12 derivasyonlu EKG yanında, mutlaka sağ derivasyonlu EKG çekimi de istemeliyiz.!!!

  [FONT=Times New Roman]Bir koroner arterin infarktüs oluşturacak kadar daralması ya da tıkanması durumunda iskemi, lezyon ve nekroz birbirini izleyerek gelişir.
  [FONT=Times New Roman]İskemi, çok kısa sürdüğünden, elektrokardiyograma yansıması olan T dalgası değişikliklerini saptamak genellikle olanaklı olmaz.
  [FONT=Times New Roman]Bu nedenle en sık rastlanılan ilk bulgu miyokard lezyonunu yansıtan ST segmenti değişiklikleridir.

  [FONT=Times New Roman]Ağrı ile birlikte bulunduğu zaman %91 özgüllük ve %45 duyarlık ile akut miyokard infarktüsü tanısını koydurtucu değişiklik ST segmenti yükselmesidir.
  [FONT=Times New Roman]Patolojik Q (0.03 sn’den geniş, 0.2 mV’dan derin) dalgasının varlığı, hastaların büyük çoğunluğunda irreversibl miyokard nekrozunu gösterir. Ancak miyokardın elektriksel aktivitesini kabetmesi nekrozdan önce olduğundan, seyrek de olsa, oluşan Q dalgaları spontan veya tedavi ile sağlanan reperfüzyonda sonra kaybolabilir.

  [B][FONT=Times New Roman]KARDİYAK ENZİMLER[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Miyositlerde nekroz olduğu zaman, zar bütünlükleri bozulur ve hücre içindeki makromoleküller periferik dolaşıma karışır. Bu makromoleküller [B]kalp markerları[/B] [B]= kardiyak enzimler [/B]olarak isimlendirilmektedir.

  [FONT=Times New Roman][B]Kreatin fosfokinaz-MB (CK-MB),[/B] akut miyokard infarktüsü tanısında son dönemlere dek altın standart olarak kabul edilmiştir. Ancak kalp kasına özgü olmaması ve tanı koydurucu duyarlığa ulaşması için olayın başlamasından sonra 6-8 saate gereksinmesi olması tanı değerini düşürür

  [FONT=Times New Roman]Bugün artık yaygın kullanıma girmiş olan [B]kalp troponinleri (troponin I ve T)[/B]’nin aminoasit dizisinin kastakinden farklı olması, ve normal kişilerin dolaşımında bulunmaması nedeni ile çok hafif yükselmelerde bile güvenle ölçülür ve minimal miyokard hasarında bile erken dönemde tanı koydurur.

  [FONT=Times New Roman]Bu nedenle troponinler CK-MB’ye göre hem daha duyarlı, hem daha özgüldürler
  [FONT=Times New Roman]Düşük molekül ağırlıklı bir molekül olan [B]miyoglobin[/B] akut miyokard infarktüsü tanısında kullanılan bir diğer markerdir.

  [FONT=Times New Roman]Yukarıda sıralananlara göre daha erken yükselir fakat böbrek yoluyla hızla atılır.
  [FONT=Times New Roman]Kalp kasıyla birlikte iskelet kasında da bulunması tanı değerinin düşürür.

  [B][FONT=Times New Roman]AKCİĞER GRAFİSİ[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Göğüs ağrısının kalp dışı nedenlerinin; kaburga kırıkları, aort diseksiyonu, pnömotoraks, pnömoni, KKY tanısı için yardımcı tetkikdir.
  [FONT=Times New Roman]AMI düşünülen hasta asla yerinden kaldırılmamalı, hele radyoloji kliniğine gönderilmemelidir.
  [FONT=Times New Roman]Gerektiğinde portabıl cihazlar ile yatak başında değerlendirme yapılmalıdır

  [B][FONT=Times New Roman]EKO[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]EKG’nin tanısal olmadığı hastaların değerlendirilmesinde faydalı olabilir.
  [FONT=Times New Roman]Ayrıca, perikardit, aort diseksiyonu ve hipertrofik kardiyomyopati gibi iskemik hastalıkları taklit edebilecek diğer göğüs ağrısı nedenlerinin tanısında yardımcı olur.

  [B][FONT=Times New Roman]Nontravmatik göğüs ağrısının yaşamı tehdit edici sebeplerinden bazıları:[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]Anstabil anjina
  [FONT=Times New Roman]Akut Myocardiyal infarktüs
  [FONT=Times New Roman]Aort diseksiyonu
  [FONT=Times New Roman]Pulmoner emboli
  [FONT=Times New Roman]Özefagial rüptür
  [FONT=Times New Roman]Tansiyon pnömotoraks

  [FONT=Times New Roman][B]Akut koroner sendrom[/B] tanım itibarıyla, koroner arter kan akımının azalması sonucu miyokardiyal iskeminin neden olduğu klinik tabloların tamamını ifade etmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Miyokardiyal kan akımındaki ani bozulma sonucu gelişebilen akut miyokard infarktüsü, kararsız angina pektoris ve ani kardiyak ölüm bu klinik spektrumun farklı uçlarında yer almaktadır.
  [B][FONT=Times New Roman]Anjinal semptomlar[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman][B]Anjina[/B]; derin ve iyi lokalize edilmeyen gögüs ya da sol koldaki rahatsızlık hissidir.
  [FONT=Times New Roman][B]Stabil (Kararlı) anjina[/B]; efor ya da emosyonel stresle provake olup dinlenmekle ya da sublingual nitrogliserinle geçen anjinadır.
  [FONT=Times New Roman][B]Anstabil (Kararsız) anjina[/B]; tipik anjinaya ek olarak daha ciddi ve uzamış, dinlenirken gelen ya da az bir eforla provake olabilen anjinadır.

  [B][FONT=Times New Roman]Anjina eşdeğeleri[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]
  [FONT=Times New Roman]İzole, açıklanamayan, yeni başlayan ya da artmış egzersiz dispnesi,
  [FONT=Times New Roman]Bulantı, kusma,
  [FONT=Times New Roman]Soğuk terleme
  [FONT=Times New Roman]Açıklanamayan yorgunluk
  [FONT=Times New Roman]İstarahatte gelen, yeni başlayan veya karakter değişiklikleri olan anjinal ağrılar, [B]anstabil[/B] olarak değerlendirilmelidirler.
  [FONT=Times New Roman]Anstabil anjinanın önemi, ani ölümle veya AMI ile sonuçlanabilmesindendir
  [FONT=Times New Roman]Bu soruların cevaplarına göre hasta yüksek riskli olarak değerlendirilmişse koroner anjiyografi yapılmalı ve sonucuna göre hareket edilmelidir.
  [FONT=Times New Roman]Eğer düşük riskli olarak kabul edilmişse taburcu olmadan önce egzersiz stres testi uygulanmalı, eğer testte iskemi ya da sol ventrikül disfonksiyonu bulguları saptanırsa koroner anjiyografi yapılmalıdır.
  [FONT=Times New Roman]Yapılan gözlemler Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 900.000 kişinin akut miyokard infarktüsü geçirdiğini göstermektedir.
  [FONT=Times New Roman]Bunların kabaca 225.000’i (%25) ölmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Bu ölümlerin 125.000’i (%14) hasta koroner bakım ünitesine ulaşmadan gerçekleşmektedir.

  [FONT=Times New Roman]1960’lı yılların başında koroner bakım ünitelerinin kullanıma girmesi ve 1980’li yılların ortalarında trombolitik tedavinin yaygın olarak uygulanmaya başlanılması akut miyokard infarktüsünün tedavisinde dönüm noktalarıdır.
  [FONT=Times New Roman]Bu iki gelişme ile birlikte, hastaneye ulaştıktan sonra, bu hastalıktan ölüm oranları azalmıştır

  [FONT=Times New Roman]Ancak yukarıda verilen sayılara bakıldığında, ölümlerin hemen yarısının hasta daha hastaneye ulaşmadan olduğu görülmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Bu nedenle akut miyokard infarktüsüyle savaşmada bir başka dönüm noktasının hastane öncesi ölümleri azaltacak önlemlerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının sağlanması olmalıdır.

  [FONT=Times New Roman]Bu amaca ulaşmak için iki aşamalı bir yaklaşım gereklidir:
  [FONT=Times New Roman]1-Yüksek riskli hastaların akut miyokard infarktüsünün semptomları konusunda eğitilmeleri ve bu semptomların belirmesi durumunda nasıl hareket edeceklerinin öğretilmesi;
  [FONT=Times New Roman]2-Bu hastaların isteklerine çok çabuk yanıt verecek bir sağlık sisteminin kurulması.
  [FONT=Times New Roman]AMI’da Yaşamı uzattığı kesin bilinen üç tedavi vardır:
  [FONT=Times New Roman]Trombolitik tedavi
  [FONT=Times New Roman]Aspirin
  [FONT=Times New Roman]Beta bloker
  [FONT=Times New Roman]PTCA

  [FONT=Times New Roman]AMI’da Tedavi
  [FONT=Times New Roman]Gelişte,
  [FONT=Times New Roman]Hızlı tanı (<10 dak)
  [FONT=Times New Roman]O2 inh., damar yolu, ritm takibi
  [FONT=Times New Roman]Aspirin (150-300 mg)
  [FONT=Times New Roman]Analjezi (Morfin, meperidin)
  [FONT=Times New Roman]Nitrogliserin (SKB >90 mm Hg, 50<NDS<100 / dak.)
  [FONT=Times New Roman]Beta blokörler
  [FONT=Times New Roman]ACE inhibitörleri
  [FONT=Times New Roman]Heparin-düşük moleküler ağırlıklı heparin.
  [FONT=Times New Roman]STEMI veya LBBBAMİ => fibrinolitik tedavi ya da PTCA (30.’ önce başlama, 90.’ önce bitme amaçlanmalıdır.)

  [B][FONT=Times New Roman]AORT DİSEKSİYONU[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Sıklıkla 5. ve 6. dekatlarda, görülür.
  [FONT=Times New Roman]Erkeklerde daha sık görülür.
  [FONT=Times New Roman]Marfan sendromu, Ehler Dahlos sendromu, aort stenozu ve bikuspid aort hastalığı, gebelik, konjenital kalp hastalığı, uzun süreli hipertansiyon hazırlayıcı nedenlerdendir.
  [FONT=Times New Roman]Ağrı sıklıkla yırtıcı ve substernaldir ve sırta yayılım gösterir.
  [FONT=Times New Roman]Fizik muayenede hipertansiyon en sık bulgudur. Hasta hipotansif şokta da gelebilir.

  [FONT=Times New Roman]Nörolojik defisitler, iki kol tansiyon ölçümleri arasında fark olması, periferik nabızların eşit alınamaması akla diseksiyonu getirmelidir.
  [FONT=Times New Roman]Kalpte diyastolik üfürüm duyulması disseksiyonun aort kapağına yayılımını ya da perikardiyak tamponatı gösterir.
  [FONT=Times New Roman]Hastaların %5’ide başlıca yakınma senkoptur.
  [FONT=Times New Roman]Anjiografi tanı için altın standarttır, ancak son yıllarda acil serviste yaplan transözefajial ekokardiyografi ya da bilgisayarlı göğüs tomografisi tanıda kullanılmaktadır.

  [B][FONT=Times New Roman]PULMONER EMBOLİ[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Akciğer arterlerinin, çoğunlukla venöz sistemdeki bir trombustan kaynaklanan obstrüksiyonudur.
  [FONT=Times New Roman]Tanıda büyük güçlüğün yaşandığı hayatı tehdit eden acil bir durumdur.
  [FONT=Times New Roman]Tanıdaki güçlüğün en önemli sebepleri bulguların nonspesifik olması ve tanının akla gelmemesi olmaktadır.
  [FONT=Times New Roman]Hikayede özellikle son haftalar içerisinde bacak damarlarında tıkanma, 4 saati aşan yolculuk öyküsü, hiperkoagüobilite yapan durumlar, gebelik, oral kontraseptif kullanımı, postoperatif dönemde olmak, immobilite sorgulanmalıdır.
  [FONT=Times New Roman]Hikayede risk faktörlerinin sorgulanması gerekir.
  [FONT=Times New Roman]Fizik muayenede göğüs ağrısından sonra saptanan en sık bulgu sinüzal taşikardidir.
  [FONT=Times New Roman]EKG'de S1Q3T3 bulgusu (D1 derivasyonda derin S, D3 derivasyonunda patolojik Q ve T dalga negatifliği) patognomotiktir ancak %6-15 hastada görülür.
  [FONT=Times New Roman]Arteryel kan gazında Alveolar-Arteryel gradiyent farkında artış hastaların %86-95'inde görülür. (Hipoksi ve hipokseminin birlikte görülmesi tipiktir.)
  [FONT=Times New Roman]Akciğer grafisi tanıda nadiren yarar sağlar.
  [FONT=Times New Roman]Pulmoner anjiografi tanıda altın standarttır. Klinik tanı için ventilasyon-perfüzyon sintigrafisindeki olasılığın yüksekliği ve hekimin tanı öncesi yüksek şüphesi yeterli kabul edilmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Bu iki yüksek olasılıklı tanı kriteri, anjiografi ile %96 oranında doğrulanabilmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Bunu yanında, D-dimer düzeyinin düşük bulunması hastada pulmoner emboli tanısı olasılığını azaltmaktadır.

  [B][FONT=Times New Roman]Tansiyon Pnömotoraks[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Paryetal plevra ile viseral plevra arasında basınç oluşturacak şekilde havanın toplanmasından kaynaklanır.
  [FONT=Times New Roman]Öykü, fizik muayene bulguları hala klasik değerini korumaktadır.
  [FONT=Times New Roman]FM’de trakeal deviasyon, juguler venöz dolgunluk, hipotansiyon, siyanoz, plöretik özellikte göğüs ağrısı, dipne, taşikardi saptanır.
  [FONT=Times New Roman]Tanı akciğer grafisi ile kesinleştirilebilir. Akciğer grafisinde yakalanamayan pnömotoraks için yüksek klinik şüphede acil serviste bilgisayarlı göğüs tomografisi kesin tanı koydurur.

  [B][FONT=Times New Roman]ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜ[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]

  [FONT=Times New Roman]Özefagus rüptürlerinin %75’i iatrojenikdir ve öykü bizi tanıya ***üren en önemli kaynaktır.
  [FONT=Times New Roman]Daha az sıklıkla postemetik perforasyon (Berhaave sendromu), yabancı cisim, kostik alım, travma ve malignensi de neden olabilmektedir.
  [FONT=Times New Roman]Göğüs, karın ve boyunda, sırta ve omuzlara yayılan, akut, şiddetli, hafiflemeyen ve diffüz ağrı ile gelirler. Disfaji, dispne, hematemez ve siyanoz da bulunabilir.

  Kaynak : [B]DR. Fatih Demircan[/B]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/font][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/font][/font][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş