1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Atatürk takvimi.5

Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında yosun tarafından paylaşıldı.

 1. yosun

  yosun Süper Yönetici

  7 KASIM - NOVEMBER 7
  Tarihte Bugün - Today in History  [​IMG]

  31 Ekim – 13 Kasım 1918
  Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken
  www.tsk.mil.tr/anitkabir/ataturk19.html  1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.
  "Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar." K. ATATÜRK
  Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."
  ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi
  Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.
  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır.
  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.
  Kaynak:
  Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr

  1938 - Atat[B]ürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1931 - [/B][B]Atat[/B][FONT=Comic Sans MS][B]ürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1929 - [/B][B]Atat[/B][FONT=Comic Sans MS][B]ürk'ün, Ankara'da [/B][B]İ[/B][B]talya eski Maliye Naz[/B][B]ırı Kon[/B][B]t[/B][B]V[/B][B]ol[/B][B]pi[/B][B]'yi kabul[/B][B]ü.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1927 - [/B][B]Atat[/B][FONT=Comic Sans MS][B]ürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1920 - [/B][B]Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.
  [/B][B]K[/B][B]urtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Ermenilerle geçici mütareke.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1919 - [/B][B]Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B][B]Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).[/B][/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Meclisin burada toplanmas56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millîı kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

  [/B][FONT=Comic Sans MS][B]1918 - [/B][B]Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi. [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1917 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, [/B][B]İ[/B][B]stanbul'da Genel Kararg[/B][B]âhla görevlendirilmesi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.[/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

  7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1916 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı[/B][B]İ[/B][B]zzettin ([/B][B]Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1916 - Third Battle of Gaza.
  After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1915 - [/B][B]İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1914 - [/B][B]İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

  [/B]
  [FONT=Comic Sans MS][B]1914 - [/B][B]Atat[/B][B]ürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım[/B][FONT=Comic Sans MS][B].[/B][B]"[/B][FONT=Comic Sans MS][Kocatürk]


  [FONT=Comic Sans MS][B]1911 - [/B][B]Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış[/B][B].[/B][FONT=Comic Sans MS][B]"[/B][FONT=Comic Sans MS] [Kocatürk]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Takvim derken bende dedim yeni bir takvimmi çıktı :)
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş