1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu

Konu, 'Üniversiteler Kampüsler' kısmında abrek tarafından paylaşıldı.

 1. a

  abrek Yeni Üye

  Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Kayıt,
  Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu aranan şartlar
  Polis Meslek Yüksek Okulu Aksaray,
  APMYO

  Polis Meslek Yüksek Okulu Aksaray

  Aksaray Polis, şehir merkezine beş kilometre mesafede, 'Aratol Mevkii' Konya yolu üzerinde kurulmuştur. Aksaray Polis Okulu, zamanın Aksaray Millet Vekili sayın Mahmut Öztürk'ün girişimleri sonucunda, 'Milli Emlak' dan temin edilen 261 dönümlük arazi üzerinde 1.000 kişi kapasiteli bir Polis Okulunun temeli atıldı. ınşasına 1982 yılında başlanan polis okulu, 17.12.1994 tamamlanarak aynı tarih ve 1494 sayılı Bakanlık oluru ile Polis Okulu olarak tescil edilmiştir. Bahse konu Polis Okulunun Müdürlüğüne atanan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Öncül, bir Polis Okulunun olması gereken biçim ve modernizasyonda yapılandırılması için ne gerekiyorsa yaptı ve Aksaray Polis Okulunu günün modern yapılanmasında hizmet vermek üzere 11 Eylül 1995 tarihinde 709 öğrenci ile eğitim ve öğretime açtı.Başarılı bir eğitimci olan Mustafa Öncül, takip eden yıllarda Polis Okulunun ihtiyaçlarını önem sırasına göre gidererek, önce 1.000 kişi kapasiteli kapalı spor salonunu tamamlayıp, öğrencilerin kullanımına sunma başarısını göstererek, okulun günümüzdeki modern yapılanmayı yakalamasında en önemli etmen olma başarısını gösterdi.


  BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR


  a) T.C. vatandaşı olmak,
  b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
  c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

  ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,

  d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

  e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak)

  f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

  g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (EK-1)

  ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

  h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
  2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

  ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

  i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

  j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

  k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

  l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

  m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

  n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

  NOT
  Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

  NOT
  PMYO Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa PMYO’ dan ilişikleri kesilir.

  III- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  İnternet Üzerinden Ön Başvuru
  Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra Polis Meslek Yüksek Okulları Resmi İnternet Sitesi. adresinden 18 -29 Nisan 2011 tarihleri arasında ön başvuru yapabileceklerdir.

  Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi
  İnternetten ön başvuru yapan ve 2011 Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) 300 puan ve üzerinde alan adaylar 20–29 Nisan 2011 tarihleri arasında Ek-2’de bulunan 2011 yılı ikamet illerine göre başvuru, seçme ve değerlendirme sınav merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan ve 20–29 Nisan 2011 tarihleri arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.(İnternet üzerinden ön başvuru müracaat sayılmaz.)

  Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:
  1- Sınav Başvuru dilekçesi, Polis Meslek Yüksek Okulları Resmi İnternet Sitesi İnternet adresinden alınacaktır)

  2- Aday Tanıma Bilgi Formu Polis Meslek Yüksek Okulları Resmi İnternet Sitesi İnternet adresinden alınacaktır)

  3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,

  4- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar, (üzerinde TC Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.)

  5- Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği [Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.] (Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYOya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

  6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

  7- Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,

  8- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,

  9- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında Askerlik Terhis Belgesi,

  10- Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince Tecil Belgesi,

  11- Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

  DİKKAT
  29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği 2011-2012 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir.

  DİKKAT
  Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
   
 2. N

  Nida Yeni Üye

  Aksaray'daki polis meslek yüksek okulu oldukça komplike bir okul gidenler çok memnun
   
 3. Şaban

  Şaban Yeni Üye

  Vay aksarayda da polis okulu varmış
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş