1. Dünya Savaşı Nedenleri Nelerdir?

GuL

GuL

Yeni Üye
1. Dünya Savaşı Nedenleri ,
1. Dünya Savaşı Sebepleri,
1. Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri Nelerdir

I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan birincisidir. 28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa\'da başlamış ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle Dünya Savaşı ve Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır. Dört yıl süren savaş, 1918 yılında sona ermiştir.

1. Dünya Savaşı Nedenleri kısaca;

1-Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında Pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet
2- Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması
3- Almanya ile Fransa arasında Alsac-e Lorainne (Alsas Loren) bölgesinden doğan çekişme
4- Rusya ile Avusturya -Macaristan İmparatorluğu arasında Rusların panislavizm politikasından doğan gerginlik
5- Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası

6-Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna Hersek\'i ilhalkının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik
7- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek\'i ziyaretinde bir sırp tarafından öldürülmesi

Savaşın Nedenleri
Siyasi Nedenler

Avrupa\'da 16. yüzyıl\'da yaşanan Katolik-Protestan ayrışmasıyla, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu\'na bağlı Prenslikler, farklı taraflarda savaşmışlar, tarihte Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) olarak bilinen bu savaş da Vestfalya Antlaşması\'yla sona ermiştir.
Savaş sonucunda, bugün bile Avrupa Birliği\'nin kökenini oluşturan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu birliği dağılmıştır. Savaşın sonunda Fransa\'nın güçlenmesi, tam aksine Kutsal Roma Germen İmparatorluğu\'nun ve Habsburg Hanedanı\'nın zayıflaması sözkonusudur. Bu sonuç Almanya için 19.yy\'a kadar sürecek bir zayıflık dönemine ve yine bu tarihlere kadar birliğini kuramamasına neden olmuştur. Sanayi Devrimi ve

Sömürgecilik hareketlerinde de bu olay etkisini göstermiş ve İngiltere,Fransa sömürgecilik alanında hızla güçlenirken Almanya\'nın bu alanda geri kalmasına neden olmuştur. 1815
 
A

aysima nur

Misafir
I. DÜNYA SAVAŞI�NIN SONUÇLARI


.Yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
. Bazı büyük devletler yıkılmış, yeni devletler kurulmuştur. (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya)
. Bazı devletlerde rejim değişikliği meydana gelmiştir. (Rusyada kominizm, İtalyada faşizm, Almanyada nazizm, Türkiyede cumhuriyet). Genel olarak cumhuriyet ağırlıklı rejimler kurulmuştur.
. Bazı devletlerde yönetimde değişiklikler olmuştur. (İttihat Terakkiciler yurt dışına kaçmış, Ahmet İzzet Paşa kabinesi kurulmuştur.)

. Yeni teknolojik silahlar kullanılmıştır. (Uçak, tank, denizaltı)
. Kurtuluş Savaşına sebep olmuştur.
. Mağlup devletlerle önce ateşkes, daha sonra barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Bulgaristan ile Selanik Mütarekesi Neuilly Barış Antlaşması

Osmanlı ile Mondros Mütarekesi Sevres Antlaşması

Avusturya ile Willa Gusti Müterakesi Saint Germain Barış Antlaşması

Almanya ile Rethondes Müterekesi Wersailles (Versay) Barış Antlaşması

Macaristan ile Trianon Barış Antlaşması imzalanmıştır.

* Osmanlı Devleti Ortadoğu topraklarını kaybetmiştir.
* I. Dünya Savaşının sonuçları özellikle (Versay Antlaşması) II. Dünya Savaşına sebep olmuştur.
* Milletler Cemiyeti (Cemiyeti Akvam) kurulmuştur.
 
Üst