Açık Lise Tarih 5 Ders Notları

Murat

Murat

Yönetici
Açık lise sınava girecekler ve bu dersi vermek isteyenler için hazırladığımız ders notu sayesinde bir çok soru hakkında ip ucu vermiş olacağız. Tarih 5 dersinde daha önce çıkan soruların bir özeti olan bu kelimeleri ezberlemenizi öneriyoruz.

* Kut , Otag, Taht : Türk devletleri hükümdarının egemenlik sembolleri
* Kut : Türk hükümdarı tarafından veridigi kabul edilen devlet idare etme hakkı
* Uçmag : cennet
* Kam : Din adamı
* Balbal : Mezar taşı
* Tigin : İslamiyetden önce Türk hükümdarları çocuğuna verilen isim
* Tudun : ilk Türk devletlerinde ülkenin denetim ve vergi işlerinde ilgilenen görevli.
* Kurultay, Kageş,Toy: İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer
* Özerklik : Bir topluluğun bazı şartlar altındada olsa keni kendini yönetme hakkına verilen isime denir.
* Minyatür : Eski yazma kitaplarda görülen ince bir sanatla işlenmiş olan küçük renkli resimlere verilen isim
* Pazırık Halsı : Leninparol Hermitaj Müzesinde sergilenmektedir.

Kavimler göçü hakkında bilmeniz gerekenler

* Roma imparatorluğu doğu ve batı Roma imparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.
* Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı.
* Günümüz Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
* Sabarlar
* Mavereünnehir bölgesinin Türk kalmasında Oğuz topluluklarının batıya yönelmesinde önemli rol oynayan Türk topluluğudur.


DESTANLAR hakkında bilmemiz gerekenler

* Şu destanı : Saka Türklerine ait bir destan olarak kayıtlara geçmiştir.
* Manas destanı : Kırgızlara ait bir destandır.

HÜKÜMDARLAR hakkında kısa bilgiler.

* Alper Tunga
* İskitlilerin en önemli hükümdarı olan adına “sagu” düzenlenen türk devlet adamıdır.
* Bumin Kağan
* “il Kagan” ünvanını alarak 552 yılıda ötüken merkezli devletini kuran Türk hükümdarıdır.
* Bilge Kağan
* “ Ey Türk milleti! Üstte gök yıkılmaz altta yer delinmez devletini töreni kim bozabilir sözüyle *Türk milletine sonsuza kadar yaşayacağına olan ınancını dile getiren Türk hükümdarıdır.
* Karluk hakanı II. Arslan
* Cengizhan’a iteaat eden ilk Müslüman Türk hükümdar.
* Baga Tarkan
* Kendi adıyla para bastıran ilk Türgiş hükümdarıdır.
* Kutluk Bilge Kül Kağan : Uygur devletinin ilk hükümdarıdır.
* Mutasım
* Abbasi Halifelerinden olup Türklerden meydana gelen bir hassa ordusu kurmuştur.


DEVLETLER hakkında çıkacak sorular

Karasuk : Demir madenini kullanan ilk Türk devleti

Kelteminar
* *MÖ 9000 yıllarına tarihlenmektedir
* *Harzem Bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır
* *Bu dönemde insanlar balıkçılık,avcılık ve hayvancılıkla ugraştıkları bilinir.

Kuşhan devleti
* *Yüeçilerin MS 1. yüzyılda kurdugu devletti
* Afganistan, Pakistan ve kuzey Hindistanda kuruldu

* Yüeçiler üzerine METEHAN ipek yolunun kontrolünü ele geçirmek için sefer düzenledi.


Avarlar
* *Ekonomiye önem vermişlerdir
* *Bizansın başketi istanbulu 619 ve 626 yılında iki kez kuşatan Türk kavmidir.

Hazar Devleti
* *Museviligi kabul eden ilk ve tek türk devletidir.
* *Macar devletinin kurucusudur.
* *Anadolu’yu sasani istilasından kurtardılar.

Kıpçak – Oğuz : Türk kavimleri arasındaki mücadeleyi Dede korkut hikayelerine konu oldu

Kırgızlar
* Moğol hakimiyetine giren ilk türk kavmi
* Manas destanı

Uygurlar
* Mogol imparatorluğunun Türkleşmesinde etkili olan Türk kavmidir.
* Yapılarda kubbeyi kullanan ilk Türk devleti
* Mani dinini Uygur kaganlarından Bögü Kagan’ın Çin seferi dönüşünde kabul ettigi ve ülkesine getirdiği din

Sabarlar
* Günümüzde Kuzey Asya için kullanılan Sibirya’ya ismini veren Türk topluluğudur.

Türklerin benimsediği dinler : Musevilik, Hristiyanlık, Mani dinidir.

Çin setti : M.Ö 3. yy da yapılmıştır.

Orta Asya’da Türk güçlerinin siyasi nedenleri
*Çin, Kitan ve Moğol baskıları

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin başlıca gelir kaynağı
* *Ticari yollardan sağlanan gümrük vergileri

Orhun yazıtları ile bağlantılı Türk yöneticileri
* Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültigin

Margos antlaşması : Atilla ile Bizans arasında 634 yılında imzalanan ve Bizansın Hunlara ödediği vergi iki katına çıkarmıştır

Codex Cmanicus ( kodeks kumanikus )
* Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine üç sütün halinde yazılmış bir atasözüdür.
 
Üst