1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Destanın özellikleri nelerdir?

Konu, 'Soralım Öğrenelim' kısmında idem tarafından paylaşıldı.

 1. i

  idem Yeni Üye

  Çok araştırdım bulamadım sorum şu olacak destanın özelliklerinin maddeler halinde yazılmasını istiyorum ve daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Destan, kahramanların olağanüstü yaptıkları eylemleri çoşkulu bir şekilde, törensel bir dille anlatan ve birkaç kısımdan oluşan manzum eserlere destan isimi verilir. Destan bilinen en eski edebiyat türlerindendir. Destan yunancada espos kelimesinden türeyerek Türkçemize girmiştir.
  Destanda mitoloji, efsana, folkl ve tarihi içerikleri içerir. Destanlar ve destan tarzı öyküler ilkçalardan buyana dünyanın her bölgesinde olan gelenekleri birsonraki kuşağa aktarabilmek için yaratılan edebi yazılardır.

  Sözlü Destanlar

  Yazının bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir zamanda ortaya çıkan ve kuşaktan kuşağa sözlü bir şekilde anlatılarak daha sonra yazıya geçen eserlerdir.

  Türk Edebiyatında Destan

  Asyada değişik bölgelere yaşayan Türk halkı arasında zengice bir destan geleneği vardır. Bilinen en eski Türk destanı yaratılış destanıdır. Bu Altay Türkleri arasında söylenmetedir. V.radlov tarafından yazıya aktarılmıştır. Saka destanı işkit Türklerine ait bir eserdir.

  Destan Özellikleri Nelerdir

  Destan, toplum yaşamında derin izler bırakan büyük olayların yani kuraklık, düşman istilası, affetler, savaşlar gibi topluluğun hafızasında kala kala şekillenmeyle oluşmaktadır. Halk şairleri bu zamanda bu olayları manzum olarak gösterirlerdi.

  Bu tarzta meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllar sonra yazıya geçirilir. Aradan geçen zamanda destanlar yeni eklemeler yapılması, yani semboller ve motifler ilavesi suretiyle zengileşir, hata bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir.

  Böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. Bu durum, destanların değerini azaltmaz.Destanda geçen olaylar, tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile, destan sahibi toplulukların millî mizaçları, anlayışları, tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.

  Bazı milletler ise, destanlarında tarihî gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar, onlan abartmazlar veya kendi lehlerine değiştirmezler. Türk destanları genellikle bu niteliktedir. Millî mizacımıza uygun olarak net, açık ve yalın ifadelerle dile getirilmiştir. Bu özellikleri ile, tarihî bazı olayların aydınlatılmasına bile yardımcı olurlar.

  Kaynak: buyutec.net

  * destan nedir özellikleri nelerdir
  * destanın özellikleri nelerdir
   
 3. M

  Misafir Misafir

  Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere “destan” denir. Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlardan beri, dünyanın her yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebî biçimlerdir. Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Destanlar; mitoloji, efsane, folklor ve tarihî öğeleri içerir. Destanlar zaman ve mekân içinde iradesini elinde tutan kahraman-bilge kişiliklerin efsanevî ve gerçek hayat hikâyeleri etrafında oluşmuş uzun, didaktik (bilgi verici) hikâyelerden oluşur. Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların “kopuz” denen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan, edebî eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabiî afetlerin; göçler, savaşlar ve istilâlar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması, destanların oluşumunda etkili olmuştur.
  Destanların Genel Özellikleri

  • Destanlar anonimdir, halkın ortak belleğinin ürünüdür, belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
   [*] Genellikle manzum, yani şiir şeklindedir. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık olan destanlar da vardır. Ancak bazı destanlar, manzum şekilleri unutularak günümüze nesir halinde ulaşmıştır.
   [*] Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Bu olaylar toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olaylardır.
   [*] Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Destanların büyük çoğunluğunda yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da daha fazla kahramandan söz edilir. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Destan, bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur.
   [*] Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Bu eserlerde genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.
   [*] Genellikle birkaç bölümden oluşan destanlarda kahramanların olağanüstü eylemleri coşkulu, törensel bir üslupla anlatılır.
   [*] Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur.
   [*] Destanlarda olay içinde olaya yer verilir.
   [*] Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hâkimdir.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş