1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

El Fettah ne demektir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Cenabı Allah'ın güzel isimlerinden biri olan EL-Fettah ne anlama gelir?

  Bir şeyi açmak, taraflar arasında hüküm vermek, birine yardım edip zafere ulaştırmak, yol göstermek anlamındaki FETH masdarından mübalâğa ifade eden bir sıfat olup iyilik kapılarını gösterip açan, bütün anlaşmazlıkların nihâî hakemliğini yaparak adaleti gerçekleştiren, hak ile bâtılı birbirinden ayırıp durumu açıklığa kavuşturan, mazlumlara yardım edip mümin kullarına zafer veren anlamlarına gelir.
  Ayrı anlamları, arasındaki ortak anlam noktası açmak ve kapalılığı gidermektir. Bir ülkeyi fetih, savaşla veya savaşsız zafer bulmaktır ki zafer bulmadıkça o ülke kapalıdır. Anlaşmazlık ve dargınlıklarda taraflar arasında hak kapalıdır, hakkın ortaya çıkarılması da fetihdir. Bu anlamıyla aynı zamanda hükmetmek anlamına da gelir.
  Terim olarak İslâm’da meşrû görülen savaşlar hakkında cihad kelimesine benzer şekilde kullanılır. Bu kullanımla amaçlanansa fethin, sıradan gayelerle ülkeler almaktan farklı olduğu anlatılmış olur. Bu fethin yalnızca maddî bir fetih olmadığı, öncelikli olarak kalpleri ve akılları İslâm gerçeğine açmak, ikinci olarak da İslâm mesajının önündeki engelleri kaldırmak insanların akıl ve kalplerine ulaşmayı mümkün kılacak ortamı oluşturmak olduğu belirtilmiş olur.
  Bu kelimenin terim olarak kullanılışı Kur’ân’ın Hudeybiye anlaşmasını fetih olarak değerlendirmesi neticesindedir. Müslümanları küçük düşürücü olarak kabul edilmesine rağmen, anlaşmanın oluşturduğu sulh ve savaşı terk ortamı İslâmın kabilelerce kabulünün önünü açmıştır.
  Açma eylemi dış duyular ve kalp gözüyle algılanabilir niteliktedir. Yani açma eylemi maddî olur (Hıcr Sûresi 15/14-15) “Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de gözlerimiz boyandı, daha doğrusu biz büyülenmişler zümresiyiz diyeceklerdir.” Manevî olur fakr u zarûreti ortadan kaldırmak gibi dünyevî, bazen da bilinmezliği ortadan kaldırmak gibi manevî olabilir.
  Kur’ân-ı Kerîm’de daha çok manevî anlamdaki açmak anlamı öncelikli olarak kullanılmıştır
  1–Fakirlik ve sıkıntıyı gidermek anlamında :
  “O ülkelerin halkı inanıp korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık (le-fetehnâ), fakat yalanladırlar, biz de onları kazandıklarıyla yakaladık.” (A’raf 7/96)
  “Kendilerine yapılan uyarıları unutunca üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik (fetehnâ), kendilerine verilenle sevince daldıkları sırada da ansızın onları yakaladık birdenbire bütün umutlarını yitirdiler.” (En’am 6/44)
  2–Normalde bilinmeyen bir şeyi özel surette bildirmek :
  “İnananlara rastladıklarında inandık derler, birbirleriyle yalnız kaldıkları zaman Allah’ın (c.c) size açtığını (feteha) onlara söylüyorsunuz ki onu Rabbınız katında sizin aleyhinize delil olarak mı kullansınlar? Aklınızı kullanmıyor musunuz? derler.” Bakara 2/76
  3–Zafer vermek :
  “Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih 48/1)
  4–İhtilaflı bir konuda kesin ve âdil bir hüküm vermek :
  “De ki Rabbımız hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızda hak ile hükmedecektir (yeftehu) en âdil hüküm veren O’dur.” (Sebe 34/26)
  “Şüphesiz Rabbın kıyamet günü ayrılığa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir.” (Secde 32/25)
  “Doğru iseniz bu fetih ne zaman? diyorlar” (Secde 32/28)
  “Benimle onların arasını aç (aramızda hükmet) (fefteh), beni ve benimle beraber bulunan müminleri kurtar.” (Şuarâ 26/118)
  Hadîs-i Şeriflerde de fetih kelimesi geçmektedir :
  - Mescidlere girerken

  "Allah’ım günahlarımı bağışla ve benim için rahmet kapılarını aç.”
  - Mescidlerden çıkarken

  “Allah’ım günahlarımı bağışla ve benim için nimet kapılarını aç.”
  - Sık sık yapılması gerekli dua olarak

  “Ey kapılar açan Allah’ım, bizim için hayırlı kapılar aç.”
  - Namazlarda imamın arkasında, imam okurken yanıldığında önünü açacak birinin bulunması önemlidir. Buna FATİH denilir.

  “İnsanlardan hayra anahtar şerre kilit olanlar vardır. Şüphesiz şerre anahtar hayra kilit insanlarda vardır. Ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimseler ne mutludurlar, ellerine şerrin anahtarlarının verdiği kimselere yazıklar olsun.”
  Ebubekir İbnülarâbî, Fettâh isminin üç ilgi alanı olduğunu ifade eder:
  1–Yokluk kilidini açıp nesne ve olaylara varlık kazandırmak,
  2–Bilinmeyenleri kelâmı ile açıklamak ve her müşkülü çözmek,
  3–Rızık ve nasip kilitlerini açmak.
  Ebu Süleyman Hattâbî, Fettâh ismini kullarına rızık ve rahmet kapılarını açan, işlerinin ve teşebbüslerinin önündeki tıkanıklığı gideren, gerçeği görebilmeleri için kalpleri ve basiretlerinin üzerindeki perdeleri kaldıran diye tefsir etmiştir.
  İmam Kuşeyrî’ye göre Allah’ın (c.c) Fettâh olduğunu bilen bir insana O’nun lütfu ve kereminin mutlaka geleceğini ummak, acele etmeyip ilâhî hükmün yerini bulmasına hazır olarak beklemek ve O’nun hükmünde zaman açısından herhangi bir değişikliğin olmayacağını bilmektir.
  Fettâh anlaşmazlıkları çözen (hâkim), hak ile bâtılı birbirinden ayıran manasına alındığında zâtî sıfatlardan, zafer veren, rızıklandıran, kalp gözünü açıp hidayet lütfeden manasına alındığındaysa fiilî sıfatlardan olur.
  İnsan söylediği sözler ve yaptığı işlerle müşkülatları çözmeli, çözüm bulmalı ki bu isimden nasibini almış olsun.

  Bu ismi ile Allah (c.c)
  1–Allah’ın (c.c) esmâsı (ister kahrıyla ilgili olanları isterse rahmetiyle ilgili olanları olsun) kulların önünde müracaat kapılarıdır. Kullar davranış ev istekleriyle bu kapıların açılmasını talep ederler. Allah (c.c) kullarına liyâkatlerine göre veya taleplerine (dua) göre bu kapılarını veya kapılarından birini açıverir. Allah’ın (c.c) rahmet kapılarının açıldığı gibi kahır kapıları da açılır. Kahır kapılarının açıldığı nice kavimler ve insanlar vardır. Ama rahmet kapılarının açıldığı daha fazladır. Zira rahmet kapıları kullarının iradeleriyle açıldığı gibi onların iradelerine bağlı olmaksızın da açılabilir. Allah (c.c ) her iki şekilde de rahmet ve kahır kapıları açandır.
  2–Yokluk karanlıklarını açarak nesne ve olaylara varlık verir,
  3–Kulların kendileri açısından bilinmez olan yapıp yapmayacakları şeyleri peygamberler, kitaplar göndererek bildirir,
  4–Rızık ve nasiplerini açar,
  5–Tevbe, mağfiret, af, hidayet… kapılarını açar,
  6–Herkesin yaptığının karşılığını vermek suretiyle ahirette inananlarla inanmayanlar, iyilerle kötüler arasını açar,
  7–Mümin kullarının dünyada muzaffer olmaları, dinin izzet bulması için yollar açar,
  8–Adaletle hükmeder.

  Peygamberimizin (s.a.v) bu isimden nasibi :
  1–Sözünü herkesin anlayacağı şekilde tane tane söyler, üç kez de tekrarlardı,
  2–Savaşları, insanların inanmalarına engel olan hususları ortadan kaldırıp yollarını açmak için idi,
  3–Hakk’ın hangi tarafta olduğuna en güzel şekilde hükmederdi,
  4–Peygamberimizin (s.a.v) isimlerinden birisi de FETTÂH’tır,
  5–Sıkıntısı ve derdi olanların sıkıntı ve dertlerini bir şeyler yaparak veya dua ederek aşardı.

  Bu isimden bize düşen şeyler :
  1–Allah’ın (c.c) Fettâh ismi ile lütfedeceğine inanmak, acele etmemek, hakkındaki ilâhî hükmün gerçekleşmesini sabırla beklemek

  “Allah (c.c) insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olamaz, O’nun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Fâtır 35/2)
  2–İnandığı ve beklediği lütfa ulaşmak için sebeplere yapışmak
  Bu sebepler de ;
  3–Sıkıntılı olanların yardımlarına koşmak,
  4–Kendinden zayıf olanlara merhamet etmek,
  5–Gönüllerin islâma açılması için gayret etmek,
  6–İnsanları bağışlamak, nasihatte bulunmak,
  7–İnsanlara hikmetler öğretmek,
  8–Adaletle hükmetmek,
  9–İşlerinde insanlara yardımcı olmak.
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 26 Ocak 2015
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Ya Fettah sen gönüllerimizi sevgiye aç, sen kapalı kalan iyilik kapılarımızı aç. Gönlünüzü ferahlat bizi bağışla.
   
 3. i

  irem Yeni Üye

  El Fettah El Rezzak bunu hayriye hanım bol satış yapmak için günde 21 kere çeker
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş