3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı Kararları

Goksel

Goksel

Admin
Yönetici
Tanzimat Farmanı 3 Kasım 1839'da Osmanlı İmparatorluğunun kendisini yenilemek adına aldığı yeni kararlardır. Tanzimat fermanında alınan kararlar tamamen uygulanamamıştır. Ama Bu kararlar sayesinde Cumhuriyet yönetim sisteminin uygulamaya geçmesi daha kolaylaşmıştır.

Tamzimat fermanı Sultan Abdülmecid döneminde okunmuştur. Türk tarihinin ilk demokratik adımları olarak anılan kararları Hariciye Nazırı Kocam Mustafa Reşit Paşa Gülhane parkında okumuştur. Bu sebeple Tanzimat Fermanı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) ya da Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) isimleriylede anılır.

tanzimat-fermani-kararlari-nelerdir.jpgBu ilanların oluşum sebepleri ;
  • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
  • Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  • Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak
  • Gayrimüslimleri devlete bağlamak
tanzimat-fermani-kararlari-nelerdir-2.png


Tanzimat Fermanında Hangi Kararlar Alınmıştır ?
  • Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  • Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
  • Vergide adalet,
  • Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  • Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  • Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır.
 
Son düzenleme:
Üst