1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

El-Bari ne demektir?

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  Varlığımızın sahibi ruhumuzun gıdası hayatımızı bize veren güzel Allah'ımızın isimlerinden EL-Bari isiminin anlamı ve manası.

  EL-BÂRÎ

  Yaratmak, hoşlanılmayan şeylerden uzak olmak anlamlarındaki BER’,BÜR’ ve BÜRU’ masdarından veya yontmak tesviye etmek anlamındaki BERY’den türemiş bir isimdir.

  1-YARATMAK:
  [​IMG]
  Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan([​IMG])önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu
  Allah’a göre kolaydır.
  Hadid 57/22

  Cenab-ı Hakk’ın yaratmasıyla ilgili diğer isimleriyle bu BARİ ismi arasında bir takım farklılıklar bulunduğu ifade edilmiş ve farklılık olarak BARİ isminde şunların bulunabileceği söylenmiştir:
  1-Fiilen meydana getirmek,
  2-Sadece canlı varlıkları yaratmak,
  3-Arazların (sıfatların) değil cisimlerin yaratılması,
  4-Yaratma esnasında varlıkları belli aşamalardan geçirerek yaratması.

  2-HOŞLANILMAYAN ŞEYLERDEN UZAK OLMAK:

  a)Hastalıktan iyileşmek, şifa bulmak:
  [​IMG]
  Allah’ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir ([​IMG]) ölüleri diriltirim. Al-i İmran 3/49
  b)Borçlardan kurtulmak: Fıkhımızda bir kuralımız vardır. “Berâet-i zimmet asıldır.” Her insan doğuştan borçsuzluk, suçsuzluk haliyle dünyaya gelir. Hoşlanılmayan şeylerden uzak olmak:
  1-Tafassi (kurtulmak) yoluyla olur ki hastanın hastalığından, borçlunun borcundan kurtulması gibi.
  2-İnşa (başlangıçta) yoluyla olur. Berâet-i zimmet asıldır denildiğinde bu inşâî (doğuştan getirilmiş) olan saflık, temizlik ve doğruluk manası kastedilir. Borçtan berâet (uzaklık) inşa yoluyla olabildiği gibi ödeme veya bağışlanma yoluyla da olabilir ki bu tafassi (kurtulma) yoluyladır. Uluslar arası siyasette berâet, hasmane ilişkilerin ortaya çıkması demek olan her türlü münasebeti kesmek demektir.
  c)Kat’-ı alâka etmek: Bunun dînimizdeki adı teberîdir.
  TEBERRİ, Allah düşmanı oldukları belli olan insanlarla ilişkiyi kesmek, onları dost edinmemek demektir.
  Kur’an-ı Kerim’de, müminlerin velilerinin ancak Allah, Rasûlü ve müminler olduğu (Mâide 5/55), Allah ve Rasûlüne inananların bunların dışında kalanları veli edinmemeleri gerektiği (Mümtehine 60/1), teberi konusunda Hz. İbrahim’in teberrisinin tüm müminlerce örnek alınması gerektiği (Mümtehine 60/4) beyan edilir.
  d)Arınmak, temiz çıkmak, aklanmak:
  [​IMG]
  Ey iman edenler. Siz de Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı, ([​IMG]). O Allah yanında şerefli idi. Ahzab 33/69
  [​IMG]
  Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbım acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Yusuf 12/53

  3-TESVİYE ETMEK:
  [​IMG]
  Ey insan. Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? İnfitar 82/6-7-8

  Bütün bu anlamlar dikkate alındığında Allah’ın BARÎ ismi;

  1-Yaratan, maddesi ve modeli bulunmadan icat eden,
  2-Sıfatlarında yaratılmışlara benzemekten berî olan,
  3-Birçok farklılıklarına rağmen evrenin bütün parçalarını ahenksizlik ve düzensizlikten uzak olarak meydana getiren,
  4-Hiçbir borç ve zimmet altında bulunmayan, bütün nimetlerini bir lütuf olarak veren,
  5-Yaratılmışları sağlıklı ve dengeli hale koyan anlamında nitelenmesini mümkün kılar,

  HÂLİK, hikmetinin gereği olarak varlıkları takdir eden,

  BARÎ ise onları düzensizlikten uzak olarak icat eden veya bir misal olmaksızın varlıkları icat eden veya varlıkları muhtelif şekilleriyle birbirlerinden temyiz eden veya inşa edendir.

  Esma-i Hüsna ile ilgili en önemli yorumculardan biri olan Halîmî’ye göre bu ismin iki anlamı bulunmaktadır. Ona göre bu isim ilâhî “ibdâ” fiiline “ne yapacağını önceden bilme” anlamını da eklemektedir. Bu sebeple sözkonusu ismin birinci anlamı “kendisi katında malum olan bütün mahlûkat türlerini yaratan” şeklinde olmalıdır. Allah’ın varlıklar için gerekli bütün ana unsurları yoktan var ettiğini (ibdâ) kabul etmenin, tabii olarak O’na ber’ fiilini de izafe etmeyi gerektirdiğini düşünen Halîmî, bu ismin ikinci anlamının “cisimlere daha önceden yarattığı bu ana unsurlardan kalıp ve şekil veren” tarzında ifade edilebileceğini belirtir.

  Ayrıca aynı kökten (BER’[​IMG])den meful manasında sıfatı müşebbehe olan BERİYYE vardır. Bütün mahlûkat için kullanılır. Özellikle de insan için kullanılır olması daha yaygındır. Bazıları hemzesiz olarak toprak manasında olan BERÂ ([​IMG])dan topraktan yaratılan varlık anlamına geldiğini söylemişler ve topraktan yaratılmamış olan melek ve cinlere şamil olmayacağını, beşer manasında olmasının daha uygun olacağını söylemişlerdir.

  BÂRÎ, Kur’an-ı Kerim’de üç yerde bizzat Allah’ı niteleyen bir isim olarak geçer. Geçtiği bir yerde HÂLİK ve MUSAVVİR isimleri arasındadır;
  [​IMG]
  O öyle Allah’tır ki Hâlik, Barî, Musavvirdir. En güzel isimler O’nundur. Haşr 59/24
  Bu âyette sıra ile gelen üç vasfın icraatı, arasında da bir derecelenme düşünmek mümkündür. Bunlardan önce ilk sırada, burada zikredilmeyen ibdâ vardır. 1-İbdâ, 2-Takdir ve ilk şekil verme, 3-İnşa ve tesviye, 4-Belirli sureti verme. Öbür yandan şu pasajda da bu tertibi bulmak mümkündür:

  Ey insan. Nedir Kerim Rabbına karşı seni aldatan? O Rabb ki seni yarattı (haleka-ke) ardından düzgünleştirdi (fe sevvâke) ve (âzalarını) denkleştirdi ( fe adele-ke) ve dilediği surette (fî eyyi suretin) seni terkib etti. İnfitar 82/6-7-8

  Kalan iki yer ise Bakara 54. Ayettedir:
  [​IMG]
  Musa kavmine demişti ki; Ey kavmim. Şüphesiz siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaradanınıza ([​IMG]) tevbe edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız ([​IMG]) katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O’dur. Bakara 54.

  Bu âyette başka isimlerin de gelebileceği bir yerde BÂRÎ isminin gelmesinin, anlamda bir farklılık ifade etmesi için olduğu âşikârdır. Bu farklılığın da “sizi eksiklik ve ayıplardan salim olarak yaratan size değişik suretler vererek birbirinizden ayıran zat” olduğu söylenmiştir. Onlar ince hikmetlerle kendilerini çirkinliklerden uzak olarak yaratan alîm, hakîm Allah’ı bırakıp, ahmaklığın sembolü ineğe tapmaya başlamalarının çirkinliğini daha da çirkinleştirmek için BÂRÎ ismi kullanılmıştır.

  Hadîs-i Şerîflerde BÂRÎ veya BERÎ
  [​IMG]
  Selâmı ilk önce veren kibirden uzaktır. İbn Mes’ud Kenzulummal.
  [​IMG]
  Kim kibir, cimrilik ve borçtan uzak ölürse cennete girer. Sevban. Kenzülummal.
  [​IMG]
  Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın devası ulaştığı zaman Allah’ın izniyle iyileşir. Cabir, Müslim. Kenzulummal.

  Bu ismin Cenab-ı Hakk hakkında ifade ettiği anlamlar;

  1-Varlıkları belirli aşamalardan geçirerek yaratmıştır.
  2-Varlıkları, bir örneği bulunmadan yaratmıştır.
  3-Varlıkları, düzensizlikten uzak yaratmıştır.
  4-Varlıkları da dahil olmak üzere verdiklerini karşılıksız olarak verendir.
  5-Varlıklara bir kalıp ve şekil verendir.

  Rasûlullah sallalahü aleyhi vesellem’in bu isimden nasibi;

  1-İçinde yaşadığı toplumu belirli aşamalardan geçirerek adım adım ulaşmak istediği toplum yapısına ulaşmıştır.
  2-yaptığı hangi türeden iş olursa olsun, imkânlarını o işi elde edecek şekilde düzenli disiplinli ve verimli kullanmaya gayret etmiştir.
  3-gerçekleştirdiklerini bir gayeyi elde etmek için yapmış ve sonuçta da o gayeyi en güzel şekilde elde edecek işi başarmıştır.
  4-Önyargısız, insanları karşısında, Allah’ın yarattığı günkü gibi suç işlememiş olarak görmek ister, öyle kabul eder ve öylece de muamele ederdi.

  Bizim bu isimden nasibimiz;

  1-Bize bağışlanan kuvveleri yerli yerinde, verimli bir şekilde değerlendirmek,
  2-Bağışlanan kuvvelerle Cenab-ı Hakk’ın bizim için belirlediği hedeflere ulaşabilmek,
  3-Hangi alanda olursa olsun tekâmül kanununu kabullenmek ve adım adım elde etmeye uğraşmak.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Yarattıkların seni en güzel şekilde Tesbih eder ey Bari.
   
 3. C

  Compagno Yeni Üye

  En güzel şekilde tasvir eden ve yaratan Allah'tır(El-Musavvir)
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş