1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Biyoloji alanındaki önemli buluşlar nelerdir

Konu, 'Liseler ve İlköğretim' kısmında dilek öğretmen tarafından paylaşıldı.

 1. d

  dilek öğretmen Yeni Üye

  Biyoloji alanında önemli buluşlara örnek verir misiniz?
  Biyoloji alanındaki önemli buluşlar nelerdir

  Biyoloji alanında önemli buluşlar

  Biyolojideki sayısız alanlar arasında mikrobiyoloji gibi mikroskobik organizmaların çalışma olan bakteriler ; sitolojisi , hücrelerin çalışma; embriyoloji , geliştirme çalışmasında; genetik , kalıtım çalışmada; biyokimya , canlılardaki kimyasal yapılarının çalışma; morfolojisi, çalışma anatomisi bitki ve hayvanların; taksonomi , tanımlama, adlandırma ve organizmaların sınıflandırılması ve fizyolojisi , nasıl organik sistemlerin fonksiyonlarının çalışma ve uyarısına cevap verme.
  Biology often interfaces with subjects like psychology .
  Biyoloji genellikle gibi konular ile arayüzün psikoloji .
  For example, animal behaviorists would need to understand the biological nature of the animal they are studying in order to evaluate the animal's behavior .
  Örneğin, hayvan Davranışçılar hayvanın değerlendirmek için onlar okuyan hayvanın biyolojik doğasını anlamak gerekir davranış .


  The history of biology begins with the careful observation of the external aspects of organisms and continues with investigations into the functions and interrelationships of living things.
  Biyoloji tarihinin dış organizmaların yönleri ve canlıların işlevleri ve ilişkileri soruşturmalar ile devam ediyor ve dikkatli gözlem ile başlar.
  The ancient Greek philosopher Aristotle is credited with establishing the importance of observation and analysis as the basic approach for scientific investigation.
  Antik Yunan filozofu Aristo, bilimsel araştırma için temel bir yaklaşım olarak gözlem ve analiz önemini kurulması ile yatırılmaktadır.
  By A . D .
  A ile. D.
  200, studies in biology were centered in the Arab world.
  200, biyoloji çalışmaları Arap dünyasında odaklanmıştı.
  Most of the investigations during this period were made in medicine and agriculture.
  Bu dönemde soruşturmaların çoğu tıp ve tarım yapılmıştır.
  Arab scientists continued this activity throughout the Middle Ages.
  Arap bilim adamları Orta Çağ boyunca bu etkinliği devam etti.
  When ancient Greek and Roman writings were revived in Europe during the Renaissance, scientific investigations began to accelerate.
  Antik Yunan ve Roma yazılarında canlandırıldı zaman Avrupa'da Rönesans döneminde, bilimsel araştırmalar hızlanmaya başlamıştır.
  Leonardo da Vinci and Michelangelo, Italian Renaissance artists, produced detailed anatomical drawings of human beings.
  Leonardo da Vinci ve Michelangelo, İtalyan Rönesans sanatçıları, insan ayrıntılı anatomik çizimler üretti.
  At the same time others were dissecting cadavers (dead bodies) and describing internal anatomy.
  Aynı zamanda başkalarının kadavra diseksiyon (ceset) ve iç anatomi tarif edildi.
  By the seventeenth century, formal experimentation was introduced into the study of biology.
  On yedinci yüzyıla gelindiğinde, resmi deney biyoloji çalışmaya başlandı.
  William Harvey, an English physician, demonstrated the circulation of the blood and so initiated the biological discipline of physiology.
  William Harvey, İngiliz doktor dolaşımını gösterdi kan ve böylece fizyolojik biyolojik disiplin başlattı.
  So much work was being done in biological science during this period that academies of science and scientific journals were formed, the first of which being the Academy of the Lynx in Rome in 1603.
  Yani çok iş, bilim ve bilimsel dergilerin akademileri kuruldu bu dönemde biyolojik bilim yapılmaktaydı, ilki 1603 yılında Roma'da Lynx Akademisi olmak.
  In Massachusetts, the Boston Philosophical Society was founded nearly a hundred years before the American Revolution.
  Massachusetts, Boston Felsefe Topluluğu Yaklaşık yüzyıldır Amerikan Devrimi önce kuruldu.
  The first scientific journals were established in 1665 with the Journal des Savants (France) and in Great Britain with the Philosophical Transactions of the Royal Society .
  İlk bilimsel dergilerde Royal Society Felsefi İşlemler Journal des savantlar (Fransa) ve İngiltere 1665 yılında kuruldu.
  Ads by Google
  Cosjet TR Qswitch Lazer
  Karbon Peeling cilt yenileme
  leke tedavisi dövme silme cihazı
  www.estetiktrend.com

  Sterkim Ltd. Sti.
  Kimya, Kaplama Tesis ve Ekipmanları
  Pompa, Filtre, Fan, Isıtıcı İmalatı
  www.sterkim.com.tr

  Facebook'ta Baglanti Kur
  Facebook'ta Arkadaslarini Bul ve
  Baglan. Bugun Kaydol!
  www.Facebook.com  The invention of the light microscope opened the way for biologists to investigate living organisms at the cellular level, and ultimately at the molecular level.
  Işığın icadı mikroskop moleküler düzeyde sonuçta hücresel düzeyde yaşayan organizmaların araştırılması biyologlar için yolu açtı ve.
  The first drawings of magnified life were made by Francesco Stelluti, an Italian who published drawings of a honeybee at a 10-times magnification in 1625.
  Büyütülmüş yaşamın ilk çizimleri Francesco Stelluti, 1625 yılında 10 kat büyütme ile bir balarısı çizimleri yayımlanmış olan bir İtalyan tarafından yapılmıştır.
  During the eighteenth century, Carolus Linnaeus proposed a system for naming and classifying plants and animals which is still used today.
  On sekizinci yüzyılda Carolus Linnaeus günümüzde de kullanılmakta olan bitki ve hayvanların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması için bir sistem önerdi.
  In his book, Species plantarum , which was written in 1753, Linnaeus described 6,000 plants, each one assigned a binomial name—genus and species .
  Adlı kitabında, 1753 yılında yazılmıştır Türler plantarum, olarak, Linnaeus 6000 bitkiler, bir binom isim-cins ve atanan her biri açıklanan tür .
  For example, the binomial name for the wolf is Canis lupus , and for humans, Homo sapiens. In the nineteenth century, many explorers contributed to biological science by collecting plant and animal specimens from around the world.
  Örneğin, kurt için binom adı Canis lupus, ve insanlar için, Homo sapiens. On dokuzuncu yüzyılda, birçok kaşifler toplayarak biyolojik bilime katkıda bitki dünyadan ve hayvan örnekleri.
  In 1859, Charles Darwin published On the Origin of Species, in which he outlined the theory of evolution by means of natural selection .
  1859 yılında, Charles Darwin'in Türlerin Kökeni Üzerine yayınlanan, içinde o teorisi ana hatlarıyla evrimin doğal yoluyla seçimi .
  This was an important discovery; it disproved the idea that organisms generated spontaneously.
  Bu önemli bir keşif oldu; bu organizmaların kendiliğinden oluşturulan fikrini çürüttü.
  Later, French chemist Louis Pasteur confirmed Darwin's findings by the discovery of certain bacteria caused diseases.
  Daha sonra Fransız kimyacı Louis Pasteur hastalığa neden bazı bakterilerin keşfi Darwin'in bulguları doğruladı.
  Pasteur also developed the first vaccines.
  Pasteur, aynı zamanda ilk aşılar geliştirilmiştir.
  By the end of the nineteenth century the germ theory of disease was established by Robert Koch, and by the early twentieth century, chemotherapy was developed.
  On dokuzuncu yüzyılın sonunda mikrop teorisi ile hastalığı Robert Koch tarafından kurulan ve yirminci yüzyılın başlarında tarafından, kemoterapi geliştirilmiştir.
  The use of antibiotics began with penicillin in 1928 and steroids were discovered in 1935.
  Kullanımı antibiyotik 1928 yılında penisilin ile başladı ve steroid 1935 yılında keşfedildi.
  From the nineteenth century until the present, the amount of research and discovery in biology has been voluminous.
  Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren günümüze kadar, biyoloji araştırma ve keşif miktarı hacimli olmuştur.
  Two fields of rapid growth in biological science today are molecular biology and genetic engineering .
  Biyolojik bilim hızlı büyüme iki alanın bugün moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği .
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Bazı insanların koyu kazı insanlarınsa açık rengine sahip olmasının sırrı nihayet çözüldü. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanların deri renkleri güneşin ultraviyole işınlarının soğurulması ve yansıtılması arasında çok hassas bir dengeye göre ayarlanan hayati bir mekanizma var. Deri rengi biyolojik bir gereksinim. Kuzey ülkelerinde yaşayan insanlar sarışın, çünkü sarı saçlar daha fazla ışığın kafatasından içeri girmesini sağlıyor. Ekvatora doğru inildikçe deri rengi koyulaşıyor, çünkü siyah saç ve ten güneş ışığının gereğinden fazla bedenimize girmesini engelliyor. Ten rengi bedenimizde hayati bir madde olan folik asitin yıkılmasını önlemek için koyulaştı. Folik asit bedenimizde sağlam kalarak gelişmekte olan embiryon sinirlerinin gelişmesinde çok önemli rol oynar. Hem biyolojik olarak yaşamsal hem de UV’ye karşı duyarlı. Bir diğer önemli madde olan Melanin, UV ışığını soğurur ve yayar. Deriyi renklendiren pigmentler ile UV arasında bir bağlantı var. Melanin güneş yanığından korumanın yanı sıra folik asit in bozulmasını da önlüyor.

   
 3. p

  pepe Yeni Üye

  Biyoloji çok geniş çaplı bir dal gerçekten
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş