1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

El Vasi ne demektir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Ya Latif bizlere El Vasi isminle ferahlık rahatlık nasip eyle. Ya Vasi zenginliginde bizleri bereketlendir.

  Genişlik, ferahlık, bolluk, zenginlik anlamına gelen SAA ([​IMG]) kavramı, bulunulan mekânları, durumu, içi tanımlamak için kullanılır:

  1-Bulunulan, yerleşilen mekân ile ilgili genişlik:
  [​IMG]
  Ey iman eden kullarım. Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Ankebut 29/56

  2-Durumu tanımlayan genişlik:

  [​IMG]
  Zengin olan durumuna göre, fakir de durumuna göre vermelidir. Münasip bir mûta vermek iyiler için bir borçtur.
  Bakara 2/236

  3-Kudret genişliğini tanımlar: Bu verilen görevi yapmaya yetecek güçten daha fazlasını da ifade eden genişliktir.
  [​IMG]
  Allah her şahsı nacak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Bakara 2/286

  Kudret genişliğine örnek olarak Allah Teâlâ’ya ait sıfatları, tanımlamasını gösterebiliriz: İlmi, rahmet,m ağfiret, hikmet.

  Fiil olarak kullanıldığı her durumda fail ya Allah Teâlâ’dır, ya da O’nunla ilgili bir husustur: Bununla da sanki mutlak anlamda genişlik sahibinin, her şeyi kuşatabilecek olanın O olduğu, başkalarının bunda bir payı bulunmayacağı anlatılmıştır. İlgili ayet-i kerimeler:

  1-Kürsünün genişliği:
  [​IMG]
  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Bakara 2/255

  2-Rahmetinin genişliği;
  [​IMG]
  Allah buyurdu ki. Kimi dilersem onu azabıma uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatır. Araf 7/156
  [​IMG]
  Ey Rabbımız, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna girenleri bağışla. Ğafir 40/7
  3-İlminin genişliği;
  [​IMG]
  Sizin ilâhınız yalnızca kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Tâhâ 20/98
  [​IMG]
  Rabbımızın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah’a dayanırız. Araf 7/89
  [​IMG]
  Rabbımın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ ibret almıyor musunuz? En’am 6/80

  Ayrıca fiil şeklindeki kullanım dışında ismi-fail olarak (vasî’, vâsia, vâsîan = [​IMG] ) kullanılan 13 yerde de şu özelliklerle karşılaşırız;

  1-Yedi yerde vâsî’ kelimesi âlîm ismini niteler durumdadır;
  [​IMG]
  Bakara 2/247,261,268 Ali İmran 3/73
  [​IMG]
  Mâide 5/54, Nur 24/32 Bakara 2/115

  2-Tek bir yerde hakîm isminin niteler durumdadır;
  [​IMG]
  Nisa 4/130

  3- Tek bir yerde rahmet kelimesini niteler durumdadır;
  [​IMG]
  En’am 6/147

  4- Tek bir yerde mağfiretle terkip oluşturur;
  [​IMG]
  Necm 53/32

  5-Üç ayrı yerde de Allah’ın arzının genişliğini anlatır durumdadır;
  [​IMG]
  Melekler de Allah’ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. Nisa 4/97
  [​IMG]
  Ey iman eden kullarım. Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız) yalnız bana kulluk edin. Ankebut 29/56
  [​IMG]
  Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Zümer 39/10

  Bütün bu ayet-i kerimelerden şu sonucu çıkartıyoruz; Cenab-ı Hakk’ın ilmi her şeyi kuşatır. O’nun ilminden yokluk da varlık da asla gizli kalamaz. İlmiyle kuşattığı her şeyi kudretiyle de kuşatır. İlminin ulaştığı her yere (ki ilminin ulaşmadığı yer tasavvuru da imkânsızdır) kudreti de ulaşır. Kudreti, hikmetsiz asla gerçekleşmez, onun için hikmeti de kuşatıcıdır. Kudretini rahmeti gözeterek gerçekleştirir. Rahmet manası bulunmayan bir kudret tecellisi bulunmaz. Rahmetin en önemli tecellîsi “varlık verme rahmetidir”. Sonra mağfiret rahmeti gelir.

  Vasî’ ismi, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin hepsinin tek tek, sınırsız, sınırının, haddinin, hududunun bulunmadığını anlatır. Maddî olmayan ilme, rahmete, mağfirete, kudrete… sahip demektir.

  Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarını, isimlerini bilerek veya bilmeyerek sınırlandırmak, sınırlılığını îma etmek, geniş olmadığını kabul… gibi durumlar itikadî açıdan sıkıntıya düşürecek durumlardır.
  [​IMG]
  Ebu Hureyre (r.a.), Rasûlullah (s.a.v.) namaza durdu, biz de kendisiyle durduk. Derken bir bedevî namazda; Allah’ım bana ve Muhammed’e merhamet eyle, ikimizden başka kimseye merhamet eyleme, dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) selâm verdiğinde Allah’ın geniş rahmetini kastederek bedeviye “Sen geniş olanın daralttın” buyurdu demiştir. Sahih-i Buharî, Hüner yayınları. 2014 nolu hadis.
  VASÎ’ kelimesi hadîs-i şeriflerde de geniş, ferah anlamında kullanılmıştır:
  [​IMG]
  Üç şey dünyada Müslüman kişinin saadetindendir: Salih komşu, geniş ev, sıkıntısız binit.

  Allah Teâlâ’nın ilminin genişliğine bakılsa görülen malumat denizinin sahilinin bulunmadığıdır. Hatta tüm denizler mürekkep olsa da bununla O’nun ilmi yazılmak istense kâfî gelmeyeceği ortaya çıkar. Bu ölçüyü, Cenab-ı Hakk’a ait her hususta bu şekilde kullandığımızda aynı sonucun çıktığı bir olguyla karşılaşırız. Rahmetine bakılsa, nimetlerine, ihsanına, lütuflarına, mükâfatına, mağfiretine, hikmetine… velhasıl nesine bakılırsa bakılsın ondan başka geniş’in bulunması mümkün değildir.

  Aleyhissalâtü vesselâm efendimizin şu şekilde dua ettiğini rivayet ediyor, Hz. Aişe bizlere;
  [​IMG]
  Allah’ım ömrümün kesileceği ve yaşlılığım zamanlarında bana rızkımı genişlet.
  [​IMG]
  Bir adam aleyhissalâtü vesselâm efendimize iki veya üç kez günahlarım, günahlarım diyerek geldi. Efendimiz (s.a.v.) adama: “Allah’ım mağfiretin günahlarımdan daha geniştir, rahmetin benim yanımda amelimden daha güvenilirdir” şeklinde dua etmesini söyledi. Adam da söyledi. Rasûlullah (s.a.v.) da adama: Haydi kalk, Allah seni bağışladı, buyurdu.

  Bu ismin Cenab-ı Hakk hakkında ifade ettiği anlamlar;

  1-Allah Teâlâ genişletir. O’ndan başkası genişletemez,
  2-Allah Teâlâ rahmeti, mağfireti, kudreti, hikmeti, ilmi özellikle geniş olandır,
  3-O’nun sıfatları, isimleri sınırsızdır, bir sınır belirlemek, sınırlı olduğunu düşünmek mümkün değildir.

  Rasûlullah efendimizin (s.a.v.) bu isimden nasibi;

  1-Aleyhissalâtü vesselâm efendimizin Cenab-ı Hakk’ın sınırsız rahmet ve mağfiretine güveni tamdı, rızık endişesi taşımazdı, düşman korkusu bilmezdi, yarın kaygısı bulunmazdı, ümitvardı, asla yeise düşmezdi,
  2-İnsanların, Allah’ın rahmetini daraltmalarını istemez, bu anamla gelecek davranış ve söylemlerine engel olurdu,
  3-İlâhî rahmet ve mağfiretin insanların işlediği günahlardan daha geniş olduğunu, rahmetin her şeyi kuşattığını, kapsadığını anlatır, insanların işledikleri günahların büyüklüğünden dolayı bağışlanmayacağı endişesi taşımalarını istemez, onları ümitsizlikten kurtarmaya, lâyıkı şekilde kulluk etmeye çağırırdı,

  Bizim bu isimden nasibimiz;

  1-Allah Teâlâ’nın sınırsız rahmet, mağfiret, af… gibi sıfatlarının yanında sınırlı ibadetlerimize güvenmemek,
  2-O’nun sınırsız sıfatları yanında işlediğimiz kusurlardan dolayı ümitsizliğe düşmemek,
  3-İstenilen her genişliği, genişletilmeyi O’ndan istemek, asla başkasından istememek,
  4-Sınırsız olan sıfatlarını, isimlerini sınırlı gösterecek eylem ve söylemlerden uzak durmak,
  5-Cenab-ı Hakk’ın vâsî ismiyle tecelli edeceği, muamele edeceği insan olma liyâkatı için çaba sarfetmek.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Zengin olan Ferahlık veren sensin ya Vasi.
   
 3. M

  Mavi Sağlık Ekibi

  Sensin tek olan sensin ferahlatan bolluk veren sensin kullanırını refaha çıkartan.
   
 4. C

  Compagno Yeni Üye

  Allah herkese ferahlık,bolluk,helal kazanç nasip etsin...
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş