1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Aşure Günü neler yapılmalı ?

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Goksel tarafından paylaşıldı.

 1. Goksel

  Goksel Admin Yetkili Kişi

  Aşure Günü Nasıl Değerlendirilmeli ? ,
  Aşure Gününde hangi Dualar Okunur ? ,


  AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

  [​IMG]

  Aşure Günü neler yapılmalı ve Aşure günü nasıl değerlendirilmeli

  “Aşûra gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allah-ü Teâlâ’nın, günler arasında seçtiği mübarek bir gündür.” (Gunyet’üt Talibin)

  Zira Aşûra günü; Allah-ü Teala’nın ümmet-i Muhammed’e ikram eylediği on ikramdan biridir.

  İşte müminler için bu kadar seçkin ve faziletli olan Aşûra gününü dolu dolu geçirmeli ve kendimiz için bir fırsat bilmeliyiz.
  Nebilerin, salihlerin ve şehitlerin sevabını kazandıran Efendimizin (asm) sünneti AŞÛRA ORUCUNU unutmayın!
  Peygamber Efendimiz (asm) bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

  “Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûra günüdür.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
  “Aşûra günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani)
  “Aşûra günü oruç tutan, o yıl tutamadığı (nafile) oruçlarının sevabına kavuşur.” (Deylemi)

  Aşûra gecesini ihya edin!
  Ebu Hureyre ’den (ra) gelen rivayette ise Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
  “Bir kimse Aşûrâ gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür.”
  “Kim aşure gecesini ihya ederse ,Allah-ü Teala’ya mukarreb meleklerin ibadeti gibi ibadet etmiş olur.” (Gunyet’üt Talibin)
  “Her aşure gecesi ibadet ve taatle ihya ederse Allah-ü Teala o kimsenin arzu ve isteklerini yerine getirir.” (Gunyet’üt Talibin)

  Aşûra gününü ihya edin!
  Hz. Ali (ra) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
  “Bir kimse Aşûra gününü ihya ederse Allah-ü Teâlâ onu dilediği gibi diriltir.”

  Aşure günü sadaka vermeyi ihmal etmeyin!
  “Her kim Aşûra günü malından bolca harcarsa, Allah-ü Teâlâ senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler.” (Beyhâkî)
  “Aşure günü verilen bir dirhemlik sadakaya, yedi yüz bin dirhem gibi sevap verilir.” (İmam Gazali)
  “Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah-ü Teala ona Uhud dağı kadar sevap verir. O sevabı da kıyamet günü mizanda yer alır.” (Beyhakî)

  Aşûra günü mutlaka bir yetime yardımda bulunun!
  “Aşûra Günü bir yetimin başını okşayan kimseyi, Allah-u Teâlâ o yetimin saçındaki her kılı için cennette bir derece yükseltir." (Şir'at'ül İslam)

  Aşûra günü bir kişiye bile olsa iftar verin!
  “Bir kimse Aşûra günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed (asm) ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur.”(Şir'at'ül İslam)
  “Aşûra gecesi bir mümine iftar verene, Allah-ü Teala katında bütün ümmet-i Muhammed’e iftar vermiş gibi yazılır.” (Gunyet’üt Talibin)
  “Aşure günü iftar yemeği verirse, Ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiştir, karınlarını doyurmuş gibi olur.” (Suyûtî)

  Aşûra günü mutlaka boy abdesti alın!
  “Kim aşure günü yıkanırsa, Allah-ü Teala katında annesinden doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.”(Şira’t’ül-İslam)
  “Aşure günü gusleden , ölüm hastalığından başka hastalık görmez.” (Gunyet’üt Talibin)
  “Her kim aşure günü iki kere gusl ederse , gözleri katiyen hastalık görmez.” (Şira’t’ül-İslam)

  "Aşûra günü gözlerinize sürme çekin ki, göz ağrısı çekmeyesiniz!"
  “Aşure gününde sürme çeken kimsenin o sene içerisinde göz ağrısı çekmeyeceği bildirilmiştir.” (Gunyet’üt Talibin)
  "Aşûra günü her kim sırma taşından sürme çekerse gözleri katiyen ağrımaz." (Hakîm, Müstedrek.)
  “Bunun sebebi şu olabilir:
  Nuh (as) ile birlikte gemi içerisinde bulunan insanların gözleri suyun rutubetinden iyi göremez olmuştu ne zamanki Muharrem’in onuncu günü selamete kavuştular.Allah-ü Teala bu durumdan kurtulmaları için Nuh (as)’a gözlerine sürme çekmelerini vahyetti.” (Faziletleriyle aylar ve geceler)
  Sürme çekmek her zaman sünnettir. Bu fiili yalnız aşure günü yapmamaya gayret etmelidir.

  Aşûra günü su ikramında bulunun!
  “Aşûra günü birine bir içimlik su veren kimse göz açıp kapayacak kadar zaman dahi, Allah’a asi olmamış gibi olur.” (Gunyet’üt Talibin)

  Aşûra günü aile, akraba ve komşulara ikramda bulunun!
  "Her kim Aşûra Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." (Tergib ve Terhib)
  Câbir bin Abdullah (ra)'dan rivayet olunduğuna göre:
  Rasulullah (asm) şöyle buyurdu:
  “Her kim Âşûra günü kendini ve ailesini bol bol yedirip içirirse, Allah o kimseye bütün sene bolluk ihsan eder.” (Beyhakî , Îbn Abd’ül Ber )
  “ Aşure günü kim aile fertlerine ve akrabalarına infakta bulunursa, Allah da o kimseye sene boyunca ferahlık ihsan eder.(rızkını genişletir)” (Şira’t’ül-İslam)
  Hz.Süfyan (ra):
  “Biz bunu elli yıldır tecrübe ediyoruz kolaylık ve rahat geçimden başka bir şey görmedik.”demiştir. (Gunyet’üt Talibin)
  Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.Bununla beraber kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edenlere Efendimizin (asm) büyük bir müjdesi vardır:
  “Her kim bir şey canı çekip de onu yemeden Müslüman komşusuna yedirirse,Allah-ü Teala o kimseye cennet yemeğinden yedirinceye kadar ve cennet şarabından içirinceye kadar dünyadan çıkmaz.” (Şirat’ül İslam)

  Aşûra günü sıla-i rahim yapın!
  Akraba ile alakasını kesen bir kişi, aşure günü akrabasını ziyaret ederse,Allah- Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya (as) ile İsa (as)‘ın sevabını nasip eder ve cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yan yana kılar.(buyurup, orta parmağı ile başparmağını birleştirdi) (Şira’t’ül-İslam)

  Aşure günü hastaları ziyaret edin!
  “Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş olur.” (Gunyet’üt Talibin)

  Aşûra günü bir ilim meclisine uğramayı ihmal etmeyin!
  "Bir kimse, bir âlimin meclisine veya Allah-u Teâlâ’nın zikredildiği yere Aşûra günü gelip onlarla bir saat (bir müddet) oturursa (onlara iştirak ederse), o kimseyi cennete koymayı Allah-u Teâlâ üzerine almıştır." (Şirat’ül İslam)

  Aşûra günü bol bol selâmlaşın!
  “Aşûra günü on Müslüman’a selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi olur.” (Şira’t’ül-İslam)
  “Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş gibi olur.” (Şira’t’ül-İslam)

  Aşûra günü 1000 tane ihlas suresi okumayı unutmayın!
  Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir. O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhet’ül- Mecalis)
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Bereketli yıl ve kazadan beladan kurtulmak için aşure gününde okunacak Dua;

  Şeyh Muhammed ibn-i abdilhayy ed-davudi el Kattan 'ın''Mecmu'a'sında zikredildiği üzere;

  Şeyh Ebu'l-Beka el ömeri'nin İbn-i ferhun'un''el-mesailül-melfuza''isimli eserinde nakline göre: Aşure günü bu duayı yedi kere okuyan o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez.

  ''Sübhanallahi milelmizani ve müntehalılmi vemeblegarrida vezinetelarşi lamelcae velamenca minallahi illa ileyhi. sübhanallahi adedeşşefi velvatri ve adede kelimatillahittammeti küllihe.eselükessalamete birahmetike ya erhamerrahimin. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazıym, ve huve Hasbi veniğmel Vekil. Niğmel Mevla veniğmen nasir.vessallallahu vesseleme ala Hayri halkıhi muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.''

  Anlamı;

  Allah bize yeter
  One güzel vekil
  One güzel Bir Randır
  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla Yarattığın teraziler dolusunca
  Verdiğin ilmin son noktasınca,
  Rızan kadarınca gökteki güzellikler miktarınca
  seni anarım
  Bütün kurtuluşlar ve çıkışlar ancak sendedir.
  Kainatta yarattığın bütün tekler ve çiftler sayısınca senin eksiksiz isimlerin adedince,
  senin bütün noksanlıklardan uzak olduğunu ilan ederiz.
  Bütün isimlerin hatırına senden selamet dileriz.
  ey merhametlerin en merhametlisi Kuvvet ve güç ancak sanadır.

  O bana yeter.
  O ne güzel mevladır onun En seçkin kulu Muhammed'e sonsuz salat selam olsun.  Muharremin Onuncu gününe Aşure Günü denir.

  Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.
  Efendimiz buyurdular ki:
  “İbrahim (a.s) Aşure günü doğmuştur. Allah O’nu Nemrud’un ateşinden Aşure Günü kurtarmıştır. Allah O’na doğru yolu Aşure Günü göstermiştir.”

  O gün Cebrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s) ’ın, Arş ve Kürsün yaratıldığı gündür. Gökler, yer ve Cennet o gün yaratılmıştır. Tuba Ağacı Aşure Günü dikilmiştir. O günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir.

  Aşure Günü Namaz Kılmak

  İbn-i Abbas’tan rivayet ediliyor :

  “Kim aşure günü 4 rekat namaz kılar da her rekatında Fatih'dan sonra 50 İhlas Sûresi okursa, Allah-u Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele-i Ala'da Cennette onun için nurdan bir kürü bina eder.”

  Aşure gecesini ibadet ile ihyâ etmek müstehabdır.

  Aşure Günü Okunabilinecek Dualar

  “Bismillâhirrahmânirrahîm

  Sübhânellâhi mil’el miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şef’ı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekiylü ve ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.”

  Bu dua hakkında, Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular:

  “Muharrem Ayı’nın birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Hak gelecek senenin Muharrem Ayı’na kadar bütün belalardan emin kılar.”

  Aşure Günü Duası

  “Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.”

  Aşure Günü Duası Meali;

  “Allah’ım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmadığım, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle. Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tevbemi kabul buyurdun. Allah’ım Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaad ettiğin sevabı benden kabul et. Umudumu Senden kesme Kerîm olan Allahım.”

  Aşure günü duası meşhurdur.

  Peygamberimiz’in Aşure gününün önemi hakkında Hadis-i Şerifleri vardır.

  Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor : “Aşure günü kim bir gün oruç tutarsa Firdevsi Ala’ya varis olur.”

  Yine Efendimiz buyurdular ki : “ Aşure günü kim bir kere İhlâs Sûresini okursa, Cenab-ı Hak o kimseye rahmet nazarı ile bakar.”

  Aşurenin mânâsı, “nurlu yaşamak” demektir.

  Aşure Günü Oruç tutmak

  Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

  Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:

  “Kim Aşure günü bir kişiye iftar ettirirse, tüm Ümmet-i Muhammedi iftar ettirmiş gibi ecre nail olur.”

  “Aşure günü oruçla geçiren, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi ecre nail olur.”

  “Bugünün fazlını arayın. Çünkü O, Allah’ın günlerin arasından seçtiği mübarek bir gündür. Kim bu günü oruçla geçirirse, Allah nezdinde bulunan melekler, nebîler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ecrini verir. “

  “Aşure sizden önceki peygamberlerin bayramıdır. O günü oruçla geçirin.”

  “Aşure günü oruç tutun fakat bu hususta yahudilere muhalefet edin, bir gün önce ve bir gün de sonra tutun(Böylece 3 günü tamamlamış olursunuz).”

  “Aşure gününün orucu bir senelik günahlara kefarettir.”
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş