Ali İmran suresi 190-194 ayetleri Türkçe anlamı

Murat

Murat

Yönetici
İnsanlığın yol göstericisi bir nevi yaşamın kullanım kılavuzu olan Kuran-ı Kerim'den öğüt almak isteyenler için Ali İmran suresi 190-194 ayetlerinin Türkçe açıklamasını Edip Yüksel yorumu ve Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan'ın kıratı ile paylaşmak istiyoruz.
190. Ayet : Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler var.

191. Ayet : Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH'ı anarlar. Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler: 'Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru.

192. Ayet :'Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz.

193. Ayet : 'Rabbimiz, biz, 'Rabbinize inanın' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al.

194. Ayet :'Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın.'
 
Üst