1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

Açık Lise Tarih 4 Ders Notlarım

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Yönetici

  Açık lise öğrencilerinin imdadına yetişecek olan AÖL Tarih 4 ders notlarım ile birlikte sınavlardan başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olacağız. Burada belirtilen notlar geçtiğimiz dönemlerde çıkan sorularla ilişkili olmakla beraber bu kökleri ezberlemeniz durumunda sınavda büyük ölçüde başarıya ulaşacaksınız.

  I. Ahmet Dönemi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Osmanlı Devletinde Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun olanının tahta geçirilmesi
  - Ekber ve erşet usulünün uygulamaya konulması bu dönemde olmuştur.
  - Tahta geçiş usulünde değişiklik yapılması.

  2010 Ocak 2011 Ocak, Mayıs 2012 Ocak, Temmuz sınavında çıkan soru.

  II. Mahmut Dönemi hakkında bilinmesi gerekenler

  - Yeniçeri ocağının kaldırılması.
  - Posta servislerinin kurulması.
  - Tıphane-i Amire (Doktor ihtiyacını karşılamak)
  - Cerrahane-i mamure (Doktor ihtiyacını karşılamak için kuruldu)
  - Asakir-i Mensure-i Muhammediye
  - Mehterhaneyi kaldırarak yerine Askerî Mızıka Örgütünü kurdu
  - Harp okulunu açmıştır.
  - Bakanlıkların kurulması.
  - Tımar sisteminin kaldırılması
  - İlk nüfus sayımının yapılması
  - Eğitim ve öğretimde ilk önemli adımlar atıldı.
  - İlk öğretimi zorunlu hale getirmiştir.
  - Mekteb-i harbiyenin açılması.


  2008 Ağustos 2009 Mayıs 2010 Mayıs 2011 Ocak 2012 Mayıs, Temmuz sınavında çıkan soru.

  II. Mahmut döneminde devlet kurumlarında yapılan değişiklik sonucu “Sadrazamlık” unvanı yerini “Başvekalet” almıştır

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  III. Selim Dönemi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Mühendishane-i Berri-i Hümanyum’u kurulmuştur.
  - İlk kez Avrupa başkentlerinde sürekli olarak elçilik kurdu.
  - Türk musikisine “Süz-i Dilara” makamını kazandırdı.
  - Nizami Cedit ordusu kurulmuştur.

  2009 Mayıs 2010 Ağustos 2011 Temmuz 2012 Mayıs, Temmuz sınavında çıkan soru.

  II. Abdülhamit dönemi hakkında bilmemiz gerekenler.

  - İtibar-i milli bankasını açmıştır.

  2010 Ocak, Mayıs sınavında çıkan soru.

  Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Darül hadis-i medresesini kurdu.
  - Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl padişahlık yaptı.

  2009 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Fatih Sultan Mehmet dönemi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Topkapı sarayını yapmıştır.
  - Şah-ı Seman medresesini yaptı.
  - Divan toplantılarının başkanlığı padişahtan veziriazama bırakılmıştır.

  200 Ağustos 2009 Ocak, Mayıs sınavında çıkan soru.

  Orhan Bey ( Orhan Gazi) dönemi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Divan teşkilatını kurdu
  - Yaya ve müsellim orduları kuruldu.

  2008 Ağustos 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Seyit Ali Reis: Ünlü Osmanlı Denizcisidir

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Piri Reis soruları.

  - Eseri: Kitab-ı Bahriye
  - Yaptığı Dünya Haritası ile Türk denizciliğini bilimsel açıdan ispatlayan ünlü Türk Denizcisidir.

  2008 Mayıs 2009 Ağustos 2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Mimar Mehmet Ağa: Sultan Ahmet camisini yaptı

  2011 Temmuz sınavında çıtı

  Mimar Sinan dönemi hakkında bilmemiz gerekenler.

  - Çıraklık dönemi eseri: İstanbul Şehzade Camii
  - Kalfalık dönemi eseri: Süleymaniye Camii
  - Ustalık dönemi eseri: Selimiye Camii

  2008 Ağustos 2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Kayserili Davut: Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi bilim adamıdır.

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Prens Sabahattin : (Aydın) Görüşü Devlet yönetiminde Adem-i merkezciliğini savunduyordu

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Hoca Saadettin Efendi: Takiyüttün Mehmet ile 16. yüzyılda İstanbul rasathanesini kurdu

  2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Francois Baron de Tatt: Sürat topçuları ocağını kuran Macar asıllı Fransız

  2009 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Mithat Paşa: Çiftçiye kredi sağlamak amacıyla ( Memleket Sandıklarını ) kurmuştur.

  2008 Mayıs 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Katip Çelebi: Fezleke, Cihannüma, Keşfü’z zunun

  2010 Ağustos 2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Mithat Paşa: Islahhane ( Sanat okulu) açmıştır.

  2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Nedim: Lale Devrinin ünlü şairi

  2010 Ocak 2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Tekke Edebiyatı: İbrahim Gülşeni
  Halk Edebiyatı: Köroğlu
  Divan Edebiyatı: Fuzuli

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  16. yüzyıl Divan şairleri: Baki, Fuzili, Zati

  2009 Ocak sınavında çıkan soru.

  17. yüzyıl Divan şairleri: Nef’i

  2009 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Minyatür Sanatı: Nakkaş Osman, Nigari

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Osmanlının yazışma dili: Türkçe
  Osmanlı Bilim dili: Arapça


  2009 Ağustos 2011 Ocak sınavında çıkan soru

  Bellini: Fatih Sultan Mehmet’in portesini yapan ünlü ressam

  2009 Ocak 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Osmanlının kullandığı yazı çeşitleri: Nesih, Divani, Siyakat

  2009 Ocak sınavında çıkan soru.

  Hat yazı çeşitleri: Sülüs, Reyhani, Rik’a

  2008 Mayıs 2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Hattat: “Çok güzel el yazısı yazan sanatçı” anlamında kullanılan kavram.

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  3 Mart 1924:

  - T.C Devleti Osmanlı Devletinde açılmış olan azınlık ve yabancı okulları tamamıyla devletine aldı
  - Tevhid-i tedrisat kanunu kabul edildi.

  2010 Ocak 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  1857 yılı: “Marif Umumiye Nezareti” bugünkü ( Milli Egitim Bakanlığı)

  2009 Mayıs 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  1868 yılı: Lise düzeyi eğitim vermek için Galatasaray sultanisi İstanbul’da açıldı.

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Saint Benoit Lisesi: Osmanlı topraklarında açılan ilk yabancı okul unvanına sahiptir.

  2009 Ağustos 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Darülhendese: Matematik alanında uzmanlaşan medrese.

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Medrese: İlmiye sınıfının yetiştirildiği kuruluş

  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  İstanbul Üniversitesi: Darülfünunun 1933 yılında kapatılmasından sonra yerine açıldı.

  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Mühendis- Bahr-i Hümanyum: Deniz harp okulu

  2009 Ocak 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Devletinde Medrese eğitim sınıfları: Haric, Dahil, Sahn

  1912 yılı: Osmanlı Devleti Stocholm’de yapılan olimpiyatlara katıldı.

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Klasik Dönem 1944 Osmanlı Devleti

  Divan-ı Hümanyum ---------------------------- Osmanlı Devleti
  Vezir-i Azam -------------------------------------- Dahiliye Nezareti
  Sadaret Kethüdalığı ------------------------------- Hariciye Nezareti
  Şeyhül İslam ---------------------------------------- Şeyhül İslam

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Yeni Saray: İstanbul Topkapı sarayının diğer adı

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Babı Ali: 18. yüzyılda Osmanlı hükümetinin diğer adı

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Tuna: 1864 yılında vilayet nizamiyesi uygulanan şehir

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Bank-ı Dersaadet: 1847 Osmanlıda ilk bankasıdır.

  2008 Mayıs 2009 Ağustos 2011 Ocak, Temmuz 2012 Mayıs sınavında çıkan sorulardan.

  İtibar-ı Milli Bankası: II. Abdülhamit açtı

  Menafi sandığı ve Emniyet sandığı: Bu günkü ziraat bankasının temelini attılar.

  2009 Ocak sınavında çıkan soru.

  Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tekke Edebiyatı: 19. yüzyıla kadar üç koldan gelişti.

  İstanbul’un eski adları: Asitane, Darulmülk, Derssaadet

  2009 Ocak 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Enderun: Osmanlı sarayında bulunan devlet yöneticilerin yetiştirildiği saray okuluna 1909 yılına kadar hizmet vermiştir.

  2009 Mayıs 2010 Ağustos 2011 Temmuz 2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Çıkma: Enderun’daki odalarda eğitimini tamamlayan kişilerin bir göreve tayin edilme usulüne denir.

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Birun: Sarayın dış bölümü

  2009 Ağustos 2011 Mayıs sınavında çıkan soru

  Divan: Osmanlı Devleti’nde en önemli askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar bu kurumda görüşülerek karara bağlanırdı.

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Has Oda: Rütbece en yüksek hizmetliler bulunmaktaydı.

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Arz Odası: Osmanlı padişahlarının divan üyeleri ve yabancı elçileri kabul ettiği yer

  2009 Ocak 2011 Ocak sınavında çıkan soru.

  Seyfiye:

  - Divan-ı hümayumda padişahların yürütme gücünü temsil eden kola denir.
  - Padişahın örfe dayalı olarak koyduğu kuralları uygulayan koldur.
  - Seyfiyenin iki önemli görevi yönetim-askerlik

  Not: Seyfiyenin diğer adı – Ehl-i örf

  2008 Ağustos 2010 Ocak, Mayıs 2011 Mayıs sınavında çıkan soru

  İlmiye: Diğer adı Ehl-i Şerri (ilmiye sınıfı, Kadı, müderris, Şeyhülislam, (müftü), imam.

  2011 Mayıs, Temmuz 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Şeyhülislam : Osmanlı Devletin’ nin, devlet işlerinin ve alınan kararların İslam hukukuna uygun olup olmadığı konusunda görüş bildiren görevlisi

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Kalemiye: Divan-ı hümayumda defterdarların ve nişancıların temsil ettiği sınıf

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Defterdar: Osmanlı Devletin bütün maliye işlerinden, gelir ve giderlerinden sorumlu olan divan üyesidir.

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Reaya: Osmanlı Devletinde Yönetilenlerin oluşturduğu sınıfa verilen isim.

  2011 Temmuz 2012 Ocak, Temmuz sınavında çıkan soru.

  Mültezim: Osmanlı’da iltizamı üzerine alan kişiye denir.

  2012 Temmuz sınavında çıtı

  Lonca: Mesleki eğitim kurumları teşkilatı

  2009 Ocak 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Lonca teşkilatının temel amacı: Üretici ve tüketiciyi korumak

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Kethüda: Lonca görevinde örgüt ve hükümet arasındaki ilişkiyi yürütürdü.

  2008 Mayıs 2010 Mayıs 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Ehil-i hibre: Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevliye verilen isim.

  Kazasker: Divan-ı Hümayumda büyük davalara bakan ve müderrislerin atama ve görevden alma işleriyle ilgilenen divan üyesine denir.

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kadıasker: Divan-ı Hümayumda ilmiye sınıfının temsil ettiği görevlidir.

  2011 Ocak, 2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Kaptan-ı derya: Divan üyelerinden aynı zamanda “Cezairi Bahri Sefid” adıyla oluşturulan eyaletin de yöneticisidir.

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Sadrazam: Osmanlı’daa İstanbul şehrinin güvenliğinden ve düzeninden doğrudan sorumlu olan kişidir.

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Devletinin Yönetim biçimleri: Eyalet, Sancak, Divan

  Eyalet: Osmanlı Devleti’nde en büyük idari birim

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Dikey hareketlilik: Reayadan biri savaşta gösterdiği başarıdan sonra seyfiye sınıfına geçmesi

  2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Yatay hareketlilik: Osmanlı Devletinin balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türklerin yerleştirilmesine denir

  2008 Mayıs 2009 Mayıs 2011 Ocak sınavında çıkan soru

  Duyun-ı Umumiye idaresi: Osmanlının dış borçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
  2011 Ocak sınavında çıkan soru


  Zahire Hazinesi: İstanbul’un yiyecek ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.

  2008 Mayıs 2011 Ocak sınavında çıkan soru

  Encümen-i Danış hakkında bilmeniz gerekenler.

  - 1851 yılında bir bilim kültür akademisi olarak çalışması amacıyla kuruldu
  - Kuruluş amacı en yüksek öğretimde okutulacak ders kitaplarını hazırlamak
  - Bu kuruluş 1962 yılında kapatılmıştır.

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Divan-ı Ahkam-ı Adliye : Yargıtay

  2011 Temmuz 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Arz-ı Miri: Mülkiyet hakkı devlete ait olan yalnız işletmek şartı ile sahiplerinin üzerine bırakılan topraklar

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Miri arazi: Osmanlı Devletinde mülkiyet hakkı devlete ait olan yalnız işlemek şartıyla sahiplerinin üzerine bırakılan arazi.

  2011 Ocak Temmuz sınavında çıkan soru

  Miri arazinin bölümleri: Mukataa, Yurtluk, Malikane, Ocaklık, Paşmaklık

  2011 Ocak, Temmuz 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Şer-i vergiler: Öşr, Cizye, Haraç

  2010 Mayıs 2011 Temmuz 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Dirlik topraklar: Gelirlerine göre üç’e ayrılırlar has, zeamet, tımar

  2009 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Öşri topraklar: Fethedilen topraklara Müslümanların yerleştirilmesi

  Nişancı: Osmanlı Devletinde divandan çıkan her türlü belgenin üzerine padişahın imzası hükmündeki turayı çeken görevliye verilen unvan.

  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Niyabent Resmi: Osmanlı Devletinde yöneticilerin yönetim sırasında reayadan aldıkları vergi.

  2008 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Haraciye: Osmanlı devletinde Müslüman olmayan halkın elindeki topraklara denir.

  2008 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Çiftbozan:

  - Osmanlı Devletinde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi
  - Osmanlıdaki toplumda yatay hareketlilikle doğrudan ilişkisi vardır.

  2008 Mayıs, Ağustos sınavında çıkan soru.

  Çiftresmi: Örfi vergilerden biridir

  2009 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Muhtesip: Osmanlı Devletinde kadı adına esnafı denetleyen görevliye denir.

  2008 Ağustos 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Ulufe: Kapıkulu askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaş

  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Cemaat: Osmanlı Devletinde din dil ve gelenek özelliklerine sahip ayrı guruplar.

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kültür: “ Toplumların tarih boyunca oluşturdukları dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı gibi maddi ve manevi değerlerin bütününe denir” .

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kalemiye: Divan-ı Hümanyumda defterdar ve nişancının temsil ettiği sınıfa denir.

  Şehirliler sınıfı: Tacir, Esnaf, Asker

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Lonca teşkilatında görev alanlar: Şeyh, Yiğitbaşı, Ehl-i hibre

  2011 Mayıs, Temmuz sınavında çıkan soru

  Ehl-i hibre: Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevliye denir.

  2009 Mayıs 2011 Ocak sınavında çıkan soru

  Ağnam: Küçükbaş hayvan sahiplerinden alınan vergi

  2010 ıOcak sınavında çıkan soru.

  Salyaneli Eyaletler: Osmanlı Devletinde tımar sistemi uygulanan eyaletler.

  2010 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kapitülasyon: Osmanlı Devletinde gelir kaynaklarından biri olan gümrük vergilerinin değerini yitirmesi ( Bir ülkede yabancılara tanınan ticari imtiyaz)

  2009 Ağustos 2010 Ağustos 2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Avarız:

  - Osmanlı ordusunun iaşesini ve diğer gereksinimleri için reayadan alınan olağan üstü durum vergisine verilen isimdir.
  - Örfi vergilerden biridir.

  2009 Ocak 2010 Ağustos 2011 Ocak sınavında çıkan soru

  Humbaracı ocağı: Osmanlı ordusunda havan topu ve el bombası yapımında sorumlu olan sınıf

  2008 Mayıs 2009 Ağustos 2010 Ağustos 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Yeniçerilerin görevi hakkında bilgiler.

  - Askerlik dışında başka iş yapmazlardı
  - Emekli olana kadar evlenmezlerdi
  - Komutanlarına yeniçeri Ağası denirdi

  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Sipahilerin görevi hakkında bilinmesi gerekenler.

  - Atlı asker beslemek
  - Üretim araçlarını temin etmek
  - Üretimin devamlılığını sağlamak

  2008 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Tımarlı Sipahiler:

  - Osmanlıda, savaş durumunda silahaltına alınan, barış durumunda ise tarımla uğraşan askeri birim.
  - Osmanlı ordusundaki bu bölümün temeli toprak yönetimine dayanıyordu.

  2012 Mayıs, Temmuz sınavında çıkan soru.

  Tımar sistemi: Selçuklularda “ikta sistemi” olarak uyğulanmıştır

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  İltizam sistemi: Kanunların saptadığı vergileri yükümlülerden toplama ve devlet hazinesine aktarma görevinin açık artırma yoluyla ve belli şartlarla bazı şahıslara devredilmesi yönetimidir.

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Ayan: Osmanlı Devletinde bir bölgenin bir kasabanın veya bir sınıfın önem kazanmış ileri gelenleri.

  2009 Ocak sınavında çıkan soru.

  Ayan’ın görevi nelerdir?

  - Halk ile yönetim arasında aracıdır.
  - Asker ve vergi toplanmasına yardımcı olurlardı.
  - Kadının bildirdiği emirleri halka iletirdi.

  2008 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Hekimler: Osmanlıda ilmiye sınıfında dahil zümredir.

  Müderris: Medresede ders okutan profesör.

  2009 Ocak, Ağustos sınavında çıkan soru.

  Hahambaşı: Musevi vatandaşların Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini düzenlerler.

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Selamlık: Osmanlı Devleti’nde, padişahların Cuma günleri bir camiye gidip , namaz kılıp, hutbe dinlemesi ve saraya dönmesi törenine verilen ada denir.

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Akçe: Osmanlıda sikke denilen gümüş para

  2010 Ocak 2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Kaime: 1839’da Osmanlıda ilk kağıt para

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Madeni paralar: Akçe, kırmızı, sikke-i hasena

  2011 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Abdülmecit: İlk kağıt para çıkarılmıştır.

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Devleti’nde 1844 yılında ekonomi alanında yapılan düzenleme ile 100 kuruş 1 Osmanlı lirası olarak belirlenmiştir

  2012 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Vakıf: Bir şeyi vakıf durumuna getiren
  Mevkuf: Vakfedilmiş her türlü mal
  Vakfiye: Vakfın kuruluş belgesi

  2008 Mayıs 2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Osmanlıda yönetim birimleri: Eyalet, Sancak, Kaza

  2011 Ocak sınavında çıkan soru.

  Taşra yönetimi: Muhtesip, Beylerbeyi, Sancakbeyi

  2011 Ocak sınavında çıkan soru.

  Beylerbeyi: Osmanlı Devletinde en büyük birimleri olan eyalet yöneticisi

  2010 Ocak 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  İlk kahvehane: Osmanlıda 1554 yılında yapıldı

  2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Osmanlı klasik Türk kültürü: 1300 – 1700

  2010 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Toplumu: Reaya – Askeri sınıf

  Askeri sınıf (yönetenler sınıfı) : Seyfiye, İlmiye, Kalemiye

  2009 Ağustos 2012 Mayıs, Temmuz sınavında çıkan soru.

  Balta limanı antlaşması: 1838 yılında Osmanlı Devleti ihracat dan aldığı vergi oranı %12 ithalattan aldığı vergi oranını da %5 olarak belirledi

  2009 Ocak sınavında çıkan soru

  İlk özel Türk gazetesi:1860 Agah efendi ve Şinasinin çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesi
  2009 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kanuni esasi : 1876’da yürürlüğe girmesi ile Osmanlı Devleti padişahlarla birlikte yönetime ortak olunması

  2009 Ocak 2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Kırım Savaşı: Osmanlı Devletinin aldığı ilk dış borcu bu savaşta almıştır.

  2009 Ocak 2010 Ağustos 2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Kapıkulu süvarileri: Osmanlıda sefer veya savaş sırasında padişahı, hazineyi, ordu ağırlıklarını, koruyan askeri sınıf

  2009 Mayıs sınavında çıkan soru.

  İlk büyük enflasyon : 16. yüzyılda oldu

  2009 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Divan-ı hümanyum’ da padişaha ait olan yetkileri kullanan sınıflar: İlmiye, kalemiye, Seyfiye

  Mekteb-i maarif adliye: 19. yüzyılda devlet memurlarını yetiştirmek için kuruldu.

  2009 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Lale devri: 1718 – 1730 batının etkisinin görülmeye başladığı dönem.

  2008 Ağustos 2009 Ağustos sınavında çıkan soru

  İlmiye sınıfına mensup olmanın en büyük şartı: Arapça bilmekti.

  2009 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Tanzimat dönemi meclisleri hakkında bilgi.

  - Meclis-i Mala-i Ahkamı Adliye
  - Şurayı Devlet
  - Meclis-i Ali-i Tanzimat


  2008 Mayıs sınavında çıkan soru.

  İlk nüfus sayımı: 1831’de yapılmıştır.

  2009 Ocak 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Hat sanatı ile uğraşan padişahlar: II.Mustafa, III. Ahmet, IV. Murat

  2009 Mayıs 2010 Ağustos sınavında çıkan soru.

  Hat sanatı ile isim yapanlar: Ahmet Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Rakım Efendi, Mustafa İzzet Efendi

  2011 Ocak sınavında çıkan soru.

  Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvan: Sultan, Gazi, Hakan

  2011 Temmuz sınavında çıkan soru.

  Köprülüler Dönemi: Osmanlı kültürünün 1300 – 1700 yılları arasındaki dönemine verilen isimdir.

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  İznik : Osmanlıda ilk çini atölyesi bu şehirde açılmıştır

  2012 Mayıs sınavında çıkan soru.

  Osmanlı Devletinde Hükümdarların kullandıkları unvanlar: Sultan, Hakan, Han

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Mustafa Itri Efendi: Klasik Türk müziği bestekarıdır:

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Akli ilimler: Deney, gözlem ve araştırmalara bağlı olarak gelişen ilimlere denir

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  İstanbul: İlk bağımsız ermeni okulu İstanbul’da açılmıştır.

  2012 Ocak sınavında çıkan soru.

  Fıkıh: İslam hukuku anlamında kullanılan bilim dalı

  2008 Ağustos sınavında ve 2012 Temmuz sınavında çıkan soru.
   
 2. Ottoman

  Ottoman Bölüm Yöneticisi

  Bu tür notlara çalışanlar kısa zamanda sınavda başarılı oluyor demedi demeyin.
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş