1. Bu sitede çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi.

2011 Ağustos Ademisyen Alımları Yapan Üniversiteler

Konu, 'Ekonomi-Finans-Borsa' kısmında abrek tarafından paylaşıldı.

 1. a

  abrek Yeni Üye

  2011 Ağustos Ademisyen alımları yapan üniversiteler
  Kafkas üniversitesi akademisyen alımları
  Nevşehir ve erciyes akademisyen alımları
  Sütçü imam akademisyen alımı


  130 Akademisyen alımı başvuruları Ağustos 2011

  Kahramanmaraş sütcü imam ,Kafkas,Erciyes ve nevşehir üniversiteleri 40 profesör,24 docent ve 66 docent yardımcısı alacak.Başvurular 15 gün içerisinde yapılacaktır.

  Üniversilerin akademik personel ilanları aşağıdaki gibidir;

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
  ÜniversitemizAkademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunadayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimistatüde profesör ve doçentler alınacaktır. Ayrıntılı bilgiÜniversitemiz (T.C. Erciyes üniversitesi) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
  İlan olunur.BİRİMİBÖL/ABD/ ASD/PROGUNVANIDRCADETAÇIKLAMATıp FakültesiTıbbi MikrobiyolojiProfesör11Mühendislik FakültesiHidrolikProfesör11Veteriner Fakültesiİç HastalıklarıProfesör11Doktorasını Solunum Sistemi Hastalıkları Konusunda Yapmış Olmak.İlahiyat FakültesiTasavvufDoçent11Mimarlık FakültesiRestorasyonDoçent11Halil Bayraktar SHMYODoçent11

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
  Üniversitemizinaşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununundeğişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göreçalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesörve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsenyapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ileyapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınandiplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmasıgerekmektedir. Öğretimüyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgilimaddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğininilgili maddeleri uygulanacaktır. Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm,Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirtenbaşvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi,doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanıfotokopisi, askerlik durum belgesi, bilimsel çalışma ve yayın listesi,yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesiile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosunabaşvuracaklar doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma veyayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.BİRİMİUNVANK/DADETNİTELİĞİTIP FAKÜLTESİİç HastalıklarıProfesör12Çocuk CerrahisiProfesör11Göz HastalıklarıProfesör11NörolojiProfesör11Enfeksiyon HastalıklarıProfesör11ÜrolojiProfesör11Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProfesör11Fizik Tedavi ve RehabilitasyonProfesör11Genel CerrahiProfesör11Anestezi ve ReanimasyonDoçent11Beyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Tıbbi BiyolojiDoçent11BiyofizikDoçent11MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİYapı MalzemesiDoçent21Çevre BilimleriDoçent11Boyar madde kimyası alanında deneyimli olmakFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGenel Türk TarihiProfesör11Analitik KimyaDoçent11Yeni Türk DiliDoçent21Yeni Çağ TarihiDoçent11EĞİTİM FAKÜLTESİEğitim Teftişi Planlaması ve EkonomisiProfesör11ORMAN FAKÜLTESİOrman Ürünleri Kimyası ve TeknolojisiProfesör11İLAHİYAT FAKÜLTESİTefsirProfesör11İslam HukukuProfesör11Din SosyolojisiProfesör11İslam Mezhepleri TarihiDoçent31KelamDoçent32Felsefe TarihiDoçent31TasavvufDoçent31ZİRAAT FAKÜLTESİTarım Politikası ve YayımProfesör11Tarım İşletmeciliğiProfesör11FitopatolojiProfesör11Biyometri ve GenetikProfesör11Hayvan YetiştirmeProfesör11Gıda BilimleriProfesör11Hayvan YetiştirmeDoçent11Yemler ve Hayvan Besleme Doçent 11 Yem üretimi konusunda deneyimli olmak


  Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
  Üniversitemizbirimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesihükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
  ÖğretimÜyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile "Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ÖlçütleriYönergesi"nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla; PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalınıbelirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarındanbirini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) ikiadet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıcaaraştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışmave yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel DairesiBaşkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) DOÇENTkadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilimdalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfuscüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma veyayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel DairesiBaşkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) YARDIMCIDOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını veyabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf,nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurduktan anabilim dalındayapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancıdil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört)adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaatetmeleri gerekmektedir. Herhangibir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaatbelgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. DUYURULUR.BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI VE ALANIÜNVANIDERECESİADETAÇIKLAMAFen Edebiyat FakültesiSanat TarihiSanat TarihiProfesör11Türk İslam Sanatı Alanında Çalışmaları OlmakFen Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiDoçent11Fatimiler ve Memlükler Üzerine Çalışmaları OlmakFen Edebiyat FakültesiSanat TarihiSanat TarihiYardımcı Doçent31Türk İslam Sanatı Üzerine Çalışmaları OlmakFen Edebiyat FakültesiTarihEskiçağ TarihiYardımcı Doçent51İslamiyetten Önce Türk Devlet Gelenekleri Konusunda Çalışmalar Yapmış OlmakTurizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiYardımcı Doçent41Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki İlişkiler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmakİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeSayısal YöntemlerYardımcı Doçent41Yalın Üretim Teknikleri Yardımıyla Sağlık Sektöründe Etkinliğin İyileştirilmesi Konusunda Çalışma Yapmış Olmakİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıYardımcı Doçent31Türkiyede İllerin Makro-Ekonomik Niteliksel ve Kültürel Büyüme Dinamikleri Konusunda Çalışma Yapmış OlmakAvanos Meslek YüksekokuluYardımcı Doçent31Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜMDEN"2547 sayılı Kanun'un 23,25 ve26. Maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atama Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilenKoşullara göre Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesialınacaktır. Başvuru ve atanma şartlarına ilişkin bilgiye http://www.katkas.edu.tradresinden ulaşılabilir.


  MERSİN ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemizin birimlerine2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim ÜyesiDışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan YapılacakAtamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usulve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkatealınmayacaktır.
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN
  GENEL ŞARTLAR
  -657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  -Öğretim elemanı kadrosunabaşvuran adayların son üç yıllık ALES ten (lisans öğreniminde mezunolunan alan türünde) en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

  -Kamu Personeli Yabancı DilBilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası KurulYabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliğiYükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puanmuadili bir puan almış olmaları ve bunları belgelendirmelerigerekmektedir.

  -Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  ÖZEL ŞARTLAR
  -Lisans düzeyinde eğitimyapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veyalisans mezunu olmak şartı ile en az alanında 10 yıl tecrübeli olma şartıaranır.
  -Önlisans düzeyinde eğitimyapılan birimlere başvuracak adayların en az lisans mezunu olmak vebelgelendirmek kaydı ile alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olma şartıaranır.
  MUAFİYET
  1.Doktorasını tamamlamışolanlar. 2.Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafındanbelirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar. 3.31.07.2008 tarihindeYükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ileYükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmaktaoldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretimelemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan( ALES) muaftır.Ayrıca Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurulardayabancı dil şartı aranmaz
  BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
  Adaylar başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine;
  -Özgeçmiş,
  -Nüfus cüzdan fotokopisi (Onaylı)
  -Diploma onaylı örneği
  -2 adet fotoğraf,
  -Lisans Not Durum Belgesi (Transkript),
  -Merkezi sınav (ALES) belgesi aslı veya onaylı örneği,
  -KPDS veya ÜDS puanını gösterirbelge (aslı veya onaylı örneği) veya eşdeğerliliği kabul edilen birsınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge ilebirlikte
  -Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı ekleyerek ilana çıkılan birime teslim edilecektir.
  4lük sistemdeki notların100lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4 lükSistemin 100 lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu esas alınacaktırBaşvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içindeyapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacakolup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadarÜniversitemizin ilana çıkılan birimine ulaşmış olması gerekmektedir.)İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.İlandaki kadrolardan ancak birine müracaat edilmesi gerekmektedir.


  Su Ürünleri Avlanma ve İşleme Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve En Az Sınırlı KaptanYeterliliği Belgesine Sahip Olmak.Kıyı Bölgesi Yönetimi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
   
 2. i

  irem Yeni Üye

  Bende Akademisyen alımı için Mersin Üniversitesine başvurmak istiyorum
   
 3. Nehir

  Nehir Bölüm Yöneticisi

  Bazıları için Akademisyen olmak çok önemli bana sıkıcı geliyor
   
 4. A

  Abdullah Yeni Üye

  Akademisyen bazı insanlar için çok önemli bazıları içinde çok sıkıcı acaba beğenmiyenlerin sebebini merak etmiyor değilim doğrusu...
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş