1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

El-Esmaül Hüsna ne demektir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Cenabı hakkın güzel isimlerini birbir öğrenmek her Müslümanın görevlerindendir.

  “Allah’ın (c.c) güzel isimleri” kavramı O’nun güzel olmayan isimlerinin de bulunduğu anlamına gelmez. Sadece bir gerçeği, çirkin olmadıkları gerçeğini, haddizatında güzel oldukları gerçeğini ifade eder. Allah’ın (c.c) sıfatlarının başka her hangi bir şeyin sıfatlarından daha güzel daha göz alıcı ve daha takdire şâyan olduğu anlamına gelir.. gerçekten de “Hüsnâ” sıfatı ilk şehâdeti ifâde eder. Çünkü bu durum esmâ-i hüsnâ’dan her birinin en üstünlük niteliğine sahip olduğuna delâlet ettiği anlamına gelir. Her bir isim yalnız Allah (c.c) tarafında sahip olunan bir sıfata delâlet eder. Esmâ’nın tamamını ilk şehâdete -kelime-i tevhid’e- tek tek yerleştirmek mümkündür ve aslında esmâ’ya bu şekilde bir mânâ sahip olmak da gerekir. Lâ Hâlika illallah, Lâ Azîze illallah…gibi.
  Esmâ, Hakk’ı tanımanın yoludur. Zira bir şeyi tanımak esmâ ve sıfatlarını tanımakla mümkündür. Her hangi bir şeyin hâlini insan sıfatlarıyla tanırsa tabiatı ya meyleder, ya da nefret eder. Sıfatlar hoşa giderse sahibine meyleder, hoşa gitmezlerse sahibinden nefret ederler. Bu açıdan “Hüsnâ” bu isimlerin ve sıfatların haddizatında güzel-en güzel olduklarını, bu isim ve sıfatların da insanın tabiatının meyledeceği ve seveceği isim ve sıfatlar olduğunu ifade eder. Sıfat ismin kaynağıdır. Sıfat yoksa isim ile isimlendirmek de mümkün olmaz. Zira zât sıfat ile, sıfat isim ile zahir olur. Bu şekilde de isim sıfatın, sıfat da zâtın zahiri, zât sıfatın, sıfat da ismin bâtını olur.
  Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c) zihnî bir varlık olmadığını, fiilen de mevcut olduğunu ifade eder.
  İnsanın esmâ-i hüsnâ’yı sevmesi,
  1 – İhtiyaç duyduğu şeylere bunun vasıtasıyla ulaştığı,
  2 – İsimlerin eserlerine olan muhabbet,
  3 – İlâhî kemâle unvan olduğu için olur.
  Gerçekten de insan fıtrat itibarıyla her bir isme muhtaçtır. Allah’ın (c.c) bu isimleri ve dolayısıyla da bu isimlerin delâlet ettiği yanları bulunmasa, insan, ihtiyacını kendisi gibi yaratılmış bulunan, Allah’tan (c.c) başkalarından istemek zorunda kalacaktır.
  Gerçek insânî vasıflar aslında ilâhî vasıflardır. Allah’a (c.c) izafesi mümkün olmayan isim ve sıfatlar insanlar için de fazilet ifade etmezler. Kendi gerçek mahiyetlerinin farkına varmak isteyenlerin yapmaları gereken şey, kendilerinde gizlenmiş, henüz gelişmemiş olan ilâhî sıfatları ortaya çıkarmaları gerekir. Tüm bu sıfatlar kâmil bir insânî davranış modeli oluşturduğundan, aynı zamanda ahlâkî ve vicdânî özelliklere sahiptirler.
  Aslında insan da tüm yaratılmışlarda Allah’a (c.c) giden bir çok yollar vardır. Bunlara Allah’a (c.c) açılan pencereler demek mümkün. Zaten evrendeki her şeyin Allah’ın (c.c) âyeti olmasının da anlamı onda Allah’a (c.c) açılan bir pencere olmasıdır. Her şey bir şekilde (aktif veya pasif) Hakk’ı gösterir. Ama insan dışındaki varlıklarda bu pencereler (isim ve sıfatlar) azıcıkken, insanda bütünü bulunur. İnsan tam bir âyettir, zira ona Hakk’ın her sıfatı verilmiştir. Bu potansiyel bir imkândır. Kâmil insan olmak bu potansiyeli kullanmakla gerçekleşir. İnsanda bu sıfatların fiilen ortaya çıkması iyilik ve güzel ahlâk olarak bilinir. Yani insanın iyi olması demek Allah’ın (c.c) iyiliğine katılması demektir. Cansız varlıklar (cemâdat) pasif bir şekilde kudret-i ilâhîyi sergilerken, bitkiler, hayat izleri ve aktif kudret sergiler. Kudreti sergilemek hayvanlarda daha yoğun, insanlarda ise tümüyledir. İnsan bir çok sıfatı hayvanlarla paylaşır ama bunlar insanda daha fazla şekilde bulunur. Sadece insanda bulunan (kelâm, adalet, cömertlik..) sıfatlar da vardır.
  Varlık âlemleri güzelliğini esmâ-i ilâhîyeden, ona dayanmaktan alır. Bu açıdan esmâ-i hüsnânın en cemiyetli aynası varlık âleminde yeni cismaniyettedir. Hakk’ın varlığı varlıkların varlığını ona delil kılmakla anlaşılabilir.
  Esmâ-i hüsnâ’dan her bir ismin iki delâleti vardır. Birisi bizzat Allah’a (c.c) delâleti, diğeri de diğer isimlerden ayrıldığı o özel mânâsıdır. Esmâ’nın hepsi zât’a delâlet yönünden müttehiddirler, özel mânâ ve kendi hakikatlerine delâlette ise muhteliftirler.
  Her bir ilâhî isim tek olarak diğer bütün ilâhî isimlerle de isimlendirilmiştir. Yani tek bir isim ele alındığında, o isim diğer bütün isimlerle de nitelendirilmiş olur. Allah (c.c) ismi nasıl diğer 99 isimle nitelendiriliyorsa, her bir isim de diğer isimlerle nitelendirilir. Bu bütün isimlerin Hakk’ın zâtına delâletindendir.
  Her isim için o isme özel bir tarz vardır. O ismin maksadı bizzat o tarzdır. Maksadın bizzat o tarz olması diğer isimlerin devre dışında olması anlamına gelmez. İsim kendine özel tarzını gerçekleştirirken diğer isimler de asılda orada tâbî olarak bulunurlar. Onların orada bulunuşu aslî tarz sahibi isme tâbî olduklarındandır.
  İnsanlar bütün ilâhî isimlerin suretinde yaratıldıkları için her hangi bir sıfatı görünür kılabilirler. Bir insanın hayatı boyunca ilâhî isimler, türlü yoğunluklarda kombinasyonlarda ve karşılıklı ilişkilerde kendilerini görünür kılar. Bunun sonucunda dengeli bir şahsiyet doğabileceği gibi doğmayabilir de. Bütün varlıklar kendi sabit makamlarında yaratılmışlardır. Sabittirler, değişmezler, gelişmezler. İnsan ise bu sabit makama ancak ölünce ulaşır. Dünyayı bir melek, bir velî, hayvan veya bitki olarak terk edebilir.
  Allah’ın (c.c) isimlerine baktığımızda Allah’ın (c.c) fiil çeşitliliğini ifade eden isimler olduğunu anlarız. Her bir isim ne kadar birbiriyle eşanlamlı görünürse görünsün, aynı kökten türerse türesin birbirinden ayrı bir tarzı anlatır.
  Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli kelime kalıplarıyla Allah’a (c.c) nispet edilmiş olarak yer alan kavramların sayısını 313’e ulaştıranlar vardır. Sayıları ne olursa olsun bu kavramlar onu insan anlayışına, anlamasına, tanımasına yaklaştıran ve sağlayan kavramlardır.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Esmaül Hüsna demek şifa demektir. Allah'ın güzel isimlerinden gelse gelse şifa gelir hayr gelir.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş