1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Esmaül Hüsna Sırları

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Bal Arısı tarafından paylaşıldı.

 1. B

  Bal Arısı Yeni Üye

  ​Esmaül Hüsna'nın Sırlarını Okumaya Hazır Mısınız?  Er- RAHMÂN
  Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

  Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren

  El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı

  El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

  Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

  El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
  koruyup rahatlatan

  El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan

  El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

  El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan

  El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

  El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
  hepsini yoktan var eden

  El- BÂRİ’ Eşyayı ve her şeyin vücudunu
  birbirine uygun halde yaratan

  El- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

  El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok

  El- KAHHÂR Herşeye her istediğini
  yapacak şekilde galip
  ve hakim olan

  El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

  Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

  El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

  El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen

  El- KÂBID Sıkan, Daraltan

  El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

  El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan

  Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten

  El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan

  El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden

  Es- SEMİ’ Her şeyi iyi işiten

  El- BASİR Her şeyi iyi gören

  El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren

  El- ADL Çok Adaletli

  El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

  El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar

  El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
  yumuşak davranan, süre veren

  El- AZİM Çok Azametli

  El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok

  Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

  El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek

  El- KEBİR En büyük, pek büyük

  El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
  her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

  El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını,
  azığını veren

  El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp
  ettiği herşeyin hesabını bütün
  detayları ile bilen

  El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi

  El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

  Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

  El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

  El- VASİ’ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar

  El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

  El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

  El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek

  El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

  Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

  El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran

  El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

  El- KAVİY Pek Güçlü

  El- METÎN Çok Sağlam

  El- VELİY Sevdiği kullarının dostu

  El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

  El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen


  El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

  El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

  El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren


  El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

  El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten

  El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan

  El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan

  El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

  El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK

  Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

  El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

  El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan


  El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

  El- EVVEL İLK

  El- AHİR SON

  Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikar

  El- BÂTIN Her şeyden gizli
  El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce

  El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok

  Et- TEVVÂB Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

  El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

  El- AFÜV Çok affeden

  Er- RAÛF Çok lütüfkar
  Çok esirgeyen

  MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi

  El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan

  El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman
  istediği yerde toplayan

  El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni

  El- MUĞNİ İstediğini zengin eden

  El- MÂNİ’ Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

  Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

  En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

  En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran

  El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

  El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

  El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan

  El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

  Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

  Es- SÂBÛR Çok sabırlı
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş