Abbasi Halife Memun Hayatı Kısa Özet

!pek

!pek

Admin
Abbasi Halife Memun Hayatı,Dönemi Hakkında Kısa Özet

Memun
Memun (tam adı Ebu Cafer Abdullah Bin Harunurreşit Memun’dur), Yedinci Abbasi halifesi (Yasıriye, Bağdat 786-Pozantı 833). Harunurreşit’in oğlu olan, ikinci veliaht olarak Horasan valiliğine atanan Memun babası ölünce ağabeyi el-Emin’i alt ederek, tahta çıktı (813). Karışıklıklar yüzünden altı yıl süreyle Bağdat’a giremeyip, halkı yatıştırmak için Ali’nin soyundan Ali .Bin Musa er-Rıza’yı veliaht ilan ettiyse de, bu kez Sünnilerin tepkileriyle karşılaştı ve ancak 818’de 'Bağdat’a yerleşebildi. Bağdât’ta yaptırdığı "Bilgelik evi”ne her bölgeden gelen bilginleri toplayıp, eski Yunan klasiklerini Arapça'ya çeviren çevirmenler yerleştirdi. Ayrıca, imparatorlukta iki gözlem evi kurdurarak, meridyen yaylarından birini ölçtürdü. Din konusunda, mutezileyi destekledi.
 
Üst