1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

2012 Beden Eğitimi Zümre Toplantısı

Konu, 'Eğitim Öğretim' kısmında dilek öğretmen tarafından paylaşıldı.

 1. d

  dilek öğretmen Yeni Üye

  2012 Beden Eğitimi Zümre toplantı tutanağı
  Beden Eğitimi Zümre 2012

  2012 Beden Eğitimi Zümre


  .............. İLKÖĞRETİM OKULU
  2011 - 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ

  1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
  Toplantı Tarihi : 28.09.2012
  Toplantı Yeri : Öğretmenler odası
  Toplantı No : 1
  Toplantı Başkanı : ............................
  Toplantıya Katılanlar : ............................, ...................................

  GÜNDEM
  1. Açılış ve Yoklama.
  2. Bir önceki öğretim yılı 1. ve 2. dönem zümre toplantı tutanaklarının okunarak gözden geçirilmesi ve gerekli değerlendirmelerinin yapılması.
  3. Beden Eğitimi dersi öğretim programı standartları doğrultusunda planların düzenlenmesi.
  4. Yıllık ders planlarının Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda hazırlanması.( 2104, 2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergilerinde yayınlanan Atatürk ilke İnkılâplarının öğretim esasları yönergesinin okunarak değerlendirilmesi, programa aktarılması). T.C. Anayasasında Beden Eğitimi ve Sporla ilgili maddelerin tespiti.
  5. Günlük çalışma planında izlenecek yol.
  6. Derslerin işlenmesinde ve yürütülmesinde izlenecek yol.
  7. Reyhanlı Kapalı Spor Salonunun kullanımı,
  8. Spor Etkinlikleri dersi içeriği,
  9. Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin sağlanması,
  10. Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması,
  11. Ders dışı eğitim çalışmaların belirlenmesi. 6 saatlik ders dışı eğitim çalışma programının hazırlanması ve onaya gönderilmesi,
  12. İl elemeleri ve ilçe içi müsabakalara katılacak takımların belirlenmesi,
  13. Beden eğitimi dersinin belirlenen kazanımlar doğrultusunda bilinçli ve istekli yapılması, dersin öğrenciye sevdirilmesi konusunda alınacak önlemler,
  14. Ders araç ve gereçlerinin dikkat ve özenle kullanılmasının temin edilmesi,
  15. Sınıflar arası turnuvaların yapılması,
  16. Verilecek Proje ve Performans ödevi konularının sınıflara göre belirlenmesi.
  17. Okul Spor Kulübü Yönetmeliği incelenerek, zümrenin bilgilendirilmesi.
  18. Okuldaki diğer derslerin öğretmenleri ile iş birliği ve koordine sağlanması.
  19. Özel günler ve milli bayramlarla ilgili çalışmalar
  20. Dilek ve temenniler

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1. Beden Eğitimi zümre öğretmenleri toplantısı 28.09.2009 Salı saat 13:30'de öğretmenler odasında Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Kadir Akbulut'un katılımı ve Okul Müdürümüz Yusuf CANPOLAT’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

  2. 2009 / 2010 eğitim-ğretim yılının birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları alınan kararlar okunarak gözden geçirildi. Yusuf CANPOLAT Proje ve Performans görev konularının sayısı artırılarak okul olanakları çerçevesinde yapılabilecek ödev haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

  3. Beden Eğitimi dersi öğretim standartları okunarak gözden geçirildi. Programın standartları: “Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerde yeterlilik gösterir. Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareketle ilgili kavram, ilke, kural, strateji ve taktikleri anladığını gösterir. Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur. Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır. Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.” Yusuf CANPOLAT bu standartlara ulaşabilmek için dersler uygulamalı olarak işlenmesi gerektiğini, öğrencilerin ilgili gruplara ayrılarak daha faal duruma getirilmelidir. Öğrencileri daha iyi disipline etmek için kontrollü eğitime ağırlık verilmelidir, okuldaki mevcut malzemelerden azami olarak faydalanılması gerektiğini ifade etti. M. Kadir AKBULUT bu yıl diğer yıllardan farklı olarak derslerin “İSTASYON TEKNİĞİ” ağırlıklı işleneceğini söyledi.

  4. 2104 -2504 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan” Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları” çerçevesinde, beden eğitimi dersleri yıllık planlarında belirtilerek yeri ve zamanı geldikçe işlenecek konular tek tek ele alınıp, Ekim ayından mayıs ayına kadar Milli bayramlar önemli gün ve haftalar ve Ulu önderin özdeyişleri, spor ve sporcular hakkındaki sözleri açıklanarak, Milli birlik ve beraberliğin, vatan sevgisini sorumlu bir yurttaş olmanın gerekliliği işlenmesi ifade edildi. T.C. Anayasasının 58 ve 59. Maddesinde; " A. Gençliğin korunması MADDE 58. – Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. B. Sporun geliştirilmesi MADDE 59. – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur." ibaresi dikkate alınarak; Yusuf CANPOLAT okulumuzdaki tüm öğrencilerin spora teşvik edilmeleri ve başarılı olanların okul müdürlüğü koordinesinde ödüllendirilmeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını dile getirildi.

  5. M. Kadir AKBULUT günlük çalışma planları, dersin kazanımları doğrultusunda yaş ve seviye durumları göz önünde bulundurularak hazırlanacağı, İlköğretim kurumları Beden Eğitimi dersi program kitabındaki etkinlik örneklerine göre öğrencilerin ilgisi dağıtılmadan oyun formu ile iç içe yürütüleceği, aktif, neşeli ve sınıfın tümüne hitap eden bir günlük plan yapılacağını ifade etti. Ders işlenişinin İstasyon Tekniği kullanarak yapılacağını tekrar etti.


  6. Yusuf CANPOLAT İki ders üst üste olan sınıflar için ders blok şeklinde işlenmemesi gerektiği, sınıfın Beden Eğitimi dersinden sonraki derse spor kıyafeti ile gönderilmemesi ve derse vaktinde yetişecek şekilde sınıf yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. M. Kadir AKBULUT Beden Eğitimi derslerinde selamlaşma ve yoklama ile ilk derse başlanması, daha sonra sırası ile konunun teorik açıklaması, ısınma ve genel cimnastik alıştırmaları ile konunun uygulamalı alıştırmalarının yer aldığı esas devrenin işlenmesine geçilmesi gerektiğini ifade etti. İkinci derste esas devrede görülen hatalar ve eksik uygulamalar tamamlanıp yeterli sayıda öğrencilere alıştırma yaptırılacağı, bu ders saatinde sonlara doğru sportif oyunlar, müsabakalar, yarışma ve eğlenceli takım oyunları ile tüm öğrencilerimizin aktif bir biçimde katılacağı bir ders işleneceğini söyledi. Yusuf CANPOLAT derslere katılmaları sağlık açısından elverişsiz olan öğrenciler bu durumlarını bir sağlık raporu ile belgelemesi gerektiğini söyledi. Beden Eğitimi öğretmeninin sınıf tarafından seçilen spor başkanları ve malzeme sorumlularının yapacakları işlerle ilgili sorumlulukları ilk derslerden itibaren anlatılması ve uygulamalı yapılması gerektiğini ifade etti.

  7. M. Kadir AKBULUT geçen yıl Reyhanlı Kapalı Spor salonunu KAYMAKAMLIK izni ile her hafta çarşamba günü Oğuzhan İlköğretim okulu ile paylaştıklarını söyledi. Salon yetkilileri bizim köyden geldiğimizi bildiklerinden bize ayrılan süreyi -salon müsait olduğu zamanlar- uzatarak yardımcı olduklarını söyledi. Yusuf CANPOLAT bu sene de salon kullanımı için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini özellikle kış aylarında okulumuzda kapalı alanın olmamasının verdiği sıkıntının biraz olsun ders dışı eğitim çalışmalarının kapalı bir alanda yapılacak olmasının faydalı olacağını ifade etti.

  8. M. Kadir AKBULUT, Spor Etkinlikleri ders içeriği için okul ve çevre imkanları dahilinde Voleybol, Futbol, Basketbol, Hentbol derslerinden herhangi 2 tanesi seçilebileceğini ifade etti. Yusuf CANPOLAT Hentbol ve Voleybolun seçilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

  9. Yusuf CANPOLAT diğer zümre öğretmenleri ile mutlaka ölçme ve değerlendirmede beraberlik sağlanması gerektiğini, aynı sınıfın bir gün içerisinde 2’den fazla sınavı olamayacağını hatırlattı, ayrıca sınav tarihlerinin e-okul ortamına sene başında girilmesi gerektiğini söyledi. M. Kadir AKBULUT bu yıl da sene başı ölçme yapacağını, öğrencilerin gelişim durumlarını daha yakından takip edeceğini söyledi. Sene başı ölçme için denge, çeviklik, esneklik, kuvvet, sürat, dayanıklılık ve koordinasyon testlerini kullanacağını ekledi. Yusuf CANPOLAT ölçme ve değerlendirme sırasında öğrencilerin fiziki yapıları ve yeteneklerinde farklılık olacağını göz önünde bulundurup daha esnek olunması gerektiğini söyledi. M. Kadir AKBULUT ölçme ve değerlendirme kriterlerini teknik, taktik ve kondisyon açısından 60 puan, öğrencinin derse devamı istek ve arzusu, kılık kıyafet uygunluğu, ders araç ve gereçlerini koruması sahip çıkması, ayrıca sınıf, takım ve grup uyumu, kurallara uyması göz önünde bulundurulup değerlendirmede bu bölüme 40 puan verilmesi gerektiğini söyledi.

  10. Yusuf CANPOLAT Beden Eğitimi dersi, öğrencilere vermek istediği eğitim bakımından belli bir disiplini gerektirir. Bu disiplinde önce kıyafetle başlar. Ders kıyafeti olan eşofman ile içlerine sade olmak üzere penye tişört, çorap ve spor ayakkabısı giymenin zorunluluğu, serbest kıyafet, kazak, gömlek ve okul kıyafeti ile derse girilmemesi gerektiğini, tayt veya şort giymenin okul ortamında olmaması gerektiğini ekledi. M. Kadir AKBULUT güneşli havalarda isteyen öğrenciler sadece derste olmak üzere şapka takılabileceğini söyledi.

  11. M. Kadir AKBULUT ders dışı eğitim çalışmalarında okul idaresine Voleybol ve Hentbol branşlarında eğitim vermek istediğini Spor Etkinlikleri dersi ile paralellik sağlamak istediğini söyledi. Yıllık planda Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Atletizm, Oriyantirig ve Cinmastik konularının ağırlıkta olacağını ifade etti.

  12. M. Kadir AKBULUT maddi imkânların elverdiği doğrultuda il elemelerine ve ilçe içi turnuvalara Yıldız ve Küçükler Futbol Erkek, Yıldız ve Küçükler Hentbol Erkek, Yıldız Voleybol Erkek ve Kız takımlarının çıkarılabileceği önerisinde bulundu.

  13. Yusuf CANPOLAT Beden Eğitimi dersinin öğrencilere sevdirilmesi için teknik konular ve uygulamalar arasına eğitsel oyunlarla, eğlenceli yarışmalar katıp derslerin daha ahenkli ve tüm sınıfın katılacağı bir ortamda olması gerektiğini söyledi. Temel ilke öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri değil, gayret ve çaba sarf edip doğru ve yararlı olanı yapabilmeleri gerektiğini, öğretim yılı başında düzen alıştırmalarına önem verilmesi gerektiğini ekledi.

  14. Yusuf CANPOLAT Beden Eğitimi dersi araç gereç bakımından birçok malzemenin kullanıldığı bir ders olduğundan bu araç ve gereçleri korumak, özenle kullanmak çok önemlidir, başta sınıf malzeme sorumluları ve tüm öğrenciler aynı özeni göstermeleri gerektiğini ifade etti. M. Kadir AKBULUT derse çıkan malzemeler mutlaka sayılacak, ders bitiminde de tekrar sayılıp yerlerine konulması gerektiğini, eskiyen ve tamir olması gerekli olanlar tespit edilip onarımları yapılarak, tamir olamayacak olanların yoğaltımdan düşümleri yapılmasını, öğrencilere tüm araç ve gereçlerin başta bağış yolu ile alındığını ve tüm öğrencilerin bu malzemelerin sahibi olduğu anlatılarak dersin malzemelerinin kullanımı hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

  15. Yusuf CANPOLAT sınıflar arası kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin sağlanması için sınıflar arası turnuvalar, atletizm yarışmaları yapılması gerektiğini, turnuvalara, yarışmalara her sınıfın kendi sınıf öğretmeninin de katılımı sağlanması gerektiğini söyledi.

  16. M. Kadir AKBULUT proje ve performans görevleri ile ilgili, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişen maddelerine göre ödevlerin kaynakları kolay bulunacak şekilde gezi, gözlem ve araştırma incelemeye dayalı verilmesi gerektiğini söyledi. Ödevler 5 sayfayı geçmeyecek ve Nisan ayının ilk haftası teslim edilmesi gerektiğini ekledi.

  4 . SINIF KONULARI
  Basketbol sahasının krokisinin çizilerek saha ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Futbol sahasının krokisinin çizilerek saha ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Hentbol sahasının krokisinin çizilerek saha ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Voleybol sahasının krokisinin çizilerek saha ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Masa tenisi masasının krokisinin çizilerek saha ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Gülle Atma Pistinin krokisinin çizilerek ölçülerinin krokide belirtilmesi.
  Uzun Atlama ve 3 Adım Atlama Pistinin krokisinin çizilerek ölçülerinin krokide belirtilmesi.

  5. SINIF KONULARI
  Atletizmde gülle atma hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde cirit atma hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde disk atma hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde çekiç atma hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde uzun atlama atma hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde 3 adım atlama hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde yüksek atlama hakkında araştırma yapılması.
  Atletizmde sırıkla yüksek atlama hakkında araştırma yapılması.

  6.SINIF KONULARI
  Kısa mesafe koşularının araştırılması.
  Orta mesafe koşularının araştırılması
  Uzun mesafe koşularının araştırılması
  Maraton koşularının araştırılması.
  Spor ve Zararlı alışkanlıklardan korunma
  Beden eğitimi ve sporla ilgili söylenmiş sözleri araştırma
  “Spor yapmanın sağlığa faydaları” konulu bir araştırma yapılması
  Atatürk’ün sporla ilgili bir sözünün açıklamasının yapılması.

  7. SINIF KONULARI
  Spor yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamaları.
  “Dengeli beslenmenin spor üzerine etkisi” konulu bir araştırma yapılması
  Vitaminlerin yararları ve hangi besinlerin hangi vitamini içerdiği hakkında bir araştırma
  Atatürk ve spor resimlerinin albümünün yapılması.
  Boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin faydaları.
  Sevilen ya da örnek alınan bir sporcunun biyografisinin hazırlanması.
  Sportif eğitsel oyunlara 10 adet örnek hazırlanarak şekillerinin çizilmesi.

  8.SINIF KONULARI
  Futbol terimlerinin anlamlarının araştırılması.
  Basketbol terimlerinin anlamlarının araştırılması.
  Voleybol terimlerinin anlamlarının araştırılması.
  Masa tenisi terimlerinin anlamlarının araştırılması.
  Hentbol terimlerinin anlamlarının araştırılması.
  Güreş terimlerinin anlamlarının araştırılması.

  PROJE KONULARI
  Olimpiyatların başlangıcı ve gelişimi.
  Yağlı güreşlerin tarihçesi.
  Doping nedir? Doping yapmanın olumsuz yönleri.
  İlçemizde bulunan spor salonlarının gezilerek izlenimlerin anlatılması.
  Voleybolun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkileri
  Atletizmdeki branşların dünya rekorları ve rekorun sahipleri üzerine bir araştırma.
  Beden eğitiminin Türkiye de gelişimi.
  Eleme ve lig usulü bir maç fikstürünün hazırlanması.
  Yeni gelişmekte olan spor dallarının araştırılması ve oyunun amaçlarının anlatılması
  Oyunların çocukların üzerindeki olumlu etkileri.

  17. M. Kadir AKBULUT Okul Spor Kulübü Yönetmeliğinin yer aldığı son değişiklikler ile Kasım 2009 - 2626 sayılı tebliğler dergisi okunup incelendi.

  18. Yusuf CANPOLAT diğer zümre öğretmenleri ile diyalog içerisinde olup okulumuzu temsil eden sporcu öğrencilerimizin ders durumları, devam – devamsızlıkları, antrenman ve müsabaka günleri gibi her türlü konuda görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

  19. Yusuf CANPOLAT özel günler ve milli bayramlar öncesi hazırlıkların yapılması ve öğrencilerin milli bayramlara katılımlarının eksiksiz olması için sınıf içinde milli bayram ve günlerin öneminin vurgulanarak, hazırlıkların bu yönde yapılması gerektiğini ifade etti.

  20. İyi bir dönem geçirilmesi hususunda dilek ve temennilerle toplantı sona ermiştir.

  ALINAN KARARLAR

  1. Proje ve performans görevlerinin okul olanakları çerçevesinde yapılabilecek ödevler verilmesi,
  2. Derslerin blok şeklinde işlenmemesi mutlaka ders arası dinlenme verilmesi,
  3. Kılık kıyafetin dersin içeriğine uygun olması,
  4. Reyhanlı Kapalı Spor Salonunun kullanımı için gerekli girişimlerde bulunulması,
  5. Öğrenci gelişimleri daha belirgin gözlenebilmesi için sene başı ölçme yapılması,
  6. 6 saat Ders dışı eğitim çalışmaları için yıllık planın Voleybol ve Hentbol branşlarında hazırlanarak onaya gönderilmesi,
  7. Derslerin sıkmadan, usandırmadan geçmesi için eğitsel oyunlar, eğlenceli yarışmaların ön plana çıkarılması,
  8. Maddi imkânlar doğrultusunda il elemelerine Yıldız Kız-Erkek, Küçükler Erkek Hentbol, İlçe içi müsabakalara Yıldız Erkek Futbol, Yıldız Kız-Erkek Voleybol, Yıldız Kız-Erkek Hentbol müsabakaları için hazırlık yapılması,
  9. Spor Etkinlikleri dersi Voleybol ve Hentbol branşları için yıllık plan hazırlanması,
  10. 1. ve 2. yarıyıl ayrı ayrı olmak üzere Voleybol, Hentbol, Oryantiring okul içi yarışma ve müsabakalar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
  Beden Eğitimi Öğretmeni  Müdür Yardımcısı


  Tarih
  Uygundur Okul Müdürü

  netten alıntıdır
   
 2. y

  yeşil Yeni Üye

  Beden eğitimi zümre toplantısına kimler katılabilir
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş